Id-disinn tal-logo huwa l-proċess tal-ħolqien ta’ simbolu grafiku uniku li huwa rappreżentazzjoni viżwali ta’ marka, kumpanija jew prodott. Il-logo għandu rwol importanti fil-marka, l-identifikazzjoni u l-komunikazzjoni mal-konsumaturi.

Hawn huma l-passi u l-aspetti ewlenin tal-proċess tad-disinn tal-logo:

1. Riċerka u Fehim:

 • Briefing: Il-ksib ta' informazzjoni mingħand il-klijent dwar il-kumpanija, il-valuri, l-għanijiet tagħha, udjenza fil-mira u l-preferenzi tal-istil.
 • Riċerka tas-suq: Irriċerka kompetituri u tanalizza t-tendenzi tal-industrija biex tidentifika karatteristiċi uniċi.

2. Żvilupp tal-Kunċett tal-Logo:

 • Ħolqien ta 'Ideat: Formazzjoni ta 'diversi kunċetti, ideat u direzzjonijiet għall-logo futur.
 • Mużajk tal-Ideat: Nagħmlu mużajk rigward forom, kuluri, fonts u estetika ġenerali.

3. Skeċċijiet u Xogħlijiet Kunċettwali:

 • Ħidma bi Sketches: Ħolqien ta 'l-ewwel abbozzi tal-idejn viżwalizzaw għażliet possibbli tal-logo.
 • Għażla ta' Ideat Prometturi: Għażla tal-aħjar kunċetti għal aktar żvilupp.

4. Żvilupp tal-logo. Paleta tal-Kulur u Tipografija:

 • Għażla tal-Kulur: Iddetermina paletta tal-kulur li taqbel mal-marka u l-għanijiet tiegħek.
 • Fonts u Tipografija: Żvilupp jew għażla ta' fonts adattati għall-viżwalizzazzjoni tal-logo.

5. Verżjoni Diġitali:

6. Żvilupp tal-logo. Ittestjar u rfinar:

 • Ittestjar tal-qari: It-twemmin li l-logo jinqara u jinftiehem fi daqsijiet differenti.
 • Feedback: Jirċievu rispons mill-klijent u, possibilment, mill-udjenza fil-mira, b'aġġustamenti sussegwenti.

7. Dokumentazzjoni u Ktieb tad-Ditta:

 • Ħolqien ta' Dokumentazzjoni: Tħejjija ta 'fajls u dokumenti li jindikaw kuluri, fonts u elementi oħra tal-logo.
 • Ktieb tad-ditta: Ħolqien ta’ ktieb tal-marka li jinkludi regoli għall-użu tal-logo f’diversi kuntesti.

8. Kunsinna lill-Klijent u Tlestija:

 • Jipprovdu Fajls: It-trasferiment lill-klijent tal-fajls kollha meħtieġa biex juża l-logo.
 • Tlestija tal-Proġett: Tlestija uffiċjali tal-proġett wara li l-logo jiġi approvat mill-klijent.

9. Żvilupp tal-logo. Distribuzzjoni u Użu:

 • Użu f'Kuntesti Diversi: Applikazzjoni tal-logo fuq diversi mezzi (karta, websajt, prodotti).
 • Reklamar u Branding: Integrazzjoni tal-logo f'kampanji ta' reklamar u għodod oħra ta' branding.

Il-proċess tad-disinn tal-logo jeħtieġ kreattività, analiżi bir-reqqa u fehim tal-marka. Kull stadju huwa importanti li toħloq uniku u suċċess logo li effettivament iwassal il-valuri u jidentifika l-marka.

Logomark. Żvilupp tal-logo

Logomark" huwa simbolu jew sinjal grafiku li huwa parti minn logo kumpless jew jista' jintuża separatament għal identifikazzjoni tad-ditta. B'differenza minn logo ta' kelma sħiħa, logomark jiffoka fuq idea, simbolu jew immaġni grafika unika li tingħaraf faċilment u tkun assoċjata ma' marka speċifika. L-iżvilupp tal-logomark jinkludi diversi stadji ewlenin:

1. Riċerka u Briefing:

 • Fehim tad-Ditta: Tistudja l-marka, l-għanijiet, il-valuri u l-udjenza fil-mira tagħha.
 • Analiżi Kompetittiva: Ir-riċerka tal-logos tal-kompetituri biex tevita xebh.

2. Żvilupp tal-logo. Ġenerazzjoni ta' Ideat u Skeċċi:

 • Proċess Kreattiv: Ħolqien ta 'ħafna ideat u abbozzi għal logomarks.
 • Kontabilità għall-Uniċità: It-tisħiħ ta’ elementi uniċi li se jenfasizza l-logomark fost oħrajn.

3. Paleta tal-Kulur u Forma:

 • Għażla tal-Kulur: Id-determinazzjoni tal-kuluri li jaqblu mal-marka u l-istil tagħha.
 • Ħidma bil-Formola: Riċerka u determinazzjoni tal-forma tal-logomark.

4. Żvilupp tal-logo. Vettorizzazzjoni u Ipproċessar Diġitali:

 • Il-ħolqien ta' Verżjonijiet tal-Vector: Ikkonverti skeċċijiet f'format vettur għall-iskalabbiltà.
 • Irfinar u Ottimizzazzjoni: Ħidma fuq id-dettalji u l-ottimizzazzjoni tal-immaġini għal diversi mezzi.

5. Ittestjar u rfinar:

 • Ittestjar tar-rikonoxximent: Iċċekkjar tal-faċilità ta 'rikonoxximent ta' logomark f'diversi kundizzjonijiet.
 • Feedback: Il-ksib ta' feedback mill-klijent u, jekk possibbli, mir-rappreżentanti tal-udjenza fil-mira.

6. Integrazzjoni fil-Brandbook:

 • Definizzjoni tal-Użu: Indikazzjoni tar-regoli għall-użu tal-logomarks f'diversi kuntesti.
 • Ktieb tad-ditta: Inklużjoni ta 'marka tal-logo fi ktieb tad-ditta b'paletta tal-kulur, fonts u elementi oħra.

7. Żvilupp tal-logo. Provvista lill-Klijent u Użu:

 • Jipprovdu Fajls: It-trasferiment lill-klijent tal-fajls kollha meħtieġa biex juża l-logomark.
 • Distribuzzjoni u Applikazzjoni: L-użu ta' logomarks f'diversi midja u kampanji ta' reklamar.

8. Definizzjoni ta' Appoġġ tal-Logo tal-Kelma (jekk meħtieġ):

 • Integrazzjoni tal-Logo tal-Kelma: Tiddeċiedi jekk il-marka tal-logo għandhiex tintuża flimkien mal-komponent tat-test jew separatament.
 • Allinjament mal-Logo tal-Kelma: Jekk ikun hemm logo verbali, it-twemmin li l-logomark u t-test huma f'armonija ma 'xulxin.

L-iżvilupp ta 'marka tal-logo jeħtieġ approċċ kreattiv bir-reqqa u studju bir-reqqa tal-marka. Għandu jkun faċilment rikonoxxibbli, attraenti u jirrifletti aspetti ewlenin tal-kumpanija jew tal-prodott.

Disinn tal-logo tal-monogramma

Disinn tal-logo tal-monogramma

Disinn tal-logo tal-Mascot għall-iżvilupp tal-logo tal-app

Disinn tal-logo tal-Mascot għall-app

Żvilupp tal-logo għal marka ta’ salon tax-xagħar

Żvilupp tal-logo għal marka ta’ salon tax-xagħar

Żvilupp tal-logo għal marka tal-ħwejjeġ naturali

Żvilupp tal-logo għal marka tal-ħwejjeġ naturali

 

Wordmark. Żvilupp tal-logo.

Wordmark" hija tip ta' logo, li tikkonsisti minn kelma miktuba fi stil ta’ font speċifiku. Dan it-tip ta 'logo jagħti attenzjoni lit-test u t-tipografija, u jagħmel it-test innifsu l-element ewlieni tal-identifikazzjoni tal-marka. L-iżvilupp ta' logo ta' wordmark jinkludi diversi stadji ewlenin:

1. Riċerka u Briefing:

 • Fehim tad-Ditta: Tistudja l-marka, l-għanijiet, il-valuri u l-udjenza fil-mira tagħha.
 • Analiżi Kompetittiva: Ir-riċerka tal-logos tal-kompetituri biex tevita xebh.

2. Żvilupp tal-logo. Paletta tat-tipa:

 • Għażla tat-Tip: Id-determinazzjoni tat-tipa li tirrifletti l-aħjar il-karattru tal-marka.
 • Ittestjar Għażliet Diversi: Ittestjar ta 'fonts differenti biex jinkiseb l-aħjar effett viżwali.

3. Xogħol Tipografiku:

 • Ħolqien u Esperimentazzjoni: Ħidma mat-test, toħloq għażliet u stili differenti.
 • Ħidma bi Proporzjonijiet u Pjazzament: Jiġi żgurat bilanċ u leġibilità tajba.

4. Żvilupp tal-logo. Paleta tal-Kulur (jekk użata):

 • Għażla tal-kulur: Iddetermina l-kulur tat-test jekk il-marka tal-kelma hijiex ikkulurita.
 • Għażliet tal-Kulur: Meta wieħed iqis għażliet differenti ta 'skema ta' kuluri.

5. Ittestjar u rfinar:

 • Ittestjar tal-qari: Iċċekkjar tal-leġġibbiltà tal-logo f'diversi kundizzjonijiet u skali.
 • Feedback: Il-ksib ta' feedback mill-klijent u, jekk possibbli, mir-rappreżentanti tal-udjenza fil-mira.

6. Integrazzjoni fil-Brandbook:

 • Definizzjoni tal-Użu: L-ispeċifikazzjoni ta' regoli għall-użu ta' wordmark f'diversi kuntesti.
 • Ktieb tad-ditta: Inkluż wordmark fi ktieb tad-ditta b'paletta tal-kulur, fonts u elementi oħra.

7. Żvilupp tal-logo. Provvista lill-Klijent u Użu:

 • Jipprovdu Fajls: It-trasferiment lill-klijent tal-fajls kollha meħtieġa biex juża wordmark.
 • Distribuzzjoni u Applikazzjoni: L-użu ta' wordmark f'diversi midja u kampanji ta' reklamar.

8. Ittestjar tal-Qawwa:

 • Midja Diversi: Tiċċekkja kif tidher il-marka tal-kelma fuq mezzi differenti (karta, websajt, prodotti).
 • Adatta għal Daqsijiet differenti: L-iżgurar li l-logo jibqa' leġibbli f'qisien differenti.

9. Żvilupp tal-logo. Definizzjoni ta' Elementi Addizzjonali (jekk meħtieġ):

 • Elementi Grafiċi Addizzjonali: Iddeċiedi jekk humiex meħtieġa xi elementi grafiċi addizzjonali minbarra l-marka verbali.
 • Allinjament ma' Elementi Oħra tad-Ditta: It-twemmin li l-kelma marka hija f'armonija ma 'elementi oħra tad-ditta.

Id-disinn ta' logo ta' wordmark jeħtieġ għażla bir-reqqa tat-tipa, fehim tajjeb tal-marka, u ttestjar estensiv biex jiġi żgurat li jinqara u jkun effettiv f'varjetà ta' settings.

Disinn tal-logo fl-istil Picasso Żvilupp tal-logo

Wordmark hija isem tad-ditta li takkumpanja ikona tal-logo. Jista' joqgħod waħdu - xi marki għandhom biss logo b'marka tal-kelma mingħajr ikona.

L-enfasi hija fuq l-istil tipografiku u l-leġibbiltà. Peress li dan huwa tant importanti għar-rikonoxximent tal-isem, l-ittri għandhom ikunu leġibbli f'firxa wiesgħa ta' daqsijiet u distanzi.

Ittri personalizzati huma wkoll preferuti fuq font standard biex jenfasizzaw identità unika. B'dan il-mod, ħafna marki magħrufa jużaw fonts bħala punt tat-tluq għall-marki verbali tagħhom.

Konsiderazzjoni oħra hija meta t-tipografija tal-marka tal-kelma ssir il-bażi għall-bqija tal-fonts li se tuża l-marka (per eżempju, f'ittri u reklamar). Id-disinjaturi għandhom jagħmlu użu effettiv minn kif fonts tal-logo imwassla permezz tal-forma u l-istil tagħhom. Żvilupp tal-logo

dekorazzjoni tal-parti Żvilupp tal-logo

għall-marka tad-dekorazzjoni tal-parti

Disinn tal-logo b'ittri bl-idejn

Il-logos tal-marki tal-kelma huma ġeneralment preferuti li jkunu miktuba bl-idejn.

Għal logos ta' wordmark biss, ħafna disinjaturi jagħżlu stil ta' ittri bl-idejn aktar kreattiv minħabba n-nuqqas ta' kwalunkwe grafika oħra. Dan jista 'jkun utli sakemm ikun fuq il-marka u jibqa' leġibbli. Xi marki verbali jista’ jkun fihom ukoll elementi grafiċi li mhux bilfors iridu joqogħdu waħedhom bħala logo, bħat-tbissima tal-Amazon jew il-bużżieqa fil-logo ta' Alicia's Pop Up Party fir-ritratt hawn.

Tagline. Żvilupp tal-logo.

Slogan (jew tagline) huwa espressjoni qasira u memorabbli li takkumpanja logo jew marka u hija mmirata biex tenfasizza l-valuri ewlenin, il-vantaġġi jew il-karatteristiċi uniċi ta’ prodott jew kumpanija. L-iżvilupp ta’ slogan jinkludi diversi passi importanti:

1. Riċerka u Fehim tad-Ditta:

 • Valuri u Pożizzjonament: Id-definizzjoni tal-valuri ewlenin u l-pożizzjonament tal-marka.
 • L-udjenza fil-mira: Nifhmu liema messaġġi jistgħu jkunu l-aktar attraenti għall-udjenza fil-mira tiegħek.

2. Żvilupp tal-logo. Analiżi tal-Kompetituri u Xejriet:

 • Kompetituri: Studja slogans tal-kompetituri biex tevita r-ripetizzjoni u tispikka.
 • Xejriet tal-Industrija: Analiżi ta 'tendenzi fil-ħolqien ta' slogans.

3. Id-Definizzjoni tal-Għan tas-Slogan:

 • Tifsira ċara: Kjarifika ta' x'għandu jesprimi eżattament is-slogan (uniċità, benefiċċju, atmosfera, eċċ.).
 • Għanijiet tal-Marka: Id-definizzjoni tal-għanijiet li l-marka trid tikseb bl-għajnuna ta 'slogan.

4. Żvilupp tal-logo. Sessjonijiet Kreattivi:

 • Brainstorming: Sessjonijiet immirati biex jiġġeneraw ħafna ideat għal slogan.
 • Għaqdiet u Kliem: Bl-użu ta 'kliem kjavi u assoċjazzjonijiet assoċjati mal-marka.

5. Kompressjoni u Raffinament:

 • Tgħarbil ta' Ideat: Għażla tal-aħjar ideat ibbażati fuq ir-rilevanza u s-saħħa emozzjonali tagħhom.
 • Kjarifika tal-kliem: Ġib il-kliem għal verżjonijiet aktar konċiżi u memorabbli.

6. Żvilupp tal-logo. Ittestjar u Feedback:

 • Ittestjar tas-saħħa: Iċċekkja slogans potenzjali għal l-effettività tagħhom u memorabilità.
 • Feedback mill-Udjenza Mira: Il-ksib tal-opinjoni tal-udjenza fil-mira.

7. Xogħol fil-Lingwa Professjonali:

 • Rima u Ħoss: Ħolqien ta 'slogan b'ħoss pjaċevoli u, jekk meħtieġ, rima.
 • Ċarezza u sempliċità: Kunfidenza li s-slogan huwa faċli biex jinftiehem u jwassal it-tifsira meħtieġa.

8. Integrazzjoni mal-Logo:

 • Armonija mad-Disinn: It-twemmin li l-islogan huwa magħqud b'mod armonjuż disinn tal-logo.
 • Kontroll tal-qari: Niżguraw li l-islogan jinqara u jinftiehem flimkien mal-logo.

9. Żvilupp tal-logo. Kontroll Legali:

 • Reġistrazzjoni: Iċċekkjar għall-uniċità u reġistrazzjoni tal-islogan, jekk meħtieġ.

10. Użu fir-Reklamar u l-Midja:

 • Applikazzjoni fir-Reklamar: Integrazzjoni tas-slogan f'kampanji ta' reklamar u mezzi promozzjonali oħra.
 • Kontroll tal-Użu: Issegwi kif is-slogan jintuża f'diversi mezzi.

Meta slogan jiġi żviluppat b'kont meħud tal-karatteristiċi tal-marka u l-preferenzi tal-udjenza fil-mira, jista 'jsir għodda qawwija għar-rikonoxximent u komunikazzjoni effettiva mal-konsumaturi.

Disinn tal-logo tal-marka Chewing gum Żvilupp tal-logo

Is-slogan jakkumpanja l-marka verbali u jista' jkun fih informazzjoni dwar in-natura tan-negozju.  

Minħabba li l-informazzjoni għandha prijorità aktar baxxa minn isem tad-ditta, ġeneralment tikkuntrasta l-marka tal-kelma ma’ stil tipografiku iżgħar, irqaq jew aktar ikkondensat. Tipikament se juża font minflok tipografija tad-dwana u għandu jiġi adattat peress li slogan tan-negozju jista’ jinbidel maż-żmien skont il-kummerċjalizzazzjoni strateġija. Barra minn hekk, mhux daqshekk importanti li s-slogan jinqara mill-bogħod. F'xi verżjonijiet tal-logo, jista' jitħalla barra għal kollox minħabba li huwa karatteristika mhux importanti. Żvilupp tal-logo

Disinn tal-logo bi slogan

Disinn tal-logo bi slogan

Disinn tal-logo bi slogan Żvilupp tal-logo

Disinn tal-logo bi slogan

Tagline huwa l-aktar utli għal ditti ġodda jew mhux magħrufa għaliex joffri kuntest aktar sempliċi minn logo (li jiddependi fuq xbihat u appell emozzjonali) u wordmark (li tgħid lit-telespettatur biss l-isem tad-ditta).

Data u post tal-fondazzjoni

Id-data u l-post tat-twaqqif ta’ kumpanija jistgħu jipprovdu kuntest addizzjonali u ispirazzjoni għad-disinn tal-logo. Ejja naraw kif dawn elementi jistgħu jinfluwenzaw il-proċess żviluppi:

1. Riċerka dwar l-Istorja tal-Kumpanija:

 • Data stabbilita: Il-fehim ta’ meta twaqqfet kumpanija jgħin biex jitqiesu l-istorja u t-tradizzjonijiet tagħha.
 • Post tal-Fondazzjoni: Il-karatteristiċi kulturali u l-istil jistgħu jvarjaw skont il-post fejn twaqqaf.

2. Żvilupp tal-logo. Karatteristiċi arkitettoniċi u kulturali:

 • Simboli Lokali: Integrazzjoni ta 'simboli lokali jew elementi arkitettoniċi karatteristiċi tar-reġjun fundatur.
 • Paletta tal-kulur: Uża kuluri li jistgħu jkunu assoċjati mat-tradizzjonijiet lokali jew mal-pajsaġġ.

3. Impenn għal Elementi Storiċi:

 • Disinn Retro: Użu elementi tad-disinn, karatteristika tal-era tat-twaqqif tal-kumpanija.
 • L-użu ta' Logos Oriġinali: Ritorn għall-logos oriġinali tal-kumpanija, jekk kienu jeżistu fiż-żmien tat-twaqqif.

4. Żvilupp tal-logo. Valuri ewlenin:

 • Identifikazzjoni Bil-Valuri ewlenin: Riflessjoni tal-prinċipji u l-valuri ewlenin tal-kumpanija fil-logo.
 • Użu tas-Simboli: Inklużi simboli li jirriflettu l-prinċipji ewlenin tal-marka.

5. L-udjenza fil-mira:

 • Nifhmu l-Udjenza Mira: Adattament tad-disinn għall-preferenzi u l-aspettattivi tal-udjenza fil-mira.
 • Identifikazzjoni Lokali: It-twemmin li l-logo huwa faċilment rikonoxxibbli u li jinftiehem fl-ambjent lokali.

6. Żvilupp tal-logo. Perċezzjoni Moderna:

 • Disinn modern: Il-ħila li tuża elementi tad-disinn moderni sabiex il-logo jilħaq standards moderni.
 • Rilevanza: It-twemmin li l-logo jissodisfa r-rekwiżiti attwali u l-perċezzjoni tal-marka llum.

7. Bilanċ Bejn Tradizzjoni u Innovazzjoni:

 • Preservazzjoni tal-Identità: Iż-żamma ta' elementi ewlenin tal-identità ta' kumpanija anke jekk il-logo jiġi aġġornat.
 • Innovazzjoni fil-Kuntest: Disinn innovattiv, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti moderni.

8. Ittestjar u Feedback:

 • Ittestjar Lokalment: Iċċekkja kif il-komunità lokali tipperċepixxi l-logo.
 • Feedback minn Ko-Fundaturi jew Impjegati: Il-ksib tal-opinjonijiet ta’ dawk assoċjati mal-istorja tal-kumpanija.

9. Żvilupp tal-logo. Rispett għall-Identitajiet Kulturali:

 • Evita Żbalji Kulturali: It-twemmin li d-disinn jirrispetta u ma jfixkilx il-karatteristiċi kulturali tas-sit.

10. Konformità mal-Istrateġija tal-Marka:

 • Logo bħala Parti mill-Istrateġija tal-Marka: Konvinċenti li l-logo jidħol fl-istrateġija ġenerali tal-marka.

L-użu tad-dejta storika tal-kumpanija fil-proċess tad-disinn tal-logo jista 'joħloq konnessjoni aktar profonda mal-marka u l-istorja tagħha, kif ukoll iżid ir-rikonoxximent fost l-udjenza fil-mira.

 

Disinn tal-logo tal-istil tal-emblema vintage

Disinn tal-logo tal-istil tal-emblema vintage

Disinn tal-logo tal-istil tal-emblema vintage

С opinjonijiet disinn, it-tipa tagħha hija saħansitra iżgħar mill-islogan. Tipikament id-data titqiegħed fuq il-marka tal-kelma - bl-"estd" allinjata lejn ix-xellug u d-data lejn il-lemin - u dan l-ispazju huwa ċċentrat taħt il-marka tal-kelma, u joħloq tqassim bilanċjat.

Inkwadru. Żvilupp tal-logo.

Qafas huwa element fakultattiv tad-disinn tal-logo li jagħlaq il-logo fi ħdan l-istampar jew jenfasizza ċerti elementi tal-logo b'linji dekorattivi.

"Framing" fid-disinn tal-logo tirreferi għall-ħolqien ta 'frejms, fruntieri, jew elementi viżwali madwar il-logo. Dan jista 'jżid saff żejjed ta' stil, jenfasizza l-importanza tal-logo, jew iżid dettall żejjed għad-disinn. Ejja nħarsu lejn diversi modi kif tista' tuża l-qafas fid-disinn tal-logo:

1. Forom Ġeometriċi:

 • Gwarniċi Rettangolari: Oħloq qafas rettangolari madwar il-logo biex toħloq kontorn ċar.
 • Gwarniċi Tondi jew Ovali: Bl-użu tond jew ovali forom biex jenfasizzaw il-logo.

2. Żvilupp tal-logo. Linji u Outline:

 • Linji fini: Żieda ta 'linji rqaq madwar il-logo biex toħloq kontorn.
 • Kontorni Grafiċi: L-użu ta 'elementi grafiċi bħal linji biex jinħolqu kontorni interessanti.

3. Żoni u Segmenti:

 • Segmentazzjoni tal-logo: Diviżjoni tal-logo f'segmenti bl-użu ta 'forom ġeometriċi.
 • Żoni tal-Kulur: L-użu ta 'kuluri jew sfumaturi differenti biex jinkwadra partijiet differenti tal-logo.

4. Żvilupp tal-logo. Dell u Knockback:

 • Dell: Żieda ta 'dell madwar il-logo biex toħloq effett 3D.
 • Knockback: Viżwalment toħloq l-impressjoni li l-logo "jaqa 'barra" mill-isfond.

5. Ornment u Dekorazzjoni:

 • Disinji ornamentali: Integrazzjoni ta 'elementi dekorattivi jew mudelli madwar il-logo.
 • Elementi tal-qafas: Żid dekorazzjonijiet tal-qafas biex iżżid stil.

6. Soluzzjonijiet tipografiċi:

 • Qafas tal-Logo tal-Kelma: Żieda ta 'qafas madwar il-porzjon tat-test tal-logo.
 • Għażla tat-tipa: Tuża linji eħxen jew idjaq madwar fonts.

7. Żvilupp tal-logo. Minimaliżmu u sempliċità:

 • Linji fini: L-użu ta 'linji minimalisti u fini għal qafas delikat.
 • Dettalji Minimi: Iż-żieda ta 'qafas minimu biex iżżomm id-disinn sempliċi.

8. Soluzzjoni tal-Kulur:

 • Kuluri Kontrastanti: Uża kuluri kuntrastanti biex tfassal u tenfasizza l-logo.
 • Skema tal-kulur: Ħolqien ta 'skema ta' kuluri għall-qafas li taqbel kuluri tal-logo.

9. Żvilupp tal-logo. Esperimenti bl-Ispazju:

 • Nilgħab bl-Ispazju: L-użu ta 'frejms biex toħloq effetti viżwali ta' fond.
 • Diviżjoni f'Saffi: Qsim ta 'elementi tal-logo f'tagħrif miksub u fl-isfond bl-użu ta' frejms.

10. Adattament għal Media Diversi:

 • Skalabbiltà: Jiżgura li l-qafas jibqa' effettiv f'daqsijiet differenti tal-logo.
 • Adattament għall-Isfond: Niżguraw li l-qafas jaqbel mad-diversi sfondi li fuqhom se jitqiegħed il-logo.

11. Iċċekkjar fuq Apparat Mobbli:

 • Leġibbiltà fuq Skrins Żgħar: L-iżgurar li l-qafas iżomm il-qari u l-effettività tiegħu maż-żmien apparat mobbli.

L-użu tal-fruntieri fid-disinn tal-logo jeħtieġ bilanċ bir-reqqa bejn id-dekorazzjoni u l-funzjonalità biex jiġi żgurat li jkun effettiv u faċli biex jinftiehem.

Żvilupp tal-logo għal marka tal-birra

Żvilupp tal-logo għal marka tal-birra

Disinn tal-logo dekorattiv fi stil vintage

Disinn tal-logo dekorattiv fi stil vintage

Bordijiet ornamentali huma speċjalment komuni fuq emblemi, fejn jistgħu jimitaw timbri jew sinjali vintage. Meta disinn tal-logo jkollu ħafna elementi, tisbiħ bħall-punti ewlenin u l-kuluri jistgħu jgħinu biex jidderieġu l-għajn jew jipprovdu enfasi. Shots aktar elaborati għandhom tendenza li jindikaw eleganti jew sofistikazzjoni, peress li l-isparaturi nfushom huma stravaganza bla bżonn.

Disinn tal-logo għal streamer

Dan il-logo huwa inkwadrat minn tarka.

Disinn għal marka bubble tea

Dan il-logo huwa inkwadrat b'linji astratti.

 

Sfond

L-isfond tal-logo huwa l-isfond li fuqu jitqiegħed il-logo innifsu. L-għażla tal-isfond hija importanti rwol fil-ħolqien tal-perċezzjoni viżwali ġenerali tal-logo u fl-adattament tagħha għal ambjenti u midja differenti. Ejja nħarsu lejn xi aspetti li għandek tikkonsidra meta tiddisinja sfond tal-logo:

1. Kuntrast u Leġibbiltà:

 • Il-Logo Highlight: L-isfond għandu jipprovdi biżżejjed kuntrast mal-logo sabiex ikun viżibbli b'mod ċar.
 • Leġibbiltà: L-iżgurar li l-logo jinqara b'mod ċar fl-isfond mingħajr ma jintilef id-dettalji ewlenin.

2. Żvilupp tal-logo. Armonja tal-Kulur:

 • Konsistenza tal-Kulur: L-isfond għandu jkun f'armonija ma ' kuluri tal-logo, toħloq integrità viżwali.
 • Effetti ta' Kuntrast: Kultant tista 'tuża kuluri kuntrastanti biex toħloq effett viżwali uniku.

3. Minimaliżmu u sempliċità:

 • Tfixkelx l-Attenzjoni: L-isfond m'għandux ifixkel l-attenzjoni mill-kontenut prinċipali tal-logo.
 • Sfond abjad: Sfond abjad ħafna drabi jintuża biex jinħoloq dehra nadifa u minimalista.

4. Żvilupp tal-logo. Adattament għal Sfondi Differenti:

 • Trasparenza: L-użu ta' sfond trasparenti jista' jippermetti lill-logo tiegħek jadatta b'mod aktar flessibbli għal sfondi differenti.
 • Sfond Kontorn: Jekk qed tpoġġi l-logo tiegħek fuq ritratt jew sfond ikkulurit, tista' tuża sfond ta' kontorn biex tenfasizzah.

5. Effetti u Textures:

 • Gradjenti u Textures: L-użu ta 'gradjenti jew nisġa fl-isfond jista' jagħti lill-logo tiegħek dehra unika u interessanti.
 • Effetti ta' Transizzjoni: Transizzjonijiet bla xkiel tal-kuluri fl-isfond jistgħu joħolqu l-effett tal-fond.

6. Żvilupp tal-logo. Kuntest u Ambjent:

 • Adattament għall-Ambjent: It-twemmin li l-isfond jaqbel mal-kuntest li fih se jintuża l-logo (per eżempju, f'intern ta 'ħanut jew fuq websajt).
 • Impatt Emozzjonali: Meta wieħed iqis x'effett emozzjonali għandu jevoka l-isfond.

7. Ittestjar fuq Apparat Diversi:

 • Leġibbiltà mobbli: Tiċċekkja kif jidher il-logo fuq apparat mobbli bi sfondi differenti.
 • Adattament għal Materjali Stampati: Li jiġi żgurat li l-logo jidher tajjeb meta stampat fuq materjali varji.

8. Strateġija tad-Ditta:

 • Konsistenza mal-Ktieb tad-Ditta: L-isfond għandu jkun konsistenti mal-ktieb tal-marka tal-kumpanija u l-istrateġija ġenerali tagħha.
 • Assoċjazzjonijiet mal-Marka: L-isfond jista 'joħloq assoċjazzjonijiet b'attributi ewlenin tal-marka.

9. Żvilupp tal-logo. Daqs u Skala:

 • Skalabbiltà: It-twemmin li l-isfond jibqa' effettiv f'daqsijiet differenti tal-logo.
 • Provvista ta' Spazju: L-isfond għandu jipprovdi spazju biżżejjed madwar il-logo għall-iżolament.

10. Tip ta' Media u Kanal ta' Distribuzzjoni:

 • Disinn tal-web: Żvilupp ta' sfond li jqis il-karatteristiċi tad-disinn tal-web (pereżempju, sfond skur għal logo ħafif fuq websajt).
 • Stampar u Ippakkjar: Adattament għall-kundizzjonijiet fl-isfond li jistgħu jseħħu meta l-istampar jew l-użu fuq l-ippakkjar.

L-għażla ta' sfond għal logo tiddependi fuq ħafna fatturi, inklużi l-valuri tad-ditta, il-paletta tal-kulur, il-kuntest tal-użu, u l-mezzi tal-midja li fuqhom se jitqiegħed il-logo. Huwa importanti li tiżgura li l-isfond jappoġġja l-għanijiet u l-istil tal-marka.

 

Disinn mockup għal marka tal-kafè

Disinn mockup għal marka tal-kafè

Disinn għal marka ta 'oġġetti tad-dar bi sfond sottili

Disinn għal marka ta 'oġġetti tad-dar bi sfond sottili

Minbarra preżentazzjonijiet tal-logo, li fihom id-disinjatur jista' jagħżel sfond solidu jew joħloq mockup tridimensjonali tal-logo, sfondi oħra li fuqhom jista' jintwera l-logo mhux dejjem jistgħu jiġu ppjanati minn qabel. Madankollu, id-disinjatur jista 'jippersonalizza l-logo biex ikun jista' jinqara fuq varjetà ta 'sfondi bħala parti mill-proċess tad-disinn.

spazju negattiv

spazju negattiv (jew "spazju negattiv") fid-disinn tal-logo hija ż-żona mhux użata jew mhux mixgħula madwar u bejn l-elementi ewlenin tal-logo. Dan l-ispazju huwa ffurmat madwar il-forom u l-figuri fil-logo, kif ukoll bejniethom. L-użu effettiv ta 'spazju negattiv jista' joħloq logos uniċi u memorabbli. Ejja nħarsu lejn kif dan jintuża meta jiġi żviluppat logo:

1. Noħolqu Forom:

 • Relazzjoni Bejn Ċifri: Jużaw spazju negattiv biex jiffurmaw forom li jistgħu joħolqu oġġetti sekondarji.
 • Integrazzjoni ta' Sfond: L-ispazju negattiv jista 'jkun parti mill-isfond ġenerali, li jagħti lill-logo elementi addizzjonali.

2. Żvilupp tal-logo. Stampi Moħbija:

 • Il-ħolqien ta' Stampi Moħbija: L-użu ta' spazju negattiv biex jifforma immaġini jew oġġetti li jistgħu jkunu sekondarji għall-logo.
 • Nilgħab bl-Immaġinazzjoni: L-ispazju negattiv jista 'jispira l-immaġinazzjoni tat-telespettatur.

3. Styling tat-test:

 • Spazji Negattivi fit-Test: L-użu ta 'spazju negattiv fl-ittri ta' logo tat-test biex jinħolqu forom jew stampi rikonoxxibbli.
 • Oriġinalità: Esperimenta b'forom ta 'ittri u tqegħid permezz ta' spazju negattiv.

4. Logos "Faċċata-Faċċata Reverse":

 • Formazzjoni ta' Żewġ Oġġetti: Uża spazju negattiv biex tifforma t-tieni oġġett fl-ewwel.
 • Effett dinamiku: Il-ħolqien ta' impressjoni ta' moviment jew dinamiżmu.

5. Żvilupp tal-logo. Soluzzjonijiet tal-Kontorn:

 • Logo Outline: Li tifforma logo billi tuża spazju negattiv biex toħloq kontorn madwar is-suġġett ewlieni.
 • Għażla tal-forma: Tenfasizza l-forma ta 'oġġett permezz ta' kontorn.

6. Logos "Riddle":

 • Il-ħolqien ta' Riddle: Uża spazju negattiv biex toħloq elementi li jiffurmaw mistoqsijiet jew riddles.
 • Żomm l-Attenzjoni: Intriga lit-telespettatur u żżomm interess fil-logo.

7. Sempliċità u Minimaliżmu:

 • Effett ta' Spazju Ħieles: Li tħalli xi żoni tal-logo mhux okkupati, li tagħti ħeffa u minimaliżmu lid-disinn.
 • Bilanċ Bi Spazju Pożittiv: Ibbilanċja l-użu ta 'spazju negattiv ma' spazju pożittiv biex ittejjeb il-perċezzjoni.

8. Żvilupp tal-logo. Armonija mal-Ambjent:

 • Adattament għal Sfondi Differenti: L-ispazju negattiv jista 'jgħin logo jadatta għal sfondi u ambjenti differenti.
 • Preservazzjoni tal-Leġibbiltà: L-iżgurar li l-logo huwa ċar u jinqara, anke meta jinbidel l-isfond.

9. Soluzzjonijiet Eleganti:

 • Linji Eleganti: L-użu ta 'linji rqaq u graceful ta' spazju negattiv biex toħloq sofistikazzjoni.
 • Faċilità tal-Perċezzjoni: Ħolqien ta 'disinn li huwa faċli biex jinftiehem filwaqt li jibqa' sofistikat.

10. Koordinazzjoni ma' Brand Book:

 • Konformità mal-Istil tad-Ditta: L-iżgurar li l-użu ta 'spazju negattiv huwa konsistenti mal-istil ġenerali tal-marka.
 • Element tad-Ditta: L-ispazju negattiv jista 'jsir karatteristika ta' firma ta 'marka.

L-użu ta 'spazju negattiv jeħtieġ bilanċ delikat u kreattività. Jista 'jżid l-uniċità, l-interess, u saff żejjed ta' tifsira għal logo.

Żvilupp tal-logo għall-marka

L-ispazju bejn l-elementi tal-logo (inkluż il-kerning tat-tipa) huwa konsiderazzjoni importanti.

 

Disinn Spazjali Negattiv

Disinn Spazjali Negattiv

Disinn Spazjali Negattiv

 

Tqegħid flimkien elementi tad-disinn tal-logo. Żvilupp tal-logo

L-anatomija tad-disinn tal-logo hija importanti għal kull disinjatur, iżda mhix biżżejjed. Biex tikseb logo ta 'suċċess, trid tpoġġi dawn il-partijiet flimkien b'mod maħsub u effettiv.

Disinn għal razzett tal-alpaka avventura

Il-linji fil-marka grafika ta' dan il-logo jikkorrispondu għall-istil tal-kitba tal-marka verbali tiegħu.

Filwaqt li kull parti ta 'l-anatomija tad-disinn tal-logo tista' jistħoqqilha l-attenzjoni tagħha stess, huwa xogħol id-disinjatur li jiżgura li jidhru qishom jappartjenu flimkien. Matul il-fażi tal-iskeċċ tal-proċess tad-disinn tal-logo, ħafna disinjaturi jibdew bil-karatteristika ewlenija tal-logo tagħhom (ġeneralment logotip jew wordmark). Dan jagħtihom referenza viżwali li madwarha jiddisinjaw elementi oħra. Żvilupp tal-logo

Approċċ wieħed jista 'jkun li tinħoloq koeżjoni permezz ta' elementi ta 'disinn konsistenti—per eżempju, il-ħxuna tal-linji illustrattivi tista' taqbel mal-piż tat-tipografija. Min-naħa l-oħra, il-kuntrast jista 'jagħmel l-elementi tad-disinn iħossuhom qishom qed jitkellmu, jirreaġixxu kontra xulxin.

Disinn għal marka ta 'aċċessorji tal-klieb

 

It-tqegħid ta' elementi tad-disinn tal-logo flimkien huwa proċess kreattiv u strateġiku li jeħtieġ impenn bir-reqqa mal-marka, l-istorja u l-għanijiet tagħha. Kull pass huwa importanti biex jinħoloq logo effettiv u memorabbli.

 АЗБУКА»

FAQ. Żvilupp tal-logo.

1. X'inhu logo u għaliex huwa importanti għan-negozju?

 • Definizzjoni: Logo huwa immaġni jew simbolu grafiku li jirrappreżenta l-marka jew il-kumpanija tiegħek.
 • Importanza: Logo jgħin biex toħloq l-ewwel impressjoni, jiddifferenzja l-marka tiegħek mill-kompetituri, jippromwovi r-rikonoxximent u jsaħħaħ l-immaġni tal-kumpanija.

2. X'tipi ta' logos hemm?

 • Test (logos): Ibbażat fuq l-isem tal-kumpanija, bħal Coca-Cola.
 • Ikoni u simboli: Tirrappreżenta kumpanija permezz ta’ simbolu, bħal Apple.
 • magħquda: Jinkludi test u simbolu, eż. Adidas.
 • Emblemi: Test ġewwa simbolu jew ikona, bħal Starbucks.

3. Kif tibda l-proċess tad-disinn tal-logo?

 • Riċerka: Irriċerka s-suq, il-kompetituri u l-udjenza fil-mira.
 • Definizzjoni tal-Kunċett: Iddeċiedi liema elementi u kuluri jixirqu l-aktar għall-marka tiegħek.
 • Skeċċi: Oħloq diversi abbozzi u varjazzjonijiet tal-logo.
 • Feedback: Iġbor input mit-tim u klijenti potenzjali.

4. X'għandek tikkunsidra meta tagħżel kuluri għall-logo tiegħek?

 • Psikoloġija tal-kulur: Kuluri differenti jevokaw emozzjonijiet u assoċjazzjonijiet differenti. Pereżempju, il-blu ħafna drabi huwa assoċjat mal-fiduċja u l-professjonaliżmu.
 • Paleta tal-kulur: Agħżel kuluri li jaħdmu tajjeb flimkien u jaqblu mal-marka tiegħek.
 • Целевая аудитория: Ikkunsidra l-preferenzi tal-udjenza fil-mira tiegħek u t-tifsiriet kulturali tal-kuluri.

5. Kif tagħżel font għal logo?

 • Leġibbiltà: It-tipa għandha tkun faċli biex tinqara f'daqsijiet differenti.
 • Stil: It-tipa għandha tirrifletti l-karattru u l-istil tal-marka tiegħek.
 • Uniċità: Evita li tuża fonts li huma komuni wisq biex il-logo tiegħek ikun uniku.

6. Għandi bżonn nimpjega disinjatur professjonali biex noħloq logo?

 • Vantaġġi: Disinjatur professjonali jista 'joħloq logo uniku u ta' kwalità għolja li jirrappreżenta b'mod effettiv il-marka tiegħek.
 • Alternattivi: Hemm pjattaformi online u għodod għall-ħolqien tal-logo tiegħek stess, bħal Canva jew Adobe Spark.

7. Kemm iddum biex tiżviluppa logo?

 • Time: Il-ħin tal-iżvilupp jista’ jvarja minn ftit jiem sa diversi ġimgħat, skont il-kumplessità u n-numru ta’ iterazzjonijiet.
 • Stadji: Ir-riċerka, il-kunċett, l-iżvilupp u l-finalizzazzjoni ta’ disinn jistgħu jieħdu ammont sinifikanti ta’ żmien.

8. Kemm jiswa l-iżvilupp tal-logo?

 • Prezzijiet: L-ispejjeż jistgħu jvarjaw minn għażliet b’xejn fuq pjattaformi onlajn għal diversi eluf ta’ dollari għal disinjatur professjonali.
 • Fatturi: Il-prezz jiddependi fuq l-esperjenza tad-disinjatur, il-kumplessità tal-proġett u n-numru ta 'reviżjonijiet inklużi.

9. Kif tkun taf meta l-logo tiegħek ikun lest għall-użu?

 • Feedback: Ikseb feedback mit-tim u l-udjenza fil-mira.
 • Versatilità: Kun żgur li l-logo jidher tajjeb f'daqsijiet differenti u fuq midja differenti.
 • Konformità tad-ditta: Il-logo għandu jirrifletti l-essenza u l-valuri tal-marka tiegħek.

10. X'għandek tagħmel jekk ma tħobbx il-logo?

 • Feedback: Iġbor kummenti speċifiċi dwar dak li eżattament ma tħobbx.
 • Verifiki: Aħdem mad-disinjatur biex tagħmel bidliet u titjib.
 • Analiżi: Irrevedi l-għanijiet u l-viżjoni oriġinali biex tara x'jista' jittejjeb.