Bærekraft i emballasje har blitt et viktig hensyn for mange bedrifter og forbrukere på grunn av økende bevissthet om miljøspørsmål og et ønske om bærekraft. Bærekraftige emballasjematerialer og tilnærminger tar sikte på å redusere negative miljøpåvirkninger og minimere avfall.

Emballasje anses som miljøvennlig hvis den har følgende kvaliteter: den er laget av resirkulerte produkter, den er lett å resirkulere, og den er generelt trygg for miljøet og menneskene som bruker den. Ved å kjøpe miljøvennlig emballasje, må virksomheter også sørge for at materialene de mottar fra sine leverandører er miljøvennlige, og sistnevntes produksjonsprosesser må innebære minimalt med avfall og forbruk av naturressurser. Dermed reduseres denne prosedyren karbonutslipp selskap, og starter med å kun jobbe med miljøvennlige leverandører.

I tillegg til å være miljøvennlige, er bedrifter involvert i produksjon av miljøvennlig emballasje, kan vanligvis unngå høye kostnader ved å redusere kostnadene for råvarer, minimere bruken av naturressurser og bruke resirkulerte materialer.

Viktigheten av bærekraft i emballasje

Betydningen av miljøvennlig emballasje kommer med en rekke fordeler for miljøet, menneskers helse og bedriftens bærekraft. Her er noen nøkkelaspekter som fremhever viktigheten av å bruke miljøvennlig emballasjematerialer:

 1. Redusere miljøpåvirkning:

  • Bruk av biologisk nedbrytbare, resirkulerbare og bærekraftige materialer bidrar til å redusere miljøpåvirkningen. Dette er spesielt viktig i sammenheng med problemet med havforurensning og akkumulering av plastavfall.
 2. Avfallsreduksjon. Miljøvennlig emballasje

  • Miljøvennlig emballasje bidrar til å minimere avfall, spesielt sammenlignet med engangsmaterialer og materialer som er vanskelig å resirkulere.
 3. Støtte den sirkulære økonomiske prosessen:

  • Å bruke resirkulerte materialer i emballasje og lage emballasje som er lett resirkulerbar støtter prinsippet om en sirkulær økonomi der ressurser gjenbrukes.
 4. Ta vare på ressurser. Miljøvennlig emballasje

  • Mange miljøvennlige materialer er laget ved å bruke bærekraftige kilder som bambus, bark, sopp, som bidrar til å bevare naturressurser.
 5. Forbrukerhelse:

  • Miljøvennlige materialer kan være tryggere for helsen, spesielt når de brukes i kontakt med mat.
 6. Tiltrekke miljøbevisste forbrukere. Miljøvennlig emballasje

  • Det er en økende interesse blant moderne forbrukere for bærekraftige og miljøvennlige produkter. Miljøvennlig emballasje kan være attraktivt spesielt for de som tar beslutninger basert på miljømessige og sosiale kriterier.
 7. Overholdelse av normer og lover:

  • Mange land og regioner innfører lover og standarder for å fremme bruken av miljømessig bærekraftige emballasjeløsninger. Overholdelse av dette regelverket kan gi en virksomhet en fordel og unngå mulige straffer.
 8. Forbedre merkevareomdømmet. Miljøvennlig emballasje

  • Bedrifter som pakker bærekraftig kan forbedre sitt omdømme hos forbrukere og partnere, noe som kan fremme merkelojalitet og bærekraft.

Gitt disse faktorene er bærekraftig emballasje i ferd med å bli et sentralt element i en bærekraftig forretningsstrategi og en viktig faktor for å tiltrekke og beholde kunder.

Trinn-for-trinn produksjonsprosess. Miljøvennlig emballasje

Produksjon av miljøvennlig emballasje - en enkel og rimelig prosess. Bedrifter kan være nysgjerrige på hvordan de er laget, eller vil kanskje lage sine egne en dag. Uansett hvilken type gründer du er, nedenfor er nøkkeltrinnene i prosessen. produksjon av miljøvennlig emballasje, som vil hjelpe deg å forstå den økologiske veien.

1. Valg av materialer brukt til emballasje

Det første trinnet for å lage miljøvennlig emballasje er å bestemme hvilke materialer du skal bruke. Det finnes mange gjenbruksmaterialer på markedet og du kan velge mellom materialer som resirkulert plast, papir, stoff eller glass. Sørg for at produktpakningen samsvarer med merkevarepreferansene dine. Miljøvennlig emballasje

2. Lag med emballasje

Når du har bestemt deg for materialet, bestem deg for lagene med emballasje. Avhengig av hva du selger, vurder om produktene dine vil kreve standard tre lag med emballasje. Denne stiften inkluderer et første indre lag som brukes til produktemballasje, som kan lages av resirkulert papir eller stoff, avhengig av merkevarens preferanser. Det andre er det ytre laget, eller det kjøperen ser først, ofte laget av en papirboks, pose eller glasskrukke. Det tredje nivået er den åpenbare innpakningen av produktet, ofte det kjøperen ser på som "merkevarebygging". Enkelt sagt er det som en sjokoladeomslag eller en kakeboks som holder godsakene dine. Miljøvennlig emballasje

Ved å bruke disse tre lagene kan du vurdere om du må bruke alle tre lagene for å pakke produktet. Miljøvennlige prinsipper kan oppmuntre deg til å bruke ett eller to strøk.

3. Innsamling og bearbeiding av materialer. Miljøvennlig emballasje

Når du velger den miljøvennlige grønne ruten, er det første trinnet å starte med å samle inn råvarene dine fra gjenvinnings- eller innsamlingssteder. Prisen på disse materialene varierer avhengig av deres etterspørsel. Imidlertid koster de fortsatt mindre sammenlignet med å kjøpe nytt emballasjemateriale til virksomheten din.

Når materialene er samlet inn, kan de transporteres til et produksjonsanlegg hvor de sorteres, renses og behandles for produksjon.

4. Produksjon av emballasje. Miljøvennlig emballasje

ved produksjon av miljøvennlig emballasje Like viktig er det å anvende bærekraftige produksjonsprinsipper, som å bruke fornybar energi i produksjonen i stedet for elektrisitet. Fornybar energi generert av sol, vind, biomasse og regn fylles på naturlig, i motsetning til fossilt brensel. Å bruke slike bærekraftige energikilder til produksjon vil hjelpe din bedrift å redusere sitt karbonavtrykk. Under produksjonsprosessen er det også viktig å minimere avfall og spare vann.

5. Trykk på emballasje

Når emballasjen din er klar, er det på tide å trykke merkevaren din på den. Siden maling består av flere kjemikalier, kan de også være skadelige for miljøet. Dette gjelder spesielt for løsemidler. Dette har ført til at mange grønne produsenter har byttet fra konvensjonelle løsemidler til miljøvennlige alternativer laget av lavflyktige organiske forbindelser (VOC). Miljøvennlig emballasje

Du kan også velge andre miljøvennlige malinger som inneholder vann, aceton eller etanol og er helt fri for VOC.

Konklusjon

Følger miljøvennlig praksis emballasje for merkevaren din er enkel og effektiv en måte å redusere karbonutslipp og bidra til å bevare miljøet. Bortsett fra dette kan miljøvennlig emballasje være gunstig for merkevaren din av flere grunner, som å forbedre merkevarebildet ditt, redusere produksjonskostnadene og være biologisk nedbrytbar. Miljøvennlig emballasje

Siden de fleste resirkulerte emballasjer bruker fornybar energi og er biologisk nedbrytbar, vil bytte til det hjelpe bedriften din med å minimere karbonavtrykket i det lange løp. gi nytte miljø.