L-etika tal-kummerċjalizzazzjoni hija qasam ta 'etika li jittratta l-prinċipji u l-istandards morali assoċjati ma' attivitajiet ta 'kummerċjalizzazzjoni u r-relazzjoni bejn negozju u l-klijenti tiegħu. Dan il-qasam jittratta kif il-kumpaniji jiżviluppaw, jikkummerċjalizzaw u jbigħu l-prodotti u s-servizzi tagħhom b'mod li jqis l-istandards morali u soċjali.

Xi aspetti ewlenin tal-etika tal-kummerċjalizzazzjoni jinkludu:

 1. Affidabbiltà tal-informazzjoni:

  • Tipprovdi informazzjoni preċiża u imparzjali dwar prodotti jew servizzi sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati.
 2. Etika tal-Marketing. Reklamar onest:

  • Evita reklamar qarrieqi jew qarrieqi. Messaġġi ta' reklamar iridu jkunu onesti u m'għandhomx joħolqu aspettattivi foloz fost il-konsumaturi.
 3. Rispett għall-privatezza:

 4. Etika tal-Marketing. Kompetizzjoni ġusta:

  • Involvi ruħek f'kompetizzjoni ġusta mingħajr ma tidħol fi prattiki inġusti bħal malafama, tixħim jew prattiki immorali oħra.
 5. Sostenibbiltà u responsabbiltà:

  • Li tieħu r-responsabbiltà għall-impatt tal-marketing strateġiji fuq is-soċjetà u l-ambjent. Żvilupp ta' approċċi sostenibbli għall-użu tan-negozju u tar-riżorsi.
 6. Etika tal-Marketing. Rispett għad-differenzi kulturali:

  • Evita l-isterjotipi, id-diskriminazzjoni u r-rispett kulturali karatteristiċi fil-kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni.
 7. Responsabbiltà soċjali:

L-etika tal-kummerċjalizzazzjoni tgħin fil-bini ta’ relazzjonijiet ta’ fiduċja fit-tul mal-klijenti billi tenfasizza l-importanza tal-etika fin-negozju u l-kummerċjalizzazzjoni. Huwa importanti wkoll għall-protezzjoni tal-interessi tal-konsumaturi u ż-żamma ta' perċezzjoni pubblika pożittiva tal-marka.

X'inhu kunċett tad-ditta?

 

X'inhuma l-etika tas-suq?

L-etika fil-kummerċjalizzazzjoni tinvolvi prattiki ta’ kummerċjalizzazzjoni li jippromwovu l-ġustizzja, ir-responsabbiltà soċjali, l-empatija u l-integrità permezz ta’ aderenza ma’ standards etiċi. Minn tattiċi ta’ kummerċjalizzazzjoni għal soluzzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni u reklamar fi prodotti u servizzi, il-prattiki kollha ta’ kummerċjalizzazzjoni etika jiffokaw mhux biss fuq kif il-prodotti se jibbenefikaw lill-utenti iżda wkoll fuq kif jissodisfaw ir-responsabbiltà soċjali u jittrattaw diversi kwistjonijiet etiċi. Dan jaffettwa l-benefiċċji li jirċievu l-konsumaturi u l-benefiċċji li jċedu minħabba raġunijiet ambjentali u soċjali relatati. Din hija l-filosofija fil-quċċata tal-istrateġija u hija importanti kemm għall-kumpanija kif ukoll għall-klijenti tagħha.

Permezz tal-marketing etiku organizzazzjonijiet japplikaw konxjament settijiet differenti ta’ drittijiet morali u standards ta’ ġustizzja meta jikkummerċjalizzaw il-prodotti u s-servizzi, il-prattiki u l-imġieba tagħhom f’qafas ġenerali. Dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jiżviluppaw vantaġġ kompetittiv maż-żmien, u b'hekk jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni u l-klijenti.

Disinn UX UI u korsijiet onlajn għal dawk li jibdew.

Għaliex l-etika tal-kummerċjalizzazzjoni hija importanti?

Skont l-istatistika, aktar minn 90% tal-konsumaturi millennial jippreferu jixtru prodotti minn ethical kumpaniji. Barra minn hekk, aktar minn 80% ta 'dawn l-utenti jemmnu li l-marki etiċi huma superjuri għal parteċipanti oħra fis-suq li jipprattikaw marketing etiku. Il-kummerċjalizzazzjoni etika hija essenzjali għat-tkabbir u l-iżvilupp ġenerali ta 'organizzazzjoni maż-żmien. Sett ta' linji gwida u regoli applikati jwitti t-triq għal pjan direzzjonali moralment tajjeb u organizzat biex kulħadd isegwi. Xi drabi jikkoinċidu mal-etika tal-midja peress li huma relatati mill-qrib magħha opinjonijiet definizzjoni u tħaddim.
Hawn taħt huma r-raġunijiet għaliex il-marketing etiku huwa parti integrali mill-ħajja organizzattiva:

 Benefiċċju fit-tul. Etika tal-marketing.

Il-pedament ta 'kumpanija jew organizzazzjoni tiddependi mhux biss fuq il-kapaċità tagħha li tgħix fil-preżent, iżda wkoll fuq il-kapaċità tagħha li tippjana għal futur sabiħ. Billi jadottaw etika ta’ kummerċjalizzazzjoni xierqa, il-marki jistgħu jisfruttaw prospetti bħal livelli għoljin ta’ fiduċja, lealtà tal-klijent, sehem sinifikanti tas-suq, valur miżjud tal-marka, bejgħ imtejjeb u dħul miżjud.

Għanijiet tal-Marketing - Definizzjoni, Lista ta' Għanijiet u Eżempji

Dawn il-prattiċi etiċi jgħinuk tikseb kemm miri għal żmien qasir kif ukoll fit-tul bla difetti.

2. Lealtà tal-klijent

Dan huwa wieħed mill-aktar fatturi importanti fil-marketing etiku. Billi tadotta prattiki etiċi xierqa fin-negozju u l-operazzjonijiet, kumpanija tista 'tikseb il-lealtà, il-fiduċja u l-kunfidenza tal-konsumaturi tagħha, li jistgħu jagħmlu differenza kbira fil-futur. It-tendenza naturali tal-bniedem li jsegwi marka awtentika bla dubju se ġġibhom benefiċċji promettenti kemm fil-preżent kif ukoll fil-futur.

Ġenerazzjoni taċ-ċomb

3. Żieda fil-kunfidenza. Etika tal-marketing.

Meta organizzazzjoni tistinka biex twettaq il-wegħdiet tagħha dwar is-servizzi u l-prodotti tagħha fuq bażi kontinwa u konsistenti, timxi bil-mod u b’mod kostanti biex tagħmel lilha nnifisha marka ġenwina u awtentika fis-suq u fl-imħuħ tal-klijenti. Mhijiex limitata għal dawn it-tnejn biss, u proċess tajjeb jista’ saħansitra jikkmanda rispett tajjeb quddiem investituri, sħabhom, kompetituri, partijiet interessati, eċċ.

4. It-titjib tal-kwalitajiet tat-tmexxija.

Meta kumpanija ssegwi kodiċijiet etiċi ta 'etika fuq perjodu twil ta' żmien, gradwalment tpoġġi lilha nnifisha bħala mexxej li jista 'jagħmel benchmark tal-politiki u l-istrateġiji tagħha li jdawru l-istruttura u l-funzjonament tal-kumpanija. Dan fl-aħħar mill-aħħar jipprovdi ħafna benefiċċji bħal żieda fis-sehem mis-suq, żieda fil-bejgħ, ispirazzjoni lil ħaddieħor, rispett, benefiċċju reċiproku, eċċ.

5. Tissodisfa x-xewqat u l-bżonnijiet bażiċi tal-bniedem. Etika tal-marketing.

Ladarba organizzazzjoni tibda t-triq ta 'etika ta' kummerċjalizzazzjoni xierqa, tissodisfa l-bżonnijiet bażiċi u x-xewqat tal-konsumaturi tagħha fil-forma ta 'integrità, fiduċja u onestà. Meta dan jintwera għal żmien twil, isegwu diversi benefiċċji oħra.

6. Uri kultura rikka. Etika tal-kummerċjalizzazzjoni.

Struttura bħal din mhux biss tipprovdi ħarsa pożittiva lejn id-dinja minn barra, iżda wkoll twitti t-triq għal struttura tajba u ambjent intern fi ħdan il-ġerarkija. Dan jirriżulta f'żieda fil-produzzjoni grazzi għal forza tax-xogħol kunfidenti u motivata ħafna.

7. Jiġbdu t-talent it-tajjeb fil-post it-tajjeb

Ladarba kumpanija tista 'toħloq valur tad-ditta fis-suq, se ssir xempju ta' nies prominenti għall-assoċjazzjoni. Diversi nies bħal impjegati potenzjali, konsulenti, fornituri, eċċ huma ħerqana li jagħmlu negozju ma 'marki etiċi li jinċentivawhom b'mod sinifikanti. Dan ikompli jgħinhom biex jilħqu b'suċċess l-għanijiet tagħhom f'perjodu qasir ta 'żmien.

8. Il-kisba ta' miri finanzjarji. Etika tal-kummerċjalizzazzjoni.

Biex topera bla xkiel għal perjodi itwal ta’ żmien, kumpanija għandu jkollha sħab finanzjarji tajbin li jistgħu jgħinuha tikber u tikseb suċċess sinifikanti Fis-suq. Jekk marka ssegwi s-sett xieraq ta 'regoli u prinċipji etiċi, tgħinhom jaqilgħu l-bażi morali meħtieġa biex jattiraw nies bħal dawn.

9. Żieda fil-valur tad-ditta fis-suq.

Hekk kif l-organizzazzjoni tikkonforma ma’ kodiċi ta’ etika xieraq marketing, il-pubbliku fil-forma ta 'klijenti, kompetituri, partijiet interessati, eċċ jagħti attenzjoni lil organizzazzjonijiet bħal dawn. Huma jsegwu marki bħal dawn b'devozzjoni reliġjuża, li tagħtihom impetu biżżejjed biex jagħmlu marka fis-suq.

Nippromwovu ktieb fuq Instagram.

Ir-Rwol tal-Etika fil-Marketing

Maż-żmien, is-sistema ekonomika tagħna saret biżżejjed biex tissodisfa l-bżonnijiet tal-popolazzjoni. Dan biddel il-fokus ewlieni tas-suq lejn l-etika valuri biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-klijenti. Dan huwa primarjament minħabba żewġ raġunijiet:

Meta l-imġieba etika tiġi esebita min-naħa ta 'organizzazzjoni, ikun hemm perċezzjoni pubblika pożittiva akbar tal-varjetà ta' servizzi u prodotti li joffru. Għandhom jaderixxu ma' ċerti standards ta' kummerċjalizzazzjoni biex jiżguraw li l-isforzi tagħhom jinftiehmu mill-pubbliku ġenerali. Barra minn hekk, il-korpi u l-organizzazzjonijiet etiċi għandhom it-tendenza li jagħmlu pressjoni fuq l-organizzazzjonijiet u l-kumpaniji biex iżommuhom responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom. Hemm ħafna kwistjonijiet u regoli li jeħtieġ li jiġu segwiti b'mod strett.

L-etika fil-marketing għandha rwol ewlieni fit-teħid ta 'deċiżjonijiet etiċi li huma kritiċi għall-preżenza ottima ta' prodott jew servizz fin-niċċa fil-mira tiegħu.

Strateġija ta’ kummerċjalizzazzjoni etika trid tqis diversi fatturi bħal:

 • Fatturi organizzattivi bħal kultura, normi, valuri u kapaċitajiet.
 • Fatturi individwali bħall-filosofija morali u l-valuri
 • Interessi u tħassib tal-partijiet interessati
 • Intensità ta 'kwistjonijiet etiċi fil-marketing u disinn organizzattiv
 • Teħid ta' Deċiżjonijiet Etiċi
 • Evalwazzjoni tar-riżultati etiċi

Eżempji ta 'marketing etiku

Matul is-snin, il-kumpaniji adottaw diversi tekniki ta 'kummerċjalizzazzjoni li huma moralment u moralment attraenti għall-pubbliku ġenerali. Hawn huma xi eżempji tal-istess:

1. Sapun Attiv ta' Dr Bronner. Etika tal-marketing.

L-istrateġija ta’ kummerċjalizzazzjoni ta’ Dr Bronner hija tip ta’ kummerċjalizzazzjoni ta’ attivisti peress li jidħlu f’kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni etiċi relatati mal-ugwaljanza tad-dħul, l-agrikoltura organika riġenerattiva, ir-riforma tal-politika tad-droga, u d-drittijiet tal-annimali.

2. Ġabra Nies Tree "Il-Pjaneta Blu tagħna"

Il-kollezzjoni Our Blue Planet ta’ People Tree hija waħda mill-aqwa eżempji ta’ kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni etika fejn żewġ kumpaniji kkollaboraw għal raġunijiet etiċi. People Tree ssieħbet mal-BBC Earth biex tenfasizza l-importanza tal-preservazzjoni tal-oċeani u l-ambjenti tal-baħar tagħna.

3. Katina tal-provvista trasparenti Lucy u Yak. Etika tal-marketing.

Il-katina tal-provvista trasparenti tal-kumpanija tal-moda Lucy & Yak hija kompletament iddedikata għall-ġlieda kontra l-kwistjonijiet etiċi kkawżati mill-fast fashion. Huma jippermettu lill-utenti jaraw il-proċess kollu tal-produzzjoni, u jagħmluhom kompletament trasparenti dwar il-prodott jew is-servizz tagħhom.

Kwistjonijiet ta' Etika tal-Marketing

Riċerka tas-suq Etika tas-suq.

Hemm xi nuqqas ta' qbil u kunflitti li jwasslu għal kwistjonijiet etiċi f'ħafna kumpaniji rigward il-marketing. Hemm sett fiss ta 'aspettattivi dwar in-negozju u t-tranżazzjonijiet tiegħu u kif għandhom jitwettqu. L-oqsma li ġejjin għandhom kwistjonijiet etiċi rigward il-funzjonament tagħhom:

1. Riċerka tas-suq. Etika tal-marketing.

Dan idur madwar il-ġbir u l-analiżi ta' informazzjoni dwar il-konsumaturi, kif ukoll il-kompetituri u l-effettività tal-kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni. Kwistjonijiet etiċi li jistgħu jinqalgħu fil-proċess huma l-invażjoni tal-privatezza u l-isterjotipi.

2. Udjenza tas-suq. Etika tal-kummerċjalizzazzjoni.

L-esklużjoni ta' setturi tas-suq potenzjali bħal LGBT, minoranzi etniċi, eċċ. huma wħud mill-kwistjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni etika relatati mal-udjenzi tas-suq. Minbarra li timmira udjenzi vulnerabbli b'kampanja ta 'kummerċjalizzazzjoni, marketing etiku huwa wkoll kwistjoni.

3. Reklamar u promozzjoni

Il-mistħija tal-prodotti jew is-servizzi tal-kompetituri hija meqjusa mhux etika fir-reklamar u l-promozzjoni. Kwistjonijiet etiċi oħra fil-kampanji ta’ reklamar u marketing jistgħu jkunu trattament ħażin tan-nisa jew ta’ kwalunkwe persuna, reklamar qarrieqi, kwistjonijiet relatati mal-fiduċja, l-onestà, il-vjolenza, il-profanità, is-sess, il-gosti, il-kontroversji li jistgħu jwasslu għat-tnaqqis etiku tas-soċjetà.

4. Etika tal-prezzijiet. Etika tal-marketing.

Diversi strateġiji ta' pprezzar mhux etiċi li huma meqjusa bħala problemi fil-kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni etika huma:

 • Armar ta' offerti
 • Dumping (politika tal-prezzijiet)
 • Predatorju prezzijiet
 • Manipulazzjoni tal-prezzijiet
 • Iffissar tal-prezz
 • Supra bi prezz kompetittiv
 • Diskriminazzjoni fil-prezz
 • Tnaqqis fil-prezz
 • Gwerra tal-prezzijiet
 • Prezz varjabbli

Konklużjoni

Bħala konklużjoni, nistgħu niddefinixxu l-etika tal-kummerċjalizzazzjoni bħala qasam ta 'etika applikata li tittratta l-prinċipji morali sottostanti l-operat u r-regolamentazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni, li l-kumpaniji etiċi jużaw biex jiddistingwu bejn deċiżjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni tajbin u ħżiena u l-implimentazzjoni tagħhom. Ħafna kumpaniji li jużaw strateġiji ta’ kummerċjalizzazzjoni mhux etiċi ma jimpurtahomx minn dak li hu tajjeb u ħażin għal raġunijiet etiċi u jispiċċaw jitilfu l-fiduċja tal-udjenza tagħhom. Għalhekk, il-mexxejja tas-suq qatt ma jirrakkomandaw l-użu ta 'metodi mhux etiċi.

 

АЗБУКА

Żbalji Komuni tal-Marketing tal-Email (U Kif Tevitahom)