Il-kultura korporattiva hija s-sett ta’ valuri, normi, drawwiet u standards ta’ mġiba li jikkaratterizzaw organizzazzjoni. Dan huwa tip ta '"spirtu" tal-kumpanija, li huwa ffurmat bħala riżultat tal-interazzjoni tal-impjegati tagħha, il-ġestjoni, l-istorja, l-għanijiet u l-metodi ta' xogħol. Huwa importanti li l-kultura korporattiva tikkorrispondi għall-għanijiet u l-istrateġija tal-kumpanija, u tikkontribwixxi wkoll għax-xogħol effettiv tat-tim.

Hawn huma xi aspetti ewlenin tal-kultura tal-kumpanija:

 1. Valuri:

  • Il-valuri huma l-bażi tal-kultura korporattiva. Huma jiddefinixxu liema prinċipji u twemmin huma kkunsidrati importanti fl-organizzazzjoni. Valuri ddikjarati b'mod ċar u appoġġjati jistgħu jiggwidaw lill-impjegati u jgħinuhom jieħdu deċiżjonijiet skont l-għanijiet ġenerali tal-kumpanija.
 2. Kultura korporattiva. Missjoni u Viżjoni:

  • Il-missjoni u l-viżjoni ta' kumpanija jiddeskrivu l-għan ewlieni tagħha u għal xiex tistinka fil-futur. Dawn l-elementi għandhom rwol ewlieni fil-formazzjoni ta' fehim komuni tal-għanijiet u d-direzzjonijiet tal-iżvilupp.
 3. Tmexxija:

  • L-istil ta’ tmexxija ta’ organizzazzjoni jista’ jkollu impatt profond fuq il-kultura tagħha. Il-ġestjoni għandha tkun konsistenti fl-appoġġ u l-wiri tal-valuri u fil-ħolqien ta 'viżjoni ta' ispirazzjoni għall-futur.
 4. Komunikazzjoni:

  • Komunikazzjoni miftuħa u effettiva tgħin biex taqsam l-informazzjoni, tinkoraġġixxi l-iskambju ta’ ideat, u tibni fehim kondiviż. Il-komunikazzjoni għandha tkun trasparenti u tappoġġja l-valuri tal-organizzazzjoni.
 5. Kultura korporattiva. Proċessi u sistemi:

  • Is-sistemi u l-proċessi ta' organizzazzjoni jistgħu wkoll isawru l-kultura tagħha. Pereżempju, sistemi ta 'premju ta' inċentiv jew programmi ta 'taħriġ jistgħu jenfasizzaw aspetti importanti tal-kultura.
 6. Xogħol f'tim:

  • Il-kultura għandha tappoġġja l-kollaborazzjoni, ir-rispett u l-appoġġ fi ħdan it-tim. Dak li huwa importanti hawnhekk mhix biss lealtà lejn il-valuri tal-kumpanija, iżda wkoll kultura ta 'assistenza reċiproka.
 7. Flessibilità u adattament:

  • Il-kapaċità li jadattaw għal bidliet ġewwa u barra l-organizzazzjoni hija wkoll element importanti tal-kultura korporattiva. Il-flessibilità u l-ftuħ għal ideat ġodda jikkontribwixxu għal adattament b'suċċess għal ambjent tan-negozju li qed jinbidel.
 8. Kultura korporattiva. Ambjent tax-xogħol:

  • L-ambjent, mid-disinn tal-uffiċċji għal spazji kondiviżi, jinfluwenza wkoll il-kultura. Jista 'jappoġġa jew jimmina l-aspetti mixtieqa tal-kultura ta' kumpanija.

Il-ħolqien u ż-żamma ta' kultura ta' kumpanija pożittiva teħtieġ sforz kemm mill-maniġment kif ukoll mill-impjegati. Huwa essenzjali li jiġu attirati u miżmuma impjegati b'talent, tiżdied il-produttività u jinkiseb suċċess fit-tul.

X'inhi l-kultura korporattiva?

Il-kultura korporattiva hija definita bħala s-sett ta’ valuri, għanijiet, prattiki u attitudnijiet kondiviżi kkultivati ​​minn negozju. Il-kultura ta’ kumpanija hija spiss iddeterminata mit-tmexxija, bil-fundaturi tal-organizzazzjoni jkollhom rwol ewlieni f’kif in-nies iħossuhom dwar il-kumpanija, ix-xogħol li jagħmlu, u l-mod kif jaraw l-affarijiet. żvilupp tan-negozju.

Kull organizzazzjoni għandha kultura tal-kumpanija, kemm jekk tikkultivaha konxjament jew le. Il-bini ta' kultura organizzattiva b'intenzjoni tista' tkun id-differenza bejn kultura ta' kumpanija b'saħħitha u b'saħħitha u kultura tossika. Mela ejja nagħmluha intenzjonali.

Komponenti tal-kultura korporattiva

Il-komponenti ewlenin tal-kultura organizzattiva huma viżjoni, valuri, prattiċi, nies, storja tal-marka u l-ispazju.

Viżjoni. Kultura korporattiva

Il-kultura korporattiva tibda bl-immaġinazzjoni. Il-bidu ta' negozju huwa l-ewwel pass biex dan l-att immaġinarju jinbidel f'azzjoni. Dan huwa fejn tibda l-kultura tal-kumpanija—b'dikjarazzjoni tal-missjoni, jew deskrizzjoni ċara tal-iskop tal-kumpanija tiegħek. Mhux ċert xi ngħidu? Dawn il-mistoqsijiet jistgħu jgħinuk tnaqqas l-attenzjoni tiegħek:

 • Xi tittama li tikseb fin-negozju tiegħek?
 • Kieku l-kumpanija tiegħek jista' jkollha impatt wieħed fuq id-dinja, liema tkun?
 • Immaġina n-negozju tiegħek f'5 snin. Kif jidher? X'ksibt? Kif iħossu n-nies meta jaħdmu miegħek? Kif jiddeskrivu l-kumpanija tiegħek lill-ħbieb u l-familja tagħhom?

Valuri

Il-valuri tal-kumpanija tiegħek jipprovdu għarfien dwar dak li trid tkun il-kultura tal-kumpanija tiegħek. Jekk il-missjoni tiegħek hija dak li tittama li tikseb, il-valuri tal-kumpanija tiegħek jiddefinixxu kif trid li tkun it-triq għall-missjoni tiegħek. Il-valuri organizzattivi jipprovdu linji gwida dwar kif trid li t-tim tiegħek javviċina x-xogħol tiegħu. Jinkludi l-ideal u l-imġieba li trid tiżviluppa.

Prattiki. Kultura korporattiva

Il-prattiċi tiegħek huma dak li fil-fatt tagħmel biex tgħix il-kultura tal-kumpanija tagħna. Dikjarazzjoni ta' missjoni b'saħħitha u valuri kbar ma jwasslux 'il bogħod ħafna sakemm ma jkollokx il-prattika biex tappoġġjaha. Idealment, il-prattika tiegħek għandha tkun estensjoni tal-valuri ewlenin tal-kumpanija tiegħek. Pereżempju, jekk tapprezza l-“iżvilupp tal-impjegati,” fittex modi kif il-prattika tiegħek tista’ tappoġġja dan—mill-provvista ta’ impjegat ġdid bil-materjali ta’ taħriġ meħtieġa biex tirnexxi mill-bidu, sa toffri rimborż tat-tagħlim, programmi ta’ żvilupp tal-ħiliet, u opportunitajiet oħra. aktar tkabbir għal aktar impjegati anzjani.

Nies.

Il-kultura tal-kumpanija hija kollaborazzjoni, u n-nies li timpjega jew jagħmlu jew ikissru l-kultura organizzattiva tiegħek. Kiri nies li jew jaqsmu l-valuri tal-kumpanija tiegħek huma stess jew li huma lesti li jħaddnu l-valuri tiegħek.

Storja tad-ditta. Kultura korporattiva

Il-moħħ tal-bniedem huwa fili biex jirrakkonta stejjer, u l-istorja li tgħid dwar in-negozju tiegħek għandha kapaċità qawwija li tinfluwenza l-kultura tal-kumpanija tiegħek. Allura meta tgħid l-istorja tal-marka tiegħek, staqsi lilek innifsek kif trid li n-nies iħossuhom u jekk in-narrattiva tal-marka tiegħek tappoġġjax il-kultura mixtieqa tiegħek jew le.

Ispazju

Il-post fiżiku fejn in-nies jaħdmu jikkontribwixxi wkoll għall-kultura tal-post tax-xogħol tiegħek. Il-kumpanija tiegħek tapprezza spazju għall-uffiċċji lussuż b'ħafna kumditajiet? Qed tfittex uffiċċju modest? Jew l-użu tax-xogħol mill-bogħod huwa parti integrali mill-kultura tal-kumpanija tiegħek? Fittex modi kif tista' żżomm l-ambjent tax-xogħol mixtieq tiegħek fuq il-post.

Il-benefiċċji ta' kultura ta' kumpanija pożittiva

Ir-ritorn fuq l-investiment f'kultura ta' kumpanija pożittiva huwa reali u li jista' jitkejjel. Meta tinvesti fil-ħolqien ta' kultura organizzattiva b'saħħitha, tista' tistenna benefiċċji ċari.

Kulħadd jaħdem bl-istess aspettattivi. Kultura korporattiva

Meta l-kultura tal-kumpanija tiegħek tkun definita b'mod ċar, kulħadd fl-organizzazzjoni għandu pjan direzzjonali ċar li jista' jindika. Dan jistabbilixxi aspettattivi ċari għall-imġieba u l-ethos li qed tipprova tiżviluppa fi ħdan kull tim.

Żieda fl-ingaġġ tal-impjegati

Kultura organizzattiva li tispira lit-tim tiegħek se titjieb ingaġġ tal-impjegati, li min-naħa tiegħu se jibbenefika direttament lin-negozju. Żieda ta '5% fil-volontarjat totali tista' tirriżulta f'żieda ta '0,7% fil-profitt operattiv tal-kumpanija, u kumpaniji b'volontarjat aktar b'saħħtu esperjenzaw qligħ ta' 22% ogħla minn dawk b'livelli baxxi ta 'parteċipazzjoni.

Studju minn Harvard Business Review sab li l-impjegati ispirati jaqbżu b'mod sinifikanti lil sħabhom. Il-kultura tal-kumpanija tiegħek tista’ tpoġġi l-pedament biex tispira lill-impjegati, billi żżid l-impenn tagħhom lejn it-tim u l-livell ta’ xogħol li jipproduċu.

Fatturat baxx. Kultura korporattiva

Fatturat baxx (jew "baxx it-tibdil tal-persunal") f'organizzazzjoni jista' jkun kemm sinjal pożittiv kif ukoll negattiv tal-kultura korporattiva. Fil-kuntest tal-kultura korporattiva, fatturat baxx normalment ifisser li l-impjegati jiddeċiedu li jibqgħu mal-kumpanija għal żmien twil, li jista 'jkun konsegwenza ta' sodisfazzjon bl-ambjent tax-xogħol, relazzjonijiet ta 'tim, opportunitajiet għal tkabbir professjonali u tal-karriera, u fatturi oħra.

Akkwist Talent Imtejjeb

L-akkwist imtejjeb tat-talent huwa strateġija u prattiki mmirati biex jattiraw impjegati pendenti lejn organizzazzjoni b'mod effiċjenti u effettiv. L-attrazzjoni tat-talent qed issir element ewlieni għall-funzjonament b'suċċess ta' kumpanija, speċjalment f'ambjent ta' negozju kompetittiv. Hawn huma xi strateġiji għal akkwist ta' talent imtejjeb:

 1. Xogħol fuq l-employer branding:

  • Żviluppa marka korporattiva b'saħħitha li tattira t-talent u tirrifletti l-valuri tal-kumpanija.
  • Aqsam l-istejjer ta 'suċċess tal-impjegati tiegħek u oħloq perċezzjoni pożittiva tal-organizzazzjoni.
 2. Benefiċċji attraenti u kundizzjonijiet tax-xogħol / Kultura korporattiva

  • Ipprovdi benefiċċji kompetittivi bħal assigurazzjoni tas-saħħa, sigħat flessibbli, u opportunitajiet ta’ taħriġ u żvilupp.
  • Oħloq kundizzjonijiet tax-xogħol pjaċevoli u komdi.
 3. Użu attiv ta' pjattaformi onlajn:

  • Poġġi impjiegi fuq diversi pjattaformi tax-xogħol onlajn.
  • Uża b'mod attiv netwerks soċjali biex tippromwovi postijiet vakanti u tidħol f'komunikazzjoni ma' kandidati potenzjali.
 4. Bini ta' netwerks u parteċipazzjoni f'avvenimenti. Kultura korporattiva

  • Ipparteċipa b'mod attiv f'avvenimenti ta' netwerking, konferenzi u wirjiet kummerċjali biex tgħaqqad ma' professjonisti b'talent.
  • Żviluppa programm intern ta 'mentoring u tħeġġeġ impjegati taqsam l-esperjenza tiegħek.
 5. Approċċ proattiv għall-akkwist tat-talent:

  • Fittex b'mod attiv it-talent permezz ta' netwerks professjonali u databases.
  • Twettaq avvenimenti regolari ta’ akkwist ta’ talent bħal hackathons, sfidi, eċċ.
 6. Evalwazzjoni tal-kultura tal-intrapriża. Kultura korporattiva

  • Agħti lill-kandidati l-opportunità li jifhmu aħjar il-kultura tal-kumpanija.
  • Tistinka għal reviżjonijiet onesti tal-organizzazzjoni fir-reviżjonijiet fuq websajts ta 'reviżjoni ta' min iħaddem.
 7. Użu tat-teknoloġija u l-analiżi:

  • Applika teknoloġiji moderni u għodod analitiċi biex tattira t-talent.
  • Analizza d-dejta u t-tendenzi tas-suq tax-xogħol biex tibqa’ kompetittiva.

L-akkwist ta' talent b'suċċess jeħtieġ approċċ sistematiku u strateġiku mfassal għall-bżonnijiet u l-għanijiet uniċi tal-organizzazzjoni.

Kif Toħloq Kultura Korporattiva b'Saħħita

L-intraprendituri u min iħaddem jistgħu jsegwu dawn il-passi biex joħolqu kultura tal-kumpanija li tirrifletti l-valuri tal-kumpanija tiegħek и iżżid iċ-ċansijiet tiegħek li tidħol f'waħda minn dawk il-listi fancy "l-aħjar postijiet fejn taħdem".

1. Agħmel xi riċerka dwar kif kumpaniji oħra għamluha. Kultura korporattiva

Tista 'titgħallem ħafna dwar dak li jagħmel kultura ta' kumpanija kbira billi tistudja kif ħaddieħor avviċinaha. Aqra eżempji ta’ organizzazzjonijiet b’kulturi ta’ kumpanija tajba biex ikollok idea ta’ x’jaħdem għalik u x’ma jaħdimx. (Tinkwetax, aħna kkumpilajna xi wħud mill-eżempji favoriti tagħna hawn taħt sabiex ma jkollokx għalfejn tħares 'il bogħod.)

2. Evalwa l-kultura attwali tiegħek.

Jekk trid tiddefinixxi b'mod aktar ċar il-kultura organizzattiva għan-negozju eżistenti tiegħek, għandek tibda billi tanalizza l-kultura attwali tiegħek. Tista' tuża stħarriġ tal-impjegati, intervisti tal-ħruġ, u konversazzjonijiet mal-impjegati kkonċernati biex tifhem x'qed jaħdem.

Hemm ċans ukoll li tikxef xi prattiċi tossiċi jew drawwiet negattivi li kkultivajt bla ma taf. Jekk jiġri dan, ħu nifs fil-fond. Il-bini ta 'negozju huwa diffiċli u inti marbut li tagħmel żbalji. Tajjeb jekk il-kultura tiegħek ma tkunx fejn trid tkun, sakemm ma tkunx mwaħħla fiha. Tista 'tuża l-iskoperti tiegħek biex tgħin tibdel il-kultura.

3. Iddetermina x'għandha tkun il-kultura tal-kumpanija tiegħek. Kultura korporattiva

Iktar ma tkun speċifiku dwar kif għandha tidher il-kultura tal-kumpanija tiegħek, iktar ikun faċli li timplimentaha. Il-viżjoni tiegħek hija speċifika jew ġenerali? Wasal iż-żmien li tnaqqas l-affarijiet billi tartikola viżjoni ċara u l-valuri tal-kumpanija li jappoġġjawha. Jekk għandek bżonn għajnuna speċifika, dawn il-mistoqsijiet jistgħu jgħinu.

 • X'inhu l-għan ġenerali uniku l-aktar importanti għan-negozju tiegħek? (Ħjiel: din hija l-missjoni tiegħek)
 • Fl-opinjoni tiegħek, x'għandu jimmotiva l-impjegati?
 • Kif tidher kultura b'saħħitha?
 • Xi rwol għandha d-diversità fil-kultura tal-kumpanija tiegħek?

Għadha mwaħħla? Ikteb lista ta' kumpaniji li trid timita. Mur fil-websajt tagħhom u żur il-paġna "Kumpanija" jew "Karrieri" biex tara kif jelenkaw il-valuri tal-kumpanija tagħhom. Din tista’ tkun opportunità kbira għall-ispirazzjoni.

4. Ħu passi konkreti biex toħloq kultura ta' kumpanija pożittiva.

Il-viżjoni mhi xejn mingħajr eżekuzzjoni. Biex tiżgura li l-kultura tal-kumpanija tiegħek ikollha impatt li jista' jitkejjel fuq kriterji bħas-sodisfazzjon tax-xogħol, iż-żamma impjegati u l-produttività, trid tieħu passi ċari u speċifiċi biex tintegra l-kultura tal-organizzazzjoni tiegħek.

Passi biex tiżviluppa kultura pożittiva. Kultura korporattiva

 • Kiri nies li jappoġġjaw il-valuri ewlenin tal-kumpanija tiegħek.
 • Twassil dak li wiegħed fil-valuri tal-kumpanija tiegħek. Jekk tgħid li tappoġġja l-ħidma f’tim, kif se tagħmel dan? Iktebha u ara kif tpoġġiha fil-prattika.
 • Twettaq attivitajiet regolari ta’ team building.
 • Aħdem mar-riżorsi umani biex issir taf x'qed jikkawża fatturat u x'tista' tagħmel biex ittejjeb.

5. Imexxi bl-eżempju. Kultura korporattiva

It-tmexxija tiddefinixxi l-kultura tal-kumpanija. Jekk trid li l-organizzazzjoni kollha tiegħek tħaddan ċertu sett ta 'valuri, huma jkunu jridu li inti tmexxihom. Kun żgur li kulħadd fl-ogħla livelli ta 'ġestjoni qed jagħti eżempju tal-kultura mixtieqa tiegħek.

6. Ikseb appoġġ mill-influwenzaturi interni tiegħek.

Il-kultura tal-kumpanija tista’ teħtieġ tmexxija minn fuq, imma ma tistax tagħmel dan waħdek. Fittex l-għajnuna mill-influwenzaturi tiegħek. L-impjegati kuntenti huma post tajjeb ħafna biex jibdew. Sib modi biex tikseb l-appoġġ tagħhom—sew jekk titlob għall-parteċipazzjoni fil-bini tat-tim jew tipprovdi feedback dwar kif il-valuri ewlenin tal-kumpanija, kif jiġu espressi, jirriflettu l-esperjenza ta’ kuljum tal-organizzazzjoni tiegħek.

7. Isma 'feedback. Kultura korporattiva

Aċċetta l-feedback anke, speċjalment meta jkun diffiċli biex tisma. L-intervisti u l-istħarriġ tal-ħruġ jistgħu jagħtuk ħarsa lejn ir-realtà tal-kultura tal-kumpanija tiegħek u fejn tista’ tkun qed tfalli, li qed jikkontribwixxi għall-fatturat. Min-naħa l-oħra, ir-reazzjonijiet jistgħu wkoll iġibu għall-attenzjoni tiegħek xi fatturi mhux mistennija wara l-kuntentizza tal-impjegati.

8. Agħmel aġġustamenti.

Qatt m'int se tagħmel dan mill-park mal-ewwel prova. Il-kultura tal-kumpanija hija prattika, u tajjeb li tkompli tadatta sakemm tifhem x’jaħdem u x’ma jaħdimx.

9. Bidla maż-żminijiet. Kultura korporattiva

Hekk kif id-dinja tinbidel, l-organizzazzjonijiet l-aktar b'saħħithom se jibdlu l-kultura tagħhom magħha. Ħafna negozji qed jimxu wara l-pandemija biex iħaddnu xogħol mill-bogħod bi tweġiba għal domanda akbar mit-talent. Dan huwa biss eżempju wieħed ta’ kif in-negozju jew l-organizzazzjoni tiegħek jistgħu jinbidlu maż-żmien.

Fl-aħħar mill-aħħar, il-kultura tal-kumpanija qed tevolvi kontinwament. Hija prattika li tgħix kuljum.

3 Eżempji ta 'Kultura Korporattiva Int trid tirreplika

Dawn il-kumpaniji qed joqtluha fil-logħba tal-kultura korporattiva.

Ħlasijiet tal-gravità. Kultura korporattiva

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Gravity Payments Dan Price għamel aħbarijiet ftit snin ilu talli wiegħed li jħallas lil kull impjegat minimu ta’ $70 fis-sena. Jemmnu jew le, se titjieb biss. Gravity Payments kontinwament jinkorpora l-kultura #goal tal-kumpanija, sal-punt li meta laqtet il-pandemija, Price talab lill-impjegati biex jagħmlu volontarjat għal programmi ta’ volontarjat jekk ikunu lesti li jnaqqsu l-paga tagħhom (u b’kemm) biex jevitaw sensji…. U l-kumpanija kollha saret aktar attiva. Jagħżlu n-nies u l-iskop fuq il-profitt għal darb'oħra, biss biex il-profitt jimxi.

Sweetgreen. Kultura korporattiva

Sweetgreen, katina ta 'ħwienet ta' ikel tas-saħħa veloċi każwali, poġġiet kultura ta 'kumpanija b'saħħitha fuq quddiem nett tal-approċċ tagħha għas-suċċess. Huma appoġġaw inizjattivi speċifiċi mmirati lejn it-titjib tal-moral u ingaġġ tal-impjegati madwar il-kumpanija, inkluż l-offerta ta’ fond tal-familja (assistenza finanzjarja lill-impjegati fi żminijiet diffiċli, bħal tivvjaġġa għall-kura ta’ xi ħadd maħbub marid), li tipprovdi opportunitajiet ta’ xogħol. proġetti li jkollhom impatt fuq il-komunità u jospitaw "Lejla ta' Apprezzament" biex jirringrazzjaw lill-impjegati għall-impatt pożittiv li għandhom fuq il-klijenti ta' Sweetgreen.

Chani

chani , kumpanija tal-astroloġija mwaqqfa mill-astrologer Chani Nicholas u bbażata f'Los Angeles, hija negozju immexxi minn queer/POC/nisa, u tista' tgħid permezz ta' kull aspett tal-kultura tal-kumpanija tagħhom. Minbarra appoġġ b'saħħtu għall-impjegati li jeħtieġu leave tal-familja, Chani toffri wkoll benefiċċji li jħarsu 'l quddiem bħal "lif imħallas u protett ibbażat fuq is-sess" u "lif mestrwali illimitat għal nies bl-utru." Oh, u jekk taħseb li insew li jnaqqsu d-distakk fil-ġid, qed jindirizzaw dik il-problema wkoll billi jipprovdu stipendji biex jgħinu lill-impjegati jibnu l-ġid.

АЗБУКА

Mistoqsijiet Frekwenti (FAQ). Kultura korporattiva.

 1. X'inhi l-kultura korporattiva?

  • Tweġiba: Il-kultura korporattiva hija sistema ta’ valuri, twemmin u normi kondiviżi li jsawru l-atmosfera u l-mod ta’ ħajja fi ħdan organizzazzjoni. Ikopri l-mod kif l-impjegati jinteraġixxu, jikkomunikaw u jġibu ruħhom soċjalment.
 2. Għaliex il-kultura korporattiva hija importanti għan-negozju?

  • Tweġiba: Influwenzi tal-kultura korporattiva:
   • Livell ta' motivazzjoni u sodisfazzjon tal-impjegati.
   • L-attrazzjoni tal-kumpanija għal speċjalisti b'talent.
   • L-effettività tal-ħidma f'tim u l-interazzjoni fi ħdan l-organizzazzjoni.
   • Reputazzjoni marka u relazzjonijiet mal-klijenti.
 3. Kif tifforma u ssaħħaħ il-kultura korporattiva?

  • Tweġiba: Biex tifforma u tissaħħaħ il-kultura huwa meħtieġ:
   • Artikula b'mod ċar il-valuri u l-missjoni tal-kumpanija.
   • Iħeġġeġ u żżomm standards ta 'mġieba mixtieqa.
   • Involvi lill-impjegati fl-iżvilupp u t-titjib tal-valuri korporattivi.
   • Oħloq programmi ta' taħriġ u avvenimenti.
   • Iżżid il-viżibbiltà u l-attività tal-mexxejja fl-appoġġ tal-kultura.
 4. Kif tiddefinixxi u tiddeskrivi l-valuri korporattivi?

  • Tweġiba: Il-valuri korporattivi jistgħu jiġu definiti permezz ta’:
   • Proċess kollettiv: Involvi lill-impjegati fid-diskussjoni u fid-definizzjoni tal-valuri.
   • Analiżi tas-suċċessi u l-fallimenti: Iddetermina liema valuri kkontribwew għas-suċċessi u wasslu għall-iżvilupp tal-kumpanija.
   • Eżempji ta’ kumpaniji ta’ suċċess: Studja eżempji ta’ kumpaniji ta’ suċċess b’valuri simili.
 5. X'inhu "kodiċi korporattiv" u għaliex huwa importanti?

  • Tweġiba: Kodiċi korporattiv huwa sett ta 'regoli u standards ta' mġiba għall-impjegati. Huwa importanti għal:
   • L-istabbiliment ta' normi u aspettattivi komuni.
   • Prevenzjoni tal-kunflitti u vjolazzjonijiet etiċi.
   • Il-ħolqien ta' dinamika tat-tim b'saħħitha u effettiva.
 6. Kif titkejjel l-effettività tal-kultura korporattiva?

  • Tweġiba: L-effettività tal-kultura korporattiva tista’ titkejjel permezz ta’:
   • Livell ta' sodisfazzjon tal-impjegat.
   • Ir-rata ta' ċaqliq u ż-żamma ta' impjegati b'talent.
   • Riżultati minn kwestjonarji u stħarriġ dwar il-kultura organizzattiva....
   • Is-suċċess tal-introduzzjoni tal-valuri fl-imġiba tal-impjegati.
 7. Liema żbalji għandek tevita meta toħloq kultura tal-kumpanija?

  • Tweġiba: Evita:
   • Komunikazzjoni insuffiċjenti.
   • Artifiċjalità u inkonsistenza mar-realtà.
   • Injora l-feedback tal-impjegati.
   • Nuqqas ta' involviment tal-maniġment għoli.
 8. Kif iżżomm il-kultura korporattiva fit-tul?

  • Tweġiba: Biex tappoġġja l-kultura fit-tul huwa importanti:
    • Evalwa u taġġorna l-valuri regolarment.
    • Involvi impjegati ġodda fi programmi kulturali.
    • Oħloq avvenimenti u inizjattivi li jappoġġjaw il-kultura.
    • Qbid elementi kulturali fi ħdan dokumenti organizzattivi.