Tankeledelse er et konsept som understreker viktigheten av ledelse for å forme og styre den kollektive tankegangen til en organisasjon eller et samfunn. Denne tilnærmingen til ledelse forutsetter at en leder, basert på sine verdier, visjon og strategiske tenkning, er i stand til å inspirere og påvirke andres tenkning.

Tankeledelse innebærer ikke bare å utvikle og presentere innovative ideer, men også å skape et miljø som fremmer kreativitet, idédeling og læring. En leder som engasjerer seg i tankeledelse streber etter å kontinuerlig utvikle og stimulere det intellektuelle potensialet til teamet sitt.

Denne typen ledelse legger vekt på følgende aspekter:

 1. Inspirasjon og motivasjon: En leder, som er en kilde til inspirasjon, stimulerer teamet sitt til å tenke i nye baner og finne innovative løsninger.
 2. Stimulering av kreativitet: Tankeledelse innebærer å skape et miljø der teammedlemmer føler seg fri til å uttrykke sine ideer og bidra til det generelle kreative miljøet.
 3. Lederskapsutvikling: En tankeleder streber etter å utvikle ikke bare sine egne lederegenskaper, men også teamets evner til å tenke, analysere og ta beslutninger.
 4. Endringsledelse: En leder som engasjerer seg i tankeledelse reagerer proaktivt på endringer i omgivelsene for å hjelpe teamet deres å tilpasse seg og vokse.

Hovedformålet med tankeledelse er å etablere autoritet og tillit blant målgruppen. Tankeledere streber etter å bli innflytelsesrike og anerkjente autoriteter innen sitt fagfelt. De utvikler og publiserer ofte forskning, artikler, presentasjoner og annet innhold som hjelper folk å forstå komplekse problemstillinger, få ny kunnskap og ta informerte beslutninger.

 

Ledende generasjon

Folk «som hadde forretningsideer verdt å forfølge». Tankeledelse

Tankeledelse innebærer at lederen har evnen til å formulere og implementere innovative konsepter, stimulere kreativ tenkning og skape et miljø der hvert teammedlem kan bidra. Disse lederne er ofte fremtidsrettede, åpne for endringer og aktivt involvert i å skape et positivt miljø for utvikling av nye ideer og tilnærminger.

Disse bedriftslederne kan skille seg ut fordi:

 1. Fremme innovasjon: De er ikke redde for å prøve nye ideer og tilnærminger, og oppmuntrer teamet deres til å gjøre det samme.
 2. Inspirerer teamet: Tankeledere kan inspirere teamene sine til å strebe etter ekstraordinære prestasjoner og utvikle innovative løsninger.
 3. Delta aktivt i utveksling av ideer: De skaper et åpent miljø for utveksling av ideer og fremmer kommunikasjon i teamet.
 4. Fremtidsrettet: Slike ledere har vanligvis en klar visjon om fremtiden og er i stand til å motivere teamet til å nå felles mål.

Det viser seg at begrepet "tankeledelse" ble laget tilbake i 1994 av Joel Kurtzman, sjefredaktør for magasinet Booz Allen Hamilton, " Strategi og virksomhet" (selve publikasjonen iht innholdsmarkedsføring).

Kurtzman brukte dette begrepet for å referere til mennesker "som hadde forretningsideerverdig oppmerksomhet."

Merk følgende. Det er kjernen i saken, er det ikke?

 • Hvis du publiserer verdifull forretningsinformasjon, som er meningsfullt for potensielle kunder og kunder, kan du få første oppmerksomhet.
 • Hvis du fokuserer på å gi denne informasjonen konsekvent (som i et magasin), kan du få konsekvent oppmerksomhet basert på tillatelse.
 • Og hvis du tilbyr de riktige løsningene, kan du konvertere disse prospektene til nye kunder og kunder takket være den oppmerksomheten.

Så betrakt deg selv som en tankeleder hvis du utdanner og motiverer folk med innhold.

Fordi du har tjent et minimum av ressurser: oppmerksomhet.

Det er problemet …

Denne typen oppmerksomhet kommer fra autoritet. Tankeledelse

I felten innholdsmarkedsføring autoritet er demonstrert og ikke godkjent. Dette betyr at ledere ikke blir født eller skapt, det er de velger tiltenkt publikum (som er mer i tråd med min mer egalitære bakgrunn innen innholdsmarkedsføring).

Hvis du har publikums oppmerksomhet, er du allerede en leder. Og gode ledere planlegger, lytter, observerer, inspirerer og setter retning.

Men mest av alt fortsetter de demonstrere i dette tilfellet fritt dele sin verdifulle kunnskap gjennom innhold. Tankeledelse

Den sympatiske eksperten viser hvordan man ikke bare oppnår lederskap, men også opprettholder det. Det betyr først og fremst å ta ansvar for ledelse, som er begynnelsen på noe mektig.

Innholdsmarkedsføring for min bransje

Spider-Mans onkel Ben (egentlig Voltaire) sa: "Med stor makt følger stort ansvar," men det motsatte er også sant:

Med stort ansvar følger stor makt.

Konsulentvirksomhet. Tiltrekke kunder.

Finn gode forretnings- og innholdsideer. Tankeledelse

Hvor kommer gode forretningsideer fra? Og hvordan kommer du på ideer til innhold utvide publikum, som støtter denne forretningsideen?

POS-materiell for detaljhandel

For meg kommer begge fra samme sted. Det er skjæringspunktet mellom teknologiske trender og nye menneskelige motivasjoner som oppstår fra endring. Vi vet at endringen akselererer takket være teknologi og andre store seismiske endringer. Og selv om dette kan være bekymringsfullt, bør du se på det som et rikt landskap av muligheter. Tankeledelse

Jo flere ting endres, jo flere trenger hjelp... og det er der du kommer inn

Det er mange som selger forretningsideer slik at du kan skaffe risikokapitalpenger hovedstaden og opprette det neste "enhjørning"-selskapet. Lykke til med det, med tanke på at de aller fleste mislykkes selv om du samler penger. Sannheten er at de fleste av de vellykkede menneskene du beundrer i dag startet som frilansere eller i andre kundestøttejobber. Og så brukte de forretningsferdighetene og innsikten de fikk fra det utgangspunktet til å skape sine egne digitale imperier.

Jeg kaller dette den personlige entreprenørskapstilnærmingen. Hvis du ser på min 20+ år lange gründerreise, er dette hvordan jeg bygget progressiv rikdom trinn for trinn ved å oppdage disse teknologiske trendene og de menneskelige motivasjonene og fordelene forbundet med dem.

Fordelene med tankeledelse inkluderer å øke synligheten og anerkjennelsen av en person eller merkevare, tiltrekke nye kunder eller partnere, forbedre omdømme og status på markedet, og etablere en lederposisjon i ens bransje.

For å oppnå suksess i tankeledelse er det imidlertid nødvendig å demonstrere et høyt nivå av kompetanse, pålitelighet og innovasjon. Tankeledere må være villige til å jobbe hardt for å utvikle og spre ideene sine, og være i stand til å kommunisere og engasjere seg effektivt med publikum.

Trykkeri АЗБУКА 

 

FAQ. Tankeledelse.

1. Hva er tankeledelse?

Tankeledelse er anerkjennelsen og respekten som en person eller bedrift mottar for sin ekspertise og innovative ideer innen sitt felt. Opinionsledere deler sin kunnskap og synspunkter gjennom artikler, blogger, bøker, taler og andre former for kommunikasjon.

2. Hvorfor bli en tankeleder?

 • Økt tillit: Tankeledelse hjelper deg å få tillit fra publikum og bygge ditt rykte.
 • Økende innflytelse: Opinionsledere kan påvirke opinionen og retningen til sin bransje.
 • Attraksjon av klienter: Kompetanse og anerkjennelse bidrar til å tiltrekke nye kunder og partnere.
 • Utvikling av kontaktnettverk: Opinionsledere knytter ofte verdifulle faglige forbindelser.

3. Hvordan bli en tankeleder?

 • Definer din nisje: Fokuser på et spesifikt område du ønsker å bli en ekspert på.
 • Lag kvalitetsinnhold: Publiser artikler, blogger, videoer, podcaster og annet materiale som viser ekspertisen din.
 • Tale på konferanser og arrangementer: Delta i bransjearrangementer for å dele dine ideer og kunnskaper.
 • Samhandle med publikum: Svar på spørsmål, delta i diskusjoner og oppretthold aktiv kommunikasjon med publikum.
 • Utvikle og lære: Oppdater kunnskapen og ferdighetene dine kontinuerlig for å holde deg oppdatert på de siste trendene og innovasjonene innen ditt felt.

4. Hvilke egenskaper trengs for vellykket tankeledelse?

 • Ekspertise: Inngående kunnskap og erfaring innen ditt fagfelt.
 • Kommunikasjons ferdigheter: Evne til å uttrykke tanker klart og overbevisende.
 • Innovativ tenkning: Evne til å foreslå nye ideer og tilnærminger.
 • Åpenhet for læring: Vilje til kontinuerlig å lære og tilpasse seg endringer.
 • Empati: Forstå publikums behov og bekymringer.

5. Hvilke plattformer er best for å demonstrere tankelederskap?

 • Sosiale nettverk: LinkedIn, Twitter, Facebook og andre forretningskommunikasjonsplattformer.
 • blogger: Personlige blogger eller bedriftsnettsteder.
 • Videoplattformer: YouTube, Vimeo.
 • Podcaster: Opprette eller delta i podcaster.
 • publikasjon: Artikler i spesialiserte magasiner og på anerkjente nettsteder.

6. Hvordan måle suksessen til tankeledelse?

 • Publikumsengasjement: Antall likes, kommentarer, reposter og abonnenter.
 • Sitering: Hvor ofte dine materialer og ideer er nevnt i andre kilder.
 • Publikumsvekst: Øke antall abonnenter og lesere.
 • Påvirkning på industrien: Anerkjennelse og respekt fra kolleger og eksperter.
 • Kommersielle resultater: Tiltrekke nye kunder og partnere, økning i salget og inntekt.

7. Hvilke feil bør du unngå når du blir en tankeleder?

 • Mangel på fokus: Prøv å ikke spre deg selv på for mange emner og konsentrer deg om din nisje.
 • Forgjengelighet: Publiser nytt innhold regelmessig og oppretthold aktiv kommunikasjon med publikum.
 • Ignorerer tilbakemelding: Lytt nøye til publikum og svar på deres kommentarer og spørsmål.
 • Innhold av dårlig kvalitet: Publiser kun nyttige materialer av høy kvalitet.
 • Nærhet til kritikk: Vær åpen for konstruktiv kritikk og bruk den til å forbedre arbeidet ditt.

8. Hvordan kan tankeledere holde ideene sine friske?

 • Kontinuerlig læring: Hold deg oppdatert med ny forskning, trender og teknologier innen ditt felt.
 • Konkurrent-analyse: Studer hva andre påvirkere og konkurrenter gjør.
 • Kontakt Oss: Samle inn og analyser regelmessig tilbakemeldinger fra publikum.
 • Nettverksarrangementer: Delta på konferanser, seminarer og webinarer.
 • kreativitet: Bruk nye formater og tilnærminger for å kommunisere ideene dine.