Viral markedsføring er en markedsføringsstrategi der selskaper lager innhold eller kampanjer som raskt sprer seg på nettet gjennom brukere som deler innholdet med andre mennesker. Det har fått navnet sitt fra analogien med spredning av virus - når innholdet "infiserer" den første brukeren, begynner det å spre seg blant vennene hans, kollegene og kontakter, og blir raskt populært.

Et sentralt trekk ved viral markedsføring er å lage innhold eller kampanjer som oppmuntrer brukere til å dele det med andre på eget initiativ. Dette kan være en morsom video, en interessant artikkel, en konkurranse eller lager, som gjør at brukere ønsker å dele det med venner eller følgere på sosiale nettverk, via e-post og så videre.

Et eksempel på vellykket viral markedsføring vil være deling av en video eller meme som raskt blir populært på internett og bringer en stor mengde oppmerksomhet og rekkevidde til merket eller produktet det markedsfører. Det er imidlertid viktig å merke seg at viral markedsføring ikke alltid garanterer suksess, og noen ganger kan innholdet bare "infisere" et begrenset publikum eller gå helt ubemerket hen.

Viktigheten av vellykkede viruskampanjer

Virale markedsføringskampanjer er utviklet for å spre jungeltelegrafen og oppmuntre kunder til å dele innhold med venner og følgere. Disse kampanjene retter seg vanligvis mot spesifikke målgrupper med viralt innhold designet for å deles på tvers av plattformer sosiale nettverk.

Virale markedsføringstiltak fungerer vanligvis best når de er i stand til å generere mye buzz og interesse fra potensielle kunder. En rekke virale markedsføringstaktikker kan brukes for å oppnå dette målet, inkludert å lage virale videoer, tilby gratis gaver og rabatter og kjøre konkurranser eller konkurranser.

Ved å bruke disse strategiene kan viral markedsføring være en effektiv måte å nå ut til et stort antall mennesker med budskapet ditt. Det er imidlertid viktig å huske at virale markedsføringskampanjer er svært vanskelige å kontrollere, så det er viktig å nøye vurdere dine mål og mål før du lanserer dem.

Hvor oppsto viral markedsføring?

Begrepet "viral markedsføring" ble populært på 1990-tallet, men opprinnelsen går enda lenger tilbake. Det er generelt akseptert at de første formene for viral markedsføring dukket opp lenge før selve begrepet ble utbredt.

I markedsføringens historie kan du finne mange eksempler på slike strategier som kan kalles forgjengerne til moderne viral markedsføring. Dette kan være muntlige anbefalinger, hvor fornøyde kunder fortalte sine venner og bekjente om produktet.

Med ankomsten av Internett og sosiale nettverk, har slike strategier fått en ny utførelse. I 1996 ble Hotmail en av de første tjenestene som tilbyr en gratis e-postkonto med muligheten til å sende meldinger med et vedlegg. annonsering nederst på hver bokstav. Hver melding inneholdt en invitasjon til å bli med i Hotmail, noe som hjalp tjenesten raskt å få millioner av brukere på kort tid. Dette kan betraktes som et av de første vellykkede eksemplene på viral markedsføring i nettmiljøet.

Dermed kan vi si at opprinnelsen til viral markedsføring er assosiert med muntlige anbefalinger og formidling av informasjon blant folk, og med utviklingen av Internett og sosiale nettverk har denne tilnærmingen blitt mer utbredt og fått nye muligheter.

Hva bør kjennetegne virale kampanjer?

Det er ingen enkelt garantert oppskrift for viral suksess, men det er noen fellestrekk som mange virale meldinger deler. For å lage en viral melding, bør du prøve dette:

 • Innholdsappell: Innhold skal være interessant, morsomt, nyttig eller provoserende, noe som motiverer brukere til å dele det med andre.
 • Enkel distribusjon: Innhold skal være lett tilgjengelig for distribusjon og deling av brukere. Dette kan inkludere muligheten til å klikke på en deleknapp på sosiale medier eller enkelt videresende via e-post.
 • Emosjonell påvirkning: Innhold skal vekke sterke følelser hos brukere, som latter, glede, begeistring eller beundring. Følelsesladet innhold har ofte større sjanse for å gå viralt.
 • Autentisitet: Innhold må være autentisk og konsistent med selskapets merkevare eller verdier. Brukere reagerer ofte på innhold som de oppfatter som oppriktig og autentisk.

Viral markedsføring

 • Fellesskapsstøtte: Å støtte eller delta i et fellesskap kan bidra til å spre innhold blant mennesker med felles interesser eller mål.
 • Stimulerende handling: Innhold må inneholde oppfordringer til handling, og oppmuntrer brukere til å dele det eller samhandle med merkevaren.
 • Egnet publikum: Innhold bør rettes mot målgruppe og møte deres interesser og behov.
 • Støtte markedsarbeid: Virale kampanjer kan være vellykkede hvis de integreres i en bedrifts overordnede markedsføringsstrategi og støtter dens mål og budskap.

Vellykkede virale kampanjer kombinerer vanligvis noen eller alle disse egenskapene, og skaper innhold som motiverer brukere til å dele det med andre og spre det organisk over nettet.

Hvordan fungerer viral markedsføring?

Viral markedsføring fungerer basert på ideen om å spre innhold organisk gjennom sosiale nettverk, e-post, instant messengers og andre kommunikasjonskanaler.

Slik går det:

 1. Innholdsoppretting: Viral markedsføring er basert på å lage attraktivt, interessant eller viralt innhold som vil interessere målgruppen. Dette kan være videoer, bilder, memes, artikler, infografikk, konkurranser eller noe annet som kan fange brukernes oppmerksomhet.
 2. Distribusjon av innhold: Innhold distribueres gjennom sosiale nettverk, der brukere deler det med venner, følgere eller kontakter. Dette kan skje ved å legge ut på nytt, dele, kommentere eller bare nevne i meldinger.
 3. Bølgeeffekt: Når brukere begynner å dele innhold, skaper det en ringvirkning der flere og flere blir utsatt for det. Dette resulterer i at flere brukere deler innholdet videre.
 4. Følelsesmessig reaksjon: Innhold som vekker sterke følelser hos brukere har en tendens til å ha større sjanse for å bli viralt. Det er mer sannsynlig at brukere deler innhold som fremkaller latter, beundring, overraskelse eller andre følelser.
 5. Incentivmekanismer: Noen ganger kan viralt innhold inneholde insentivmekanismer som premier, konkurranser, rabatter eller andre insentiver for å dele det. Dette kan motivere brukere til å dele innhold enda mer.
 6. Overvåking og analyse: Når innholdet har begynt å spre seg, er det viktig å spore suksessen og analysere beregninger som antall visninger, delinger, likes, kommentarer osv. Dette lar deg evaluere effektiviteten til kampanjen og bestemme hvilke aspekter som kan forbedres i fremtiden.

Generelt fungerer viral markedsføring ved å spre innhold organisk gjennom sosiale medier og andre kanaler, og utnytte kraften til sosiale forbindelser og emosjonelle reaksjoner fra brukere.

Fordeler. Viral markedsføring.

 • Bred dekning av publikum: En vellykket viral kampanje kan raskt spre seg på nettet gjennom sosiale medier, e-post og andre kanaler, og nå et bredt publikum i løpet av kort tid.
 • lav annonseringskostnader: Viral markedsføring kan være mer kostnadseffektiv enn tradisjonelle annonseringsmetoder fordi det ikke krever store budsjetter for annonsekampanjer.
 • effektivitet: Innhold som spres organisk gjennom sosiale medier genererer ofte sterkere engasjement og tillit blant brukerne enn tradisjonell annonsering.
 • Øke merkekjennskapen: Virale kampanjer kan bidra til å øke merkevaregjenkjenning, ettersom innholdet blir assosiert med det og blir allment kjent gjennom nettbasert distribusjon.
 • Øke publikumsengasjementet: Innhold som vekker sterke emosjonelle reaksjoner hos brukere kan oppmuntre deres engasjement og aktiv deltakelse i å dele og diskutere innholdet.
 • Bygge et fellesskap: Viralt innhold kan bidra til å bygge et fellesskap rundt en merkevare eller et produkt ved å tiltrekke brukere med felles interesser og verdier.
 • Umiddelbar tilbakemelding: Ettersom innhold spres raskt på nettet, kan bedrifter motta umiddelbare tilbakemeldinger fra brukere og svare på det i sanntid.
 • Skaper en viral effekt: En vellykket viral kampanje kan føre til at det skapes en viral effekt, der brukere begynner å aktivt diskutere og distribuere innhold uten ytterligere stimulering.

Ulemper.

 • Usikkerhet: Det er ingen garanti for at innhold blir viralt. Selv med engasjerende innhold av høy kvalitet er ikke suksess garantert, da det til syvende og sist avhenger av reaksjonen til målgruppen og eksterne faktorer.
 • Ukontrollerbarhet: Innhold som går viralt er ofte utenfor en bedrifts kontroll. Dette kan føre til negative konsekvenser hvis innholdet blir feiltolket eller forårsaker kontrovers.
 • Begrenset publikum: Ikke alle typer produkter eller tjenester er egnet for viral markedsføring. Noen markedssektorer kan ha en smalere målgruppe som sannsynligvis ikke vil aktivt dele innhold på nettet.
 • Vanskeligheter med å måle resultater: Å måle effektiviteten til virale kampanjer kan være vanskelig, siden de ofte er basert på organisk distribusjon og kanskje ikke har klart definerte mål eller beregninger.
 • Fare for tilbakeslag: Viralt innhold kan forårsake negative reaksjoner blant brukere, spesielt hvis det ikke samsvarer med verdiene eller forventningene til publikum. Dette kan skade et merkes omdømme og skade virksomheten.
 • Mangel på kontroll over budskapet: Siden viralt innhold kan endres eller legges til av brukere etter hvert som det sprer seg, kan dette føre til en forvrengning av merkevaremeldingen eller tap av kontroll over den.
 • Umulighet for repetisjon: Ikke alle virale kampanjer kan gjentas eller skaleres. Suksessen til én kampanje garanterer ikke fremtidig suksess, og derfor kan bedrifter møte utfordringen med å lage nytt viralt innhold.

Eksempler på virale markedsføringskampanjer.

 • ALS Ice Bucket Challenge: Dette er en utfordring som startet i 2014 for å samle inn midler og bevissthet rundt sykdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS). Deltakerne dumpet bøtter med isvann på seg selv, filmet videoer og utfordret vennene sine til å gjøre det samme eller donere til veldedighet. Utfordringen gikk viralt og tiltrakk seg millioner av deltakere over hele verden.
 • Dove ekte skjønnhetsskisser: Dove lanserte denne kampanjen i 2013. Som en del av kampanjen laget kunstneren portretter av kvinner basert på deres egne og andres beskrivelser. Resultatene var slående i forskjellen mellom hvordan kvinner så seg selv og hvordan andre så dem. Videoen ble raskt viral og fikk millioner av visninger.
 • Old Spice "The Man Your Man Could Smell Like": Dette er en serie reklamer lansert av Old Spice i 2010. Reklamene inneholdt skuespilleren Isaiah Mastafa, som muntert og humoristisk annonserte Old Spice menns parfymer og hygieneprodukter. Videoene ble virale på grunn av deres ukonvensjonelle tilnærming og humor.
 • Airbnb "Vegg og kjede": I 2015 lanserte Airbnb en kampanje kalt «Wall and Chain», som implisitt antydet at reiser kunne frigjøre folk fra restriksjoner. Reklamevideoen, som viser en mann lenket, fikk millioner av visninger og skapte mye diskusjon.
 • Burger King underordnet kylling: I 2004 opprettet Burger King en viral kampanje ved å introdusere «slavekyllingen», et interaktivt nettsted der besøkende kunne kontrollere oppførselen til en humanoid kylling. Denne ukonvensjonelle og morsomme tilnærmingen vakte mye oppmerksomhet og ble en vellykket kampanje for Burger King.

Konklusjon!

Viral markedsføring kan være en svært effektiv måte å nå din målgruppe på, men det er viktig å tenke nøye gjennom tilnærmingen og sørge for at kampanjen har et klart mål. Det har vært mange vellykkede virale markedsføringskampanjer, men det har også vært noen mislykkede.

For at viral markedsføring skal fungere er det viktig å forstå det virale potensialet i kampanjen og lage innhold som vil appellere til målgruppen. Viral markedsføring kan være en fin måte å nå et stort antall mennesker på, men det er viktig å sørge for at kampanjen er nøye planlagt og utført.

FAQ . Viral markedsføring.

 1. Hva er viral markedsføring?

  • Viral markedsføring er en markedsføringsstrategi der selskaper lager innhold eller kampanjer som raskt sprer seg på nettet gjennom brukere som deler innholdet med andre mennesker.
 2. Hva er fordelene med viral markedsføring?

  • Viral markedsføring har en rekke fordeler, inkludert bred publikumsdekning, lav kostnader på annonsering, øke merkekjennskapen, øke publikumsengasjementet og skape et fellesskap rundt en merkevare eller et produkt.
 3. Hvordan lage en viral kampanje?

  • For å lage en viral kampanje må du lage engasjerende og følelsesladet innhold som motiverer brukere til å dele det med andre. Dette kan være videoer, bilder, memes, artikler eller andre innholdsformater.
 4. Hvordan måle effektiviteten til en viral kampanje?

  • Effektiviteten til en viral kampanje kan måles ved hjelp av ulike beregninger som visninger, likes, delinger, kommentarer, engasjementsrater og konverteringer. Det er også viktig å analysere effekten av kampanjen på nøkkelindikatorer for bedriftens ytelse.
 5. Viral markedsføring. Hva er risikoen?

  • Noen av risikoene ved viral markedsføring inkluderer usikkerhet om kampanjens suksess, negative publikumsreaksjoner, begrenset kontrollerbarhet av budskapet og vanskeligheter med å måle resultater.
 6. Hvilke selskaper har vellykket brukt viral markedsføring?

  • Noen kjente eksempler på vellykkede virale kampanjer inkluderer ALS Ice Bucket Challenge, Dove Real Beauty Sketches, Old Spice «The Man Your Man Could Smell Like», Airbnb «Wall and Chain» og Burger King «Subservient Chicken».
 7. Hvordan velge riktig plattform for en viral kampanje?

  • Valget av plattform for en viral kampanje avhenger av målgruppen og egenskapene til innholdet. Det anbefales å velge plattformer der målgruppen din er mest aktiv og hvor innhold kan spres raskt. Dette kan være sosiale nettverk, instant messengers, blogger eller fora.

Typografi ABC