Id-disinn Art Nouveau (jew "moderniżmu") huwa moviment artistiku li beda fl-aħħar tas-seklu 19 u kompla jevolvi fis-seklu 20. Dan l-istil huwa kkaratterizzat minn ċerti karatteristiċi artistiċi u tad-disinn li jagħmluha rikonoxxibbli. Allura x’taħseb meta tisma’ l-kliem “disinn modern”? Xi ħaġa Franċiża, klassika, trendy u probabbilment għalja? Ukoll, Art Nouveau tfisser "arti ġdida" bil-Franċiż. Kien maħsub bħala arti għan-nies u tentattiv biex jitbiegħed minn forom ta 'arti tradizzjonali li ħafna drabi kienu restrittivi u esklussivi. Il-moviment Art Nouveau fittex li jġib is-sbuħija fl-aspetti kollha tal-ħajja u lin-nies kollha.

Fis-soċjetà moderna, aħna, mingħajr ma nindunaw, għaddejna biex nużaw stili differenti ta 'arti sekli ilu. Aħna nirrealizzaw dawn il-proġetti storiċi, bħal moderni, bl-għajnuna tal-marka tagħna, disinn grafiku, dekorazzjoni tad-dar, arkitettura u aktar. Meta wieħed iħares lura lejn l-istorja tal-arti, ix-xogħlijiet tal-arti rivoluzzjonarji ma kinux biss dwar l-estetika, iżda wkoll riflessjoni ta’ parti mis-soċjetà, moviment, xewqat u repulsjonijiet fi ħdan is-soċjetà.

Illum għadna nużaw l-arti bl-istess mod, nużawha biex nidentifikaw ruħna ma’ ċertu moviment jew skola ta’ ħsieb sabiex niġbdu klijenti u telespettaturi. Allura kif ditti u disinji qed iħaddnu l-modernità llum? F'dan l-artikolu se nħarsu lejn Storja Art Nouveau u karatteristiċi ewlenin moderna biex tgħinek issibha fid-disinn illum.

Storja tal-modernità. Disinn Art Nouveau

Il-moviment Art Nouveau beda fl-aħħar tas-seklu dsatax u nħoloq mid-disinjatur tat-tessuti, kittieb u attivist soċjali Ingliż William Morris, kif ukoll oħrajn fil-moviment Arts and Crafts.

Il-moviment Arts and Crafts qabel l-Art Nouveau u kien immirat biex jirriforma disinn funzjonali ta’ kwalità billi jagħti dinjità lill-arti applikata għall-ħajja ta’ kuljum, li ħafna drabi kienet sottorappreżentata u sottovalutata fid-dinja tal-arti dak iż-żmien. Dan is-sentiment wara l-moviment Arts and Crafts jista 'jidher fl-Art Nouveau: xewqa li dekostruzzjoni ideat tradizzjonali u spiss elitisti madwar ġerarkija fl-arti.

Disinn tad-drapp "Peacock and Dragon" minn William Morris. Disinn Art Nouveau

Pagun u Dragun, drapp minsuġ tas-suf, 1878.

Is-sentiment tal-Art Nouveau huwa li huwa importanti li tara s-sbuħija fl-oġġetti kollha: l-arti m'għandhiex għalfejn tkun stampa bla ħajja li inti hang, iżda tista 'tkun funzjonali u aċċessibbli għal aktar minn ftit biss. Kienet filosofija radikali fid-dinja tal-arti tal-elite. Kif qal William Morris, “Ma jkollok xejn f’darek li ma taħsibx li hu utli jew li ma taħsibx sabiħ.”

Filwaqt li żammet konnessjoni mal-għeruq Brittaniċi, medjevali u Romantiċi tagħha, l-Art Nouveau ġibdet ispirazzjoni mid-dinja tal-pjanti u naturali, bħall-immaġini assoċjati mal-moviment artistiku u letterarju Romantiku. Ir-Romantiċiżmu beda fis-seklu tmintax u enfasizza l-individwaliżmu, l-ispontanjetà u l-ħelsien mir-regoli u ħeġġeġ lin-nies biex joqogħdu fuq l-immaġinazzjoni tagħhom. Madankollu, wieħed mill-elementi ewlenin li kien jiddistingwi r-Romantiċiżmu mill-Art Nouveau kien li r-Romantiċi kkritikaw ir-Rivoluzzjoni Industrijali, filwaqt li l-moviment Art Nouveau ħaddanha u saħansitra kabbarha.

Modernità u r-Rivoluzzjoni Industrijali. Disinn Art Nouveau

L-Art Nouveau ħarġet bħala reazzjoni għal avvenimenti dinjin ewlenin, inkluża r-Rivoluzzjoni Industrijali, li bdiet fis-seklu tmintax. Ir-Rivoluzzjoni Industrijali kienet it-trasformazzjoni ta 'ekonomija tal-industrija tal-cottage f'waħda ddominata mill-produzzjoni tal-magni minħabba l-avvanz tat-teknoloġija.

D. Napier & Son Ltd, "The Making of an Aircraft Engine", l-Ingilterra, madwar l-1918.

D. Napier & Son Ltd, "Creating an Aircraft Engine", l-Ingilterra

Il-ħames fatturi ewlenin tal-industrijalizzazzjoni huma:

  •  Art
  •  Ix-xogħol
  •  Il-kapital
  •  Технология
  •  Konnessjonijiet

Dawn il-ħames elementi jistgħu jidhru wkoll fil-moviment Art Nouveau. Ir-Rivoluzzjoni Industrijali ppermettiet produzzjoni ta 'materjali aktar mgħaġġla u orħos, li għamlet materjali ġodda tal-bini bħal ħġieġ, konkrit rinfurzat, ħadid fondut u azzar faċilment disponibbli. Artisti fi стиле Art Nouveau laqa 'produzzjoni industrijali u d-disponibbiltà ta' materjali biex joħolqu x-xogħlijiet tagħhom. Disinn Art Nouveau

L-istil Art Nouveau ippermetta l-ħolqien ta 'oġġetti uniċi, magħmulin bl-idejn, kif ukoll il-kapaċità li jipproduċu oġġetti fuq skala industrijali sabiex dawk inqas sinjuri kellhom ukoll aċċess għall-affarijiet ifjen fil-ħajja. Dan huwa dak li r-Rivoluzzjoni Industrijali għamlitha possibbli u min-naħa tagħha ppermettiet lill-Art Nouveau tilħaq l-għan tagħha li tipprovdi arti lin-nies.

Għanijiet moderni

Disinn tal-lampa tal-ħġieġ imtebba fl-istil Art Nouveau

Disinn ta 'lampa tal-ħġieġ imtebba' fl-istil Art Nouveau

Wieħed mill-għanijiet tal-Art Nouveau kien li tkisser id-diviżjoni bejn l-arti multa u l-arti applikata. L-arti multa tista’ tiġi deskritta bħala arti sempliċement minħabba l-estetika tagħha, ħafna drabi nieqsa mill-kunċett iżda ġġudikata primarjament mill-ġmiel tagħha. Madankollu, l-arti applikata ħaddan l-arti bi skop, arti li hija applikata għal oġġetti ta 'kuljum u prattiċi. Dan il-ġeneru tal-arti ippermetta mhux biss lis-sinjuri li jkollhom aċċess għall-affarijiet ifjen fil-ħajja, iżda wkoll li jġibu s-sbuħija fi spazji li kulħadd seta’ jgawdi, billi żied funzjonalità mill-arkitettura u d-disinn interjuri għal grafika, dehbijiet u aktar. Ħafna xogħlijiet tal-arti Art Nouveau ma kinux pitturi (li ħafna drabi kienu disponibbli biss għall-għonja), iżda oġġetti ta 'kuljum bħal vażuni, siġġijiet, lampi, u bini. Disinn Art Nouveau

Il-pijunieri tal-Art Nouveau sfidaw lis-soċjetà, inklużi artisti, nies tas-sengħa u nisa ta 'kull tip, biex jirrestawraw l-artiġjanat ta' kwalità u joħolqu disinji moderni kemm għall-użu prattiku kif ukoll għas-sbuħija. Dan l-iżvilupp ġiegħel lill-artiġjani jeżaminaw mill-ġdid oġġetti ordinarji u jqisuhom bħala kapolavuri potenzjali. B’dan f’moħħhom, l-artisti esperimentaw b’numru ta’ elementi bħall-ħolqien ta’ linji u kurvi ta’ forma ħielsa, forom ġeometriċi, aspetti kollha li issa huma elementi karatteristiċi tad-disinn Art Nouveau.

erba’ gruppi ta’ nisa illustrati fl-erba’ staġuni

Staġuni (serje TV) minn Alphonse Mucha

Il-moviment Art Nouveau fittex ukoll li jibdel l-istituzzjonijiet edukattivi. Mis-seklu sbatax sad-dsatax, id-dinja tal-arti akkademika kienet iddominata minn ġerarkija li fiha l-arti sbieħ bħall-pitturi u l-iskulturi kienu meqjusa superjuri u għalhekk ingħataw aktar attenzjoni u opportunitajiet. Art Nouveau tefgħet dawl fuq artisti ta’ kull dixxiplina u apprezza numru kbir ta’ xogħlijiet tal-arti.

Artisti Art Nouveau

Ibda fl-Ingilterra ma’ William Morris, malajr inxterdet il-kelma dwar il-moviment Art Nouveau u kif kien qed ibiddel id-dinja tal-arti. Wieħed mill-artisti li xerred il-moviment Art Nouveau fil-Belġju kien il-perit żagħżugħ Victor Horta, li bena dar fl-istil Art Nouveau. Huwa meqjus bħala wieħed mill-ewwel bini Art Nouveau minħabba l-użu innovattiv tal-materjali. Disinn Art Nouveau

Influwenzat minn Horta, il-perit-disinjatur Franċiż Hector Guidmar adatta l-istil Art Nouveau għad-daħla tal-istazzjon tal-metro ta’ Pariġi, le Metropolitain.

Id-disinn Art Nouveau kiseb aktar attenzjoni wara l-Fiera Dinjija f'Pariġi fl-1900s. Il-wirja kellha bosta artisti Art Nouveau, inkluż artist famuż ieħor, Alphonse Mucha, pittur, illustratur u disinjatur grafiku Ċek. Kien magħruf l-aktar għall-posters tat-teatru dekorattivi ikkuluriti u uniċi tiegħu. Huwa kiseb rikonoxximent b'mod partikolari għall-posters tiegħu tal-attriċi Franċiża Sarah Bernhardt minħabba l-mod kif wassal lil Bernhardt ma' opinjonijiet il-pubbliku bħala fannijiet u osservaturi tal-istilla.

La Dame Aux Camelias 'Alphonse Mucha Art Nouveau Design

La Dame Aux Camelias ta' Alphonse Mucha

Periti u disinjaturi oħra ewlenin tal-Art Nouveau kienu jinkludu l-perit Ungeriż Oden Lechner. Kien magħruf sew u rikonoxxut għad-disinji grandjużi tiegħu li ġabu ħajja u kulur lill-bini ta’ Budapest. Lechner għaqqad elementi stilistiċi tal-Art Nouveau ma’ rakkonti folkloristiċi tradizzjonali Ungeriżi li għandhom għeruqhom fir-rumanz.

Elisabeth Sonrel, artista Art Nouveau oħra, kienet pittrija u illustratrice Art Nouveau Franċiża b’influwenzi Pre-Raphaelite Brittaniċi tas-seklu dsatax. Ix-xogħlijiet tagħha kienu jinkludu suġġetti allegoriċi, mistiku u simboliżmu, kif ukoll ritratti u pajsaġġi. Sonrel spiss kien juri nisa idealizzati b'motifi reliġjużi f'akwarelli. L-istil tagħha kien delikat u orjentat lejn id-dettall.

Karatteristiċi ewlenin. Disinn Art Nouveau
-

Artisti minn varjetà ta’ oqsma inklużi pitturi, illustraturi, disinjaturi dehbijiet u oġġetti tal-mejda, użaw ċerti tekniki li ddefinixxewhom bħala artisti tal-moviment Art Nouveau. Dawn it-tekniki kienu juru xbihat bħal ħolm li rrappreżentaw il-kunċett ta’ ħsieb barra l-kaxxa, u juru ż-żmien ta’ ħsibijiet ġodda. Dawn l-immaġini tal-fairy tale spiss manifestaw ruħhom permezz tal-karatteristiċi li ġejjin:

Sensualità

Art Nouveau kien jirrifletti l-qawmien sesswali li kien qed iseħħ dak iż-żmien. In-nisa Art Nouveau ħafna drabi kienu mpinġi b'sens ta 'erotiżmu, u dixxiplini oħra użaw forom mgħawġa senswali u forom tondi biex jissimbolizzaw il-ġisem. Disinn Art Nouveau

Illum, għadna nużaw is-senswalità u l-erotiżmu tal-Art Nouveau biex nattiraw udjenzi u prodotti senswali tad-ditta bħal ikel esklussiv jew kċina gourmet, kożmetiċi, fwejjaħ u xorb alkoħoliku. Agħti ħarsa lejn l-istampi hawn taħt biex tara xi ngħidu.

Mara turi l-ispallejn vojta għal marka vape

Mara mimduda fuq qoxra tal-baħar

Perspettiva ċatta fl-istil Ġappuniż. Disinn Art Nouveau

Siegfried Bing, negozjant tal-arti Ġermaniż-Franċiż, introduċa l-arti Ġappuniża fil-Punent u kkontribwixxa ħafna għall-iżvilupp tad-disinn Art Nouveau. Eventwalment, fl-Ewropa kollha, l-arti Ġappuniża kisbet popolarità fiċ-ċrieki tal-arti, l-aktar permezz ta’ wirja f’Pariġi, fejn Bing esebixxa aktar minn 700 stampa u aktar minn 400 ktieb mill-Ġappun.

Poster tal-Art Nouveau Ġappuniż ta' Alphonse Mucha

Poster Art Nouveau ta' "Job" ta' Alphonse Mucha

Mara tħares 'il bogħod, woodcut fid-disinn Art Nouveau stil ukiyo-e

Il-moviment ta’ l-arti mill-Ġappun li kellu l-akbar influwenza fuq il-moderniżmu kien jissejjaħ ukiyo-e, li jfisser “stampi tad-dinja f’wiċċ l-ilma.” Ukiyo-e kien proċess kumpless ta 'ħolqien ta' stampi woodblock li ħolqu perspettivi ċatti. L-użu ta 'spazju, kulur u mudelli dekorattivi użati fix-xogħol ta' l-arti Ġappuniż ispira ħafna mill-istess elementi fl-istil Art Nouveau.

Linji mgħawġa u lixxi.

L-artisti tal-moviment Art Nouveau ivvintaw stil li enfasizza l-kurvi. Whiplash kien element emblematiku, ikkaratterizzat minn S mgħawġa fuq linja, ħafna drabi asimmetrika u ispirata min-natura. Nistgħu nsibu dawn il-linji fuq gallariji, railings, faċċati, porches u frejms tad-djar.

Twieqi tal-ħġieġ ikkulurit fis-saqaf u mera fuq Maison & Atelier Horta

Twieqi tal-ħġieġ imtebba’ fis-saqaf u mera fil-quċċata ta’ Maison & Atelier Horta. Ritratt: Alastair Carey-Cox;

Illum tista 'tara dawn il-linji mgħawġa u lixxi li spiss jintużaw fihom disinn tal-logo u l-ippakkjar. Kif muri fl-eżempji hawn taħt mid-disinjaturi Renata_Costa u Mila Katagarova, id-disinji joħolqu dehra fluwida. U dettalji dekorattivi u flashy ġewwa disinn jirriflettu l-influwenza arkitettonika tal-istil Art Nouveau. Disinn Art Nouveau

Ippakkjar taċ-ċikkulata organika Disinn Art Nouveau

Ippakkjar taċ-ċikkulata organika b'figuri femminili u linji kkurvati kkomplikati

Logo tat-tabib Naturopathic b'linji u kuluri mgħawġa

Logo tat-tabib Naturopathic b'linji u kuluri mgħawġa

Forom tal-fjuri. Disinn Art Nouveau

Ħafna artisti Art Nouveau użaw fjuri jew elementi tan-natura bħal Ġilji, iris, peprin, rosebuds, ċinji, paguni, dragonflies, forom tal-bajd, sħab jew ilma. Anke immaġini ta 'nisa b'xagħar twil sabiħ li jnixxi ntużaw biex joħolqu imitazzjonijiet interessanti tan-natura nnifisha, li jikkontribwixxu għal kompożizzjoni armonjuża.

Naraw dan illum hekk kif il-marki jużaw forom ta 'fjuri biex iwasslu sens ta' lussu, vitalità u femminilità. Mudelli ta’ fjuri Art Nouveau jintużaw tul, minn posters, imballaġġ u tikketti għal logos u stediniet għal avvenimenti bħal tiġijiet u baby showers. Huma istantanjament jagħmlu kwalunkwe disinn aktar artab u aktar naturali.

Mara bilqiegħda u ddoqq l-arpa disinn Art Nouveau

Disinn tal-logo Art nouveau b'mara, fjuri u linji ċirkolari

Meta tuża l-Art Nouveau

Id-disinn Art Nouveau jurina kif it-tħaddan u l-integrazzjoni ta’ kulturi differenti b’rispett u apprezzament jista’ jerġa’ jivvinta u jagħti ħajja ġdida lill-istili tradizzjonali. Dan huwa stil klassiku li baqa’ ħaj u għadu stmat fid-dinja tal-arti llum peress li kien tant importanti għall-artisti kollha ta’ dak iż-żmien. Disinn Art Nouveau

Id-disinn Art Nouveau ħafna drabi jintuża għal identità viżwali li trid twassal l-organiċità jew l-oriġinalità, ammirazzjoni għan-natura, iġġib ħajja u sbuħija għall-affarijiet kollha, u toħloq atmosfera ta 'eleganti. Jekk trid li l-marka tiegħek tirrappreżenta dawn l-elementi, esperimenta b'disinji Art Nouveau lilek innifsek jew bl-għajnuna ta 'disinjatur professjonali.

 «АЗБУКА»