L-ingaġġ tal-impjegati huwa kejl ta' kemm l-impjegati huma interessati, motivati ​​u impenjati lejn ix-xogħol tagħhom u l-organizzazzjoni. Livelli għoljin ta’ ingaġġ tal-impjegati huma tipikament assoċjati ma’ żieda fil-produttività, riżultati aħjar, rati ta’ turnover aktar baxxi u benessri organizzattiv ġenerali mtejjeb.

Hawn huma ftit aspetti ewlenin li jinfluwenzaw l-impenn tal-impjegati:

 • Involviment tal-persunal. Tmexxija:

It-tmexxija tal-kumpanija hija kritika għall-ingaġġ tal-impjegati. Tmexxija ta’ kwalità, appoġġ u motivazzjoni jgħinu biex tinħoloq atmosfera pożittiva f’organizzazzjoni.

 • Komunikazzjoni:

Komunikazzjoni miftuħa u effettiva toħloq fiduċja u fehim bejn il-maniġment u l-impjegati. L-impjegati jridu jkunu jafu li l-opinjonijiet tagħhom huma stmati u jibqgħu infurmati dwar żviluppi importanti fil-kumpanija.

 • Żvilupp u taħriġ:

L-għoti ta' opportunitajiet għall-iżvilupp tal-ħiliet u t-tkabbir professjonali jżid l-interess tal-impjegati fix-xogħol tagħhom u fl-organizzazzjoni kollha kemm hi.

 • Rikonoxximent u inkoraġġiment:

Ir-rikonoxximent tal-kisbiet individwali u kollettivi jżid il-motivazzjoni. Dan jista 'jinkludi mhux biss inċentivi finanzjarji, iżda wkoll tifħir verbali u premjijiet.

 • Involviment tal-persunal. Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata:

Impjegati li jingħataw l-opportunità li jżommu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata jħossuhom aktar sodisfatti u impenjati.

 • Miri u aspettattivi ċari:

Meta l-impjegati jkollhom miri u aspettattivi ċari, isibuha aktar faċli biex jinnavigaw u jsibu tifsira fix-xogħol tagħhom.

 • Kultura kollettiva:

Il-kultura ta’ organizzazzjoni li tagħti valur lill-ħidma f’tim, l-appoġġ reċiproku u r-rispett trawwem ambjent pożittiv.

 • Involviment tal-persunal. Parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet:

Impjegati li jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet u jikkontribwixxu għall-organizzazzjoni jħossuhom aktar responsabbli u impenjati.

Il-monitoraġġ u l-appoġġ regolari tal-ingaġġ tal-impjegati huma elementi importanti tal-ġestjoni tan-nies b'suċċess f'organizzazzjoni. L-organizzazzjonijiet jistgħu jużaw stħarriġ, feedback tal-impjegati, u għodod oħra biex ikejlu u jtejbu l-impenn fost it-timijiet tagħhom.

Marketing Sostenibbli

 Ingagg ta' impjegat, fil-qosor.

 • L-attivazzjoni tal-impjegati tista 'tbiddel l-impjegati l-aktar okkupati tiegħek fi produtturi ta' kontenut ta 'valur.
 • Huwa importanti li ssegwi l-aħjar prattiki qabel ma timplimenta strateġija ta' kontenut maħluqa mill-impjegati.
 • L-impjegati jistgħu jkunu sors prezzjuż ta’ kontenut anki jekk mhumiex kittieba kwalifikati.

X'inhi l-attivazzjoni tal-impjegat?

Int bla dubju familjari ħafna magħhom ingaġġ tal-impjegati. In-negozju tiegħek jista 'saħansitra investa eluf fi programmi biex iżid l-impenn.

L-impjegati diżingaġġati huma perikolużi għaliex jistgħu jiswew in-negozju tiegħek minħabba produttività mitlufa u, agħar minn hekk, id-diżimpenn tagħhom jaffettwa lil ħaddieħor. Għalhekk, jagħmel sens li tagħmel dak kollu possibbli jattiraw dawn l-impjegati jew jeliminawhom. Involviment tal-persunal.

Imma xi ngħidu dwar l-impjegati li huma impenjati. X'tagħmel eżattament bil-motivazzjoni u s-sewqan tagħhom? Meta l-impjegati jkunu tant impenjati fuq ix-xogħol li jridu jagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex jiksbu l-għanijiet ġenerali tan-negozju, insejħu din l-attivazzjoni tal-impjegati. L-attivazzjoni tal-impjegati tiegħek taqbad nar li jibdelhom f'evanġelisti għall-marka tiegħek. Jekk verament jemmnu fil-missjoni tal-kumpanija tiegħek u li għandhom rwol importanti x'jaqdu fiha, ikunu aktar minn kuntenti li jikkontribwixxu l-ideat, l-opinjonijiet u l-esperjenzi tagħhom għall-isforzi tal-marketing tal-kontenut tiegħek.

Kif tbiddel l-esperti tal-impjegati f'ħallieqa tal-kontenut.

Iżda anke meta x-xewqa tkun hemm, xorta għandek bżonn pjan biex timmaniġġjaha. U dan il-pjan għandu jibda bl-introduzzjoni ta 'xi linji gwida għall-użu netwerks soċjali . Il-kontijiet tal-impjegati stess fi netwerks soċjali huma post ovvju biex tibda b'kontenut iġġenerat mill-impjegati. Għandhom lista inkorporata ta 'nies li diġà jafdawhom u jridu jisimgħu l-opinjonijiet tagħhom, u l-kontenut fuq dawn il-pjattaformi ħafna drabi jkun inqas formali minn, ngħidu aħna, blog posts fuq il-websajt tal-marka tiegħek. Involviment tal-persunal.

Ħeġġeġ lill-impjegati tiegħek biex joħolqu s-saħħa tagħhom stess marka personali. Kull persuna hija ambaxxatriċi għall-kumpanija tiegħek, għalhekk filwaqt li timmaġina l-ħajja personali ta’ xi ħadd tista’ tgħinek tħossok konness, wisq jista’ jitfik. Ipprovdi lit-tim tiegħek b'informazzjoni u riżorsi dwar kif jistgħu joħolqu tagħhom marka personali kemm offline kif ukoll offline. Ġib lill-Googlers tiegħek biex jagħtuk ismek stess u ara x'jiġri—jistgħu jkunu sorpriżi! Ingagg ta' l-Impjegati
Ladarba jkunu ġew żviluppati linji gwida solidi, wasal iż-żmien li tinkoraġġixxi l-ħolqien tal-kontenut innifsu. Filwaqt li xi impjegati okkupati ħafna jistgħu ma jkollhomx bżonn ħafna appoġġ, oħrajn jistgħu jeħtieġu ftit imbottatura.
Inċentivi bħal bonusijiet, premjijiet tat-tim, jew saħansitra rikonoxximent personali jistgħu verament jgħinu biex tiżdied il-parteċipazzjoni fi programm ta 'protezzjoni tal-impjegati. Ipprova oħloq kompetizzjoni billi oħloq leaderboard u ara min jista' jikseb l-aktar likes jew ishma fuq il-kontenut tiegħu relatat mal-marka.

Gratitudni għall-klijenti u l-impjegati.

Identifika l-influwenzaturi. Involviment tal-persunal.

Meta tkun ilek tmexxi programm iġġenerat mill-impjegati għal xi żmien, hija idea tajba li tenfasizza ftit "awtoritajiet" esperti. Eżatt bħal influencers fid-dinja barra n-negozju tiegħek, dawn in-nies jistgħu jkunu l-wiċċ tal-marka tiegħek u jistgħu jkunu bonus enormi għall-isforzi tal-marketing tiegħek. Kif tidentifika dawn in-nies? Ibda billi tħares lejn l-aktar impjegati tiegħek—dawk li huma lesti li jmorru lil hinn mix-xogħol. Imbagħad identifika dawk li jużaw b'mod attiv netwerks soċjali. Min għandu l-aktar segwaċi u postijiet l-aktar drabi matul il-ġurnata? Liema nies fil-fatt jinteraġixxu mas-segwaċi tagħhom aktar milli sempliċement ippostjaw kontenut għall-konsum?

Hawn diversi tipi ta’ esperti u influwenzaturi:

 1. Speċjalisti HR u ġestjoni tal-persunal:

  • L-esperti HR jistgħu jiżviluppaw strateġiji biex itejbu l-impenn tal-impjegati u jevalwaw ukoll l-effettività ta 'diversi programmi.
 2. Ingagg ta' persunal. Konsulenti organizzattivi:

  • Konsulenti esperti jistgħu jipprovdu lill-organizzazzjonijiet b'pariri u gwida dwar kif jinħoloq ambjent li jsaħħaħ l-impenn tal-impjegati.
 3. Psikologi fl-organizzazzjoni:

  • Esperti tal-psikoloġija organizzattiva jistgħu jivvalutaw il-klima organizzattiva, jidentifikaw fatturi li jinfluwenzaw, u jiżviluppaw strateġiji biex itejbu l-impenn.
 4. Mexxejja u maniġers:

  • Il-maniġers u l-mexxejja tat-tim għandhom rwol ewlieni fit-tiswir tal-ambjent tat-tim billi jipprovdu appoġġ u motivazzjoni lill-impjegati.
 5. Ingagg ta' persunal. Esperti edukattivi u ta' taħriġ:

  • L-ispeċjalisti tat-taħriġ jistgħu jipprovdu programmi ta’ taħriġ u żvilupp immirati biex itejbu l-ħiliet u jżidu l-impenn.
 6. Esperti tal-komunikazzjoni interna:

  • L-esperti tal-komunikazzjoni jistgħu jevalwaw l-effettività tal-komunikazzjonijiet interni ta 'organizzazzjoni u jissuġġerixxu titjib.
 7. Ingagg ta' persunal. Speċjalisti tal-kultura korporattiva:

  • Esperti li jispeċjalizzaw fil-formazzjoni kultura korporattiva, jistgħu jgħinu biex jinħoloq ambjent li jippromwovi l-impenn.
 8. Esperti tat-teknoloġija HR:

  • Il-professjonisti tat-teknoloġija tal-HR jistgħu jipprovdu għodod u soluzzjonijiet biex ikejlu u jimmaniġġjaw l-impenn.

L-influwenti tiegħek mhux dejjem ikunu n-nies li jaħdmu l-aktar. Imma fittex dawk li b'mod naturali jgħaqqdu ma 'oħrajn u jispiraw dak li jippubblikaw.

X'jiġri jekk l-espert intern tiegħek mhuwiex kreatur tal-kontenut naturali?

L-ingaġġ tal-impjegati huwa kejl tal-grad li fih l-impjegati huma interessati u ddedikati għax-xogħol tagħhom u l-organizzazzjoni. L-impjegati ingaġġati għandhom it-tendenza li jkunu aktar produttivi, leali, iħossu li huma s-sjieda tal-kompiti tagħhom, u għandhom livelli ogħla ta’ sodisfazzjon fix-xogħol. Hawn huma xi aspetti ewlenin tal-ingaġġ tal-impjegati:

 1. Komunikazzjoni ċara tal-għanijiet:

  • L-impjegati għandhom jifhmu l-għanijiet u l-għanijiet strateġiċi tal-organizzazzjoni. Il-komunikazzjoni għandha tkun trasparenti u ċara.
 2. Ingagg ta' persunal. Parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet:

  • Li tagħti lill-impjegati l-opportunità li jinfluwenzaw deċiżjonijiet relatati max-xogħol u l-proċessi tagħhom fl-organizzazzjoni.
 3. Jipprovdu ambjent tax-xogħol:

  • Il-ħolqien ta' kundizzjonijiet għal xogħol komdu u produttiv, kif ukoll l-appoġġ tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.
 4. Ingagg ta' persunal. Rikonoxximent u inkoraġġiment:

  • Sistemi ta' appoġġ għar-rikonoxximent ta' kisbiet, premjijiet u inċentivi biex jimmotivaw lill-impjegati.
 5. Żvilupp tal-ħiliet u taħriġ:

  • Jipprovdu opportunitajiet għat-taħriġ u l-iżvilupp tal-ħiliet professjonali.
 6. Ingagg ta' persunal. Tmexxija u appoġġ:

  • Li jkollok tmexxija effettiva li tappoġġja lill-impjegati u tipprovdilhom ir-riżorsi li jeħtieġu.
 7. Prospetti ċari tal-karriera:

  • Tipprovdi informazzjoni dwar opportunitajiet għal tkabbir professjonali u tal-karriera fi ħdan l-organizzazzjoni.
 8. Ingagg ta' persunal. Parteċipazzjoni fi proġetti ta’ tim:

  • L-inkoraġġiment tal-ħidma f'tim u l-parteċipazzjoni fi proġetti, li jgħin biex jinbena l-ispirtu tat-tim.
 9. Formazzjoni ta' konnessjonijiet:

  • Nibnu kultura pożittiva tal-kumpanija, inklużi diversi attivitajiet li jrawmu rabta bejn l-impjegati.
 10. Feedback u żvilupp:

  • Tipprovdi feedback regolari u tappoġġja lill-impjegati fl-iżvilupp personali u professjonali tagħhom.

L-ingaġġ tal-impjegati huwa aspett importanti tal-ġestjoni tar-riżorsi umani b'suċċess peress li huwa marbut direttament mal-prestazzjoni u s-suċċess ġenerali tal-organizzazzjoni.

Mistoqsijiet komuni

 1. X'inhu l-ingaġġ tal-impjegati?

  • Tweġiba: L-ingaġġ tal-impjegati huwa kejl tal-konnessjoni emozzjonali, l-impenn u l-entużjażmu tal-impjegati għax-xogħol tagħhom u l-organizzazzjoni.
 2. Għaliex l-impenn tal-impjegati huwa importanti għal organizzazzjoni?

  • Tweġiba: Impjegati ingaġġati huma aktar produttivi, leali, kollaborattivi, jibqgħu mal-organizzazzjoni fit-tul u jikkontribwixxu għall-prestazzjoni ġenerali.
 3. Liema fatturi jinfluwenzaw il-livell tal-ingaġġ tal-impjegati?

  • Tweġiba: Fatturi jistgħu jinkludu tmexxija, komunikazzjoni, opportunitajiet għal tkabbir professjonali, rikonoxximent tax-xogħol, ambjent tax-xogħol u bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.
 4. Kif tista' tkejjel l-ingaġġ tal-impjegati?

  • Tweġiba: Il-kejl tal-impenn jista' jinkludi kwestjonarji, stħarriġ, intervisti, analiżi ta' feedback, u monitoraġġ tal-prestazzjoni.
 5. X'għandek tagħmel biex tiżdied l-impenn tal-persunal?

  • Tweġiba: L-interventi jistgħu jinkludu t-titjib tal-komunikazzjoni, il-provvista ta’ opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali, il-provvista ta’ opportunitajiet għall-parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet, ir-rikonoxximent tal-kisbiet, u l-provvista ta’ ambjent tax-xogħol b’saħħtu.
 6. Kif tinfluwenza t-tmexxija l-impenn tal-impjegati?

  • Tweġiba: Tmexxija effettiva, ibbażata fuq miri ispiranti, empatija, appoġġ u direzzjoni ċara, iżid l-impenn tal-impjegati.
 7. X'benefiċċji jġib miegħu impenn akbar tal-impjegati?

  • Tweġiba: Il-benefiċċji jinkludu żieda fil-produttività, tnaqqis fil-fatturat, żieda kwalità tas-servizz tal-konsumatur, tnaqqas in-numru ta 'żbalji ta' produzzjoni u ttejjeb il-klima ġenerali fl-organizzazzjoni.
 8. Kif inhu relatat l-ingaġġ tal-impjegati mal-kultura korporattiva?

  • Tweġiba: Kultura tal-kumpanija li tappoġġja l-valuri, it-trasparenza, il-fiduċja u r-rispett trawwem tim impenjat.
 9. Kif issolvi l-problemi bl-ingaġġ tal-impjegati?

  • Tweġiba: Is-soluzzjoni tal-problemi tista’ tinvolvi li tintalab feedback tal-impjegati, li jiġu analizzati fatturi li jinfluwenzaw l-impenn, u li jiġu żviluppati miżuri speċifiċi biex ittejjeb.
 10. Kif toħloq ambjent ta' appoġġ għall-ingaġġ tal-persunal waqt li taħdem mill-bogħod?

  • Tweġiba: Dan jista' jinkludi komunikazzjoni effettiva, li tipprovdi opportunitajiet għal interazzjoni soċjali, li tappoġġja t-tagħlim virtwali, u li tistabbilixxi aspettattivi ċari.

 «АЗБУКА«

Produzzjoni ta' tikketti u tikketti.