En blind tillit er en type tillit der du gir tilliten din full kontroll over din tillit eller finansielle eiendeler. Dette kalles en levende trust, hvor tilskuddsgiverne utpeker en tredjepart (kalt en bobestyrer) til å ha fullstendig tilsyn med eiendelene på vegne av tilskuddsgiverne.

Med en blind trust kan en tredjepart administrere de økonomiske sakene og andre nødvendige prosesser for trusten med full skjønn over eventuelle investeringer og eiendeler. En blind tillit anses best for de menneskene som ønsker å unngå potensielle interessekonflikter mellom deres arbeid og investeringer.

Hva er blind tillit?

Definisjon: En blind trust er definert som en trust der tilskuddsgiver (eieren) gir full kontroll til bobestyreren (motparten). Investeringsrådgivere anser dette som en av de mest effektive og innovative måtene å unngå sysselsettings-investeringskonflikter.

Vanligvis fører oppnevnte tillitsmenn tilsyn med trusten og er anerkjent som det religiøse beslutningsorganet. I denne typen trust har nybyggeren eller eieren og mottakerne av trusten ingen kontroll eller informasjon om boet eiendeleri hans eie. Tradisjonelt diskuterer tillitsmenn av og til nyheter om finansiere og interesser med nybyggerne, bobestyreren eller eieren. Men i blind tillit ledelse tillitsmennene har full adgang til å ta eventuelle beslutninger angående tilliten, selv uten direkte samtale med tillitsmannen.

Tilskuddsgiver har rett til å avslutte eller endre tilliten i henhold til troens behov, men har selvfølgelig ikke lovlig rett til å ta avgjørelser eller motta rapporter fra bobestyreren.

>Nøkkeltrekk ved blinde truster

Rektor gir full administrasjon tillit til en annen person kalles en blind tillit. Forvalterne har full kontroll over stiftelsens eiendeler. De er ansvarlige for å vedlikeholde trustens ressurser og eventuelt generert overskudd.

Tillitsvalgte kan tilbakekalle en blind tillit når som helst, men kan ikke påvirke handlinger som utføres innenfor den. I tillegg mottar den ingen påmeldinger fra deltakere. Forvalter kan også oppnevne en bobestyrer til å fungere som forvalter med ansvar for å håndheve trustavtalen, for eksempel å fordele økonomi etter bobestyrerens død.

Forvalterne og tilskuddsgiveren inngår alltid et privat partnerskap, og forvalterne har enorme fullmakter over forvaltningen og driften av trusten. Noen viktige funksjoner ved Blind Trust er nevnt nedenfor:

 • Grunnleggerne av en trust, tillitsmannen delegerer all styrings- og beslutningsmyndighet til denne trusten til en tredjepart kjent som tillitsmannen.
 • Tillitsmannen kan si opp eller omstrukturere tilliten etter behov.
 • Bostyreren har fullt eierskap inntekt og andre monetære eiendeler til trusten.
 • Dette hjelper alltid tillitsmennene med å etablere et profesjonelt forhold til tillitsmennene og unngå unødvendige tvister med aksjonærene i denne tilliten.

Hvordan fungerer en kvalifisert blind tillit?

En blind tillit fungerer som en konfidensiell mellommann mellom mottakerne og tillitsmennene. De oppnevnte tillitsmennene utfører ulike funksjoner i trusten, inkludert finansielle eiendeler, generell administrasjon av trusten og beskyttelse av aksjonærinteressene. Først og fremst etablerer tillitsmannen tillit og setter mål for den. På dette tidspunktet opphører praktisk talt tillitsmennenes ansvar, og hele tilliten overføres til tillitsmennene for videre arbeid. Forvalterne, så vel som begunstigede av trusten, vil ikke ha noe å si om hvordan trustens eiendeler og investeringer forvaltes.

Tillitsmannen er ikke pålagt å dele daglige oppdateringer av trusten og dens avtaler med mottakerne til tilskuddsgiveren. En blind tillit er en gjenkallelig tillit eller en ugjenkallelig tillit avhengig av konseptet med tillit, og policyen for en ugjenkallelig tillit er uendret. Tilskuddsgiver har alltid tilgang til å avslutte og omstrukturere trusten og bestemme type trust basert på pengeformål og andre nødvendige hendelser knyttet til trusten. Kort sagt, en blind trust skaper en atmosfære av mystikk for både nybyggerne og mottakerne, med begge parter uvitende om trustens aktiviteter, for eksempel investeringsaktiviteter og aktivahandel.

Blind tillit vs. Vanlige truster

Hovedforskjellen mellom blinde truster og vanlige truster er de mystiske måtene trusten fungerer på. I blinde truster er trusteieren og begunstigede uvitende om alle trustens aktiviteter, og hele operasjonen utføres av en tredjepart kjent som trustee. Hver trust etablerer et tillitsforhold mellom eieren av finansielle eiendeler og personen som fører tilsyn med finansinstitusjonens investeringer. La oss diskutere de tre hovedpartene som er involvert i blind tillit:

1. Tillitsmann

Tillitsmenn er også kjent som nybyggere eller nybyggere og skapere av en trust. Tillitsmannen er eieren av alle finansielle eiendeler og etablerer trusten og bestemmer dens type.

2. Mottaker av trusten. Blind tillit

Den eksterne parten mottar tilbud om økonomiske fordeler fra trusten. Mottakeren fungerer som trustens foretrukne person.

3. Tillitsmann

Forvalter kalles bobestyrer og oppnevnes av bevilger gjennom juridisk dokumentasjon. Vanligvis, i en typisk trust, diskuterer forvalteren og tilskuddsgiverne ofte finansielle eiendeler og trinn angående trusten og dens fremtidige forbedring. I en normal trust er dessuten hver part klar over forvaltningen av trusten og har grunnleggende kunnskap om trusten og dens plassering.

Men en blind trust er en konfidensiell trust der bobestyreren alltid tar hensyn til trustens transaksjoner, og tillitsmannen er ikke pålagt å diskutere økonomiske eller andre administrative forhold med tilskuddsgiver eller begunstiget. På denne måten holder mottaker og tilskuddsgiver avstand til konflikter under investeringer og interesser. Men tilskuddsgiver har rett til å avslutte eller endre tilliten.

Typer. Blind tillit

Avhengig av formålet med trusten, kan tilskuddsgiver alltid velge type trust. Klassifiseringen av truster er basert på de valgte vilkårene og deres modifikasjoner for trusten. Disse tre typene blinde truster tilbyr tjenester forskjellig avhengig av omstendighetene. Korte beskrivelser er gitt nedenfor for å gi deg en grunnleggende idé om hvordan de skiller seg fra hverandre.

1. Gjenkallelig tillit

Dette er det mest avanserte konseptet med en blind tillit, der tillitsmannen kan endre, legge til eller oppheve tilliten gjennom hele livet. Denne typen blind tillit er den beste måten å takle fremgangen og gjeldende oppdateringer av markedet og etablere tilstrekkelige fenomener i tillit. Hvis du er en ung person og ønsker å gradvis forbedre tillitspolitikken ved å overvåke sanntidshendelser for å takle den moderne æra, så er en gjenkallelig tillit det beste alternativet for tilskuddsgivere.

2. Irreversibel feig. Blind tillit

I kontrast er en ugjenkallelig blind tillit avhengig av varighet fordi tillitsavtalen ikke kan endres eller modifiseres i løpet av dens levetid. Denne typen tillit etableres i utgangspunktet av tilskuddsgiverne, og å endre den er ganske problematisk for tilskuddsgiverne. Modifikasjonsalternativer er strengt beskyttet i rettssystemer, og det kreves noen ganger samtykke fra mottakerne. Det er ingen andre umiddelbare måter å endre en ugjenkallelig tillit på; Tilskuddsgiver må være vesentlig bestemt med hensyn til formålene før du oppretter en ugjenkallelig tillit.

3. Testamentarisk tillit

Den mest eksklusive typen blind tillit er Testamentary Trust, og den introduserer et alternativ kalt testamente. Denne formen for tillit settes opp individuelt, men arbeider med viljen til bevilgerens dokument. Dette er en varig tillit som bare kan overleve tilskuddsgivers død. En testamentarisk tillit er ubrukelig inntil tilskuddsgiverens død. Hvis tilskuddsgiveren ønsker å opprette en trust i løpet av hans eller hennes levetid, er ikke dette konseptet med en blind trust det foretrukne å opprette.

Oppsettstrinn. Blind tillit

Før du begynner å opprette en blind tillit, bør du få hjelp av en kvalifisert advokat. Dermed får bobestyreren full fullmakt fra fullmaktsgiver. Bestemme formålene med trusten og velge nivået på tredjepart som skal utnevnes til trusten. Juridisk dokumentasjon er hovedkriteriet for en Blind Trust, og for ytterligere råd kan du søke hjelp fra noen profesjonelle finansielle rådgivere.

Å opprette en blind tillit er enkelt og krever noen få trinn, Som følger:

 • Bestemme passende eiendeler for en trust
 • Velge sertifikater
 • Utnevnelsen av en høyt kvalifisert profesjonell eller finansiell administrator som trustens tredjepart, kalt bobestyreren.
 • Bestemme typen tillit, om den er tilbakekallelig eller ikke
 • Til slutt, utforming av juridiske dokumenter og overføring av eiendeler til trusten

Dette er noen få enkle trinn for å etablere en trust, og å bestemme formålene med trusten før du utnevner en tillitsmann er en viktig aktivitet for tillitsmannen.

Obligasjonsmarkedet - definisjon, historie og typer

Hvem trenger en blind tillit?

En blind tillit fungerer som et skjold for tilskuddsgiver, og forhindrer uenighet mellom tilskuddsgiver og aksjonærene. Innflytelsesrike mennesker utnevner ofte en Blind Trust for å forhindre konflikter, og noen ganger opprettholder de dem anonymt med investorer. Politikere er svært opptatt av at Blind Trust opprettholder hemmeligholdet til trusten og dens tilskuddsgiver. Siden deres arbeid først og fremst påvirker fondet, kan det å bevare tilskuddsgivers identitet bidra til å eliminere slike raserianfall.

Det samme gjelder myndighetenes etikk, ettersom loven om regjeringsetik av 1978 klargjorde at politikere og myndighetspersoner må publisere eiendeler direkte med mindre trusten er en blind trust. Dermed holder betegnelsen på en blind trust alltid forholdet mellom tilskuddsgiver og investor ganske hemmelig og opprettholder trustens høyere ytelse uten noen innvirkning på personlige forhold.

Trenger du en blind tillit etter å ha vunnet i lotto?

Ja, det vil være fordelaktig for deg å opprette en blind trust etter å ha vunnet lotteriet, da dette vil tillate deg å rapportere inntektene fra lotterigevinstene i trustens navn, i stedet for i ditt eget navn. Dette vil hjelpe deg å forbli anonym. Det kan være lurt å leie et advokatfirma eller advokat for å gjøre dette hvis du bor i en stat som ikke krever at lotterivinnere avslører hvem de er. Dette vil også hjelpe deg å beholde lotterigevinstene dine.

Alternativer. Blind tillit

Blind tillit er en kostbar tilnærming, så høytstående tjenestemenn som politikere eller andre ledere har andre måter å unngå potensielle konflikter på i stedet for blind tillit. De kan innføre et indeksfond og obligasjonerved salg av fast eiendom eller privat eiendom. En person kan også konvertere eiendeler til kontanter penger under arbeidet. Men disse handlingene forårsaker ofte underliggende skatteproblemer, og å unngå slike problemer er en utfordring i seg selv. Noen ganger blir handel med eiendeler, eiendom og løsøre svært komplekst.

En blind tillit er den mest hensiktsmessige og lovlige tilnærmingen for å unngå alle slike problemer, men det finnes ingen juridisk metode som kan eliminere alle interessekonfliktproblemer.

Eksempler. Blind tillit

En blind tillit er den beste måten for tillitsmenn å skjule identiteten til sine investorer og leve uten raserianfall, og eliminerer argumentene knyttet til trusten og dens investorer. Nedenfor er noen enkle eksempler på blind tillit:

1. Opprettholde konfidensialitet

Konfidensialitet er det viktigste elementet for tilskuddsgivere fra kjente områder. Opprettelsen av en blind tillit gir et konfidensielt forhold mellom tillitsmennene og dens begunstigede gjennom en mellommann kalt en tillitsmann. Hvis du er interessert i å opprettholde en hemmelig tilnærming til tilliten din, holde transaksjonene og dens eiendeler ukjent for mottakerne, så er Blind Trust ideell for deg. Tillitsmennene administrerer trustens økonomiske og andre operasjoner på vegne av trusten for å hjelpe trusten til å vokse og tiltrekke seg flere investorer.

2. Eiendomsplanlegging. Blind tillit

Under eiendomsplanleggingsprosessen vil noen ganger bobestyrere ikke at mottakerne skal vite hvor mye penger som er i trusten. Blinde truster spiller også inn for å la midler overføres til en mottaker på et tidspunkt når en person når en viss milepæl.

3. Interessekonflikt

Vanligvis bruker politikere blind tillit for å skjule jobbprofilene sine. Deres investering i trusten forårsaker ofte interessekonflikter med mottakerne, og de kan slutte å være en del av trusten. Så, for å unngå slike konflikter, oppretter politikere en blind tillit, og hvis den blinde tilliten er ugjenkallelig, krever tillitsmennene også domstolens juridiske bistand for å endre eller avslutte tilliten.

1. Hva er en blind tillit?

En blind trust er en trust der begunstigede (individene som drar nytte av trusten) ikke har kontroll eller kunnskap om sammensetningen av trustens eiendeler. Kapitalforvaltningen er fullstendig overført til en uavhengig bobestyrer eller forvalter.

2. Hvorfor trengs en blind tillit?

En blind tillit brukes for å forhindre interessekonflikter. Det er spesielt viktig for offentlige tjenestemenn, politikere og ledere i store selskaper å unngå anklager om innsidehandel eller påvirkning av deres investeringer.

3. Hvem kan skape en blind tillit?

En blind tillit kan opprettes av alle som ønsker å delegere kontroll over sine eiendeler til en tredjepart for å unngå en interessekonflikt. Dette gjøres ofte av politikere, dommere og andre tjenestemenn.

4. Hvordan fungerer en blind tillit?

 1. Opprette en tillit: Nybyggeren (grantor) overfører eiendeler til en blind trust.
 2. Oppnevnelse av fullmektig: En uavhengig tillitsmann eller leder utnevnes og tar full kontroll over eiendelene.
 3. Kapitalforvaltning: En tillitsmann forvalter eiendeler til fordel for begunstigede uten å informere dem om de spesifikke handlingene eller sammensetningen av eiendelene.
 4. Utbetalinger til begunstigede: Inntekter og utdelinger fra trusten sendes til mottakerne uten å avsløre detaljene om formuesforvaltning.

5. Hvilke eiendeler kan inkluderes i en blind trust?

Ulike typer aktiva kan inngå i en blind trust, som f.eks lager, obligasjoner, eiendom, bankkontoer, investeringsfond og andre finansielle instrumenter.

6. Hva er fordelene med en blind tillit?

 • Unngå interessekonflikter: Gir uavhengighet for kapitalforvaltning.
 • konfidensialitet: Mottakere vet ikke om spesifikke investeringer eller aktiviteter.
 • Profesjonell ledelse: Kapitalforvaltning utføres av fagfolk.

7. Hva er ulempene med en blind tillit?

 • Mangel på kontroll: Mottakere kan ikke påvirke forvaltningen av eiendeler.
 • Forvaltningskostnader: Tjenestene til en bobestyrer eller leder krever betaling.
 • Risikoer ved å velge leder: Behovet for å stole på forvaltningen av eiendeler til en tredjepart.

8. Hvordan velge en tillitsmann for en blind tillit?

Når du velger en bobestyrer, er det viktig å ta hensyn til:

 • Profesjonalitet: Erfaring og kvalifikasjoner innen kapitalforvaltning.
 • uavhengighet: Ingen personlige eller økonomiske bånd til grunnleggeren.
 • Omdømme: Pålitelighet og omdømme i markedet.

9. Hvor lenge kan en blind tillit vare?

Levetiden til en blind trust avhenger av forholdene etablert da den ble opprettet. Dette kan være for en bestemt tidsperiode, oppnåelse av visse mål eller hendelser, for eksempel pensjonering eller slutten av en funksjonsperiode.

10. Kan vilkårene for en blind trust oppheves eller endres?

Muligheten til å tilbakekalle eller endre vilkårene for en blind trust avhenger av strukturen og betingelsene som ble etablert ved opprettelsen. Noen truster kan være ugjenkallelige, noe som betyr at vilkårene ikke kan endres når de er etablert.

11. Hvilke lover og regler gjelder for blinde truster?

Reguleringen av blinde truster kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. De fleste land har lover og regler som tar sikte på å forhindre interessekonflikter og sikre åpenhet for offentlige tjenestemenn.