Ġestjoni ħażina hija stil jew metodu ta 'ġestjoni ta' organizzazzjoni jew proġett li jwassal għal konsegwenzi negattivi li jnaqqsu l-prestazzjoni ġenerali, jiddeterjoraw l-atmosfera tat-tim u jnaqqsu s-sodisfazzjon tal-impjegati.

Ġestjoni ħażina tista 'twassal għal rati għolja ta' turnover tal-impjegati, tnaqqis fil-produttività, moral fqir tal-impjegati u fl-aħħar mill-aħħar telf finanzjarju għall-organizzazzjoni.

10 sinjali ta 'ġestjoni ħażina.

1) Ġestjoni fqira. Tnaqqis kostanti fil-profitti.

Tnaqqis kostanti fil-profitti jista 'jkun wieħed mis-sinjali ta' ġestjoni ħażina f'organizzazzjoni.

Proċessi operattivi ineffettivi: Jekk il-proċessi operattivi ma jiġux ottimizzati u ġestiti b'mod effettiv, dan jista 'jirriżulta fi spejjeż ta' produzzjoni jew servizz bla bżonn, u fl-aħħar mill-aħħar inaqqas il-profitt.

Ġestjoni ħażina tal-ispejjeż: Ġestjoni ħażina tal-ispejjeż tista 'tirriżulta fi spejjeż eċċessivi jew mhux meħtieġa, bħal persunal, tagħmir jew kummerċjalizzazzjoni, li tnaqqas il-profitabbiltà ġenerali tal-organizzazzjoni.

Nuqqas ta' kompetittività: Jekk organizzazzjoni ma tkunx tista' tikkompeti f'suq minħabba prodotti jew servizzi skaduti, servizz tal-konsumatur fqir, jew prezzijiet għoljin, jista' jirriżulta f'telf ta' klijenti u, bħala riżultat, profitti aktar baxxi.

Ippjanar u ġestjoni strateġika insuffiċjenti: Jekk organizzazzjoni m'għandhiex pjan strateġiku ċar jew ma tkunx kapaċi tadatta għall-kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu, tista' tirriżulta f'użu ineffiċjenti tar-riżorsi u profitti mnaqqsa.

Problemi ta' ġestjoni tal-kwalità: Jekk il-prodotti jew is-servizzi ta’ organizzazzjoni ma jissodisfawx l-aspettattivi tal-klijenti minħabba kontroll tal-kwalità insuffiċjenti, dan jista’ jwassal għal deterjorazzjoni fir-reputazzjoni u telf ta’ bejgħ, li fl-aħħar mill-aħħar se jaffettwa l-profitti.

Nuqqas ta' Innovazzjoni: Jekk organizzazzjoni ma tinvestix fir-riċerka u l-iżvilupp jew ma tinnovax, tista' tirriżulta f'telf ta' vantaġġ kompetittiv u fl-aħħar mill-aħħar inqas profitti.

Biex tikkoreġi s-sitwazzjoni, il-ġestjoni għandha tanalizza bir-reqqa r-raġunijiet għat-tnaqqis fil-profitti u tieħu miżuri biex ittejjeb il-ġestjoni f'oqsma rilevanti. Dan jista' jinkludi l-ottimizzazzjoni tal-proċessi operattivi, il-ġestjoni tal-ispejjeż, l-iżvilupp strateġiji ta' tkabbir u l-innovazzjoni, kif ukoll it-titjib tal-kwalità tal-prodotti jew tas-servizzi.

2) Livell għoli ta 'attrizzjoni.

Livelli għoljin ta 'burnout tal-impjegati jistgħu jkunu sinjal ta' ġestjoni ħażina f'organizzazzjoni. L-eżawriment jista’ jimmanifesta ruħu f’diversi forom, bħal tħossok għajjien, nuqqas ta’ motivazzjoni, ansjetà, u anke problemi fiżiċi u psikoloġiċi.

Tagħbija żejda tal-kompitu: L-impjegati jistgħu jesperjenzaw burnout jekk jingħataw wisq kompiti jew jekk ikunu kontinwament taħt pressjoni minn skadenzi u responsabbiltajiet.

Allokazzjoni insuffiċjenti tar-riżorsi: Jekk l-impjegati m'għandhomx ir-riżorsi meħtieġa biex itemmu l-impjieg tagħhom, jistgħu jiffaċċjaw tagħbija żejda ta 'eżawriment minħabba stress u nuqqas ta' sodisfazzjon kostanti.

Nuqqas ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata: Jekk organizzazzjoni ma tipprovdix lill-impjegati b'opportunitajiet għall-mistrieħ u l-irkupru, jistgħu jesperjenzaw aktar malajr burnout minħabba xogħol kostanti mingħajr waqfiet.

Nuqqas ta’ appoġġ u rikonoxximent: Nuqqas ta’ rikonoxximent għal xogħol tajjeb, nuqqas ta’ appoġġ minn ħaddieħor il-maniġment jew il-koworkers jistgħu wkoll jikkontribwixxu għas-sentimenti ta' eżawriment tal-impjegati.

Ġestjoni ineffettiva: Jekk il-maniġment ma jipprovdix aspettattivi ċari, ma jagħtix prijorità lis-saħħa u l-benessri tal-impjegati, jew ma jieħux passi biex jipprevjeni u ttaffi l-ħruq, dan jista 'wkoll jikkontribwixxi għall-problema.

Biex tiġġieled il-burnout tal-impjegati, huwa importanti li l-maniġment jieħu passi proattivi biex joħloq ambjent tax-xogħol ta 'appoġġ u stimulanti. Dan jista’ jinkludi t-titjib tad-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u r-riżorsi, il-ħolqien ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, ir-rikonoxximent u l-premjazzjoni tal-kisbiet tal-impjegati, u l-għoti ta’ appoġġ u riżorsi għall-ġestjoni tal-istress u t-tħassib dwar is-saħħa.

3) Ġestjoni fqira. Moral baxx tal-impjegati.

Il-moral baxx tal-impjegati jista’ jkun sinjal serju ta’ problemi f’organizzazzjoni u jista’ jindika ġestjoni ħażina.

Nuqqas ta’ rikonoxximent u inkoraġġiment: Jekk l-impjegati ma jirċievux biżżejjed rikonoxximent għax-xogħol tagħhom jew ma jħossux li l-isforzi tagħhom huma vvalutati, il-moral jista’ jinżel.

Aspettattivi u miri mhux ċari: Jekk l-għanijiet u l-aspettattivi mhumiex definiti b'mod ċar jew ma jikkorrispondux mal-kapaċitajiet attwali tal-impjegati, dan jista 'jwassal għal sentimenti ta' ansjetà u nuqqas ta 'fiduċja fil-kapaċitajiet tagħhom.

Nuqqas ta' komunikazzjoni: Komunikazzjoni fqira mill-maniġment, nuqqas ta’ feedback u nuqqas ta’ trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet jistgħu jwasslu għal sentimenti ta’ diżimpenn u aljenazzjoni fost l-impjegati.

Kunflitti u tensjoni fit-tim: Il-preżenza ta 'kunflitt, tensjoni jew nuqqas ta' sodisfazzjon fi ħdan tim tista 'tnaqqas il-moral u tiddeterjora l-ambjent tax-xogħol.

Nuqqas ta' opportunitajiet għal tkabbir u żvilupp professjonali: Jekk l-impjegati m'għandhomx prospetti ta' karriera jew opportunitajiet għal żvilupp professjonali, dan jista' jwassal għal sentimenti ta' staġnar u telf ta' motivazzjoni.

Inġustizzja u inġustizzja: Trattament inġust, li jiffavorixxi lil xi impjegati fuq oħrajn, jew sistemi ta 'premju opaki jistgħu jikkawżaw nuqqas ta' sodisfazzjon u moral baxx.

Biex ittejjeb il-moral tal-impjegati, il-maniġment għandu jaħdem b'mod attiv biex joħloq ambjent tax-xogħol ta 'appoġġ u ta' ispirazzjoni. Dan jista’ jinkludi r-rikonoxximent u l-premjazzjoni tal-kisbiet tal-impjegati, l-iżgurar ta’ komunikazzjoni onesta u trasparenti, is-soluzzjoni tal-kunflitti, u l-ħolqien ta’ opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali.

4) Prodotti ta 'kwalità baxxa.

Kwalità fqira tal-prodott tista 'tkun sinjal mhux biss ta' problemi fil-proċess ta 'produzzjoni, iżda wkoll ta' ġestjoni ħażina b'mod ġenerali.

Ġestjoni ineffettiva tal-proċessi tal-produzzjoni: Jekk il-proċessi tal-manifattura ma jkunux ottimizzati jew ikkontrollati kif suppost, dan jista 'jwassal għal difetti u difetti fil-prodotti.

Taħriġ u motivazzjoni insuffiċjenti tal-persunal: Jekk l-impjegati m'għandhomx il-ħiliet meħtieġa jew mhumiex motivati ​​biex jipproduċu prodotti ta 'kwalità, il-kwalità tal-prodott tista' tiġi affettwata.

Użu ta 'materjali u tagħmir ta' kwalità baxxa: Jekk organizzazzjoni skimps fuq materjali jew tagħmir ta 'kwalità baxxa, jista' jirriżulta fi prodotti ta 'kwalità fqira.

Mhux biżżejjed Kontroll tal-kwalità: Jekk fil-proċess tal-produzzjoni M'hemm l-ebda kontroll strett tal-kwalità difetti possibbli jistgħu jgħaddu inosservati u jilħqu l-konsumaturi.

Nuqqas ta' feedback mill-klijenti: Jekk organizzazzjoni ma tindirizzax il-feedback tal-klijenti u l-ilmenti dwar il-kwalità tal-prodott, jista 'jirriżulta fi produzzjoni kontinwa ta' prodotti ta 'kwalità fqira.

Ġestjoni strateġika insuffiċjenti: Jekk organizzazzjoni ma jkollhiex strateġija ċara ta’ kwalità u ma tinvestix f’titjib kontinwu tal-prodott, dan jista’ jirriżulta f’deterjorazzjoni tal-prodott hekk kif żvilupp tan-negozju.

Biex ittejjeb il-kwalità tal-prodott, organizzazzjoni għandha tagħti attenzjoni lill-aspetti kollha tal-proċess tal-produzzjoni, inkluż it-taħriġ tal-persunal, il-kontroll tal-kwalità, l-għażla tal-materjali u t-tagħmir, u l-ġestjoni tal-feedback tal-klijenti. Dan jeħtieġ analiżi bir-reqqa tal-problemi u l-adozzjoni ta' miżuri xierqa mill-maniġment.

5) Ġestjoni fqira. Nuqqas ta 'servizz tal-konsumatur.

In-nuqqas ta’ servizz tal-konsumatur jista’ jkun sinjal serju ta’ ġestjoni ħażina f’organizzazzjoni.

Sistemi ta' feedback ineffettivi: Jekk organizzazzjoni ma jkollhiex sistemi effettivi għall-ġbir tal-feedback tal-klijenti, tista 'ma tkunx konxja tal-problemi jew il-ħtiġijiet tal-klijenti, li jwasslu għal nuqqas ta' sodisfazzjon u ċaqliq tal-klijenti.

Taħriġ u tħejjija insuffiċjenti tal-persunal: Jekk l-impjegati tas-servizz tal-konsumatur ma jkunux imħarrġa sew jew ikollhom l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa, jistgħu ma jkunux jistgħu jikkomunikaw b’mod effettiv mal-klijenti jew isolvu t-tħassib tagħhom.

Nuqqas ta' proċessi strutturati tas-servizz tal-konsumatur: Jekk organizzazzjoni ma jkollhiex proċessi u proċeduri ċari biex tittratta t-talbiet u l-ilmenti tal-klijenti, tista 'twassal għal dewmien, żbalji u nuqqas ta' sodisfazzjon tal-klijent.

Attenzjoni insuffiċjenti għall-ħtiġijiet tal-klijenti: Jekk organizzazzjoni hija ffukata biss fuq il-bejgħ u ma tagħtix biżżejjed attenzjoni għall-ħtiġijiet u t-talbiet tal-klijenti wara x-xiri, dan jista 'jwassal għal nuqqas ta' sodisfazzjon u telf ta 'klijenti.

Integrazzjoni insuffiċjenti tas-sistemi tal-informazzjoni: Jekk is-sistemi ta 'informazzjoni ta' organizzazzjoni ma jkunux integrati sew, l-impjegati jista 'jkollhom diffikultà biex jaċċessaw l-informazzjoni tal-klijenti, l-istorja tax-xiri, u talbiet preċedenti.

Nuqqas ta' motivazzjoni biex taqdi lill-klijenti: Jekk l-impjegati ma jingħatawx biżżejjed attenzjoni, inkoraġġiment, jew rikonoxximent biex jipprovdu servizz tajjeb għall-konsumatur, jistgħu jitilfu l-interess u l-motivazzjoni biex jipprovdu servizz tal-konsumatur ta 'kwalità għolja.

Għal titjib servizz tal-klijent L-organizzazzjoni għandha tiffoka fuq it-titjib tas-sistemi ta 'feedback, l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-persunal, l-iżvilupp ta' proċessi strutturati ta 'servizz tal-konsumatur, u l-ħolqien ta' mekkaniżmi motivazzjonali għall-impjegati sabiex iħossu l-importanza u l-valur tas-servizz tal-konsumatur.

6) Kwistjonijiet ta 'distribuzzjoni u produzzjoni.

L-organizzazzjonijiet kollha li laħqu l-quċċata ħolqu netwerks ta 'distribuzzjoni xierqa biex jittrasportaw b'mod effiċjenti l-oġġetti tagħhom minn rokna għal oħra. Problemi li ma jiġux indirizzati b'soluzzjonijiet immedjati, attitudni għażżien tal-mexxejja tat-tim u etika tax-xogħol fqira ħafna drabi jwasslu għal kunflitti fost l-impjegati.

Meta l-kumitat tax-xogħol ikun maqsum u indifferenti, jikkawża problemi serji peress li l-prodotti ma jiġux prodotti fil-ħin u x'aktarx ikunu ta 'kwalità fqira. Waħda mir-raġunijiet importanti għal problemi ta 'distribuzzjoni u produzzjoni fi kwalunkwe dar tan-negozju hija infrastruttura mhux organizzata. Tim ta 'ġestjoni ħażina jista' jimpurtah inqas mill-kunsinna tal-merkanzija fil-ħin.

7) Ġestjoni fqira. Nuqqas ta' direzzjoni.

In-nuqqas ta 'direzzjoni u viżwalizzazzjoni huwa wieħed mis-sinjali tipiċi ta' ġestjoni ħażina. Tajjeb mexxej se jmexxi mill-bidu, jintegra l-ideat tiegħu stess ma’ dawk tan-nies li jaħdmu taħtu. Huwa se jħeġġeġ lit-tim tiegħu jersaq 'il quddiem u jaqsam il-fehmiet tagħhom. Għalkemm kelma tiegħu hija liġi, it-tim tiegħu għandu jkollu l-kunfidenza li javviċinah b'ideat u ħsibijiet progressivi.

Maniġers li ma jagħtu kas l-ebda suġġerimenti u mhumiex miftuħa u riċettivi għal ideat kbar sempliċement għax xi ħadd fil-gradi aktar baxxi ssuġġeriehom mhumiex tajbin għall-organizzazzjoni. F'xi każijiet, jidher ukoll li l-boxxla jisraq ideat mingħand ħaddieħor u jippretendihom bħala tiegħu mingħajr ma jagħti kreditu lit-tim tiegħu. Dan jista’ jwassal ukoll għal nuqqas ta’ qbil fuq il-post tax-xogħol u jeħtieġ li jiġi ttrattat immedjatament.

8) Inkonsistenza.

Ambjent professjonali kreattiv huwa essenzjali għat-tkabbir ta 'kwalunkwe kumpanija. Huwa meħtieġ li tkun konsistenti fl-isforzi tiegħek għax dan joħloq ambjent kalm u rilassat li jwassal għal prestazzjoni aħjar. F'xi każijiet, il-mexxej huwa inkonsistenti ħafna fl-azzjonijiet tiegħu, għax hu nnifsu mhuwiex kunfidenti fid-deċiżjonijiet tiegħu stess.

Dan għandu impatt dirett fuq it-tim kollu peress li jwassal għal tnaqqis fil-prestazzjoni. Xi drabi l-maniġers jagħtu feedback konfliġġenti dwar l-impjegati, u klassifikazzjonijiet baxxi jdgħajfu l-kunfidenza tat-tim kollu fih innifsu u jwasslu għaż-żamma tal-impjegati.

9) Ġestjoni fqira. Fomm negattiv.

Il-fomm negattiv jista’ jkun sinjal ta’ nuqqas ta’ kontroll fuq l-opinjoni pubblika dwar organizzazzjoni u l-prodotti jew is-servizzi tagħha. Hawn huma ftit raġunijiet għaliex jista 'jseħħ:

  • Problemi tal-kwalità tal-prodott jew tas-servizz: Jekk il-klijenti jesperjenzaw nuqqasijiet fil-prodotti jew is-servizzi ta 'organizzazzjoni, jistgħu jibdew ixerrdu reviżjonijiet negattivi u l-fomm, li jistgħu jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni tal-organizzazzjoni.
  • In-nuqqas ta' sodisfazzjon tal-klijent: In-nuqqas li jintlaħqu l-ħtiġijiet jew l-aspettattivi tal-klijenti jista 'jwassal għal fomm negattiv, speċjalment f'era netwerks soċjali, fejn il-feedback tal-klijenti jista 'jitxerred b'mod wiesa'.
  • Kwistjonijiet tas-servizz tal-klijent: Jekk il-klijenti jkollhom diffikultà biex jikkomunikaw ma 'organizzazzjoni, jiksbu appoġġ, jew isolvu l-problemi tagħhom, dan jista' jwassal ukoll għal reviżjonijiet negattivi u fomm.
  • Nuqqas ta’ trasparenza u onestà: Nuqqas ta’ trasparenza mal-klijenti jew prattiki diżonesti jistgħu jwasslu għal fomm ħażin u telf ta’ fiduċja.
  • Attakki kompetittivi: Il-kompetituri jistgħu jxerrdu b'mod attiv informazzjoni negattiva dwar organizzazzjoni biex jiskreditaw ir-reputazzjoni tagħha u jżidu s-sehem tas-suq tagħhom.
  • Ġestjoni insuffiċjenti tar-reputazzjoni: Jekk organizzazzjoni ma tagħtix biżżejjed attenzjoni biex timmaniġġja r-reputazzjoni tagħha u tirrispondi għal sitwazzjonijiet negattivi, dan jista 'jwassal għad-deterjorament tagħha.

Biex tiġġieled il-kelma tal-ħalq negattiva, organizzazzjoni trid tmexxi b'mod attiv ir-reputazzjoni tagħha, twieġeb għar-rispons tal-klijenti, tipprovdi servizz u prodotti ta 'kwalità, u tagħti attenzjoni lill-komunikazzjoni mal-klijenti u l-komunitajiet.

10) Kunfidenza fihom infushom.

Il-kunfidenza f’mexxej hija tajba, imma l-kunfidenza żejda hija ħażina. Il-vokabularju ta’ organizzatur kunfidenti fih innifsu jinkludi l-kliem I, I u I minflok aħna bħala tim. Maniġer bla ħsieb u kunfidenti fih innifsu dejjem iqis lilu nnifsu 'l fuq mir-regoli u r-regolamenti normali tal-kumpanija tiegħu.

Dan jista’ jiġi determinat mill-attitudni u l-wirjiet tiegħu, bħal li jkun tard, li ma jkunx preċiż fil-laqgħat, li jitlaq kmieni u li jkun indifferenti lejn iż-żgħar. Maniġer tajjeb jippremja lill-membri tat-tim tiegħu bi kliem ta’ apprezzament, promozzjonijiet jew rakkomandazzjoni għal premjijiet, iżda maniġer arroganti ma jimpurtahx minn xi aspetti bħal dawn.

Huwa kkonċernat biss bil-pjaċiri u l-premjijiet tiegħu stess u għalhekk faċilment jinjora lill-oħrajn. Mhux se jammetti n-nuqqasijiet tiegħu u mhux se jistinka biex itejjeb l-etika tax-xogħol tiegħu. Mexxej kunfidenti żżejjed huwa responsabbli biss lejn l-ego tiegħu, mhux lejn l-organizzazzjoni tiegħu jew it-tim tiegħu.

Dawn ta' hawn fuq kienu sinjali ta' ġestjoni ħażina. Jekk inti s-sid negozju u taf dawn l-10 sinjali, trid taġixxi fuqhom. Fl-istess ħin, jekk inti maniġer u tinnota dawn is-sinjali, imbagħad għal darb'oħra, għandek bżonn tibdel in-normi u tadotta l-aħjar prattiki ta 'ġestjoni.

FAQ. Ġestjoni ħażina.

X'inhu ġestjoni ħażina?

Ġestjoni ħażina hija tmexxija fqira jew ineffettiva ta 'organizzazzjoni jew tim li tirriżulta f'konsegwenzi negattivi bħal prestazzjoni fqira, telf ta' klijenti, impjegati mhux sodisfatti u problemi finanzjarji.

Liema sinjali jindikaw ġestjoni ħażina f'organizzazzjoni?

Sinjali ta’ ġestjoni ħażina jistgħu jinkludu:

Ippjanar u organizzazzjoni insuffiċjenti

Livell baxx ta’ motivazzjoni u sodisfazzjon tal-impjegati

Konflitti frekwenti u skuntentizza fi ħdan it-tim

Riżorsi insuffiċjenti u ġestjoni tal-baġit

Kontroll u evalwazzjoni insuffiċjenti tar-riżultati

X'jistgħu jkunu r-raġunijiet għal ġestjoni ħażina?

Ir-raġunijiet għal ġestjoni ħażina jistgħu jvarjaw, inklużi:

Kwalifiki jew esperjenza insuffiċjenti tal-maniġer

Sistema ta 'ġestjoni u proċessi imperfetti

Nuqqas ta' strateġija jew għanijiet ċari

Nuqqas ta’ komunikazzjoni u ingaġġ tal-impjegati

Allokazzjoni żbaljata ta' riżorsi u prijoritajiet

X'inhuma l-konsegwenzi ta' ġestjoni ħażina għal organizzazzjoni?

Il-konsegwenzi ta’ ġestjoni ħażina jistgħu jkunu serji u jinkludu:

Telf ta' klijenti u sehem tas-suq

Deterjorament tar-reputazzjoni u marka Kumpanija

Ingrandiment it-tibdil tal-persunal u telf ta’ talent

Telf finanzjarju u danni

Limitazzjoni tal-opportunitajiet għall-iżvilupp u t-tkabbir

Kif ittejjeb sitwazzjoni b'ġestjoni ħażina?

Biex tittejjeb is-sitwazzjoni b'ġestjoni ħażina, huwa importanti li tanalizza l-problemi, tiddetermina l-kawżi tal-okkorrenza tagħhom, tiżviluppa pjan ta 'azzjoni u timplimenta miżuri korrettivi li jgħinu biex itejbu l-kwalità tal-ġestjoni, iżidu l-motivazzjoni u l-effiċjenza tat-tim.

АЗБУКА