მარკეტინგული აზროვნება არის ბიზნესისადმი მიდგომა, რომელიც დაფუძნებულია მომხმარებლის მოთხოვნილებების გაგებასა და დაკმაყოფილებაზე. ეს მიდგომა აღიარებს, რომ ნებისმიერი ბიზნესის წარმატება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად კარგად ესმის მას თავისი სამიზნე აუდიტორია და რამდენად შეუძლია მათთვის ღირებულების შეთავაზება.

აქ მოცემულია მარკეტინგული აზროვნების რამდენიმე ძირითადი ასპექტი:

 1. მომხმარებელზე ფოკუსირება: მომხმარებელი მარკეტინგის აზროვნების ცენტრშია. ბიზნესმა უნდა გაიგოს რა სურთ მის მომხმარებლებს და შეეცადოს უზრუნველყოს იგი.
 2. ბაზრის გაგება: მარკეტინგული აზროვნება მოითხოვს ბაზრის, კონკურენტების, ტენდენციების და მომხმარებელთა ქცევის ღრმა გაგებას. ეს საშუალებას აძლევს ბიზნესს საუკეთესოდ დააკმაყოფილოს თავისი აუდიტორიის მოლოდინები.
 3. Ღირებულების შექმნა: მარკეტინგული აზროვნება გულისხმობს მომხმარებლისთვის უნიკალური ღირებულების შექმნას. ამის მიღწევა შესაძლებელია ინოვაციების, ხარისხიანი მომსახურების, პერსონალიზებული პროდუქტებისა და სხვა მეთოდების მეშვეობით.
 4. Მონაცემების გამოყენება: მონაცემთა ანალიზი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მარკეტინგულ აზროვნებაში. ბიზნესები აგროვებენ და აანალიზებენ მომხმარებელთა ქცევის მონაცემებს, რათა უკეთ გაიგონ თავიანთი აუდიტორია და მიიღონ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები.
 5. მარკეტინგის ინტეგრირება ბიზნეს სტრატეგიაში: მარკეტინგული აზროვნება ვარაუდობს, რომ მარკეტინგი არ არის ბიზნესის ცალკეული ელემენტი, არამედ ინტეგრირებულია მის სტრატეგიაში. ეს ნიშნავს, რომ მარკეტინგი განიხილება, როგორც ძირითადი ელემენტი ბიზნეს მიზნების მისაღწევად.
 6. შედეგზე ორიენტაცია: მარკეტინგული აზროვნება მიზნად ისახავს კონკრეტული შედეგების მიღწევას, მაგ გაყიდვების ზრდა, მომხმარებელთა შენარჩუნება, ბრენდის გაძლიერება და წარმატების სხვა ინდიკატორები.

ეფექტური მარკეტინგული აზროვნება ეხმარება ბიზნესს უკეთ მოერგოს ცვალებად საბაზრო პირობებს, გამოირჩევა კონკურენტებს შორის და დაამყარეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა კლიენტებთან.

მძიმე და რბილი უნარები: ვინ გაიმარჯვებს? მარკეტინგული აზროვნება

მძიმე და რბილი უნარები: ვინ გაიმარჯვებს? მარკეტინგული აზროვნება

სინამდვილეში, მყარი და რბილი უნარები ერთად მუშაობენ თანამედროვე მარკეტინგის მიერ მოთხოვნილი კვალიფიკაციების სრულიად სიმბიოზური ნაკრების შესაქმნელად.

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ციფრული მარკეტინგის ზრდასთან ერთად, ტექნიკური უნარებისადმი ძლიერი მიზიდულობა იყო. ეს უნარები მოიცავდა იმის გაგებას, თუ როგორ უნდა იმუშაოთ პლატფორმებთან სოციალური ქსელები, SEO ეფექტური ტაქტიკის გარკვევა (მხოლოდ თეთრი ქუდი) და რა თქმა უნდა, PPC რეკლამის იდუმალი სამყაროს გაგება.

თუმცა, რადგან კონტენტი სულ უფრო და უფრო გავლენიანი ხდება ციფრულ მარკეტინგიში, ინდუსტრიის ტექნიკური მხარის პროფესიული უნარები ნაკლებად მნიშვნელოვანი გახდა. სამაგიეროდ, ახალი ნაკრები უნარებმა დაიწყეს დომინირება ყველაზე ეფექტურის ნიჭზე ციფრული მარკეტოლოგები, მათ შორის:

 • კრეატიულობა:

აღარ არის საკმარისი იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა იმუშაო ტექნოლოგიასთან; ციფრული მარკეტინგის წარმომადგენლებს ახლა მეტის გაკეთება მოეთხოვებათ კრეატიული აზროვნება, რაც მათ საშუალებას მისცემს შემოიტანონ ახალი იდეები და სიტუაციების ეფექტურად ინტერპრეტაცია, რათა უკეთ დაძლიონ თანამედროვე მარკეტინგის მრავალი გამოწვევა. ეს ასევე ნიშნავს შემოქმედებით სულისკვეთებას, რომელსაც შეუძლია ფრაზის შემობრუნება კარგად დაწერილი სიტყვის ძალის კარგად გაგებით.

 • გამომგონებლობა:

ანალიტიკური გონება აყვავდება, როდესაც ის უფრო კრეატიულია. ინტელექტუალურობა ამატებს ამ შემოქმედებით აზროვნებას, რაც საშუალებას აძლევს ადამიანებს გახდნენ უფრო წინდახედული მიდგომა მონაცემთა ზუსტი წყაროების წვდომისა და გამოყენებისას უფრო ღრმა ანალიზისთვის, რაც უფრო ინფორმირებული და გამჭრიახია.

 • ადაპტაცია:

თანამედროვე მარკეტერმა არასოდეს იცის, რა შეიძლება მოხდეს, ამიტომ აუცილებელია ცვლილებების სწრაფად განხორციელების და ახალ მოთხოვნებთან ადაპტაციის უნარი. ეს ეხება ორივე მარკეტინგს სტრატეგიებისდა მარკეტინგული ტაქტიკა.

 • თანამშრომლობა:

მარკეტერის ახალმა აზროვნებამ უნდა გააცნობიეროს თანამშრომლობის მნიშვნელობა. ახლა ბევრი დეპარტამენტი ერთად მუშაობს შემოსავლების, ბაზრის წილის და ყოვლისშემძლე მიმდევრების გამოსამუშავებლად, რომლებიც ხელს უწყობენ ლიდერების გამომუშავებას. გაყიდვებიდან დაწყებული R&D და რეკლამიდან დაწყებული მაღალი დონის აღმასრულებლობით, მონაწილეობა, გუნდური მუშაობა და გაზიარება არის თამაშის ახალი სახელი.

 • ლიდერობა:

აზროვნების ლიდერები უნდა არსებობდნენ ორგანიზაციებში, რათა ეფექტურად წარმართონ და გააჩინონ კოლეგები ახალი იდეებით, გაუზიარონ ღირებული გამოცდილება და ინოვაციის წყურვილი.

ახალი სირთულე. მარკეტინგული აზროვნება

ეს ახალი აზროვნება იწვევს ცნობისმოყვარეობას და იწვევს კვლევებს სხვადასხვა ინდუსტრიაში. Econsultancy-ის თანახმად, მათმა კვლევამ თანამედროვე მარკეტერის ახალი უნარების შესახებ დაადგინა, რომ მარკეტერებმა იციან თავიანთი როლების სირთულე. ისინი ასევე ხედავენ რბილი უნარების ღირებულებას და მათ მნიშვნელობას უნარების სწორი შერწყმის უზრუნველსაყოფად ტრადიციულ ცოდნასთან.

ეს შეიძლება შეშფოთდეს როგორც ტრადიციული მარკეტოლოგებისთვის, ასევე მარკეტოლოგებისთვის, რომლებმაც გამოკვეთეს ნიშა მათი მკაცრი უნარების წყალობით. ისინი ჩამორჩებიან მარკეტოლოგების უნარებს, რომლებიც აერთიანებენ ორივე სამყაროს საუკეთესოს, აწონასწორებენ მძიმე უნარებს რბილი უნარებით.

Creative Software Icons-ის მიერ ჩატარებული ბოლო კვლევის მიხედვით Adobe , გამოკითხული მარკეტოლოგების 40%-ს სურდა საკუთარი თავის „ხელახლა გამოგონება“. თუმცა, მხოლოდ 14%-ს სჯერა, რომ მათ იციან როგორ მიაღწიონ ამ მიზანს. ეს ახალი სირთულე ვარაუდობს, რომ ამის მისაღწევად საუკეთესო გზაა ინტერპერსონალური უნარების განვითარება.

შესაძლებლობები და პრობლემები. მარკეტინგული აზროვნება

ინდუსტრიაში ეს ცვლილებები ზრდის და სწავლის შესაძლებლობებს იძლევა. ისინი ასევე გამოწვევას უქმნიან მარკეტერებს, რომლებსაც არ აქვთ საჭირო უნარები, მაგრამ არ იციან როგორ გააუმჯობესე ისინი.

გარდა ამისა, ეს რბილი უნარები ნაკლებად ხელშესახებია და მათი სწავლა აუცილებლად შეუძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ადამიანი არის ინტუიციური მწერალი ან უფრო შემოქმედებითი გონება. ის მოუწოდებს ადამიანებს, რომლებიც არიან თვითმოტივირებული მოსწავლეები და სურთ თავიანთი უნარების ადაპტირება, რათა უფრო ეფექტურად იმუშაონ ცვალებად გარემოში.

შესაძლებლობა, რომლითაც დღეს უნდა ისარგებლოთ, არის თავად ტრენინგი, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ იყოთ უკეთ მომზადებული საკუთარი ინტერპერსონალური უნარების განვითარებაზე ფოკუსირებისთვის. თუ თქვენ აფასებთ შემოქმედებით პროცესს და ისწავლით ამ ახალი აზროვნების ჩართვას თქვენს სტრატეგიაში, შეგიძლიათ გახდეთ უფრო ადაპტირებული. ეს ადაპტირება, თავის მხრივ, საშუალებას მოგცემთ გამოიყენოთ აზროვნება, რათა მეტი ცნობისმოყვარეობით შეუტიოთ ციფრულ მარკეტინგს. თვალსაზრისები.

ადაპტირებადი აზროვნება და კრეატიულობა. მარკეტინგული აზროვნება

მთელი ცხოვრების მანძილზე მოსწავლეები ახდენენ თავიანთ პიროვნულ და პროფესიულ ცოდნას, რათა განავითარონ და განავითარონ თავიანთი უნარები. განვითარებადი ტენდენციებისა და უახლესი ტექნოლოგიების შესახებ მეტის შესწავლის შიმშილი გაძლევთ ფართო პერსპექტივას იმის შესახებ, თუ რა ხდება ინდუსტრიაში, ისე, რომ არ ეცადოთ იყოთ ექსპერტი ყველაფერში. რაც მთავარია, უწყვეტი სწავლა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ უკეთესი კომუნიკატორი, რათა შეძლოთ თქვენი იდეებისა და სტრატეგიების კომუნიკაცია ისე, რომ ყველა დონისა და წარმომავლობის ადამიანებს ესმით.

თქვენ ხდებით ავტორიტეტი, რომელსაც ითხოვენ, როგორც პრობლემის გადამჭრელი, აზროვნების ლიდერი და სანდო კოლეგა, რომელსაც ადამიანები ეყრდნობიან შედეგებისა და მიზნების მისაღწევად.

ეფექტური მარკეტინგი თანამედროვე მსოფლიოში

ეფექტური მარკეტინგი თანამედროვე სამყაროში მარკეტინგული აზროვნება

Econsultancy-ის თანახმად, არსებობს უფრო ფართო უნარების სფეროები, რომლებიც ასევე მნიშვნელოვანი ხდება ამ თანამედროვე სამყაროში მარკეტოლოგებისთვის. აქცენტი ისევ რბილ უნარებზეა. ინტერვიუში მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს სხვადასხვა მიდგომებისა და მარკეტინგული ცოდნის შერწყმის აუცილებლობას, რაც არის თვისებები და არა კვალიფიკაცია. ეს თვისებები მოიცავდა:

 • ადაპტირება
 • არტიკულაცია და დარწმუნება
 • სწავლის შიმშილი
 • თანამშრომლობა
 • შემოქმედებითი მიდგომა
 • მონაცემების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება
 • თანაგრძნობა
 • ცნობისმოყვარეობა
 • Passion

ამ თვისებიდან ბევრი შეიძლება კარგად ჟღერდეს, რადგან ისინი ხელახლა ხაზს უსვამენ საერთო თემებს, მათ შორის კრეატიულობას, ადაპტირებას, სწავლას და თანამშრომლობას.

New York Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ლაზლო ბოკმა, Google-ის ადამიანთა უფროსმა ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ნომერ პირველი რამ, რასაც ისინი ეძებენ დაქირავებისას არის „სწავლის უნარი“. სწავლის ეს წყურვილი ძალიან რეალური, მაგრამ ნაკლებად ხელშესახები უნარია. ეს საშუალებას აძლევს ადამიანებს ადაპტირდნენ სამსახურში და დაადგინონ ღირებულება ინფორმაციის არეულობისგან. ეს არის აზროვნების ახალი გზა, რომელიც ქმნის თვითმოტივირებულ სწავლებას.

არტიკულაციისა და დარწმუნების უნარები. მარკეტინგული აზროვნება

Econsultancy-ის კვლევამ ასევე დაადგინა, რომ არტიკულაცია და დარწმუნება, როგორც ჩანს, ყველაზე ხშირად წარმოქმნილი უნარები იყო. მონაწილეებმა დაადგინეს, რომ მარკეტოლოგები, რომლებსაც შეუძლიათ ნათლად მიაწოდონ თავიანთი ღირებულებები ორგანიზაციაში, შეიძლება იყვნენ უფრო ეფექტური თავიანთ როლებში.

ეს იმიტომ ხდება, რომ მათ არა მხოლოდ იციან რა უნდა გააკეთონ, არამედ ესმით ბიზნესის მოთხოვნები, რაც მათ საშუალებას აძლევს უზრუნველყონ ციფრული გადაწყვეტილებები, რომლებიც აკმაყოფილებს ბიზნეს მიზნებს. მათ შეუძლიათ ითანამშრომლონ ბიზნესის სხვა ადამიანებთან, მათ შორის არაციფრულ გუნდებთან და ტრადიციულ მარკეტოლოგებთან, რათა უზრუნველყონ ამ თანამშრომლების გაგება ციფრული სტრატეგიების მნიშვნელობა. ეს აერთიანებს ყველა მნიშვნელოვან მოთამაშეს მათ ციფრულ გეგმებში.

ადამიანად ყოფნის უნარი

იყო ადამიანი მარკეტინგული აზროვნება

AI მარკეტოლოგებს ძვირფას ინსტრუმენტს აძლევს: მონაცემებს. მას შეუძლია მონაცემების დამიზნება, მონაცემების შეგროვება და მონაცემების დახარისხება. თუმცა, რაც არ უნდა დახვეწილი გახდეს ახალი ტექნოლოგია, ეს არის ადამიანის ინსტინქტი და ადამიანის გონების შემოქმედებითი აზროვნება, რომელიც იღებს ამ ინფორმაციას და იყენებს მას მომხმარებელთა მიზნებისთვის. ხალხი შეიმუშავებს კონტენტს და ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიას, რომელიც დაამყარებს ნდობას, გაამყარებს ლოიალობას და შექმნის ბრენდის სიყვარულს. მარკეტინგული აზროვნება

ემოციები საჭიროა იმ პერსპექტივების რეზონანსისთვის, რომელიც AI-ს შეუძლია გაყიდვების გუნდს გაუგზავნოს. თანამედროვე მარკეტერებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი ინსტინქტების ნდობა და იპოვონ გზები, რომ ისარგებლონ ყველაფრისგან, რასაც ხელოვნური ინტელექტი უგზავნის. ის იყენებს ემოციებს მონაცემების ღირებულების მოსაპოვებლად და მის პერსონალიზირებაში, რათა მომხმარებელთა მნიშვნელოვანი გზით ჩაერთოს.

ტექნიკური უნარები ძალიან ხშირად იცვლება ისე, რომ ღირებული აღარ იყოს. ამის საპირისპიროდ, რბილ უნარებს აქვს უფრო გრძელი სასიცოცხლო ციკლი, რაც ადაპტირებასა და სწავლას აქცევს რბილი უნარების სიაში მაღალ ადგილზე.

აქტუალური რჩება. მარკეტინგული აზროვნება

მარკეტინგული აზროვნება რჩება აქტუალური დღევანდელ გარემოში და განაგრძობს მნიშვნელოვან როლს წარმატებული ბიზნესის სტრატეგიაში. აქ არის რამოდენიმე მიზეზი, თუ რატომ რჩება მარკეტინგული აზროვნება მნიშვნელოვანი:

 • ცვლილებები მომხმარებელთა ქცევაში:

მომხმარებელთა პრეფერენციები და მოლოდინები დროთა განმავლობაში იცვლება. მარკეტინგული აზროვნება საშუალებას აძლევს ბიზნესს მოერგოს ამ ცვლილებებს და უკეთ გაიაზროს მათი სამიზნე აუდიტორია და შესთავაზეთ პროდუქტები ან მომსახურება, რომლებიც აკმაყოფილებს მათ საჭიროებებს.

 • მარკეტინგული აზროვნება და გაზრდილი კონკურენცია:

ბაზარზე კონკურენციის გამძაფრებასთან ერთად, მარკეტინგი გახდა მთავარი ინსტრუმენტი ბრენდის ზღვიდან დიფერენცირების მიზნით. ეფექტური მარკეტინგული აზროვნება განსაზღვრავს უნიკალურ გაყიდვების წერტილებს და ქმნის დამაჯერებელ ბრენდის იმიჯს.

 • ტექნოლოგიური ცვლილებები:

ტექნოლოგიის მიღწევები ქმნის ახალ შესაძლებლობებს მომხმარებლებთან ურთიერთობისა და პერსონალიზებული პროდუქტებისა თუ სერვისების მიწოდებისთვის. მარკეტინგული აზროვნება ეხმარება ბიზნესს გამოიყენონ ეს ტექნოლოგიები თავიანთი პოტენციალის სრულად გამოყენებაში.

 • მარკეტინგული აზროვნება და სოციოკულტურული ტენდენციები:

სოციალური და კულტურული ტენდენციები ასევე გავლენას ახდენს მომხმარებელთა პრეფერენციებზე. მარკეტინგული აზროვნება საშუალებას გაძლევთ მოერგოთ მარკეტინგული სტრატეგიები საზოგადოებაში არსებულ ცვლილებებს და შექმნათ ბრენდი, რომელიც შეესაბამება მისი აუდიტორიის ღირებულებებს.

 • შედეგზე ორიენტაცია:

უაღრესად კონკურენტუნარიან და სწრაფად ცვალებად გარემოში, შედეგზე ორიენტირებული მარკეტინგული აზროვნება კრიტიკული გახდა ბიზნესისთვის. ეს მოიცავს მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობის მუდმივ გაზომვას და სტრატეგიის შესაბამისად კორექტირებას.

ამრიგად, მარკეტინგული აზროვნება რჩება ბიზნესის რელევანტურ ინსტრუმენტად, რომელიც ეხმარება მათ წარმატებით გაუმკლავდნენ გამოწვევებს და დაამყარონ გრძელვადიანი ურთიერთობა მომხმარებლებთან.

АЗБУКА