Il-kultura tad-ditta hija s-sett ta’ valuri, twemmin, normi u prattiki li jiddefinixxu kif marka tinteraġixxi mal-udjenza tagħha, kif tippreżenta lilha nnifisha u liema ideali tirrifletti. Hija l-bażi għall-formazzjoni ta 'immaġni tad-ditta u l-perċezzjoni tagħha mill-konsumaturi. Il-kultura ta’ marka tiddetermina l-awtentiċità, l-istil u l-kapaċità tagħha li tattira u żżomm klijenti leali. Tinfluwenza wkoll il-proċessi interni tal-kumpanija, u tiddetermina kif l-impjegati jħossuhom dwar il-marka u kif jippreżentawha meta jinteraġixxu mad-dinja ta 'barra.

Vantaġġi tal-kultura tad-ditta:

Kumpanija b'kultura ta 'marka ta' sodisfazzjon u bilanċjata sew toħloq futur mexxejja industrija għaliex l-impjegati tagħha huma emozzjonalment u strateġikament involuti f'kull tranżazzjoni kummerċjali tal-kumpanija peress li huma kontinwament motivati ​​u ppremjati għall-isforzi tagħhom.

Kumpanija li tiżviluppa kultura ta 'marka b'saħħitha hija kapaċi twettaq u twettaq b'suċċess il-wegħda tal-marka tagħha internament u esternament. Fil-livell intern, l-impjegati huma motivati ​​minn premjijiet u rikonoxximent xierqa li jgħinu lill-marka tikseb l-għanijiet ġenerali tan-negozju, li jirriżulta fit-twettiq tal-wegħdiet esterni tal-marka magħmula lill-klijenti, fornituri, investituri, sponsors u partijiet interessati oħra billi joffru prodotti u servizzi ta 'livell għoli. kwalità u eċċellenza min-natura tal-livell servizz tal-klijent .

Il-benefiċċji ta 'kultura ta' marka jistgħu jkunu sinifikanti għal kumpanija.

Xi wħud minnhom jinkludu:

 • Lealtà tal-konsumatur: Il-kultura tal-marka tista 'toħloq konnessjoni emozzjonali mal-klijenti, li tgħin biex tinbena lealtà u żżid il-probabbiltà ta' xiri ripetut.
 • Differenzjazzjoni fis-suq: Kultura unika tad-ditta tista’ tgħin lil kumpanija tispikka mill-kompetituri u toħloq offerta distintiva li tiġbed l-attenzjoni. udjenza fil-mira.
 • Attrazzjoni ta' talent: Kultura tad-ditta li tirrifletti l-valuri konvinċenti u l-impenn ta’ kumpanija tista’ tkun qawwija għodda biex tattira speċjalisti bi kwalifiki għolja u toħloq tim b'saħħtu.
 • Żamma tal-Impjegati: Kultura tad-ditta li tappoġġja u tiżviluppa lill-impjegati tagħha tgħin biex tiżdied is-sodisfazzjon tax-xogħol, li mbagħad tnaqqas it-tibdil tal-persunal u żżid il-produttività.
 • Tmexxija strateġika: Il-kultura tal-marka tista’ sservi bħala l-bażi għall-iżvilupp tal-istrateġija tal-kumpanija, u tgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet li jkunu konsistenti mal-valuri u l-għanijiet tal-marka.
 • Żieda fil-valur tad-ditta: Kultura ta 'marka b'saħħitha tista' żżid il-valur ta 'marka bħala assi tal-kumpanija għaliex tagħmilha aktar rikonoxxibbli, ta' valur u unika għall-konsumaturi.

Kultura tad-ditta. 6 modi biex tibni waħda tajba.

1) Iddefinixxi l-valuri tal-marka tiegħek. 

Il-valuri tad-ditta huma l-prinċipji li jiggwidaw l-attivitajiet ta’ kumpanija u jiddefinixxu l-imġieba tagħha bħala marka. Ditta tista’ tenfasizza l-kwalità tal-prodotti jew is-servizzi tagħha, bil-għan li toffri biss l-aħjar lill-klijenti tagħha.

Responsabbiltà soċjali: Marka tista’ tenfasizza r-responsabbiltà soċjali billi tistinka biex tagħti kontribut pożittiv lis-soċjetà. Dan jista’ jiġi espress permezz ta’ parteċipazzjoni fi programmi ta’ karità, inizjattivi ambjentali jew appoġġ għal proġetti soċjali.

Individwalità: Marka tista’ tenfasizza l-individwalità u l-espressjoni personali filwaqt li tappoġġja d-diversità u l-uniċità tal-klijenti tagħha. Dan jista’ jiġi rifless f’kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni li jenfasizzaw l-individwalità ta’ kull konsumatur.

Fiduċja: Marka tista’ tenfasizza l-fiduċja u t-trasparenza mal-klijenti, bil-għan li toħloq relazzjonijiet fit-tul u ta’ benefiċċju reċiproku. Dan jista 'jinkiseb permezz ta' komunikazzjoni onesta u politika ċara ta 'ritorn jew servizz tal-konsumatur.

2) Kultura tad-ditta. Ħeġġeġ u appoġġ.

Il-promozzjoni u ż-żamma ta' kultura ta' marka fi ħdan organizzazzjoni għandha rwol importanti fit-tiswir tal-identità tagħha u l-interazzjoni b'suċċess mad-dinja ta' barra.

Taħriġ u feedback: Ipprovdi taħriġ lill-impjegati dwar il-valuri u l-kultura tad-ditta. Dan jista 'jkun parti minn taħriġ ta' induzzjoni għal impjegati ġodda u taħriġ regolari għall-impjegati attwali. Huwa importanti wkoll li tingħata feedback lill-impjegati dwar kif l-azzjonijiet tagħhom huma jew mhumiex allinjati mal-kultura tal-marka.

Eżempju mill-maniġment: Il-mexxejja tal-kumpaniji għandhom ikunu eżempji brillanti tal-valuri u l-kultura tal-marka. L-imġieba u d-deċiżjonijiet tagħhom għandhom ikunu konsistenti mal-valuri ddikjarati tagħhom biex jispiraw u jimmotivaw lill-impjegati.

Appoġġ għal inizjattivi interni: Tħeġġeġ u tappoġġja inizjattivi tal-impjegati li jsaħħu l-kultura tal-marka. Din tista' tkun l-organizzazzjoni ta' avvenimenti speċjali, proġetti jew attivitajiet ta' tim immirati lejn il-promozzjoni tal-valuri tad-ditta.

Ingagg ta' l-Impjegati: Oħloq opportunitajiet għall-impjegati biex jipparteċipaw b'mod attiv fit-tiswir u l-iżvilupp tal-kultura tal-marka. Dan jista' jinkludi l-parteċipazzjoni fi gruppi ta' kultura tad-ditta, id-diskussjoni ta' ideat u suġġerimenti fuq fora, jew il-parteċipazzjoni fl-iżvilupp ta' inizjattivi ġodda.

Użu ta 'kanali ta' komunikazzjoni interna: Implimenta kanali ta 'komunikazzjoni interna, bħal rivista tal-kumpanija jew portal intern, biex tippromwovi b'mod attiv il-valuri u l-kultura tal-marka lill-impjegati.

3) Kiri impjegati li jinkorporaw il-valuri u l-karatteristiċi tal-marka.

Kif jgħidu, bħall-imħuħ jaħsbu bl-istess mod; u l-istess huwa l-pass li jmiss biex tinħoloq kultura ta 'marka tajba fl-organizzazzjoni. Dmir dipartiment tal-ġestjoni u HR huwa li jimpjega impjegatili l-għanijiet u l-valuri tagħhom huma allinjati mal-valuri u l-għanijiet ewlenin tal-marka, peress li biss hekk il-kandidat mikrija jkun jista’ joffri l-għarfien espert u s-servizzi tiegħu b’mod iffukat li jirriżulta li l-kumpanija żżomm kultura ta’ marka kkultivata u tikseb l-għanijiet u l-għanijiet mixtieqa.

4) Kultura tad-ditta. Premju u rikonoxximent.

Regola ġenerali fil-marketing u l-branding hija li l-impjegati interni ta’ kumpanija huma l-ewwel u l-aktar ambaxxaturi importanti tal-marka tagħha, għaliex jekk ikunu kuntenti u sodisfatti bl-ambjent tax-xogħol u l-pakketti ta’ salarji riċevuti, jinkoraġġixxu l-istess fiċ-ċirku soċjali tagħhom. . se żżid il-valur tad-ditta. Għalhekk, huwa importanti li tirrikonoxxi u tippremja miri tax-xogħol importanti miksuba mill-impjegati biex iżommuhom motivati.

5) Xogħol fuq elementi tad-ditta.

Il-pass li jmiss fil-bini ta 'kultura ta' marka tajba jinvolvi ħidma fuq l-elementi tad-ditta, l-ewwel logo, slogan u sfumaturi Pantone li huma karatteristiċi tad-ditta, tat-tipa, tal-lingwa u tat-ton. Huwa meħtieġ li jiġu fformulati u dokumentati politiki tal-marka korporattiva u linji gwida li jiggwidaw lid-dipartimenti tal-kummerċjalizzazzjoni, dipartimenti tal-marka, aġenziji tad-disinn u fornituri oħra f'kull stadju tal-attivitajiet ta 'kummerċjalizzazzjoni u reklamar.

6) Żomm mal-wegħda tal-marka tiegħek.

Iż-żamma tal-wegħda tal-marka tiegħek hija aspett ewlieni ta’ strateġija ta’ branding ta’ suċċess. Meta marka tagħmel wegħda lill-konsumaturi tagħha, trid issegwi dik il-wegħda f'kull aspett tan-negozju tagħha. Hawn huma xi modi importanti biex iżżomm mal-wegħda tal-marka tiegħek:

 • Onestà u Trasparenza: Marka għandha tkun onesta u trasparenti fil-wegħdiet tagħha. Twiegħedx xi ħaġa li ma tistax jew mhux se twettaq. Il-komunikazzjoni onestament mal-konsumaturi tgħin biex tinbena l-fiduċja fil-marka.
 • Konsistenza: Il-wegħda ta’ marka trid tkun allinjata mal-aspetti kollha tan-negozju tagħha, inklużi l-prodotti jew is-servizzi, il-marketing, is-servizz tal-konsumatur u l-kultura tal-kumpanija. Dan se jgħin biex tinżamm il-konsistenza tal-marka u jipprovdi lill-klijenti b'esperjenza konsistenti.
 • Responsabbiltà: Marka għandha tinżamm responsabbli għall-wegħdiet tagħha. Jekk xi ħaġa tmur ħażin jew wegħda ma titwettaqx, il-marka trid tieħu azzjoni biex tikkoreġi s-sitwazzjoni u tiżgura s-sodisfazzjon tal-klijent.
 • Titjib kontinwu: Marka trid tistinka biex ittejjeb kontinwament il-prodotti, is-servizzi u l-proċessi tagħha biex twettaq il-wegħdiet tagħha u aspettattivi tal-klijenti. Dan jinkludi s-smigħ tar-rispons konnessjonijiet tal-klijenti u parteċipazzjoni attiva fit-titjib tal-esperjenza tal-konsumatur.
 • Komunikazzjoni: Marka għandha tikkomunika b'mod effettiv il-wegħda tagħha lill-klijenti tagħha permezz tal-kanali kollha ta' komunikazzjoni disponibbli. Dan jista' jinkludi reklamar, kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni, websajt, netwerks soċjali, kif ukoll komunikazzjoni mal-klijenti permezz ta 'feedback u appoġġ ta' servizz.

FAQ. Kultura tad-ditta.

 1. X'inhi l-kultura tad-ditta?

  • Il-kultura tad-ditta hija sett ta’ valuri, twemmin, normi, drawwiet u simboli li jiddefinixxu l-identità u l-uniċità ta’ marka. Tinkludi l-aspetti interni u esterni tal-kumpanija li jsawru l-immaġni tal-marka f'għajnejn il-konsumaturi u l-impjegati.
 2. Għaliex il-kultura tad-ditta hija importanti għan-negozju?

  • Il-kultura tad-ditta għandha rwol ewlieni fil-bini ta 'relazzjonijiet mal-klijenti, tattira u żżomm impjegati b'talent, u tibni strateġija ta' żvilupp fit-tul ta 'kumpanija.
 3. Kif toħloq kultura tad-ditta f'kumpanija?

  • Biex tinħoloq kultura tal-marka f'kumpanija, huwa meħtieġ li jiġu definiti l-valuri u l-missjoni tal-marka u jiġu implimentati fl-aspetti kollha negozju, mill-għażla tal-persunal għal proċessi interni u komunikazzjoni esterna mal-klijenti.
 4. Liema elementi jiffurmaw il-kultura ta' marka?

  • Elementi tal-kultura tal-marka jistgħu jinkludu valuri korporattivi, filosofija tal-kumpanija, stil ta 'tmexxija, relazzjonijiet mal-klijenti, disinn u immaġni tal-marka, u proċessi u proċeduri interni.
 5. Kif iżżomm u tiżviluppa kultura tad-ditta f'kumpanija?

  • Biex iżżomm u tiżviluppa kultura tad-ditta, huwa importanti li taġġorna kontinwament il-valuri u l-missjoni tal-kumpanija skont il-kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu, tipparteċipa f'inizjattivi soċjali u kulturali, u tinvolvi b'mod attiv lill-impjegati fil-ħajja u l-iżvilupp tal-kumpanija.
 6. Kif titkejjel l-effettività ta 'kultura ta' marka?

  • L-effettività ta 'kultura ta' marka tista 'titkejjel bl-użu ta' metriċi varji bħal-livell lealtà tal-klijent, sodisfazzjon tal-impjegati, għarfien u fiduċja tal-marka, u metriċi finanzjarji bħad-dħul u l-profittabilità.

ABC