Hvordan skrive en tale for å holde den offentlig foran et levende publikum?

Nøkkelen til hvordan du skriver en tale er overbevisende ord og hvordan du leverer disse ordene for å holde folk i publikum hekta. Det handler om å male en mental likhet som folk kan koble seg til og identifisere seg med.

Talen skal være stilig og sterk, for eksempel noen morsomme anekdoter, et sitat eller noen lokale ord hvis du snakker i en annen by eller et annet land for å bygge bro mellom deg og publikum, og en god avslutning som vil etterlate lytterne ønsker mer.

Ulike typer tale

Hvordan skrive en tale?

 

Ulike typer taler som kan gjøre oppgaven din enklere:

1. Underholdende tale 

En tale skrevet for å underholde et publikum kalles en underholdende tale. Temaene er kanskje ikke praktiske eller lærerike, men selv slike foredrag er relevante og tjener en hensikt.

Behovet for å underholde publikum og holde dem fanget er større enn noen annen type tale.

2. Overbevisende tale. Hvordan skrive en tale?

Når en foredragsholder prøver å vinne publikum til sin side av historien, kalles det overbevisende tale. Ord har utvilsomt innvirkning, men foredragsholderens kroppsspråk er også overbevisende på sitt beste.

Dette er en kombinasjon som fungerer til fordel for tale. Et av de tydeligste eksemplene på overbevisende tale kan være ved religiøse begivenheter, der religiøse ledere prøver å hjernevaske lyttere med tankegangen sin.

Et annet eksempel på overbevisende tale er når lærere skriver en tale for barn.

3. Informativ tale 

Som navnet antyder, er informativ tale lærerikt av natur. Den vil ha ord som vil utdanne og informere målgruppen om et spesifikt emne.

For eksempel snakker du på en konferanse der samtaleemnet er blockchain in regnskap, da vil taleskriveformatet ditt være informativt ettersom du ønsker å integrere og bygge en sterk bro mellom de to emnene. Sørg for at den informative talen din har riktig lengde, ellers vil du begynne å kjede publikum.

Innledningen skal fange oppmerksomheten til lytterne slik at de kan engasjere og forstå innholdet. Den bør følges av en uttalelse som definerer emnet ditt og angir formålet ditt, og avsluttes med en konklusjon som støtter fakta.

4. Tale ved en spesiell anledning. Hvordan skrive en tale?

Noen taler er forbeholdt spesielle anledninger, for eksempel en ekteskapsseremoni der bestevenner sier noen få ord til ære for brudeparet, en innkalling eller konfirmasjonsseremoni der deres rektor hedrer studenter, en lovtale gitt av venner og familiemedlemmer når noen er nære jeg dør osv.

Taler for spesielle anledninger er vanligvis korte og informative og relaterer seg direkte til arrangementet.

Stadier av å skrive en tale. Hvordan skrive en tale?

Her er noen enkle trinn når du skriver en tale:

1. Kjenn målgruppen din 

En tale er skrevet med den hensikt å adressere et bestemt formål. Undersøk publikumet ditt slik at du kan kjenne og identifisere deg med dem hvis du leter etter hvordan du skriver en tale.

Hva publikum trenger og ønsker å høre er en viktig sak som en forfatter må vurdere før han skriver en taleoversikt.

Hvis det er et intelligent publikum på en formell begivenhet, må du gjøre talen din informativ, og hvis det er en unik omstendighet, så formell, men spesifikk for anledningen. Når du vet formålet, vil det være lettere å finne ordene som vil skape en levedyktig forbindelse.

2. Velg et emne. Hvordan skrive en tale?

Med mindre du har et spesifikt emne til rådighet, er det rett og slett umulig å skrive en tale. I de fleste tilfeller er foredragsholderen informert på forhånd om arrangementet og temaet han skal snakke om.

Dette hjelper ham med å konsentrere seg om et gitt emne. I mangel av et spesifikt emne, kan du finne ut om arrangementet og skjelne et tema hvis du leter etter hvordan du skriver en tale.

Dette vil gi deg en klar forståelse av temaet slik at det ikke lenger vil være et problem å lage et rammeverk.

3. Kjenn til emnet ditt 

Å velge et emne var lettere, men å vite om det fra innsiden var seriøst arbeid. Undersøk slik at du kan samle verdifull informasjon knyttet til innholdet hvis du leter etter hvordan du skriver en tale.

Ikke fyll talen din med for mye informasjon, da dette vil forvirre og til slutt distrahere publikum. Tanken er å beholde oppmerksomheten deres og ikke overvelde dem med for mye data. Det er viktig å komme til poenget på noen få minutter, slik at folk er interessert i det helt fra begynnelsen.

Noen mennesker har for vane å ta det veldig sakte, og når de kommer til hovedtemaet, har de allerede mistet publikum. Men heldigvis ble innledningen til talen skrevet senere; det blir meningsløst.

4. Bestem varigheten av talen. Hvordan skrive en tale?

Publikum kommer ikke til å sitte og lytte til ordene dine hele dagen. Uansett hvor bra talen er, er det tid til å fullføre den før publikum begynner å forlate arrangementet.

Finn ut om tiden som er tildelt hver foredragsholder på forhånd, slik at du kan skrive taleplanen din deretter, og ha tidsbegrensningen i tankene. Lengden på talen avhenger av tiden du får.

Sørg for å holde den litt kortere enn den faktiske tiden, slik at du har noen minutter for deg selv. Når talen er skrevet, er det best å snakke og time den for å opprettholde en tidslinje.

5. Hold tonen riktig

Publikum endres ved hvert arrangement, men faktum er at med mindre du oppretter en forbindelse med dem, er tale ubrukelig. Noen ganger ser du folk i publikum som snakker med hverandre eller er opptatt med sine egne mobile enheter, mens foredragsholderen fortsetter sin tale.

Det ser fornærmende ut, men problemet ligger hos foredragsholderen som ikke klarte å underholde sitt publikum. Den beste måten å skrive en tale på og levere den med maksimal effekt, er å gjøre den samtalende.

Velg en tone som du mest sannsynlig vil bruke i talen din. Det kan være lærerikt, samtale eller overbevisende. Ikke behandle publikum som idioter og hold en høflig tone. Bruk av banning, banning og bruk av uanstendige ord er også strengt forbudt, så vær oppmerksom på tonen.

6. Bestem hoveddelen av talen din. Hvordan skrive en tale?

Akkurat som lengde og tone, er innholdet i en tale like viktig hvis du leter etter hvordan du skriver en tale. Det er forskjellige måter å organisere innholdet i en tale på, som i stor grad avhenger av emnet du skriver.

I en kausal tilnærming vil taleskriveren måtte bruke en årsak-virkning-modell. I kontrast, i en aktuell tilnærming, presenteres informasjon relatert til et emne én om gangen.

Den romlige tilnærmingen vil gi seerne en oversikt over den fysiske utformingen, mens den mest brukte kronologiske tilnærmingen vil gjøre det mulig å følge hendelser over tid. Organiser dette på forhånd for maksimal effekt hvis du leter etter hvordan du skriver en tale.

7. Skriv talen din 

Alle trinnene nevnt ovenfor er grunnlaget for at du kan skrive en tale som vil vise seg nyttig foran målgruppen din. Hvis du skriver en tale for første gang, tenk på talen som et essay, med en introduksjon i begynnelsen for å legge grunnlaget, en kropp med hovedpoengene i midten og en oppsiktsvekkende konklusjon på slutten . slutt.

Hovedforskjellen mellom de to er at et essay blir lest, mens en tale vil bli hørt på et arrangement på et bestemt tidspunkt. Husk noe nødvendig Trinn når du skriver en tale. Organiser tankene dine og start med en taleoversikt.

Tenk nå på tonen du vil bruke mens du snakker, slik at talen din kan skrives i samme format for å unngå forvirring. Bruk høyttalernotater, da det vil gjøre arbeidet ditt enklere. Det anbefales å bruke korte og enkle setninger i tale, da de er enkle å skrive, huske, lytte til og forstå.

Det er best å være spesifikk, da fakta og tall hjelper deg med å komme i kontakt med publikummet ditt. Når du generaliserer, virker det vagt og folk er ofte ikke overbevist. Gjenta viktige søkeord og buzzwords som kan tiltrekke publikum.

8. Overvåk utgangen. Hvordan skrive en tale?

Konklusjonen er ofte den vanskeligste og også den viktigste delen av en tale. Hvordan du trekker en konklusjon slik at lytteren blir hektet og ser det som mat for fremtidige tanker, bør være din hovedanliggende når du skriver en tale.

Gjenta hovedpoengene dine og avslutt med sterke ord for å skape den mest betydningsfulle effekten hvis du leter etter hvordan du skriver en tale.

9. Les talen nøye 

Når du har skrevet talen din, er det på tide å lese den nøye og revidere den. Sørg for at alle hovedpunktene er nevnt og er i riktig rekkefølge.

Gå over lengden og tonen for å finne dens egnethet for publikum hvis du leter etter hvordan du skriver en tale.

10. Legg til et presentasjonsverktøy. Hvordan skrive en tale?

Det er en moderne verden hvor visuell påvirkning er viktigere enn ordene du sier. For å gjøre talen din kraftig, kan du legge til et presentasjonsverktøy som Google Slides eller PowerPoint for å gjøre poenget ditt overbevisende. synsvinkel. Visuelle og lydtilføyelser vil forbedre talen din og interessere publikum.

11. Øv 

Lær talen utenat og øv den utallige ganger. Dette vil hjelpe foredragsholderen til å få øyekontakt med publikum og kommunisere med dem en-til-en.

12. Del ut støtteark. Hvordan skrive en tale?

Hvis du er interessert i maksimal effekt, gi utdelinger. Seerne kan ta dem med hjem og koble til deg igjen. Dette er også din kontaktinformasjon, som kan hjelpe deg med å opprette ytterligere forbindelser.

Utgang

Grunnen til at noen taler er vellykkede og andre ikke er fordi folk har tatt seg tid til å gå gjennom alle de grunnleggende trinnene for å skrive en tale.

Husk at en tale som klarer å koble hver stavelse sammen gjør et positivt inntrykk på hodet til lytterne.

Typografi ABC

FAQ. Hvordan skrive en tale?

 1. Hvordan begynne å skrive en tale?

  • Start med å definere formålet med talen, fremheve nøkkelideene og utvikle en logisk struktur.
 2. Hvordan gjøre en tale spennende?

  • Bruk interessante fakta, personlige historier, sitater, anekdoter. Prøv å være emosjonell og tiltrekke oppmerksomhet.
 3. Hvordan skreddersy talen til publikum?

  • Finn ut om publikummet ditt: deres interesser, kunnskapsnivå, verdier. Tilpass stilen og språket til deres forventninger og forståelsesnivå.
 4. Hvordan bruke retoriske virkemidler i tale?

  • Bruk repetisjon, anafora, parallellisme, allitterasjon og andre retoriske virkemidler for å øke effekten.
 5. Hvordan gjøre en tale overbevisende?

  • Støtt påstandene dine med fakta, statistikk og autoritative kilder. Bruk overbevisende argumenter.
 6. Hvordan forberede seg til å snakke foran et publikum?

  • Øv foran et speil eller venner. Studer materialet for å være trygg på kunnskapen din. Arbeid med stemmen din, bevegelsene og kontakten med publikum.
 7. Hvordan opprettholde naturligheten når du utfører?

  • Snakk i et naturlig tempo, bruk intonasjon og hold øyekontakt med publikum. Unngå å være for formell.
 8. Hvordan avslutte en tale minneverdig?

  • Avslutt talen med en sterk uttalelse, et sitat eller et sammendrag av hovedideen. Skap endelige inntrykk.
 9. Hvordan svare på spørsmål eller kommentarer fra publikum?

  • Vær forberedt på spørsmål. Vurder svaret ditt, ikke vær redd for å innrømme hvis du ikke vet svaret. Prøv å holde en positiv og åpen dialog.