Et vurderingssenter er en organisasjon som vurderer kompetansen, kunnskapen, ferdighetene og evnene til mennesker innenfor ulike aktivitetsfelt. Vurdering kan utføres for enkeltpersoner eller for grupper av mennesker som team eller organisasjoner.

Hva er et vurderingssenter?

Arbeidsgivere i store firmaer er avhengige av utviklingsvurderingssentre for å velge og ansette passende kandidater fra et stort utvalg. Søkere kan bli bedt om å bli i alt fra noen timer til noen dager avhengig av stillingen eller stillingen de søker på. Jo høyere stilling, desto flere tester må søkeren bestå.

Hva er SEM? Og hvordan påvirker dette markedsføringen av virksomheten din?

Vurderingssenteret kan være lokalisert på en ekstern vei eller i selskapet selv. En organisasjon kan også leie et profesjonelt vurderingssenterfirma for å gjennomføre tester for å avgjøre om en kandidat er egnet eller ikke. Det er de profesjonelle bedømmerne som psykologer, atferdsanalytikere osv. som har ansvaret for å administrere testene ved vurderingssentre.

Øvelser. Vurderingssenteret

Øvingsvurderingssenter

 

På vurderingssenteret er det første som skjer at kandidatene blir orientert om hva fremtiden deres bringer. Detaljerte instruksjoner er gitt i begynnelsen av hver test, og alle relaterte spørsmål besvares av representanter fra organisasjonen eller vurderer som er involvert i prosessen.

Her er noen av de vanligste og mest populære øvelsene i vurderingssentre:

1. Øvelser. Vurderingssenteret

Bedømmere gjennomfører praktiske øvelser på et testsenter for å fastslå en kandidats egnethet og se på deres ledelsesevner. I denne treningsformen får kandidatene en rekke administrative oppgaver og må svare etter beste evne.

2. Psykometriske tester 

Hver stilling har visse krav. Formålet med psykometriske tester er å avgjøre om kandidater har de nødvendige evner og ferdigheter som en organisasjon er ute etter. Den prøver å finne den ideelle stillingen og filtrerer dermed ut den egnede kandidaten for den utlyste stillingsprofilen.

Psykometriske tester kan administreres online eller via standard skriftlig arbeid. Det er en test av personlighet, motivasjon og intelligens, og eksperter deler den ofte inn i følgende to deler.

  • Aptitude tester er en type psykometrisk test som administreres for å måle det logiske resonnementet til en søker. Standardiserte tester inkluderer flervalgsspørsmål innen populære områder som mekanisk resonnement, romlig resonnement, abstrakt resonnement, feilkontroll, numeriske ferdigheter, verbal evne, etc.
  • Personlighetstester er en type psykometrisk test som involverer spørreskjemaer for å avsløre karakteren til en søker. Hensikten med personlig tester - for å bestemme den typiske reaksjonen til en kandidat i ulike situasjoner, for eksempel hvordan han reagerer under ugunstige og stressende forhold, hans holdning og tenkemåte, om han kan komme overens med andre kandidater, etc.

3. Gruppeøvelser. Vurderingssenteret

En annen populær øvelse i vurderingssentre som en del av gruppeøvelser. Som navnet tilsier går gruppeøvelsen ut på å danne en gruppe på seks til ti kandidater. Eksperten stiller spørsmål og gruppen må diskutere ulike måter å svare på. Prestasjonene til alle kandidatene vurderes på deres prestasjoner og hvordan de oppførte seg og reagerte i gruppen. Hovedårsaken til gruppeintervju er analyse av overtalelsesevne og lederegenskaper kandidater.

4. Rollespilløvelser. 

Rollespill er en av de vanligste treningsformene i vurderingssentre hvor det legges vekt på å vurdere en kandidats beslutningsevner og prioriteringsevner. Som navnet antyder, må kandidatene utspille et gitt scenario. Vurderingssenteret

Dette er situasjoner de kan støte på i det virkelige liv, og evaluatoren ønsker å se hvordan kandidatene håndterer det på egenhånd. Under rollespill blir kandidatene bedt om å analysere en spesifikk situasjon og foreslå en løsning på problemet.

5. Panelintervjuer. Vurderingssenteret

Panelintervjuer er en integrert del av vurderingssenterøvelsene. Dette ligner på vanlige intervjuer hvor maksimalt seks personer sitter i panelet som skal intervjue kandidaten. Intervjuere kan være en del av HR-teamet eller partnere med forretningsenheten for å finne ut om en kandidat er egnet for en bestemt stilling. Et team av eksperter prøver å analysere kandidatens evner, ferdigheter, kunnskap, erfaring og mål slik at de kan vite om han vil vise seg å passe godt for selskapet eller ikke.

6. Presentasjonsøvelser 

Ved vurderingssentre gjennomfører bedømmere ofte presentasjonsøvelser for å analysere en kandidats overbevisnings-, presentasjons- og kommunikasjonsevner. I denne øvelsen får kandidaten en saksrapport og bedt om å si sin mening om den. Han skal også være med på en spørsmål-og-svar-runde etter presentasjonen.

7. Gruppediskusjoner uten leder. Vurderingssenteret

Vurderingssentre gjennomfører lederløse gruppediskusjoner der en gruppe dannes uten en utpekt leder. Deltakerne vil bli pålagt å løse et problem innen en spesifisert tidsperiode for å demonstrere sin evne til å løse en situasjon uten en teamleder.

8. Ledelsesspill 

Lederspill er en del av øvelser i vurderingssentre der deltakerne må jobbe sammen for å løse gitte fysiske og psykiske utfordringer.

Tips for å bestå eksamenssenteret

Tips for å bestå eksamenssenteret

 

Noen viktige tips for å bestå eksamenssenteret er gitt nedenfor.

1. Studer historien til selskapet. 

Hvis en ansatt blir valgt til å delta i vurderingssenteret, er det første han bør gjøre å lære seg grundig om selskapet. Gjør din research for å identifisere øvelsene som utføres på et organisasjonsdrevet vurderingssenter hvis du leter etter tips om å bestå et vurderingssenter. Når kandidaten er klar over produktene og tjenestene som organisasjonen arbeider med, dens mål og mål, og retningen den beveger seg i, kan han bestemme hvilken type vurderingssenterøvelser som skal gjennomføres i dem og forberede seg deretter.

2. Kjenn til jobbprofilen. Vurderingssenteret

Det er et faktum at når søkeren forstår stillingens ansvar, blir formålet med senteret klart. Han kan forstå hvilken type ferdigheter og kunnskap organisasjonen ser etter, og derfor hvilken type øvelser de skal gjennomføre i vurderingssenteret. Søkeren kan deretter forberede seg deretter. Dette øker sjansen hans for å bestå flyvende blomsterøvelsen.

3. Forbered deg. Vurderingssenteret

Tenk på hvilke typer vurderingssenterøvelser som kan utføres og forbered deg deretter. Det er bedre å være forberedt slik at du kan huske dem under trening og slutte å kaste bort tid på å tenke på dem. Øv med praksistester slik at du kan takle karakteren av intervjuene, testene og øvelsene som kan forekomme. Dette vil gi deg en fordel i forhold til andre kandidater.

4. Vær oppmerksom på arbeidsetiketten din. Vurderingssenteret

Dette er et profesjonelt miljø og det er viktig å være profesjonell til enhver tid. Husk at du er her for et formål, og takstmenn ser også etter spesifikke ferdigheter og kunnskap. Endre deg selv deretter. Husk at arbeidsetikett betyr mye i et profesjonelt miljø og ikke gå på kompromiss uansett hva. Vær selvsikker, fokusert og kul.

5. Vær oppmerksom på klærne dine. Vurderingssenteret

Kle deg for å imponere, da dette vil hjelpe deg å tjene brownie-poeng som tar deg et nivå over andre. Klær er ikke en refleksjon av dine ferdigheter, men det viser din oppmerksomhet på detaljer. Å gjøre et positivt inntrykk på bedømmerne er en god ting og er et viktig tips for å bestå eksamenssenteret.

6. Ha med deg alle nødvendige dokumenter. 

Kandidaten må være klar over alle dokumentene han må ta med seg til sertifiseringssenteret. Ta kontakt med myndighetene på forhånd og legg hver enkelt organisert i en mappe. Inkluder kontorrekvisita som penn, papir, kalkulator og til og med en blyant. Å ha alle nødvendige dokumenter kan være nyttig fordi du kan gi dem umiddelbart om nødvendig.

7. Kom til vurderingssenteret i tide. 

Det er veldig viktig å være i tide, slik som folk som kommer for sent blir mislikt overalt. Forbered deg på forhånd og prøv å holde minst tretti minutter tilgjengelig i tilfelle en ubehagelig hendelse. Ta kontakt med vurderingssenteret i tide hvis du leter etter tips for å bestå vurderingssenteret.

8. Finn din plass. Vurderingssenteret

Når du kommer til vurderingssenteret, må du finne din plass blant alle de andre søkerne. Ta hjelp av myndighetene for å lære om de ulike prosessene og prosedyrene du vil være involvert i. Hvis du trenger å arkivere, gjør det, og hvis du trenger å være på et bestemt sted, kom dit tidlig.

9. Ta initiativ 

Under gruppeaktiviteter og intervjuer, ta initiativ og lede dersom du trenger tips for å bestå eksamenssenteret. Prøv å lede prosessen og ta alle med deg, også svake deltakere. Husk at evaluatorene overvåker hvert trinn nøye, og dette vil fullt ut reflektere dine lederegenskaper.

10. Still spørsmål under intervjuer. Vurderingssenteret

Under intervjuer foretrekker evaluatorer at kandidater stiller spørsmål. Gjør dette ettersom det vil vise at du har gjort research og er fullt forberedt på vurderingssenteret og øvelsene som vil finne sted der.

11. Fokus på kvalitet 

Følg med på tidsbegrensningen under arrangementer, intervjuer, møter osv. for dette er en test for å se om du klarer å overholde fristene. Fokuser på kvaliteten på arbeidet ditt ettersom evaluatorene vil se på alle aspekter som innhold, presentasjon, meninger uttrykt osv. før de tar en holdbar beslutning.

12. Vær oppmerksom på kroppsspråket ditt. Vurderingssenteret

Oppretthold riktig kroppsspråk hvis du leter etter tips for å knekke eksamenssenteret. Vær positiv, høflig og høflig i din tilnærming og oppretthold et vennlig smil. Uttrykk og bevegelser betyr noe, så vær oppmerksom på det. Holdningen din bør være trygg og rolig i enhver situasjon. Oppfør deg med verdighet og omtanke overfor alle. Dette vil i stor grad imponere evaluatorer siden alle bedrifter ser etter ansatte som kan håndtere både tøffe og jevne tider.

Utgang

Over tid har bruken av vurderingssentraler økt. Organisasjoner har innsett fordelene med ulike vurderingssentermetoder og bruker dem i ulike settinger som utdanningssektoren, militæret, regjeringen, forretningsmiljøet, sikkerhetsstyrker, etc.

FAQ . Vurderingssenteret.

 1. Hva er et vurderingssenter?

  Et vurderingssenter er en institusjon eller organisasjon som foretar vurderinger av kunnskap, ferdigheter eller kompetanse på et bestemt område.

 2. Hvilke tjenester tilbyr vurderingssentre?

  • Vurderingssentre kan tilby tjenester som testing, ferdighetsvurdering, vurdering, sertifisering og andre former for vurdering.
 3. Hva er vurderingsprosessen ved vurderingssenteret?

  • Prosessen kan variere avhengig av den spesifikke typen vurdering, men inkluderer vanligvis registrering, forberedelse, administrering av testen eller ferdighetsprøven og mottak av resultater.
 4. Hvilke typer vurderinger gjennomføres ved vurderingssentre?

  •  Vurderingssentre kan gjennomføre ulike typer vurderinger, inkludert utdanningseksamener, yrkesprøver, språkkunnskapsvurderinger, sertifisering og andre.
 5. Hva er sertifisering og hvordan får jeg det gjennom vurderingssenteret?

  • Sertifisering er prosessen med å bevise et visst nivå av kunnskap eller ferdigheter. For å oppnå sertifisering gjennom et vurderingssenter kreves ofte vellykket gjennomføring av en test eller ferdighetsvurdering.
 6. Kan jeg forberede meg til en vurdering på et vurderingssenter?

  • Ja, det er ofte mulig å forberede seg på en vurdering. Dette kan omfatte bruk av undervisningsmateriell, opplæringskurs eller praksistester.
 7. Hva er kravene for å ta en vurdering ved et vurderingssenter?

  •  Kravene kan variere avhengig av type vurdering. Disse inkluderer vanligvis registrering, betaling, fremskaffelse av nødvendige dokumenter og oppfyllelse av visse kriterier.
 8. Hvor lang tid tar det å få resultater?

  • Tiden for å motta resultater kan variere. I noen tilfeller kan resultater foreligge umiddelbart etter endt vurdering, mens det i andre tilfeller kan ta flere uker.
 9. Kan jeg ta vurderingen på nytt hvis jeg mislykkes?

  • I de fleste tilfeller er det muligheter for å ta vurderingen på nytt. Krav og restriksjoner kan variere.
 10. Hva skal jeg gjøre hvis jeg har en klage på vurderingsprosessen?

  Vurderingssentre har vanligvis prosedyrer for klagebehandling. Å kontakte support eller vurderingssenterets administrasjon kan bidra til å løse eventuelle problemer som kan oppstå.