Il-valur tal-prodott għall-flus huwa valutazzjoni ta’ kemm prodott jew servizz jiswa l-prezz tiegħu. Normalment ifisser li iktar ma tkun għolja l-kwalità ta’ prodott jew servizz meta mqabbla mal-prezz tiegħu, aħjar ikun il-proporzjon. Il-konsumaturi tipikament ifittxu li jimmassimizzaw dan il-proporzjon biex jiksbu l-aktar valur għall-flus tagħhom.

Madankollu, meta l-aspett monetarju jiġi inkluż fl-ispiża, il-kunċett kollu jieħu tifsira differenti. Dejjem huwa importanti li tkun kapaċi tidentifika u tiddifferenzja l-prodotti abbażi tal-valur monetarju tagħhom u l-ispiża nnifisha. Imma dak li neċessarjament jikkostitwixxi prodott bi proporzjon prezzijiet u kwalità ?

Huma deskritti bħala prodotti li jissodisfaw indikatur ta 'kwalità li jevalwa finanzjarja spejjeż fuq ix-xiri kontra l-benefiċċji, filwaqt li jitqiesu fatturi bħall-installazzjoni, l-iskop, il-manutenzjoni u r-rimi, fost oħrajn.

Jistgħu jiġu deskritti wkoll bħala l-prodotti li jirriżultaw minn kull xiri jew kull ammont ta 'flus minfuqa, il-prezz minimu tax-xiri, u l-effiċjenza u l-effettività massima ta' dak ix-xiri partikolari.

Kuntrarjament għal kif ħsejjes, dawn il-prodotti mhumiex biss iddisinjati biex jiffrankaw il-flus, iżda wkoll biex jiżguraw dan in-negozju baqa’ effiċjenti, effettiv u ekonomiku.

L-effiċjenza, l-effettività u l-kost-effettività huma t-tliet elementi ewlenin li jsawru dawn it-tipi ta 'prodotti, għalhekk għandek bżonn tikkunsidra dawn it-tliet aspetti kull meta tagħmel xirja ta' prodott għan-negozju tiegħek.

Meta niġu għall-valutazzjoni tal-oġġetti monetarji, hemm diversi fatturi li għandek tikkonsidra, inklużi dawn li ġejjin:

5 fatturi li jiżdiedu  valur għall-flus

 1. Spiża ta' servizz jew sostituzzjoni Ix-xiri ta' prodott fuq valur għall-flus , trid tifhem ukoll kemm se tiswa biex iżżommha biex ittejjeb l-effiċjenza jew tissostitwiha meta jkun meħtieġ. Aktar importanti minn hekk, il-fehim ta 'dawn l-ispejjeż se jippermettilek tagħmel għażla dwar jekk ikunx meħtieġ li tixtri waħda jew le.
 2. Spejjeż; għandek bżonn tiddetermina l-kwantità tal-prodott partikolari li qed tixtri u jekk il-karatteristiċi u l-benefiċċji tiegħu jiswewx il-prezz miftiehem. Dan jgħinek tiddeċiedi jekk din tkunx iż-żieda perfetta.
 3. Uniċità ; Huwa importanti wkoll li ssir taf x'jagħmel prodott partikolari jispikka fost oħrajn. Dan huwa dak li jagħmel il-prodott attraenti f’ċerti każijiet, peress li jkun jista’ joffri xi ħaġa li ħaddieħor ma jistax bilfors jipprovdi, li huwa fattur importanti.
 4. Urġenza : Element ieħor li wieħed għandu jżomm f'moħħu huwa kemm għandek bżonn malajr il-prodott jew kemm jista 'jgħinek malajr fil-problemi varji li għandek bżonn? Jekk tevalwa b'mod korrett, tiddetermina jekk jaqbilx li tmur għaliha jew le.
 5. Ta’ darba jew permanenti ; Ħaġa oħra li trid iżżomm f'moħħok meta tagħmel xiri bħal dan hija jekk ikollok bżonnha darba u qatt ma terġax bżonnha, jew jekk tibqax tixtriha minn żmien għal żmien. Ladarba tiddetermina dan, tkun tista 'tifhem jekk huwiex verament ta' min jixtri jew le.

Benefiċċji tal-Immirar tal-Prodott Valur għall-Flus

Kif diġà spjegat, dawn il-prodotti għandhom rwol importanti fid-determinazzjoni tad-direzzjoni tan-negozju ma ' opinjonijiet produttività, volum tal-produzzjoni u fatturat totali. Għalhekk, huwa importanti li tkun taf li għandhom ukoll rwol kruċjali biex jiżguraw it-tmexxija bla xkiel tal-kumpanija u jżommu l-produttività u l-istatus tagħha. Hawn huma xi benefiċċji li jkollok dawn il-prodotti;

Jiġbdu l-udjenza fil-mira. 

Attrazzjoni udjenza fil-mira huwa l-proċess li jiġbdu u jiġbdu l-attenzjoni ta’ grupp ta’ nies li huma l-aktar konsumaturi probabbli tal-prodotti jew is-servizzi tiegħek. Meta timmira prodotti ta' valur għall-flus, l-udjenza fil-mira tiegħek se tikkonsisti minn konsumaturi li qed ifittxu valur għall-flus. Hawn huma xi strateġiji li jistgħu jgħinu biex jattiraw din l-udjenza:

Riċerka tas-suq: Iwettaq riċerka tas-suq biex tifhem min hi l-udjenza fil-mira tiegħek u liema fatturi ta’ prezz u kwalità huma jqisu importanti meta tieħu deċiżjoni ta’ xiri.

Segmentazzjoni tal-udjenza: Aqsam l-udjenza fil-mira tiegħek f'segmenti differenti bbażati fuq il-bżonnijiet, il-preferenzi u l-imġieba tagħhom. Dan jgħinek timmira l-isforzi u l-messaġġi tal-marketing tiegħek b'mod aktar preċiż.

Pożizzjonament tad-ditta: Identifika l-karatteristiċi uniċi tal-prodott tiegħek li jagħmluha attraenti għall-udjenza fil-mira tiegħek. Oħloq pożizzjonament tal-marka ċara u ċara li tenfasizza l-marka tiegħek Kwalita għolja u prezz raġonevoli.

Komunikazzjonijiet ta' marketing: Uża kanali ta' komunikazzjoni xierqa biex tilħaq l-udjenza fil-mira tiegħek. Dan jista' jinkludi kummerċjalizzazzjoni onlajn, reklamar fuq il-midja soċjali, reklamar bl-email, televiżjoni jew bir-radju, u kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta.

Żamma tal-klijenti: Oħloq strateġiji taż-żamma tal-klijentibiex iżżomm kuntatt mal-udjenza tiegħek wara li tagħmel xirja. Offerta offerti speċjali, roħs, jew programmi ta’ lealtà biex il-klijenti jibqgħu jiġu lura.

Żieda fil-kompetittività. Valur għall-flus

Iż-żieda fil-kompetittività tan-negozju tiegħek hija importanti għas-suċċess fis-suq. Fil-kuntest tal-immirar ta' prodotti b'valur għall-flus, hemm diversi modi kif tiżdied il-kompetittività:

Differenzjazzjoni tal-prodott: Agħmel il-prodott jew is-servizz tiegħek jispikka mill-kompetizzjoni. Dan jista 'jsir permezz tal-innovazzjoni, iż-żieda ta' karatteristiċi uniċi jew it-titjib tal-kwalità. Pereżempju, jekk tipproduċi ikel, tista' tuża ingredjenti organiċi jew toffri ippakkjar ambjentalment sostenibbli.

Effettiva prezzijiet: Issettja prezzijiet li jirriflettu l-valur għall-flus tal-prodott tiegħek. Il-prezzijiet għandhom ikunu kompetittivi, iżda wkoll iġibu biżżejjed profitt għan-negozju tiegħek. Kun żgur li l-prezzijiet tiegħek jirriflettu l-valur miżjud tal-prodott jew is-servizz tiegħek.

Sforzi ta' Marketing: Uża l-marketing strateġija, li jenfasizzaw il-benefiċċji tal-prodott jew is-servizz tiegħek flimkien mal-prezz affordabbli tiegħu. Tkellem dwar kif il-prodott tiegħek joffri valur aħjar għall-flus mill-kompetituri tiegħek.

Eċċellenti servizzi tal Konsumatur: Il-forniment ta 'servizz tal-konsumatur eċċellenti jista' jtejjeb ħafna l-kompetittività tan-negozju tiegħek. Kun lest li twieġeb mistoqsijiet, issolvi l-problemi, u turi tħassib għall-ħtiġijiet tal-klijenti.

Monitoraġġ tas-suq u tal-kompetituri: Issorvelja kontinwament il-bidliet fis-suq u l-azzjonijiet tal-kompetituri tiegħek. Dan jgħinek tibqa 'fuq l-aħħar tendenzi u tadatta l-istrateġiji tiegħek kif xieraq.

Innovazzjoni u Żvilupp tal-Prodott: Żviluppa l-prodott jew is-servizz tiegħek biex tibqa' qabel il-kompetizzjoni. Dan jista' jinkludi l-introduzzjoni kontinwa ta' teknoloġiji ġodda, it-titjib tal-proċessi tal-manifattura, jew l-espansjoni tal-linji tal-prodotti.

Lealtà tal-klijent. 

Titjib lealtà tal-klijent huwa aspett importanti ta 'negozju ta' suċċess, speċjalment meta niġu għall-valur għall-prodotti tal-flus. Hawn huma xi strateġiji biex jgħinu biex tibni lealtà mal-udjenza tiegħek:

Servizz eċċellenti għall-konsumatur: Ipprovdi livell għoli ta 'servizz tal-konsumatur, inklużi tweġibiet fil-pront għall-mistoqsijiet, riżoluzzjoni tal-problemi, u feedback. Esperjenza pożittiva tal-klijent tista 'tinfluwenza ħafna l-lealtà tal-klijent lejn il-marka tiegħek.

Programmi ta' lealtà: Implimenta programm ta' lealtà li jippremja lill-klijenti għax-xiri tagħhom. Din tista’ tkun sistema ta’ bonusijiet, roħs għal klijenti regolari jew offerti esklussivi.

Approċċ personalizzat: Uża data dwar il-klijenti tiegħekbiex toħloq offerti u rakkomandazzjonijiet personalizzati. Uri lill-klijenti li tifhem u tapprezza l-bżonnijiet u l-preferenzi individwali tagħhom.

Komunikazzjonijiet regolari: Żomm kuntatt mal-klijenti tiegħek permezz ta' newsletters regolari bl-email, netwerks soċjali jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni. Żomm l-interess fil-marka tiegħek billi tipprovdi informazzjoni utli, pariri jew aħbarijiet dwar il-prodotti.

Kwalità tal-prodott u tas-servizz: Tiżgura kwalità għolja b'mod konsistenti tal-prodotti jew is-servizzi tiegħek. Klijenti sodisfatti huma aktar probabbli li jibqgħu klijenti tiegħek u jirrakkomandawk lil ħaddieħor.

Trasparenza u Onestà: Kun trasparenti u onest fil-prattiki tan-negozju tiegħek. Il-konsumaturi japprezzaw l-integrità u l-integrità tad-ditta, li tibni l-fiduċja u l-lealtà.

Feedback u titjib: Isma 'l-opinjonijiet tiegħek klijenti u jużaw il-feedback tagħhom biex ittejjeb il-prodotti jew is-servizzi tiegħek. Dan juri lill-klijenti tiegħek li l-opinjonijiet tagħhom huma importanti għalik u li inti lest li taħdem biex tissodisfa l-bżonnijiet tagħhom.

Żieda fil-bejgħ.

Iż-żieda fil-volum tal-bejgħ hija fattur ewlieni għal tkabbir tan-negozju u prosperità. Fil-każ ta’ prodotti b’valur għall-flus, hemm diversi strateġiji li jistgħu jgħinu biex jintlaħaq dan l-għan:

Kampanji ta' Marketing: Tnedija kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni li jenfasizzaw il-benefiċċji tal-valur għall-flus tal-prodott jew is-servizz tiegħek. Uża kanali differenti bħal netwerks soċjali, email, marketing tal-kontenut u reklamar biex tilħaq l-udjenza fil-mira tiegħek.

Skontijiet u ħażniet: Offerta roħs, promozzjonijiet u offerti speċjali biex tattira klijenti ġodda u tinkoraġġixxi xiri ripetut. Dan jista 'jkun skontijiet temporanji, bonusijiet tax-xiri jew programm ta' lealtà.

Sħubija u kollaborazzjoni: Imsieħeb ma 'kumpaniji jew marki oħra biex tespandi l-udjenza u l-volum tiegħek bejgħ. Pereżempju, tista' toffri skontijiet jew offerti speċjali lill-klijenti ta' kumpaniji msieħba.

Assortiment Rasshirenie: Ikkunsidra li tespandi l-firxa ta’ prodotti jew servizzi tiegħek. Dan jippermettilek tattira klijenti ġodda u żżomm dawk eżistenti billi toffrilhom aktar għażliet minn fejn jagħżlu.

Titjib tal-kwalità tas-servizz: Ipprovdi livell għoli ta 'servizz tal-konsumatur biex toħloq esperjenza ta' xiri pożittiva. Klijenti sodisfatti huma aktar probabbli li jagħmlu xiri ripetut u jirrakkomandawk lil ħaddieħor.

Analiżi u ottimizzazzjoni: Analizza dejta dwar il-bejgħ u l-imġiba tal-klijenti biex tifhem x'qed jaħdem u x'mhux. Ottimizza l-istrateġiji tal-marketing u l-proċessi tan-negozju tiegħek ibbażati fuq din id-dejta biex iżżid l-effiċjenza u l-bejgħ.

Jattiraw swieq ġodda: Esplora opportunitajiet biex tattira segmenti ġodda tas-suq jew tespandi l-preżenza tiegħek fis-swieq eżistenti. Dan jista' jinkludi espansjoni f'reġjuni, pajjiżi jew segmenti ta' klijenti ġodda.

Adattament għall-kundizzjonijiet tas-suq.  

L-adattament għall-kundizzjonijiet tas-suq huwa strateġija importanti għas-suċċess żvilupp tan-negozju, speċjalment fis-segment ta 'prodotti ta' valur għall-flus. Hawn huma xi modi kif tadatta għall-kundizzjonijiet tas-suq:

Riċerka tas-suq u tal-kompetituri: Issorvelja kontinwament il-bidliet fis-suq u l-azzjonijiet tal-kompetituri tiegħek. Dan jgħinek tifhem ix-xejriet attwali, il-ħtiġijiet tal-klijenti u l-vantaġġi kompetittivi.

flessibbli strateġija tal-prezzijiet: Jekk il-kundizzjonijiet tas-suq jinbidlu, jistgħu jkunu meħtieġa aġġustamenti għall-politika tal-prezzijiet. Ikkunsidra skontijiet temporanji, offerti speċjali, jew prezzijiet flessibbli biex tattira klijenti ġodda jew iżżomm dawk eżistenti.

Żvilupp ta' prodotti jew servizzi ġodda: Adatta l-firxa tal-prodotti tiegħek biex tissodisfa l-ħtiġijiet tas-suq li qed jinbidlu. Dan jista' jinkludi l-iżvilupp ta' prodotti ġodda, it-titjib ta' dawk eżistenti, jew l-adattament għal rekwiżiti speċifiċi tas-suq.

Strateġija tal-kummerċjalizzazzjoni: Ibdel l-istrateġija tal-kummerċjalizzazzjoni tiegħek skont is-sitwazzjoni attwali tas-suq. Dan jista' jinkludi reviżjoni kanali ta' reklamar, tibdel il-messaġġi jew tenfasizza l-benefiċċji ewlenin tal-prodott tiegħek.

Ġestjoni tal-inventarju u tal-produzzjoni: Immaniġġja l-inventarju u l-produzzjoni biex tkun flessibbli u kapaċi twieġeb malajr għall-bidliet fid-domanda. Dan jista' jinkludi tbassir tad-domanda, ottimizzazzjoni tal-proċessi ta' produzzjoni u kollaborazzjoni ma' fornituri affidabbli.

Innovazzjoni u żvilupp teknoloġiku: Tisfrutta l-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku biex tibqa’ fuq quddiem tal-kompetituri u tadatta għat-talbiet tas-suq li qed jinbidlu. Dan jista' jinkludi l-awtomatizzazzjoni tal-proċessi, l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda jew l-iżvilupp ta' prodotti innovattivi.

Kooperazzjoni u sħubija: Ikkunsidra li tikkollabora ma' kumpaniji jew marki oħra biex taqsam ir-riżorsi, l-esperjenza u l-kompetenza. Dan jista 'jgħinek tadatta aktar malajr għall-kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu u tespandi l-kapaċitajiet tiegħek.

Staqsi mistoqsijiet spiss.

 1. X'inhu valur għall-flus?

  • Il-valur għall-flus jirrifletti kemm il-kwalità ta' prodott jew servizz taqbel mal-prezz tiegħu. Valur għoli għall-flus ifisser li prodott jew servizz jiġi offrut bi prezz relattivament baxx filwaqt li tinżamm kwalità għolja.
 2. Kif tiddetermina l-valur għall-flus?

  • Id-determinazzjoni tal-valur għall-flus tista' tinvolvi t-tqabbil tal-karatteristiċi ta' prodott jew servizz mal-ispiża tiegħu u tqabbil ma' prodotti jew servizzi simili fis-suq.
 3. Għaliex il-valur għall-flus huwa importanti għall-konsumaturi?

  • Il-konsumaturi jistinkaw biex jiksbu kwalità massima għall-irħas prezz. Valur tajjeb għall-flus jippermetti lill-konsumaturi jagħmlu għażliet infurmati meta jixtru oġġetti jew servizzi.
 4. Liema fatturi jinfluwenzaw il-valur għall-flus?

  • Fatturi jistgħu jinkludu reputazzjoni tad-ditta, livell ta' kompetizzjoni fis-suq, spiża tal-produzzjoni, spejjeż ta' kummerċjalizzazzjoni, udjenza fil-mira u rekwiżiti ta' kwalità.
 5. Kif nista 'nżidha?

  • Iż-żieda fil-valur għall-flus tista 'tinkiseb permezz tal-ottimizzazzjoni tal-proċessi ta' produzzjoni, it-tnaqqis tal-ispejjeż, it-titjib tal-effiċjenza, iż-żieda fil-volumi tal-bejgħ jew l-iżvilupp ta 'prodotti innovattivi.
 6. X'riskji huma assoċjati ma' valur fqir għall-flus?

  • Prezz baxx mingħajr kwalità adegwata jista 'jwassal għal nuqqas ta' sodisfazzjon tal-konsumatur, telf ta 'reputazzjoni tal-marka u tnaqqis fil-bejgħ. Jista' wkoll iżid ir-riskju li l-oġġetti jiġu rritornati jew li jsiru talbiet.
 7. Kif jistgħu l-konsumaturi jiġġudikaw il-valur għall-flus?

  • Il-konsumaturi jistgħu jevalwaw il-valur għall-flus billi jaqraw reviżjonijiet, iqabblu l-karatteristiċi tal-prodott jew tas-servizz, jistudjaw il-klassifikazzjonijiet, jew ifittxu rakkomandazzjonijiet professjonali.

Tesla Marketing Strateġija

Strateġija ta' Marketing Netflix

Stamperija АЗБУКА