Suq tax-xerrej, magħruf ukoll bħala suq tal-konsumatur, huwa sistema ekonomika li fiha l-oġġetti u s-servizzi huma maħsuba għall-konsumatur finali, u huma l-konsumaturi li jieħdu deċiżjonijiet ta’ xiri bbażati fuq il-preferenzi, il-ħtiġijiet u l-kapaċitajiet tagħhom.

Il-karatteristiċi ewlenin tas-suq tax-xerrej jinkludu:

 • Utenti finali:

F'suq tax-xerrej, il-prodotti u s-servizzi huma maħsuba għall-utenti finali, jiġifieri, nies li jużaw jew jikkunsmaw dawn il-prodotti għal skopijiet personali jew tad-dar.

 • Is-suq tax-xerrej. Soluzzjonijiet personalizzati:

Id-deċiżjonijiet tax-xiri jittieħdu minn konsumaturi individwali, il-preferenzi, il-gosti u l-ħtiġijiet tagħhom jinfluwenzaw il-provvista u d-domanda fis-suq.

 • Ħafna prodotti u servizzi:

Is-suq tax-xerrej ikopri firxa wiesgħa ta 'prodotti u servizzi, inklużi oġġetti tal-konsumatur appuntamenti, servizzi, divertiment u oħrajn.

 • Is-suq tax-xerrej. Orjentazzjoni għall-Marketing:

In-negozji fis-suq tax-xerrej jużaw b'mod attiv strateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni biex tiġbed l-attenzjoni, toħloq interess u tistimula xiri mill-konsumaturi finali.

 • Kompetizzjoni:

Is-suq tax-xerrej huwa tipikament kompetittiv ħafna peress li l-kumpaniji jikkompetu għall-attenzjoni u l-preferenza tal-konsumaturi.

 • Is-suq tax-xerrej. Ir-rwol tar-rakkomandazzjonijiet u r-reviżjonijiet:

Opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u reviżjonijiet ta' prodotti u servizzi ta' konsumaturi oħra għandhom rwol importanti fit-tiswir tad-deċiżjonijiet tax-xerrejja fis-suq tax-xerrej.

 • Mobbiltà tad-domanda:

Id-domanda fis-suq tax-xerrej tista 'tiġi influwenzata minn varjetà ta' fatturi, bħal prezzijiet, bidliet fid-dħul tal-konsumatur, u xejriet fl-imġiba tal-konsumatur.

Is-suq tax-xerrej huwa parti importanti mill-ekonomija moderna u qed isir oġġett ta 'attenzjoni għan-negozji meta jiffurmaw tagħhom strateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni u l-bejgħ. Tipprovdi pjattaforma għall-interazzjoni bejn il-produtturi u l-konsumaturi finali, li tiddetermina d-dinamika tal-provvista u d-domanda fl-ekonomija.

X'inhu suq tax-xerrej?

Definizzjoni: Suq ix-xerrej huwa definit bħala kundizzjoni tas-suq meta l-provvista ta’ oġġetti jew servizzi fis-suq taqbeż id-domanda. Kundizzjonijiet bħal dawn jippermettu lix-xerrejja jinfluwenzaw lill-bejjiegħa. Is-suq tal-proprjetà immobbli tipikament jiffaċċja sitwazzjonijiet fejn l-aġenti tal-proprjetà immobbli jkollhom inventarji kbar ta 'proprjetajiet, li jfisser li se jkollhom ħafna djar għall-bejgħ iżda nuqqas ta' xerrejja interessati.

Konsegwentement, is-swieq tax-xerrejja jew tad-djar jistgħu jaraw prezzijiet tad-djar aktar baxxi, kif ukoll djar fi swieq bħal dawn jibqgħu aktar fit-tul fis-suq. Dan iġiegħel lill-bejjiegħa jikkompetu ma 'xulxin biex jattiraw lix-xerrejja permezz ta' gwerer tal-prezzijiet.

Tipikament, il-bejjiegħ se jbaxxi l-prezz mitlub biex jikseb vantaġġ fit-tranżazzjoni tal-proprjetà immobbli biex jattira xerrejja potenzjali. L-ispejjeż tal-għeluq f'ċirkostanzi bħal dawn huma ddeterminati abbażi tal-benefiċċju u l-inklinazzjonijiet tax-xerrej interessat.

Is-suq tax-xerrej huwa fejn ix-xerrejja għandhom vantaġġ fuq il-bejjiegħa meta jiġu biex jinnegozjaw il-prezz. Meta jkun hemm żieda fil-provvista, tnaqqis fid-domanda, jew it-tnejn, suq tax-xerrej jingħad li jseħħ. Suq tax-xerrej jista' jiġi applikat għal kwalunkwe sitwazzjoni tas-suq fejn il-kundizzjonijiet huma favorevoli għax-xerrejja. Min-naħa l-oħra, suq tal-bejjiegħ jintuża biex jintgħażlu bejjiegħa.

Fehim. Is-suq tax-xerrej

Qed iseħħu diversi bidliet fl-ambjent tas-suq. Il-kundizzjoni tas-suq tax-xerrej isseħħ meta l-poter u l-urġenza jinbidlu mill-bejjiegħ għax-xerrej. Suq tax-xerrej iseħħ meta l-bejjiegħa jfittxu li jbigħu l-prodotti tagħhom filwaqt li x-xerrejja ma jkollhomx ħtieġa urġenti li jixtru dawk il-prodotti. Taħt din il-kundizzjoni, suq tax-xerrej huwa ffurmat.

Din hija magħrufa wkoll bħala t-teorija tal-provvista u d-domanda fl-ekonomija. Dan ifisser li l-prezzijiet jistgħu jonqsu drastikament jekk il-provvista tiżdied b’inqas domanda jew tonqos il-provvista b’aktar ordnijiet. Is-suq tax-xerrej huwa komunement użat fil-proprjetà immobbli. Madankollu, dan japplika għal kważi l-oqsma kollha kummerċ u negozju, fejn ħafna aktar oġġetti huma disponibbli milli l-popolazzjoni u l-klijenti jeħtieġu.

Fatturi li jtejbu l-kundizzjonijiet għas-suq tax-xerrej

Diversi fatturi jistgħu joħolqu ambjent favorevoli għax-xerrejja u jsawru s-suq tax-xiri. Jista' jkun:

 1. Żieda fil-provvista
 2. Daħliet ġodda fis-suq fl-istess industrija jirriżultaw fi produzzjoni żejda.
 3. Żieda fid-domanda għal prodotti alternattivi
 4. Il-ħruġ tax-xerrejja mill-ħtiġijiet attwali tal-industrija u l-kundizzjonijiet tas-suq
 5. Bidla fil-paradigma fil-preferenzi tal-klijenti

Is-suq tax-xerrej kontra s-suq tal-bejjiegħ

Is-suq tax-xerrej jiffavorixxi lix-xerrejja, filwaqt li s-suq tal-bejjiegħ, li huwa eżattament l-oppost tiegħu, jiffavorixxi lill-bejjiegħa.

Fis-suq tal-bejjiegħ, se jkun hemm aktar xerrejja minn djar għall-bejgħ. Dan se jippermetti lill-bejjiegħa li jkollhom aktar saħħa tan-negozjar. Il-prezzijiet għandhom tendenza li jonqsu fis-suq tax-xerrej u jogħlew fis-suq tal-bejjiegħ.

Ejja nħarsu lejn xi karatteristiċi taż-żewġ kundizzjonijiet tas-suq.

1. Karatteristiċi. Is-suq tax-xerrej

Ejja nieħdu proprjetà immobbli bħala eżempju għas-suq xerrej. Djar varji tipikament ibigħu għal prezz ferm aktar baxx minn dak li jixtieq ibigħha l-bejjiegħ, u l-proprjetà tista 'tibqa' fis-suq għal żmien twil qabel ma tkun fil-fatt mixtrija. Mibjuħ.

Diversi bejjiegħa jibdew jikkompetu u jagħtu skontijiet kbar, joffru li jispiċċaw il-bejgħ tal-proprjetà tagħhom u jibdew gwerra profonda tal-prezzijiet biex jiżguraw li x-xerrejja jixtru l-proprjetà tagħhom, u joħolqu suq tax-xerrej.

Il-prezzijiet tad-djar jibdew jorħsu u proprjetajiet varji jibdew ibiegħu bil-mod. Ladarba djar u proprjetajiet għaljin jibdew ibiegħu b'rati aktar baxxi, ix-xerrejja jiġu offruti varjetà ta 'skontijiet u konċessjonijiet.

Xi wħud mill-karatteristiċi notevoli li jistgħu jgħinuk tgħid li suq huwa suq tax-xerrej huma:

 1. Id-djar qed ibiegħu bil-mod
 2. Id-djar jinbiegħu bi prezz tal-lista jew inqas.
 3. Prezzijiet tad-djar li jaqgħu
 4. Disponibbiltà ta 'numru kbir ta' djar fis-suq

2. Karatteristiċi tas-suq tal-bejjiegħ

Id-djar qed ibiegħu malajr ħafna u l-prezzijiet qed jogħlew. Bi ftit djar biss fis-suq, in-negozjati jsiru estremament diffiċli. Is-suq tax-xerrej

Anke proprjetajiet irħas u djar jinbiegħu bi prezzijiet għoljin u kull proprjetà tbigħ malajr.

 • Karatteristiċi ewlenin tas-suq tal-bejjiegħa-
 • Bejgħ ta' malajr ta' djar
 • Djar jinbiegħu bi prezz tal-lista jew aktar.
 • Żieda fil-prezzijiet tad-djar
 • Djar multipli fis-suq

Kif jistgħu x-xerrejja jużaw is-suq tax-xerrej għall-vantaġġ tagħhom?

Suq tax-xerrej huwa ż-żmien ideali għal xerrejja li jixtiequ jinvestu f'dar ġdida jew proprjetà b'fondi limitati.

 1. Suq tax-xerrej jagħti lix-xerrejja ħafna ħin biex jagħżlu u janalizzaw l-għażliet u l-offerti fuq il-pjanċa tagħhom. B'ħafna ħin disponibbli, hemm inqas inkwiet dwar l-għoti tal-proprjetà lil xi ħadd ieħor u t-teħid ta 'deċiżjonijiet razzjonali u intelliġenti.
 2. B'ħafna ħin disponibbli fis-suq tax-xerrej, dan huwa ż-żmien ideali għax-xerrejja biex jaraw kemm jista' jkun proprjetajiet u jagħtuhom idea aktar ċara tax-xewqat u l-bżonnijiet tagħhom, kif ukoll jagħtuhom ħin biex jitħaffef u jinnegozjaw il-prezzijiet. . mhux wieħed biss, iżda ħafna bejjiegħa u aġenti. Is-suq tax-xerrej
 3. Ejja ngħidu li l-proprjetà ilha fuq is-suq tax-xerrej għal żmien twil. F'dan il-każ, huwa aktar faċli għax-xerrej li jinnegozja minħabba li x-xerrej għandu aktar setgħa mill-bejjiegħ, li l-għan tiegħu huwa li jbigħ il-proprjetà li ilha proprjetà għal xi ħadd ieħor għal prezz sinifikanti.

Kif jistgħu l-bejjiegħa jużaw is-suq tax-xerrej għall-vantaġġ tagħhom?

Il-Bejjiegħa Jistgħu Jużaw is-Suq tax-Xerrej bħala Opportunità Kbira jenfasizzaw il-proprjetà u l-prodotti tiegħek bħala l-aħjar fost varji disponibbli.

 1. Bejjiegħa issa għandhom żmien biex jagħmlu rinnovazzjonijiet u modifiki oħra meħtieġa biex jagħmlu l-proprjetà tagħhom aktar profittabbli minn oħrajn.
 2. Jagħti wkoll ħin lill-bejjiegħ biex jirrestawra l-oġġetti, jarmi l-imbarazz kollu, u jagħti lill-proprjetà lift ġdid.
 3. In-negozjanti jistgħu jużaw dan bħala opportunità kbira biex jaħdmu aktar fuq il-ħiliet u t-tattiċi ta 'kummerċjalizzazzjoni tagħhom, kif ukoll jesperimentaw b'varjetà ta' tekniki u opportunitajiet ġodda ta 'kummerċjalizzazzjoni. Dan huwa wkoll perjodu meta l-bejjiegħa jistgħu jinteraġixxu max-xerrejja u jippruvaw jifhmu l-bżonnijiet u x-xewqat tagħhom u, min-naħa tagħhom, jinkorporaw dawk il-ħtiġijiet fl-istrateġiji tal-bejgħ tagħhom.
 4. Dan huwa ż-żmien ideali għall-bejjiegħa biex iqabblu l-prezzijiet minn bejjiegħa oħra li jikkompetu fiż-żona u joffru prezzijiet u pjanijiet ta’ prezzijiet riveduti ġodda għall-bejgħ tal-proprjetà tagħhom. Suq tax-xerrej huwa żmien tajjeb ħafna biex tmur tqabbel proprjetajiet oħra, il-kumditajiet tagħhom, ir-rati u tqabbel assi oħra ma' tiegħek, tagħmel kwalunkwe tibdil meħtieġ, u tużah bħala punt tat-tluq meta tikkummerċjalizza u tbigħ il-proprjetà tiegħek lix-xerrejja.

Għaliex is-suq tax-xerrej huwa żmien essenzjali biex jinvesti fi proprjetà immobbli?

Tista' tistaqsi jekk tagħmilx differenza jekk l-istat attwali tas-suq huwiex suq tax-xerrej jew suq tal-bejjiegħ. Imma tagħmel differenza kbira għax ix-xerrejja għandhom vantaġġ fis-suq tax-xerrej. Ix-xiri ta 'proprjetà f'dan iż-żmien jista' jipprovdi diversi benefiċċji għall-esperjenza tax-xiri tiegħek u jnaqqas ħafna spejjeż.

 1. Meta jiġi biex jixtri proprjetà, xerrej għandu varjetà ta 'għażliet, filwaqt li fis-suq ta' bejjiegħ, l-għażliet huma limitati u x-xerrejja jridu jagħmlu tajjeb man-numru limitat ta 'għażliet li jingħataw.
 2. Il-proprjetà tbigħ għal prezz ferm aktar baxx minn kundizzjonijiet oħra tas-suq fis-suq tax-xerrej. Aktar proprjetà tiġi pprovduta lix-xerrej, li tagħti lix-xerrej għażla usa 'ta' għażliet mingħajr ebda kompromess fuq il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tiegħu. Is-suq tax-xerrej
 3. F'suq tax-xerrej, ix-xerrejja għandhom punt ta' ingranaġġ ogħla u jistgħu jużawh biex jieħdu konċessjonijiet minn bejjiegħa li jridu jieħdu s-sjieda tal-proprjetà. Il-bejjiegħa jkunu aktar milli lesti li jipprovdu skontijiet, offerti u jkunu lesti li jħallsu għal ftit affarijiet minn buthom stess sabiex ibigħu l-proprjetà tagħhom lil xerrej lest.

Strateġiji Xerrejja Jistgħu Jużaw fis-Suq tax-Xerrej

 1. Ix-xerrejja jistgħu jitolbu prezz aktar baxx minn dak li joffri l-bejjiegħ.
 2. Ix-xerrejja jistgħu jitolbu lill-bejjiegħa għal konċessjonijiet fuq affarijiet bħal taxxi fuq il-proprjetà, rinnovazzjonijiet, self għar-riabilitazzjoni, u saħansitra jużaw is-sejbiet tal-ispettur tal-proprjetà għall-vantaġġ tagħhom.
 3. Ix-xerrejja jistgħu wkoll jitolbu lill-bejjiegħa direttament biex jagħmlu kwalunkwe tiswijiet jew żebgħa mill-ġdid meħtieġa fuq il-proprjetà, peress li x-xerrej għandu l-vantaġġ li jagħżel l-aħjar bejjiegħa li huma lesti jagħmlu dan kollu. Is-suq tax-xerrej

Strateġiji Il-Bejjiegħa Jistgħu Jużaw Waqt is-Suq tax-Xerrej

 1. Il-bejjiegħa jistgħu jenfasizzaw id-diversi vantaġġi li toffri l-proprjetà tagħhom fuq proprjetajiet oħra li qed jgħaġġlu biex ibigħu djarhom.
 2. Il-bejjiegħa għandhom ħafna ħin biex jagħmlu rinnovazzjonijiet, bħal jerġgħu jagħmlu l-artijiet, jinstallaw linji tal-elettriku ġodda, jiżbgħu l-proprjetà, u bidliet oħra bħal dawn li jattiraw xerrejja għall-proprjetà tagħhom.
 3. Il-bejjiegħa jistgħu wkoll joħolqu barra u interjuri ġodda u joħolqu assi ferm aktar attraenti minn dak li kien diġà hemm.
 4. Il-bejjiegħa jistgħu jużaw dan bħala żmien tajjeb ħafna biex joħorġu b'baġits għal konċessjonijiet u kemm jifilħu jipprovdu dawk il-konċessjonijiet lix-xerrejja.
 5. Hija wkoll mossa intelliġenti għall-bejjiegħa li jimpjegaw spettur tad-dar u jistaqsu l-parir tagħhom dwar dak li jeħtieġ li jinbidel biex jidentifikaw problemi bil-proprjetà u jikkoreġu dawk il-problemi qabel ma jpoġġu l-proprjetà tagħhom fis-suq tax-xerrej. Din il-mossa tagħmel lill-bejjiegħ jiftaħar li jiċċekkja l-evalwazzjonijiet u għalhekk jattira aktar xerrejja interessati li jridu jinvestu fi proprjetà tajba u mmaniġġjata b’mod responsabbli.

Konklużjoni!

Bħala konklużjoni, huwa ċar li s-suq tax-xerrej jiffavorixxi lix-xerrejja potenzjali peress li l-prezzijiet qed jinżlu.

Ix-xerrejja għandhom il-vantaġġ li jinnegozjaw, joffru u jagħżlu minn firxa wiesgħa ta 'proprjetajiet li jużaw konċessjonijiet, filwaqt li l-bejjiegħa jistgħu jużaw is-suq tax-xerrej bħala żmien biex iżidu l-baġits għal konċessjonijiet, jirrinovaw u jirranġaw proprjetajiet u jagħmlu diversi bidliet. li se jpoġġi l-proprjetà tiegħu fuq rank fuq oħrajn. Is-suq tax-xerrej

Liema strateġiji tissuġġerixxi għal bejjiegħ biex jinnaviga b'mod effettiv fis-suq tax-xerrej? Aqsam il-ħsibijiet tiegħek magħna fit-taqsima tal-kummenti hawn taħt.