L-ippakkjar ekoloġiku huwa kunċett u approċċ għad-disinn u l-użu tal-ippakkjar li jqis l-impatt ambjentali tal-materjali tal-imballaġġ u jistinka biex jimminimizza l-impatti ambjentali negattivi.

Kemm jekk aħna dejjem konxji jew le, l-ippakkjar tal-prodott għandu rwol importanti fid-deċiżjonijiet tagħna dwar il-konsum. L-għażliet tagħna jistgħu jkunu influwenzati minn logo, kuluri, tqassim u ħafna karatteristiċi oħra. Imma xi ngħidu dwar l-impatt tagħhom fuq l-ambjent? Dan qed jibda wkoll ifassal il-preferenzi tagħna tal-konsumaturi. Ħafna konsumaturi jindikaw b'mod kritiku l-ippakkjar eċċessiv tal-prodott u l-użu ta 'materjali inorganiċi bħala fatturi ewlenin li jikkontribwixxu għall-problema globali tal-iskart. Madankollu, f'dawn l-aħħar snin is-settur privat ħareġ b'firxa ta 'ideat ta' ippakkjar li jirrispettaw l-ambjent biex jiżgura minimu marka tal-karbonju. Mill-ikel tal-imballaġġ sa l-użu mill-ġdid tiegħu, varjetà ta 'kunċetti qed jiġu ttestjati f'ħin reali.

Jiżdied il-livell ta 'pakketti li jistgħu jerġgħu jintużaw. Ippakkjar ekoloġiku.

Smajtu għal darb'oħra fis-snin tmenin u disgħin: irriċikla, tnaqqas, uża mill-ġdid, u agħlaq il-linja. Dik il-qanpiena x’aktarx għadha ddoqq f’rasek kull darba li xi ħadd isemmi t-tliet prinċipji tal-ġestjoni konxja tal-iskart. Biżżejjed ngħidu li kemm il-konsumaturi kif ukoll il-produtturi matul is-snin kisbu suċċess inkredibbli fir-riċiklaġġ tal-iskart billi jaqleb għal imballaġġ li jista’ jinġabar u jiġi ffurmat mill-ġdid f’imballaġġ ġdid. Aħseb ippakkjar magħmul minn karta kraft, polpa ffurmata, fowm tal-polistirene u plastik riċiklat. Aktar konsumaturi qed jagħmlu wkoll għażla konxja li jixtru bl-ingrossa u jużaw imballaġġ u utensili li jistgħu jerġgħu jintużaw kull meta jkun possibbli, li mbagħad jgħin biex jitnaqqas l-ammont ta’ skart iġġenerat.

Xi kumpaniji qed jagħmlu impenji serji lejn it-3Rs billi jimplimentaw programmi ta 'ippakkjar li jistgħu jerġgħu jintużaw. Dawn il-pijunieri jużaw mudelli tan-negozju użu mill-ġdid u mili mill-ġdid, fejn il-klijenti jistgħu jirritornaw l-ippakkjar oriġinali biex jimtela mill-ġdid bi prezz imraħħas.

Ippakkjar tal-ikel

Żid R waħda aktar mat-tliet R. Ippakkjar ekoloġiku.

Dan iwassal għal R oħra li qed issir dejjem aktar importanti fid-dinja tal-oġġetti tal-konsumatur: ħlas lura.

Ħafna kumpaniji jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jinkoraġġixxu lill-klijenti li jirritornaw il-prodotti tagħhom li jistgħu jiġu riċiklati (jew riċiklati). Xi organizzazzjonijiet se jinkoraġġixxu r-ritorn ta 'xi oġġetti bi skambju għal oħrajn. Oġġett wieħed throwback li qed idawwar ir-ras fl-2020? Plastik iswed.

Il-plastik iswed għandu reputazzjoni ħażina li huwa diffiċli biex jiġi riċiklat. Minħabba li l-faċilitajiet ta 'riċiklaġġ muniċipali jużaw skaner ottiku biex jidentifikaw it-tipi kollha ta' plastiks, ma jistgħux jiskannjaw plastiks iswed minħabba li ma jistgħux jirriflettu d-dawl. Dan jagħmel ħsara lill-isforzi tar-riċiklaġġ tiegħek. Filwaqt li jirrikonoxxu dan, il-kumpaniji u s-supermarkits lokali qed iħeġġu lill-konsumaturi biex jirritornaw plastik iswed billi joffru inċentivi għall-konformità. Pereżempju, il-kumpanija tal-kura tal-ġilda Lush tħeġġeġ lill-klijenti biex jirriċiklaw il-qsari suwed tal-firma tagħhom. Ħames qsari rritornati se jaqilgħulek maskra tal-wiċċ friska b'xejn! A win-win.

qsari iswed ritornabbli lush Ippakkjar ekoloġiku.

Dan jippermetti li dawn il-forom ta 'plastik jiġu riċiklati kif suppost aktar milli jintefgħu fil-landfill.

Iż-żieda tal-bijoplastiks. Ippakkjar ekoloġiku.

Il-bijoplastiks jidhru futuristiċi, iżda jistgħu jkunu l-futur tal-ippakkjar tal-bejgħ bl-imnut. Il-bijoplastiks huma plastiks magħmulin minn sorsi tal-bijomassa rinnovabbli bħal lamtu tal-qamħirrum, serratura, skart tal-ikel riċiklat, u xaħmijiet u żjut veġetali. Il-bijoplastik huwa tabilħaqq simili għall-plastik, iżda dan użati biex jitnaqqas l-ammont ta 'bijoskart . Din l-innovazzjoni tista 'tkun aktar għalja għan-negozji, iżda hija ta' benefiċċju għall-pjaneta kollha.

Miktub b'linka veġetali

Kont taf li tista 'tikseb idejk fuq linka bbażata fuq il-pjanti? Fil-fatt! Sa mill-bidu tagħha, il-linka tradizzjonalment saret mill-pitrolju, u dan jirriżulta f'impronta negattiva tal-karbonju. F'dawn l-aħħar snin, kumpaniji u konsumaturi daru għal affarijiet bħall-linka bbażata fuq is-sojja għall-ippakkjar tagħhom minħabba li ma jipproduċu l-ebda emissjonijiet minħabba li huma bijodegradabbli. Barra minn hekk, meta niġu għall-ispiża u l-ħela, Il-linka bbażata fuq il-pjanti hija ħafna aktar effettiva.

Ippakkjar ekoloġiku. ritratt mill-qrib tal-kafè tideline b'linka veġetali

Ippakkjar... x'tista' tiekol? Ippakkjar ekoloġiku.

Immaġina li tiekol ikel mill-ikel lokali favorit tiegħek waqt li tomgħod il-kontenitur. Qabel ma tikmix mnieħrek b'disgust, għandek tkun taf li ippakkjar li jittiekel qed tiżdied u hija waħda mill-ideat tal-ippakkjar tal-bejgħ bl-imnut l-aktar ekoloġiċi llum. Tiben li jittiekel, tgeżwir, films u oħrajn materjali tal-ippakkjar diġà qed jidhru fis-suq u, skond it-tbassir, se jsiru normali ġdid . Pereżempju, xi ditti jbigħu wraps tas-sandwich magħmulin mill-alka tal-baħar. Allura issa tista' tieħu l-kejk tiegħek u tiekol ukoll il-wrap tiegħek!

U sempliċement għax ma tridx tiekol l-imballaġġ ma jfissirx li xi ħadd (jew xi ħaġa oħra) mhux se! Il-kumpanija Messikana E6PR tagħmel ċrieki tal-birra b’sitt pakketti fil-fatt magħmula minn qamħ u xgħir li jifdal mill-birra. Dawn iċ-ċrieki mhux biss huma dekomposti, iżda jistgħu wkoll isiru kura għall-annimal.

sitt pakkett li jittiekel

Ippakkjar antibatteriku

"Imballaġġ antibatteriku" u "ippakkjar ekoloġiku" jirrappreżentaw żewġ xejriet differenti f'teknoloġiji innovattivi tal-ippakkjar.

 1. Ippakkjar antibatteriku:

  • Għan: Il-protezzjoni tal-prodotti minn batterji, mikrobi u kontaminanti oħra possibbli.
  • Teknoloġiji: Tipikament jinvolvi l-użu ta 'sustanzi antimikrobiċi jew kisjiet fuq il-wiċċ tal-ippakkjar li jipprevjenu t-tkabbir u r-riproduzzjoni ta' batterji.
  • Applikazzjoni: Użat ħafna fi ippakkjar għall-prodotti ikel, provvisti mediċi, kożmetiċi u prodotti oħra fejn huwa importanti li jinżammu standards għoljin ta 'iġjene.
 2. Ippakkjar ekoloġiku:

  • Għan: It-tnaqqis tal-impatt negattiv tal-ippakkjar fuq l-ambjent.
  • Teknoloġiji: Jinkludi l-użu ta 'materjali bijodegradabbli, riċiklabbli, u żieda fl-effiċjenza tar-riżorsi fil-proċess produzzjoni tal-ippakkjar.
  • Applikazzjoni: Iffukat fuq l-iżvilupp ta 'ippakkjar li jimminimizza l-iskart u jnaqqas l-impatt ambjentali.

Il-kombinazzjoni ta 'dawn il-kunċetti tista' tkun sfida teknoloġika, iżda l-iżvilupp tal-ippakkjar li jgħaqqad il-proprjetajiet antibatteriċi u s-sostenibbiltà ambjentali huwa ta 'interess sinifikanti għall-manifatturi fid-dawl tal-enfasi akbar fuq standards ta' iġjene u tħassib ambjentali.

 АЗБУКА 

Mistoqsijiet frekwenti (FAQ). Ippakkjar ekoloġiku.

 1. X'inhu l-ippakkjar ekoloġiku?

  • Tweġiba: L-ippakkjar ekoloġiku huwa tip ta 'ippakkjar iddisinjat biex ikollu impatt minimu fuq l-ambjent. Għandha l-għan li tnaqqas l-użu tar-riżorsi, tnaqqas l-iskart u tipprovdi metodi ta’ produzzjoni aktar sostenibbli.
 2. Liema materjali huma kkunsidrati favur l-ambjent għall-ippakkjar?

  • Tweġiba: Materjali ekoloġiċi jinkludu plastik bijodegradabbli, karta kraft, kartun, ħġieġ, metall, plastik riċiklat u materjali tal-karta, u fibri naturali.
 3. Kif tevita l-użu żejjed tal-materjali tal-imballaġġ meta nimxu lejn ippakkjar sostenibbli?

  • Tweġiba: Uża minimalista disinn tal-pakkett, uża materjali ħfief, ottimizza l-forma u d-daqs tal-ippakkjar, u tikkunsidra alternattivi biex tnaqqas il-volum.
 4. Liema benefiċċji jistgħu jipprovdu l-ippakkjar ekoloġiku għan-negozji?

  • Tweġiba: Il-benefiċċji jinkludu żieda fl-appell tal-marka, sodisfazzjon ta' konsumaturi konxji mill-ambjent, tnaqqis tal-impatti ambjentali negattivi u titjib tar-reputazzjoni tal-kumpanija.
 5. Ippakkjar ekoloġiku. Kif tiċċekkja kemm pakkett partikolari huwa favur l-ambjent?

  • Tweġiba: Evalwa l-materjali użati fl-ippakkjar, ir-riċiklabbiltà tagħhom, iċ-ċertifikazzjonijiet (bħal FSC għall-karta), u l-isforzi tal-kumpanija biex tnaqqas l-impronta ambjentali tagħha.
 6. X'inhu l-ippakkjar bijodegradabbli u x'inhuma l-benefiċċji tiegħu?

  • Tweġiba: L-ippakkjar bijodegradabbli jiddekomponi fin-natura taħt l-influwenza ta 'mikro-organiżmi, li jnaqqas il-ħin tad-dekompożizzjoni tiegħu. Il-benefiċċji jinkludu tnaqqis fl-iskart u tnaqqis fl-użu tal-prodotti taż-żejt.
 7. Ippakkjar ekoloġiku. Jistgħu l-kumpaniji jiffrankaw il-flus billi jaqilbu għal ippakkjar li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent?

  • Tweġiba: Iva, il-kumpaniji jistgħu jiffrankaw ir-riżorsi fit-tul billi jġedded il-marka tagħhom u jattiraw konsumaturi konxji mill-ambjent. Madankollu, it-tranżizzjoni tista' teħtieġ investiment inizjali.
 8. Kif tevita marketing ekoloġiku u tikseb sostenibilità ambjentali vera?

  • Tweġiba: Ipprovdi informazzjoni onesta dwar il-prattiki ambjentali tiegħek, kun żgur li t-talbiet tiegħek huma sostnuti minn fatti, u implimenta b'mod attiv prattiki sostenibbli f'aspetti oħra tan-negozju.
 9. Kif tħarreġ lill-impjegati fl-użu korrett tal-ippakkjar ambjentali?

  • Tweġiba: Organizza programmi ta 'taħriġ li jispjegaw il-prinċipji tal-ippakkjar, jipprovdu linji gwida ta' riċiklaġġ, u jinvolvu lill-impjegati f'inizjattivi sostenibbli.
 10. Ippakkjar ekoloġiku. N-negozji ż-żgħar jistgħu jimplimentaw?