L-esperjenza tas-servizz tal-klijent hija l-korp ta 'għarfien, ħiliet u esperjenza prattika miksuba permezz ta' interazzjoni mal-klijenti bħala parti minn attività professjonali. Din l-esperjenza tinkludi diversi aspetti tal-komunikazzjoni u l-interazzjoni mal-klijenti biex jipprovdu servizz, isolvu problemi, jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-klijenti, u jżommu relazzjonijiet pożittivi.

L-esperjenza tas-servizz tal-klijent tista 'tinkiseb f'varjetà ta' oqsma bħall-bejgħ, is-servizz tal-konsumatur, il-konsultazzjoni, il-marketing, il-ġestjoni tal-proġett u oqsma oħra tan-negozju. Elementi importanti tal-esperjenza tas-servizz tal-konsumatur jinkludu l-abbiltà li tikkomunika b'mod effettiv, issolvi problemi, issib approċċi personalizzati għall-klijenti, u tibni relazzjonijiet fit-tul u ta 'benefiċċju reċiproku.

L-esperjenza tal-klijent għandha rwol ewlieni fl-iżvilupp ta 'profil professjonali u karriera ta' suċċess f'ħafna industriji fejn l-interazzjoni tal-klijent hija parti essenzjali mill-proċess tan-negozju.

X'inhuma l-ħiliet ta' interazzjoni mal-klijenti? Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

Il-ħiliet tas-servizz tal-klijent huma l-abbiltajiet meħtieġa biex tingħata kwalità servizz tal-klijent. L-impjegati li jiffaċċjaw il-klijenti huma dawk li jinteraġixxu direttament mal-klijenti personalment jew permezz ta’ konversazzjonijiet bit-telefon, messaġġi onlajn, u kwalunkwe metodu ta’ komunikazzjoni ieħor li juża n-negozju. Dawn il-ħiliet huma utli wkoll għall-professjonisti tal-bejgħ u l-marketing li jaħdmu mill-qrib mal-klijenti.

Eżempji ta' ħiliet ta' interazzjoni mal-klijenti. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

Tista' titgħallem varjetà ta' ħiliet ta' interazzjoni mal-klijenti li jgħinuk tipprovdi servizz eċċellenti lill-klijenti tiegħek:

 • Smigħ attiv
 • Awf perfezzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Simpatija
 • Ħsieb kritiku
 • Devozzjoni

Smigħ attiv

Is-smigħ attiv jinvolvi li tingħata attenzjoni lill-kelliem sabiex jifhem il-messaġġ tiegħu u jagħti t-tweġiba t-tajba. Ħiliet tajbin ta’ smigħ attiv jgħinuk tikkomunika aħjar mal-klijenti u tipprovdi servizz eċċellenti. Meta tisma 'b'attenzjoni l-ħtiġijiet u l-mistoqsijiet ta' klijent, tista 'toffri tweġiba li tissodisfahom. Uża smigħ attiv fl-interazzjonijiet kollha tiegħek biex tippromwovi fehim aħjar kemm mal-klijenti kif ukoll mal-kollegi.

Titjib personali. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

Fi kwalunkwe rwol li jiffaċċja l-klijenti, x'aktarx li tirċievi feedback mill-klijenti abbażi tal-esperjenzi tagħhom. Dan il-feedback jista' jgħinek tiddetermina x'qed tagħmel tajjeb u liema oqsma tista' ttejjeb. Aċċetta kritika kostruttiva u ipprova applikaha fix-xogħol tiegħek biex turi li inti lest li ttejjeb. Dan japplika wkoll għal feedback minn maniġer jew kollega dwar kif tista' ittejjeb ir-relazzjonijiet mal-klijenti.

Komunikazzjoni.

Komunikazzjoni effettiva jipprevjeni nuqqas ta' ftehim, iżid il-produttività u jibni l-fiduċja. Uża lingwaġġ li jappella għall-udjenza tiegħek u li huwa faċli biex tinterpreta. Fl komunikazzjoni mal-klijenti Uża lingwaġġ ċar, dirett u faċli. Il-lingwaġġ tal-ġisem jista 'jkun ukoll fattur importanti, speċjalment meta jinteraġixxi ma' klijent, għalhekk żomm kuntatt mal-għajnejn meta tikkomunika, tbissem meta jkun meħtieġ u żomm qagħda miftuħa.

Simpatija. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

L-empatija hija mod kif tgħarraf lill-klijent li tifhem il-pożizzjoni tiegħu u trid tagħmel dak kollu possibbli biex ittejjebha. Bl-empatija, tapprezza l-emozzjonijiet kollha u tirrispondi kif xieraq. Pereżempju, tista’ ttemm konverżazzjoni ma’ klijent fuq nota pożittiva għax ħadt il-ħin biex tirrikonoxxi s-sentimenti tagħhom, toffri soluzzjonijiet li jogħġobhom, u turi kemm huma ta’ valur għall-kumpanija.

Ħsieb kritiku.

Il-ħsieb kritiku jippermettilek toħroġ bl-aħjar soluzzjoni bbażata fuq l-informazzjoni disponibbli għalik. Li toffri soluzzjoni bir-reqqa turi li smajt il-ħtiġijiet tal-klijent u ħadt il-ħin biex tirriċerka tweġibiet possibbli. Jekk possibbli, ipprovdi lill-klijenti b'varjetà ta 'riżorsi li jistgħu jużaw jew jirreferu għalihom biex jipprevjenu li l-problema tirrepeti.

Devozzjoni. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

L-impenn għall-ħtiġijiet tal-klijenti jgħin biex jinbnew konnessjonijiet aktar b'saħħithom. Uri d-dedikazzjoni tiegħek billi ssegwi mal-klijenti wara li tkun solvut il-problemi tagħhom. Ivverifika li s-soluzzjoni għadha taħdem u wieġeb kwalunkwe mistoqsija addizzjonali li jista' jkollhom. Għandek issegwi wkoll max-xiri tal-klijent biex tiżgura li huma sodisfatti bil-prodott jew is-servizz.

Kif ittejjeb il-ħiliet tiegħek tas-servizz tal-konsumatur. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

Hawn huma ftit passi li tista’ tieħu biex ittejjeb il-ħiliet tal-komunikazzjoni tal-klijenti tiegħek:

 1. Irreġistra għal opportunitajiet ta' tagħlim.
 2. Itlob għal kritika kostruttiva.
 3. Kun af il-prodott tas-servizz tiegħek.
 4. Kun af lill-klijenti tiegħek.

1. Irreġistra għal opportunitajiet ta' tagħlim

Irreġistra għal klassijiet, konferenzi, seminars u workshops li huma mfassla biex itejbu l-ħiliet tiegħek tas-servizz tal-konsumatur. It-taħriġ jista 'jintroduċik għal approċċi differenti għall-klijenti u joffri opportunitajiet ta' rwoli li jippermettulek tipprattika l-ħiliet tiegħek.

2. Itlob għal kritika kostruttiva

Il-kollegi u l-maniġer tiegħek jifhmu tajjeb kif jinteraġixxu mal-klijenti. Jekk trid ittejjeb, itlobhom feedback onest. Peress li huma l-aktar familjari mar-rwol tiegħek, x'aktarx se jkollhom ideat utli dwar kif tista ' iġibu benefiċċju addizzjonali lill-klijent.

3. Kun af il-prodott jew is-servizz tiegħek. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

Il-klijent japprezzah jekk int infurmat u kunfidenti fil-prodott jew servizz li tirrappreżenta. Għandek tkun kapaċi twieġeb il-mistoqsijiet kollha tagħhom u turi kif jaħdem il-prodott jew is-servizz. Kun żgur li żżomm għajnejk fuq ix-xejriet, l-aġġornamenti tal-prodott jew tas-servizz, il-kodiċi tal-bejgħ jew tal-iskont, u kull ħaġa oħra li tista 'tinteressa lill-klijent.

4. Kun af lill-klijenti tiegħek

Aktar ma ssir komdu mal-klijenti tiegħek, iktar ikun faċli u naturali li tikkomunika magħhom. Ħu l-ħin biex issir tafhom billi tistaqsi mistoqsijiet, tħeġġiġhom jitkellmu dwar dak li jridu, u tidħol fi djalogu miftuħ dwar il-bżonnijiet tagħhom. Hekk kif issir taf lill-klijenti tiegħek, tista' tiżviluppa livell ta' fiduċja li jkun ta' benefiċċju għar-relazzjonijiet tax-xogħol tiegħek.

Ħiliet ta' komunikazzjoni mal-klijenti fuq il-post tax-xogħol. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

Hawn huma xi modi kif tittrasferixxi dawn il-ħiliet minn klijenti għal kollegi:

Appoġġ

Agħraf il-kisbiet tal-kollegi tiegħek u kun lest li tistaqsi kif tista’ tgħinhom ilestu kompitu jew proġett. Huwa importanti li turi r-rieda tiegħek li tieħu xogħol ġdid biex tiżviluppa t-tim.

Uri ftit rispett

Il-kollegi tiegħek se jħossuhom apprezzati jekk turi rispett fil-komunikazzjonijiet tiegħek. Irrispetta l-ħin tagħhom billi turi biex taħdem fil-ħin, tisma 'l-ideat tagħhom, u titlob feedback. Trid tirrispetta wkoll ir-relazzjoni tiegħek mal-klijenti tiegħek sabiex iħossuhom komdi miegħek.

Kun effiċjenti. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

Meta jkollok bżonn taħdem ma' tim biex tlesti proġett jew tagħti soluzzjoni lil klijent, l-effiċjenza hija essenzjali. Organizza ż-żona tax-xogħol tiegħek u oħloq skeda dettaljata biex tiżgura xogħol preċiż fil-ħin.

Issuġġerixxi u aċċetta ideat ġodda

Ikkollabora mat-tim tiegħek billi taqsam l-ideat tiegħek u tisma' l-ħsibijiet tal-kollegi tiegħek. Il-brainstorming tal-grupp jista’ jgħinek toħroġ b’soluzzjonijiet aktar dettaljati li forsi ma kkunsidrajtx waħdek.

Kif tenfasizza l-ħiliet tas-servizz tal-konsumatur. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti

Hawn huma modi kif tista 'tenfasizza l-ħiliet tiegħek tas-servizz tal-klijent matul proċess ta’ reklutaġġ:

Ħiliet fir-Relazzjonijiet mal-Klijent għal Resume Tiegħek

Kun żgur li l-bidu tiegħek huwa ħieles minn żbalji ortografiċi u grammatikali biex tgħin turi ħiliet ta' komunikazzjoni tajba. Qabbel il-bidu tiegħek mal-impjieg li qed tapplika għalih biex tiżgura li titkellem l-istess lingwa u tenfasizza ħiliet speċifiċi li jaqblu mad-deskrizzjoni.

Kun żgur li telenka l-ħiliet tiegħek tas-servizz tal-konsumatur fit-taqsima Ħiliet u ddeskrivi kif użajt dawk il-ħiliet fir-responsabbiltajiet tax-xogħol tiegħek. Pereżempju, waħda mir-responsabbiltajiet tiegħek tista’ tkun "Tnaqqas in-numru ta' ilmenti ripetuti tal-klijenti bi 12% minħabba l-appoġġ tal-klijenti" li turi dedikazzjoni.

Ħiliet ta' komunikazzjoni tal-klijent għall-ittra ta' kopertura tiegħek.Esperjenza tas-servizz tal-klijent

L-ittra ta' kopertura tiegħek hija post fejn tista' tkun aktar speċifiku dwar il-ħiliet speċifiċi li ksibt matul iż-żmien tiegħek fuq ix-xogħol. Iddeskrivi l-ħiliet speċifiċi tal-esperjenza tal-klijent li għandek u kif jagħmluk kandidat adattat għar-rwol. Uża l-ittra ta' akkumpanjament tiegħek biex tagħti dettalji dwar kisbiet jew kisbiet speċifiċi li ksibt bl-użu tal-ħiliet tiegħek tas-servizz tal-klijent.

Ħiliet ta' komunikazzjoni mal-klijenti waqt l-intervisti

L-intervista hija fejn tista' tapplika l-ħiliet tal-komunikazzjoni tal-klijent tiegħek fil-ħajja reali. Kun żgur li tilbes kif suppost u tagħti attenzjoni lill-lingwaġġ tal-ġisem tiegħek meta titkellem mal-maniġer tal-kiri. Uża l-istess ħiliet—smigħ attiv u komunikazzjoni ċara—bħalma tagħmel mal-klijent, sabiex il-maniġer tiegħek ikun jista’ jikseb għarfien dwar kif taħdem mal-klijenti.

Mistoqsijiet komuni

 1. X'inhi l-esperjenza tal-klijent?

  • Tweġiba: L-esperjenza tas-servizz tal-klijent tirrappreżenta esperjenza prattika fil-komunikazzjoni, l-interazzjoni u s-soluzzjoni tal-problemi fil-kuntest tal-kunsinna tas-servizz, il-bejgħ jew l-appoġġ tal-klijent.
 2. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti. Għaliex l-esperjenza tas-servizz tal-konsumatur hija importanti għal karriera?

  • Tweġiba: L-esperjenza tas-servizz tal-klijent hija importanti għaliex tiżviluppa ħiliet ta’ komunikazzjoni, ħiliet biex issolvi l-problemi, kompetenza professjonali, u interazzjonijiet ta’ suċċess mal-klijenti.
 3. Kif nista' niżviluppa l-ħiliet tiegħi tas-servizz tal-konsumatur?

  • Tweġiba: Il-ħiliet tas-servizz tal-konsumatur jistgħu jiġu żviluppati permezz ta’ taħriġ, prattika, feedback, qari ta’ materjali speċjalizzati, parteċipazzjoni f’taħriġ u mentoring.
 4. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti. Liema karatteristiċi huma kkunsidrati siewja fl-esperjenza tal-klijent?

  • Tweġiba: Karatteristiċi ta’ valur jinkludu empatija, komunikazzjoni, smigħ, soluzzjoni ta’ problemi, tolleranza għall-istress, adattabilità u impenn biex jinkisbu livelli għoljin ta’ sodisfazzjon tal-klijent.
 5. Kif tuża l-esperjenza tas-servizz tal-konsumatur meta tkun qed tfittex impjieg?

  • Tweġiba: L-esperjenza tas-servizz tal-klijent għandha tiġi enfasizzata fuq il-bidu tiegħek, enfasizzata fl-intervisti, murija, u eżempji speċifiċi interazzjoni b'suċċess mal-klijenti.
 6. Kif tegħleb id-diffikultajiet biex taħdem ma 'klijenti diffiċli?

  • Tweġiba: Li tlaħħaq mal-isfidi jinvolvi li tibqa’ kalma, li tpaxxi, li tifhem il-perspettiva tal-klijent, li ssib kompromessi, u li ssolvi l-problemi b’mod effettiv.
 7. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti. Kif tkejjel is-suċċess fil-ħidma mal-klijenti?

  • Tweġiba: Is-suċċess fil-ħidma mal-klijenti jista 'jitkejjel permezz ta' indikaturi tas-sodisfazzjon tal-klijent, ripetuti bejgħu, reviżjonijiet pożittivi, żieda fil-bejgħ u metriċi oħra.
 8. Kif tista' żżomm u ttejjeb l-esperjenza tal-klijent tiegħek?

  • Tweġiba: Iż-żamma u t-titjib tal-esperjenza jinkludu tagħlim kontinwu, analiżi tal-feedback, żvilupp personali, netwerking mal-kollegi u skambju ta’ esperjenza.
 9. Esperjenza ta' ħidma mal-klijenti. Liema korsijiet jew taħriġ jistgħu jgħinu biex itejbu l-ħiliet tiegħek tas-servizz tal-konsumatur?

  • Tweġiba: Hemm ħafna korsijiet u taħriġ onlajn immirati lejn l-iżvilupp tal-ħiliet tas-servizz tal-konsumatur, bħal "Servizz Iċċentrat fuq il-Klijent", "Komunikazzjonijiet Effettivi", eċċ.
 10. Liema kotba huma rakkomandati għal fehim fil-fond tas-servizz tal-konsumatur?

  • Tweġiba: Xi kotba rakkomandati jinkludu Customer Service: How to Satisfaction into Delight (Chip R. Bell), Bejgħ. Kif verament isir” (Neil Rackham) u oħrajn.