Ir-rwol tad-dipartiment tal-marketing f'negozju jinkludi numru ta 'funzjonijiet ewlenin immirati biex jippromwovu l-prodotti jew is-servizzi tal-kumpanija, jattiraw klijenti, jimmaniġġjaw il-marka u jiżguraw il-kompetittività fis-suq.

Hawn huma xi aspetti bażiċi tar-rwol tad-dipartiment tal-marketing:

 1. Riċerka tas-suq: Id-dipartiment tal-kummerċjalizzazzjoni huwa responsabbli għar-riċerka tas-suq, l-analiżi tax-xejriet, il-kompetituri u d-domanda tal-konsumatur. Dan jippermetti lill-kumpanija tifhem is-sitwazzjoni attwali u tieħu deċiżjonijiet infurmati.
 2. Ħolqien ta' strateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni: Ibbażat fuq riċerka tas-suq negozjaturi tiżviluppa strateġiji mmirati lejn il-kisba tal-għanijiet tal-kumpanija. Dan jista 'jinkludi l-għażla ta' udjenzi fil-mira, l-iffissar tal-prezzijiet, il-pożizzjonament tal-prodott, u attivitajiet oħra.
 3. Promozzjoni tal-prodott: Id-dipartiment tal-marketing jiżviluppa u jimplimenta kampanji ta 'kummerċjalizzazzjoni biex jiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur għall-prodotti jew is-servizzi tal-kumpanija. Dan jista’ jinkludi reklamar, promozzjoni fi netwerks soċjali, marketing tal-kontenut u metodi oħra.
 4. Ġestjoni tad-ditta: Negozjaturi jimmonitorjaw l-immaġni tal-marka u jiżviluppaw strateġiji biex isaħħuha u jipproteġuha. Il-marka tgħin biex toħloq rikonoxximent u fiduċja fil-prodotti.
 5. Analitika u kejl tar-riżultati: Id-dipartiment tal-kummerċjalizzazzjoni jsegwi r-riżultati tal-kampanji tiegħu billi juża għodod analitiċi. Dan jippermettilek tevalwa l-effettività tal-istrateġiji u tagħmel aġġustamenti biex tikseb riżultati aħjar.
 6. Interazzjoni mad-dipartimenti tal-bejgħ u tal-produzzjoni: Il-kollaborazzjoni ma 'dipartimenti oħra, bħall-bejgħ u l-produzzjoni, hija meħtieġa biex twettaq l-ordnijiet b'mod effiċjenti, tiżgura livelli ta' servizz, u taġġusta l-istrateġiji biex tilħaq il-ħtiġijiet tas-suq.
 7. Marketing Intern: Dan jinkludi l-bini ta' marka ta' kumpanija pożittiva fi ħdan il-kumpanija nnifisha. L-impjegati għandhom jifhmu u jaqsmu l-valuri u l-għanijiet tal-kumpanija.
 8. Marketing tat-Teknoloġija: Fid-dinja moderna, id-dipartiment tal-marketing juża b'mod attiv teknoloġiji moderni bħal marketing diġitali, awtomazzjoni tal-proċess tal-kummerċjalizzazzjoni, analitika tad-dejta, eċċ.

X'inhu l-marketing?

Meta wieħed jitkellem dwar il-marketing, huwa t-totalità tal-isforzi mwettqa mid-dipartiment tal-marketing biex joħloq, jikkomunika, jagħti u jiskambja propożizzjonijiet ta 'valur. Huwa kkonċernat biss bil-ħolqien ta 'valur għall-klijenti, il-klijenti, is-soċjetà u l-imsieħba tal-organizzazzjoni. L-iskop ta’ dan kollu huwa li jiġu identifikati u sodisfatti l-klijenti sabiex iżommuhom. "Il-klijent huwa king" huwa qal li kulħadd fid-dipartiment tal-marketing għandu jsegwi. Għal organizzazzjonijiet kbar, il-marketing huwa komponent viżibbli u jammonta għal porzjon sinifikanti tal-ispejjeż. Madankollu, f'organizzazzjonijiet li joperaw f'ambjent regolat, il-kummerċjalizzazzjoni jista' ma jkollux rwol ċentrali.

X'inhu r-rwol tad-dipartiment tal-marketing f'negozju?

L-organizzazzjoni għandha dipartiment separat, id-dipartiment tal-marketing, li jittratta l-marketing. Id-dipartiment huwa wkoll responsabbli biex joħloq ir-relazzjonijiet ta' rappurtar it-tajbin u jiżgura li l-organizzazzjoni jkollha r-riżorsi meħtieġa. Il-kummerċjalizzazzjoni tinkludi firxa sħiħa ta’ funzjonijiet, minn baxx għal għoli. L-enfasi għandha tkun fuq l-iżvilupp ta 'fehim aktar profond tal-ħtiġijiet tal-klijenti sabiex ikunu jistgħu jiġu moqdija sew.

Għan tal-Istrateġija tal-Marketing

Il-marketing jinvolvi li tieħu ċerti responsabbiltajiet. L-ewwel, huwa meħtieġ li wieħed jifhem ix-xenarju kompetittiv u ekonomiku tal-industrija li fiha topera l-organizzazzjoni. Huwa meħtieġ li titwettaq segmentazzjoni tas-suq, u, jekk meħtieġ, mikro-segmentazzjoni, tal-udjenza fil-mira bi strateġiji ta 'kummerċjalizzazzjoni xierqa. Dan huwa fejn ir-riċerka tas-suq li għamilt s'issa tkun l-aktar ta' għajnuna.

Ladarba l-prodotti jkunu ġew żviluppati, jeħtieġ li jiġu studjati l-esperjenzi tal-klijenti. Flimkien ma 'dan, huwa ideali biex twettaq analiżi SWOT sabiex l-organizzazzjoni tkun tista' tiżviluppa modi biex tikseb vantaġġ kompetittiv fis-suq. Il-futur huwa inċert, imma tiffaċċjahx mingħajr xi ppjanar. Għalhekk, l-organizzazzjoni trid toħloq pjanijiet u timplimentahom bl-aħjar mod possibbli. Fl-aħħarnett, għandhom jiġu żviluppati sistemi biex jimmonitorjaw u jimmaniġġjaw il-progress tal-organizzazzjoni.

Diversi stadji li jiddefinixxu r-rwol tal-kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni

ir-rwol tal-kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni
Kunċett tal-ħajja valuri tal-klijenti isir evidenti meta tinħoloq konnessjoni qawwija mal-klijent permezz ta 'kampanja ta' kummerċjalizzazzjoni. Huwa dwar il-kalkolu ta 'kemm benefiċċju organizzazzjoni tista' tikseb mill-klijenti tagħha. L-organizzazzjonijiet x'aktarx li jkollhom klijenti fuq il-kontinwu tal-valur tal-ħajja tal-klijent baxx għal għoli. Prattiki ta 'kummerċjalizzazzjoni effettivi jistgħu jgħinuhom iċċaqilqu ħafna mill-klijenti tagħhom lejn it-tarf ta' fuq ta 'dan il-kontinwu.

Meta niġu għal tradizzjonali midja soċjali jew marketing diġitali, il-kumpaniji jridu jgħaddu minn dawn it-tliet stadji meta jespandu l-preżenza tagħhom fis-swieq fil-mira biex jimplimentaw b'suċċess ir-rwoli tal-kummerċjalizzazzjoni tagħhom. L-istadji li ġejjin tar-relazzjonijiet mal-klijenti għandhom jiġu inklużi għal kampanja ta' kummerċjalizzazzjoni:

Pass 1 - Identifika l-klijenti fil-mira tiegħek. Ir-rwol tad-dipartiment tal-marketing fin-negozju

 • F'dan l-istadju, l-organizzazzjoni għandha tiddefinixxi l-udjenza fil-mira tagħha. Dawk kollha li l-valur tal-ħajja tal-klijent tagħhom huwa għoli għandhom ikunu parti mis-suq fil-mira.
 • Il-pass li jmiss huwa li tifhem u ssir taf dak li jridu l-klijenti.
 • L-organizzazzjoni mbagħad trid toħloq kuxjenza dwar il-prodotti u s-servizzi tagħha sabiex isseħħ xi żieda fid-domanda.
 • Dan jista 'jgħin biex jinbeda negozju ġdid.

Stadju 2 - L-iżgurar tas-Sodisfazzjon tal-Klijent

 • F'dan l-istadju, l-organizzazzjoni trid tkompli tkejjel is-sodisfazzjon tal-klijent bil-prodotti tagħha.
 • Huwa għandu jimmonitorja u jikkontrolla kif il-ħtiġijiet jew ix-xewqat tal-klijenti tiegħu jinbidlu maż-żmien.
 • B'dan l-ammont ta 'informazzjoni fuq ponot subgħajh, huwa jista' effettivament itejjeb ir-reputazzjoni tiegħu. Dan, imbagħad, se jgħin biex tinbena l-kredibilità tal-marka u l-fiduċja tal-klijenti.
 • Bħala riżultat, l-organizzazzjoni se tkun tista 'tagħmel ġlieda deċiżiva kontra l-kompetituri tagħha.

Stadju 3 - Żomm il-klijenti. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

 • Organizzazzjoni għandha tipprova telenka porzjon kbir tad-database tal-klijenti tagħha bħala klijenti leali.
  Għandu jadatta malajr għall-ħtiġijiet tal-klijenti li qed jinbidlu.

Wara li fhimt it-tliet stadji tal-marketing, ejja issa nħarsu lejn 10 rwoli li dawn l-istadji jistgħu jwasslu għalihom:

10 Ir-rwol tal-istrateġija tal-marketing

1. Identifikazzjoni u sodisfazzjon tal-ħtiġijiet u x-xewqat tas-swieq fil-mira.

Negozjaturi jeħtieġ li jsibu l-bżonnijiet tal-udjenza fil-mira u kif xieraq jaġġustaw l-istrateġiji ta 'kummerċjalizzazzjoni tagħhom biex jimplimentaw strateġija ta' kummerċjalizzazzjoni personalizzata.

2. Jespandu l-firxa u s-suq

Kumpaniji jużaw diversi sforzi ta 'kummerċjalizzazzjoni bħal PR, reklamar, promozzjoni, bejgħ, marketing ta' avvenimenti, eċċ biex jespandu l-firxa ta 'marka, prodott jew servizz fis-swieq fil-mira.

3. L-ottimizzazzjoni tas-sopravivenza, it-tkabbir u r-reputazzjoni tal-kumpanija. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

Il-kummerċjalizzazzjoni għandha rwol ewlieni biex tiżgura ż-żamma tal-klijenti u żżid is-sehem tas-suq ta 'marka sabiex il-marka jkun jista' jkollha preżenza sostenibbli u mmexxija mit-tkabbir fis-suq.

4. L-għażla tal-prezz it-tajjeb

L-ipprezzar huwa wieħed mill-komponenti ewlenin tat-taħlita tal-kummerċjalizzazzjoni, u l-istrateġiji tal-kummerċjalizzazzjoni għandhom jiżguraw li l-prodott jew is-servizz jiġi offrut lis-suq fil-mira bil-prezz it-tajjeb.

5. Provvista ta 'offerti ta' prodotti mtejba.

Prodott tajjeb għandu jkun ippakkjat bir-reqqa u ttikkettat. Id-dipartiment tal-marketing għandu jiżviluppa u jamministra l-offerti tal-prodotti.

6. Ħolqien ta 'utilità. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

It-tim tal-kummerċjalizzazzjoni huwa wkoll responsabbli għall-ħolqien ta 'valur għall-prodott jew servizz. Billi tiżviluppa strateġiji dwar il-ħin, il-post, l-informazzjoni, il-forma, l-utilità tal-pussess, l-istrateġiji tal-kummerċjalizzazzjoni jitkellmu dwar il-kapaċità ta 'prodott jew servizz li jissodisfa bżonnijiet jew xewqat.

7. Ġestjoni ta 'livelli differenti ta' domanda

Ir-rwol tal-marketing huwa kkonċernat mal-ġestjoni ta 'livelli differenti ta' domanda bħal domanda moħbija, domanda negattiva, domanda li qed tonqos, ebda domanda, domanda moħbija, domanda sħiħa, domanda irregolari jew domanda żejda.

8. Reżistenza għall-kompetizzjoni

Id-dipartiment tal-kummerċjalizzazzjoni huwa responsabbli għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta 'strateġiji skont l-analiżi tal-offerti kompetittivi, li jissodisfa l-ħtiġijiet u x-xewqat tal-konsumaturi.

9. Twettiq tar-responsabbiltà soċjali. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

Kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni bħal marketing soċjali u l-marketing ibbażat fuq il-kawżi, huma partijiet integrali tar-rwoli moderni tal-marketing li jissodisfaw ir-responsabbiltà soċjali u jmexxu l-kuxjenza dwar kwistjonijiet jew kawżi soċjali ewlenin.

10. Direzzjoni tat-tkabbir ekonomiku

Il-kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni huma mezz b'saħħtu biex tinħoloq domanda u mbagħad tidderieġi l-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-prodotti b'reazzjoni għal dik id-domanda. Għalhekk, il-kummerċjalizzazzjoni għandha rwol kruċjali fil-kisba tat-tkabbir ekonomiku.

L-importanza tal-isforzi tal-kummerċjalizzazzjoni għal prodott jew servizz

Il-kummerċjalizzazzjoni hija ċ-ċavetta għas-suċċess ta’ kull organizzazzjoni. Kull organizzazzjoni trid toħloq valur għall-klijenti tagħha u tiżgura li tikkummerċjalizza lilha nnifisha biex tikkonvinċi lill-klijenti potenzjali tagħha. Huwa importanti li tifhem is-suq fil-mira u timmonitorja l-ħtiġijiet tal-klijenti. In-nuqqas ta' dan jista' jħalli lill-organizzazzjoni vulnerabbli. Il-bejgħ ta' prodott meta ma jkollokx jista' jkun xi ftit diffiċli. Dan jagħmel il-kummerċjalizzazzjoni aspett ċentrali tal-ekwazzjoni. Il-kummerċjalizzazzjoni xierqa se tiggwida organizzazzjoni lejn it-tkabbir. Dan se jgħin biex jimxi 'l quddiem f'ambjent kompetittiv.

Diversi approċċi ta 'kummerċjalizzazzjoni li jiddefinixxu r-rwol tal-kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni.

1. Approċċ tal-produzzjoni. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

L-approċċ tal-produzzjoni jew il-kunċett fil-marketing oriġina fl-aħħar tas-snin 1800 matul ir-Rivoluzzjoni Industrijali. F'dak iż-żmien, ħafna kumpaniji kienu involuti fil-produzzjoni tal-massa u l-awtomazzjoni. L-idea kienet li nbiegħu dejjem aktar billi nipproduċu prodotti rħas fuq skala kbira. Ħasbu li l-klijenti xtraw prodott mhux minħabba l-karatteristiċi tiegħu, iżda minħabba l-prezz baxx tiegħu. Dan l-approċċ bħalissa jintuża minn organizzazzjonijiet li qed ifittxu produzzjoni tal-massa, spejjeż ta 'produzzjoni aktar baxxi, u proċessi effiċjenti. Ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw qed jadottaw ukoll dan il-kunċett biex jgħinu lis-settur tal-manifattura jaħsad il-benefiċċji ekonomiċi.

2. Approċċ tal-kummerċjalizzazzjoni

L-approċċ jew il-kunċett tal-marketing huwa assoċjat maċ-ċentru tal-klijent. L-organizzazzjoni teħtieġ li tpoġġi lill-klijent fiċ-ċentru tal-attenzjoni u tiġbor kemm jista 'jkun informazzjoni. Dan huwa prerekwiżit qabel ma organizzazzjoni tibda tbigħ il-prodotti tagħha. Il-proċess kollu tat-teħid tad-deċiżjonijiet għandu jdur madwar l-informazzjoni riċevuta mill-klijent. Huwa vitali li wieħed jifhem il-ħtiġijiet tal-klijent u mbagħad jimmaniġġja bbażat fuq dawk il-ħtiġijiet.

L-organizzazzjonijiet se jegħlbu lill-kompetituri tagħhom meta jitgħallmu, jiddisinjaw, jikkomunikaw, iwasslu u jaqsmu informazzjoni siewja lill-klijenti potenzjali tagħhom.

3. Approċċ tal-prodott. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

Illum il-ġurnata, ħafna kumpaniji adottaw l-approċċ tal-prodott jew il-kunċett tal-kummerċjalizzazzjoni. Minflok ma jifhmu l-ħtiġijiet tal-klijenti, jiffokaw fuq li jenfasizzaw il-karatteristiċi tal-prodott u prezzijiet aktar baxxi. Huwa maħsub li organizzazzjoni x'aktarx tbigħ aktar billi tipproduċi prodott teknikament avvanzat jew bi prezz baxx. Ġie użat minn ħafna organizzazzjonijiet ta 'suċċess fil-passat u għadu jintuża ħafna llum. Dan l-approċċ jista 'jkun profittabbli, iżda l-kumpaniji li jsegwu huma aktar probabbli li jitilfu lil dawk li jieħdu approċċ ta' kummerċjalizzazzjoni.

4. Approċċ tal-bejgħ

L-approċċ tal-bejgħ huwa ddisinjat għal dawk il-kumpaniji li jagħtu importanza kbira lill-proċess tal-bejgħ. L-għan tagħhom huwa li jiżguraw li dak kollu li jipproduċu jinbiegħ fis-suq, irrispettivament mill-ħtiġijiet tal-klijenti. Dan il-kunċett huwa għażiż għal ħafna kumpaniji B2B minħabba li għandhom tim tal-bejgħ intern magħmul minn esperti tas-suġġett. Dipartiment bħal dan għandu potenzjal biżżejjed biex ibigħ xi ħaġa lil kulħadd. Inklużi huma tekniki ta 'bejgħ aggressivi, promozzjonijiet, u t-tekniki l-oħra kollha li jgħinu biex ibiegħu prodotti.

7 funzjonijiet tad-dipartiment tal-marketing

Rwol tal-Marketing 1

1. Distribuzzjoni

Organizzazzjoni trid tiffoka fuq id-distribuzzjoni jew it-twassil ta’ dak li tipproduċi lill-klijenti tagħha. Huwa għandu jagħżel kanal ta 'distribuzzjoni adattat għall-prodott tiegħu. Ħafna negozji huma stabbiliti fl-ibliet biex ibigħu malajr il-prodotti tagħhom permezz ta 'kanal ta' distribuzzjoni xieraq. Anke jekk iridu jinnegozjaw mar-raħħala, jeħtieġ li jiżviluppaw strateġija ta’ distribuzzjoni xierqa.

2. Finanzjament. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

Il-finanzjament huwa aspett importanti meta tiżviluppa kampanja ta’ kummerċjalizzazzjoni. Jekk organizzazzjoni trid li l-kampanja ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħha tkun ta’ suċċess, għandha talloka ammont sinifikanti ta’ fondi.

3. Riċerka tas-suq

L-organizzazzjoni teħtieġ li tistudja bir-reqqa l-udjenza fil-mira. L-użu tal-għodda tal-kummerċjalizzazzjoni t-tajba biex timmira demografija bbażata fuq il-prodott tiegħek hija mod tajjeb ħafna biex tibda.

4 Prezzijiet

Ir-riċerka tas-suq li organizzazzjoni tagħmel minn kmieni se tgħinha tevalwa l-prodotti tagħha. Huwa importanti li wieħed jinnota li l-prezz m'għandux ikun baxx wisq jew għoli wisq.

5. Ġestjoni tal-prodott. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

L-ebda organizzazzjoni ma tista 'tgħix mingħajr ma timmaniġġja l-prodotti tagħha. Għalhekk, huwa għandu kontinwament jiċċekkja l-prodotti u jagħmel il-bidliet meħtieġa.

6. Promozzjoni

Organizzazzjoni teħtieġ tirreklama l-prodotti t-tajba fil-post it-tajjeb u fis-suq it-tajjeb. Huwa prattiku li jinħolqu strateġiji ta 'reklamar madwar l-aħħar tendenzi.

7. Bejgħ

Il-bejgħ huwa pass li jibda bir-riċerka tas-suq fil-mira biex tifhem il-ħtiġijiet tal-klijenti. Dan huwa l-proċess fil-qalba tal-marketing. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

Kif huwa differenti l-marketing mill-bejgħ?

Ħafna organizzazzjonijiet spiss jgħaqqdu l-kummerċjalizzazzjoni mal-bejgħ, minkejja li fil-fatt huma żewġ kunċetti differenti. L-uniku mod biex verament jifhmu d-differenzi tagħhom huwa li tħares lejn l-approċċi tradizzjonali li ntużaw biex jiddefinixxuhom. Il-kummerċjalizzazzjoni hija terminu usa', li jinkludi ħafna funzjonijiet. L-ewwel, l-organizzazzjoni trid tanalizza s-suq li fih in-negozju qed jinħoloq f'dan il-proċess. Huwa għandu jidentifika r-rivali tiegħu sabiex jiżviluppa strateġija effettiva.

Barra minn hekk, il-kummerċjalizzazzjoni hija kkonċernata li tiddetermina l-pożizzjoni attwali tal-kumpanija fis-suq u li tistabbilixxi prezzijiet xierqa għall-prodotti tagħha. Fl-aħħarnett, iridu jsiru sforzi biex l-organizzazzjoni tiġi kkummerċjalizzata mad-demografija fil-mira billi jiġu enfasizzati l-benefiċċji tagħha. Min-naħa l-oħra, il-proċess tal-bejgħ huwa xi ftit jew wisq konċernat li jidentifika l-klijenti u jħeġġeġ lil dawk interessati biex jixtru l-prodott. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

Ir-rwol tar-relazzjonijiet tal-klijenti fl-istrateġija tal-marketing

Kollox fil-marketing jerġa' lura għall-mistoqsija: "X'valur għandu għall-klijent?" Huwa għalhekk li l-kummerċjalizzazzjoni hija inutli jekk il-klijenti ma jitqiesux bħala s-sinsla. Organizzazzjoni li tilħaq lill-klijenti trid tifhimhom sew. Fid-dinja tal-lum, it-terminu "ġestjoni tar-relazzjoni mal-klijent" huwa spiss użat. It-terminu jmur lura għall-għan ġenerali tal-marketing: li jidentifika u jissodisfa l-klijenti sabiex ikunu jistgħu jinżammu.

Il-ġestjoni tar-relazzjoni mal-klijent għandu jkollha rwol sinifikanti fl-istrateġija tal-kummerċjalizzazzjoni tal-organizzazzjonijiet. Dan huwa parti mill-kunċett ta 'kummerċjalizzazzjoni diskuss hawn fuq. Bl-avvanz tat-teknoloġija, iż-żamma ta 'kuntatt mal-klijenti saret relattivament faċli. Ħafna organizzazzjonijiet jirrikonoxxu l-importanza tal-konnessjoni mal-klijenti tagħhom biex jibnu relazzjonijiet fit-tul. Id-dejta miġbura mill-klijenti dwar il-ħtiġijiet tagħhom tista 'tiġi sfruttata fil-biċċa l-kbira, li tista' tgħin biex tmexxi l-affarijiet favur l-organizzazzjoni. Hemm diversi pjattaformi li fuqhom l-organizzazzjonijiet jistgħu jagħmlu netwerk u jikkomunikaw mal-klijenti tagħhom. Dan jgħinhom jibnu u jimmaniġġjaw b'mod effettiv relazzjonijiet mal-klijenti. Rwol tad-Dipartiment tal-Marketing

Konklużjoni!

Strateġija ta 'Marketing b'suċċess mhux biss tespandi l-firxa ta 'marka, jew tiġġenera twassal, jew iżid il-bejgħ, iżda wkoll toħloq domanda fis-swieq fil-mira biex iwitti triq ġdida għas-suċċess u t-tkabbir. Bħala konklużjoni, fil-kumpaniji, id-dipartiment tal-marketing għandu l-aktar rwol importanti li madwaru tiżviluppa l-organizzazzjoni kollha.

FAQ. Ir-rwol tad-dipartiment tal-marketing.

 1. X'inhu dipartiment tal-marketing?

  • Id-dipartiment tal-marketing huwa unità funzjonali f'organizzazzjoni responsabbli għall-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-kontroll ta 'strateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni mmirati lejn il-kisba tal-għanijiet tal-kumpanija.
 2. X'inhu r-rwol tad-dipartiment tal-marketing f'kumpanija?

  • Ir-rwol tad-dipartiment tal-marketing jinkludi l-iżvilupp ta 'strateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni, il-promozzjoni ta 'prodotti jew servizzi, l-analiżi tas-suq u l-konsumaturi, il-ġestjoni tal-marka, il-ħolqien ta' kampanji ta 'reklamar u l-iżgurar tal-involviment tal-klijenti.
 3. X'inhuma l-funzjonijiet ewlenin tad-dipartiment tal-marketing?

  • Funzjonijiet ewlenin jinkludu riċerka tas-suq, żvilupp tal-prodott, ippjanar tal-prezzijiet, ġestjoni tal-kanali ta 'distribuzzjoni, ħolqien ta' kampanji ta 'reklamar, tmexxija ta' promozzjonijiet u ġestjoni tar-relazzjonijiet pubbliċi.
 4. X'inhuma t-tipi ta 'marketing?

  • Hemm ħafna tipi ta’ kummerċjalizzazzjoni inkluż marketing diġitali, marketing tal-kontenut, netwerks soċjali, marketing ta 'avvenimenti, marketing ta' influencer, marketing B2B u oħrajn.
 5. Id-dipartiment tal-marketing kif jinteraġixxi ma 'dipartimenti oħra fil-kumpanija?

  • Id-dipartiment tal-marketing jaħdem mill-qrib mad-dipartimenti tal-bejgħ, il-produzzjoni, il-finanzi, u r-riċerka u l-iżvilupp biex jiżgura l-allinjament bejn il-proċessi tan-negozju.
 6. Il-marketing kif itejjeb il-bejgħ?

  • Il-kummerċjalizzazzjoni tista 'ttejjeb il-bejgħ billi toħloq kampanji ta' reklamar effettivi, strateġiji ta 'akkwist tal-klijenti, toħloq marka attraenti u tiżgura l-kompetittività tas-suq.
 7. Liema għodod juża d-dipartiment tal-marketing biex janalizza s-suq?

  • Għodod tal-analiżi tas-suq jistgħu jinkludu riċerka tas-suq, stħarriġ tal-konsumaturi, analiżi tad-dejta, riċerka tas-suq, u l-użu tal-analiżi.
 8. Il-marketing kif jaffettwa l-marka tal-kumpanija?

  • Il-kummerċjalizzazzjoni tifforma u tmexxi marka, u toħloq perċezzjoni pożittiva tal-kumpanija fost il-konsumaturi. Dan jinkludi ħidma ma' logos, slogans, reklamar u pubbliċità.
 9. X'inhu r-rwol tad-dipartiment tal-marketing fl-era diġitali?

  • Fl-era diġitali, id-dipartiment tal-marketing juża b'mod attiv pjattaformi online, midja soċjali, email, marketing tal-kontenut u kanali diġitali oħra biex jilħaq l-udjenza fil-mira.
 10. Kif titkejjel l-effettività tal-kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni?

  • L-effettività tal-kampanji ta 'kummerċjalizzazzjoni titkejjel permezz ta' metriċi bħal ROI (redditu fuq l-investiment), rati ta 'konverżjoni, numru ta' klijenti ġodda, għarfien tad-ditta u indikaturi oħra ta 'suċċess.