Tueddiadau dylunio cynrychioli tueddiadau, arddulliau, elfennau a dulliau cyffredinol sy'n dod yn boblogaidd dros gyfnod penodol o amser. Maent yn adlewyrchu newidiadau yn iaith weledol a chwaeth cymdeithas, a hefyd yn adlewyrchu technolegau newydd, dylanwadau diwylliannol, a ffactorau eraill. Gall tueddiadau dylunio ymwneud â meysydd amrywiol megis dylunio graffeg, dylunio gwe, dylunio rhyngwyneb, ffasiwn, pensaernïaeth ac eraill.

Dylunio graffeg - dyma drawsnewid y gwastadedd yn rhywbeth arbennig. Felly gadewch i ni edrych ar sut mae dylunwyr 2021 yn dylanwadu ar drywydd y degawd hwn.

11 o dueddiadau dylunio graffeg:

 1. Seicedelia haniaethol
 2. Adfywiad symbol
 3. Ddyfodolaeth retro
 4. Swrrealaeth ddi-dor
 5. Cyflwyniad dilys
 6. Cymeriadau amharchus
 7. Comics a chelfyddyd pop
 8. Trwyth celfyddyd gain
 9. Elfennau o natur
 10. Blur a grawn
 11. Dyluniad sy'n ymwybodol o gymdeithas

 

1. Seicedelia haniaethol. Tueddiadau dylunio graffeg.

Mae gwreiddiau seicedelia ym mywyd cerddorol ac artistig y 60au. Mae'n cynnwys rhithbeiriau ac arbrofi creadigol yng nghanol cynnwrf cymdeithasol: yn fyr, agoriad y meddwl. Yn wahanol i'r presennol a'r presennol, mae'n ymddangos ei fod yn cyd-fynd â'r oes: delweddaeth anhrefnus seicedelia yn hyrwyddo rhyddid, yr ymdeimlad nad yw dylunwyr bellach yn rhwym i gyfyngiadau traddodiadol.

Darlun poster seicedelig lliwgar a haniaethol Tueddiadau dylunio graffeg.
Poster seicedelig ar gyfer gŵyl gerddoriaeth

Yn y flwyddyn newydd, bydd dylunwyr graffig yn adfywio psychedelia gyda lliwiau gormodol a thyniadau cymhleth sy'n gwneyd M.S. Mae pen Asher yn troelli. Mae'r rhain yn brosiectau sy'n ymgymryd â bywyd eu hunain, o ran eu cynllun ffrwydrol a'u cymhlethdod—i'r pwynt nad oes dwy farn yn ymddangos yn hollol yr un peth.

Gall darlun seicedelig ar gyfer cwrw labelu tueddiadau dylunio graffeg.
Dyluniad logo seicedelig darluniadol ar gyfer cwmni mapio
Dyluniad Murlun Seicedelig Lliwgar a Haniaethol Tueddiadau Dylunio Graffig.
 

Roeddwn yn gyffrous iawn pan ofynnodd cleient o Berlin i mi greu murlun seicedelig anferth. Teimlais yn llwyr fel Eliza in Wonderland, yn crwydro’r strydoedd yn y nos, yn creu celf o dan y goleuadau neon.
— Elisa Osmo

Darlun haniaethol seicedelig ar gyfer clawr albwm

Postiwyd gan LazebraArt

Worm Aztec seicedelig ar gyfer Tueddiadau Dylunio Graffig Label Mezcal.

Awdur: miremi_design

Dyluniad logo llaw brwyniaid darluniadol seicedelig

Awdur: Aldo 44

dylunio logo seicedelig Tueddiadau dylunio graffeg.

Awdur: aleT

Er y gall siapiau ystumiedig a delweddau dryslyd fod yn achos, gall cymesuredd wneud hyd yn oed y cyfansoddiadau mwyaf cymhleth yn sefydlog. Mae fel pe bai'r seicedelia newydd hwn yn awgrymu bod yna ffyrdd o gadw'r tir yn gadarn hyd yn oed o dan yr amgylchiadau mwyaf chwerthinllyd.

2. Adfywiad y symbol. Tueddiadau dylunio graffeg.

Mewn dylunio, y pethau bach sy'n bwysig. Gall y streipiau o liw ar faner gyhwfan uno cenedl, a gall siâp syml fel octagon coch achub bywydau ar groesffordd brysur.

Yn hanesyddol, roedd symbolau o'r fath yn cynrychioli cyffredinolrwydd. P'un a yw'n dod ar ffurf rhybudd neu'n nodi achos trwy eiconograffeg a rennir, mae pŵer symbolau clasurol yn gorwedd yn eu gallu i fynd y tu hwnt i iaith. Yn 2021, bydd dylunwyr yn harneisio’r pŵer hwn i greu symbolau ysbrydoledig o gynaliadwyedd, twf a grymuso.

Braslun o logo siop barbwr yn dangos y llygad gweladwy
Awdur Yokaona
Dylunio Logo Symbol Dduwies Tueddiadau Dylunio Graffig.
Arfbais ddarluniadol fodern yn dangos marchog gyda llew

Gwnânt hyn trwy ddefnyddio symbolau pŵer adnabyddadwy megis duwiesau, sêr, a llewod stoicaidd yn greadigol. Rydym hefyd yn gweld dylunwyr yn moderneiddio motiffau gweledol clasurol, megis arfbais ganoloesol Elisa Osmo neu ffrâm gwydr lliw inc svart. Gan ddefnyddio symbolau clasurol, mae dylunwyr yn creu'r talismans sydd eu hangen arnom i atal anobaith yn y flwyddyn i ddod.

Dyluniad pecynnu sebon gyda symbolau nefol Tueddiadau dylunio graffeg.
Logo organig gyda dwylo o amgylch blodyn lotws
Logo brand dillad gyda'r symbol llygad holl-weld Tueddiadau dylunio graffeg.
Dyluniad logo wedi'i dynnu â llaw yn dangos dwylo gweddïo o amgylch neidr a cholomen

3. Dyfodolaeth retro

Mae ôl-ddyfodolaeth, breuddwyd ffuglen wyddonol o'r oes a fu, yn apelio yn y ffyrdd trawiadol y gwnaeth y gorffennol bethau'n anghywir. Erbyn hyn dylem fod wedi cael ceir yn hedfan, gynnau pelydr a morynion robot. Yn lle hynny mae gennym Roombas. Tueddiadau dylunio graffeg.

Ond ers canrifoedd, mae ôl-ddyfodolaeth fel arddull weledol wedi bodoli diolch i'w ddychymyg beiddgar gyda rhagolwg rhyfeddol o optimistaidd - o leiaf yn fwy felly na'n gweledigaeth gyfredol o doom mewn sioeau fel Drych du" . Credai ôl-ddyfodolwyr mewn cynnydd dynol i'r fath raddau fel na allai hyd yn oed Marsiaid gwyrdd brawychus ar soseri hedfan gyd-fynd â'n dyfeisgarwch gwyddonol.

Dyluniad poster dyfodolaidd retro glas ar gyfer brand cyfrifiadurol
Darlun dyfodolaidd retro lliwgar Tueddiadau dylunio graffeg.

Ar gyfer y darn hwn roedd angen i mi ddychmygu gwraig cŵl a chryf yn gwisgo sbectol haul gydag adlewyrchiad o ddinas ddyfodolaidd. Yna cofiais Tom Cruise! Am beth? Oherwydd ei sbectol haul yn Top Gun. Pan ddois o hyd i'w wraig flaenllaw Kelly McGillis gyda'i golwg retro, siaced a gwallt cyrliog, cefais ysbrydoliaeth ar gyfer fy ngwaith.
- XZEQUTEWORX™

Dyluniad logo atomig dyfodolaidd retro ar gyfer brand cyfryngau
Dylunio Logo Retro Futuristic Skyline ar gyfer Technoleg Tueddiadau Dylunio Graffeg Brand.

Yn arddull, mynegir yr optimistiaeth hon mewn pwyslais ar liwiau llachar, cyfrifiadur tai argraffu a chromliniau - o helmedau gofod-acwariwm i fwâu a chromennau. Yn hytrach na mynd â ni yn ôl i orffennol delfrydol, mae ôl-ddyfodoliaeth 2021 yn addo mynd â ni yn ôl i’r hen ddyddiau da sydd eto i ddod.

Calendr gyda darluniau dyfodolaidd retro
Dyluniad clawr llyfr Scifi gydag elfennau dyfodolaidd retro
Dyluniad tudalen we disglair porffor gyda darluniau dyfodolaidd retro Tueddiadau dylunio graffeg.

4. Swrealaeth anhyfryd. Tueddiadau dylunio graffeg.

“Swrrealaeth” yw un o'r termau artistig hynny y mae pobl yn tueddu i'w cysylltu â'r annealladwy - delweddau sy'n ddiystyr o ran dyluniad. Ond mae pobl yn aml yn anghofio bod y gair “realaeth” ynddo. Mae'r go iawn yn cydblethu â'r swrrealaidd, ac ni theimlwyd hyn erioed yn fwy nag yn 2020, pan mae pandemigau o ffuglen ddrwg wedi dod yn ffordd o fyw i ni.

Collage lluniau swreal
Clawr llyfr collage lluniau swrrealaidd
Dyluniad Pecynnu Swrrealaidd ar gyfer Collages Llun Tueddiadau Dylunio Graffig.

Rwy'n hoffi cymryd cymeriadau neu wrthrychau allan o'u cyd-destun i roi priodoleddau newydd iddynt sy'n helpu i gyfleu'r hyn y mae'r cleient ei eisiau.
— _Ossobuko_

Mae dylunwyr graffeg yn mynegi'r pryder hwn trwy collages swreal, lle mae delweddau a fyddai'n normal yn unigol yn dod yn rhyfedd o'u cyfuno. Gall person â phen afal fod yn gyffredin o'r gwddf i lawr, a gall pwll nofio iard gefn ddal mynyddoedd cyfan.

Dyluniad Clawr Llyfr Llun Swrrealaidd Tueddiadau Dylunio Graffig.
Label gwin collage swreal
Clawr albwm collage lluniau swrrealaidd Tueddiadau dylunio graffeg.
Clawr albwm darluniadol swreal

Mae'r rhith yn ddi-dor, gan ei gwneud hi'n anodd gwahanu un ddelwedd oddi wrth y llall. Yr effaith yw croesawu'r rhyfedd yn ddifater, i dderbyn cyfuniadau amhosibl fel un. Fel ymagwedd cysyniad uchel, disgwyliwn i'r duedd hon fod yn fwy cyffredin mewn cyfryngau sy'n canolbwyntio ar ddelweddau megis posteri, cloriau albwm a cloriau llyfrau.

Dyluniad Clawr Llyfr Llun Swrrealaidd Tueddiadau Dylunio Graffig.
Dyluniad clawr llyfr darluniadol du a gwyn swreal

 

5. Cyflwyniad dilys. Tueddiadau dylunio graffeg.
-

Mae mudiad Black Lives Matter yn cynrychioli pwynt ffurfdro digynsail mewn protest fyd-eang. Rydym yn dal yn obeithiol mai megis dechrau yw hyn ar ailwerthusiad o ragfarn systemig ac y bydd ei effaith yn parhau i gael ei theimlo ar draws pob diwydiant yn 2021, gan gynnwys dylunio graffeg.

Collage ffotograffau a phortread haniaethol ar gyfer brand cosmetig
Darlun merch y mileniwm Tueddiadau dylunio graffeg.

Fel dylunydd, trwy gynrychioli amrywiaeth gallwn gyfrannu at ddyfodol gwell a mwy cynhwysol. Drwy bortreadu amrywiaeth, rydym yn ysbrydoli ac yn annog pobl o bob cefndir ar eu teithiau, sy’n newid cadarnhaol y mae mawr ei angen.
—Fe Melo

Darlun cartŵn gofodwr ar gyfer crys plant

Rydym eisoes wedi gweld dylunwyr yn symud i ffwrdd o fodelau o blaid pobl ddilys ac amrywiol mewn darlunio a ffotograffiaeth stoc. Disgwyliwn i hyn fynd ymhellach fyth yn 2021, y tu hwnt i ddim ond cymryd rhan yn y dathliad. Gwelsom ddylunwyr lliw wedi’u hysbrydoli gan uniongyrchedd protestiadau’r BLM, a’r canlyniad oedd portreadau o ddynion a merched du mewn lleoliadau ac ystumiau bywiog ac ysbrydoledig.

Dyluniad label darluniadol ar gyfer menyn cashew
Dyfrlliw Mam a Phlentyn Dylunio Label Gwin Tueddiadau Dylunio Graffig.
Dyluniad label gwin gyda thueddiadau dylunio graffeg ffotograffig.

Y Flwyddyn Newydd fydd y flwyddyn i ddangos pa mor wahanol yw pobl a pha mor gyfoethog yw ein planed yn hyn o beth. Mae ffasiwn yn defnyddio delweddau o bobl go iawn gyda'u nodweddion, diffygion ac unigrywiaeth eu hunain.
—IsaDesignNet

Os oes un peth y dylai dyluniad ei osgoi, yr un peth ydyw. Mae amlygu gwahanol ddiwylliannau, arlliwiau croen, oedrannau a hunaniaethau yn gyfle cyffrous i greu dyluniadau sydd, fel pobl ddilys, yn wirioneddol yn un o fath.

6. Cymmeriadau amharchus

Dyluniad braf yn gallu dweud stori. Mae dyluniad gwych yn gwneud y stori hon yn fythgofiadwy. Yn 2021, mae llawer o ddylunwyr graffeg yn edrych i symud i ffwrdd oddi wrth ddelweddau haniaethol o blaid cymeriadau mympwyol. A pho fwyaf o bersonoliaeth y mae'r cymeriadau hyn yn ei chynnwys, y mwyaf cofiadwy y dônt.

Darlun label cwrw cellwair trist
Darlun cartŵn o ddau ddarn o ymladd swshi

Mae darlunio cysyniadol wrth wraidd y duedd hon, gan gynnig nid yn unig ystumiau cymeriad ond hefyd personoliaeth ar ffurf dull llaw. Dyna pam y gall yr arddulliau hyn amrywio o arlliwio manwl i siapiau, llinellau a lliwiau symlach cartwnau modern. Mae'r cysyniadau eu hunain - anifeiliaid mewn gwisgoedd a swshi anthropomorffig - yn arwydd o hiwmor a rhyfeddod i'w croesawu yn ystod y misoedd nesaf.

Label Cwrw Glas gyda Gafr yn Marchogaeth Beic Modur Tueddiadau Dylunio Graffig.

Mae'r dyluniad hwn wedi'i ysbrydoli gan ddiwylliant beicwyr hen ysgol y 70au. Yr hyn rwy'n ei hoffi fwyaf amdano yw bod yr edrychiad cyffredinol yn adlewyrchu'r afr yn reidio ei beic fel nad oes yfory.
— Wintrigray

Label fodca yn dangos gŵydd mewn dillad dynol
Tueddiadau dylunio graffeg. 3

 

7. Comics a chelfyddyd pop

Fel nemesis, nid yw arddulliau dylunio'r gorffennol byth yn marw. Ac eleni, mae dylunwyr graffeg yn adfywio lliwiau graenog, inciau cyfoethog, a llinellau gweithredu hen gomics. Tueddiadau dylunio graffeg.

Darlun gwead hanner tôn ar gyfer clawr llyfr

Gan José Antonio Varela

Dyluniad Pecynnu Arddull Llyfr Comig Vintage Tueddiadau Dylunio Graffig.

gan Tomie O

Dyluniad e-bost mewn arddull comig

Awdur: ScarlettaDesign

Dyluniad Pecynnu Halftone Tueddiadau Dylunio Graffig.

Awdur lliyaa

Dyluniad label cwrw vintage mewn arddull comig
Awdur: WolfBell

Wedi'u geni mewn oes o dechnoleg argraffu cyntefig, roedd comics yn aml yn defnyddio hanner tonau neu arlliwio sbot symlach i gynrychioli lliw. Y dyddiau hyn, gall y dull hwn roi bywyd newydd i dueddiadau minimalaidd modern fel dyluniad gwastad trwy wead grawnog a dyfnder. Yn yr un modd, gall dylunwyr gwe dorri'r grid gyda phaneli ar oledd a siapiau ar oledd i greu ymdeimlad o ddrama a symudiad.

Darlun ffrwythau gwead hanner tôn ar gyfer dylunio label Tueddiadau dylunio graffeg.
Awdur: bayuRIP
Dyluniad crys-t celf pop

Awdur: Pinch Studio

Darlun Cymeriad Archarwr ar gyfer Nyrsys a Meddygon Tueddiadau Dylunio Graffig.

Ynghanol pandemig byd-eang, mae ein gweithwyr gofal iechyd yn cael eu hystyried yn archarwyr modern. Dewisais y steil llyfrau comig oherwydd fel plentyn roeddwn yn hoff iawn o lyfrau comig fel Superman a Marvel. Fe wnaeth arddull y llyfr comig fy ysbrydoli yn ystod y broses ddatblygu.
— Heini

Er nad yw archarwyr wedi'u gorchuddio â spandex yn hanfodol ar gyfer y duedd hon, mae dylunwyr 2021 yn troi at wead a thechnegau darluniadol yn eu graff nofelau i arbed dylunio modern. Ac eithrio comics heb gynnwys. Ni fydd dim yn eich arbed.

8. Trwyth celfyddyd gain. Tueddiadau dylunio graffeg.
-

Bu rhaniad erioed rhwng celfyddyd gain a dylunio, ond mae 2021 yn ymwneud llai â ffiniau traddodiadol. O ganlyniad, rydym yn rhagweld y bydd technegau peintio megis brwsh acrylig a mynegiant haniaethol yn ymddangos ar silffoedd a sgriniau ledled y byd.

Tuedd Dylunio Pecynnu Celfyddyd Gain: Label Gwin Arddull Peintio Realistig
Awdur: LucaToni
Clawr Albwm Arddull Cymysg Realistig Tueddiadau Dylunio Graffig.

Awdur _Ossobuko_

Peintio realistig yn arddull label gwin

Gan Ddylunydd Melin Wynt™

Tynnu dŵr yw un o fy hoff arddulliau a thechnegau peintio, sy’n rhoi rhyddid mynegiant llwyr inni. Nid yw tynnu dŵr wedi'i gyfyngu gan y gyfraith: lliwiau, gweadau, siapiau a bylchau.
—LucaToni

Darlun arddull jazz haniaethol ar gyfer clawr llyfr tueddiadau dylunio graffeg.
Clawr llyfr mewn arddull peintio realistig

Mae peintio yn rhoi amrywiaeth i ddyluniadau o ran arwyneb a dyfnder, gan eu gwneud yn ddigon real i gyffwrdd. Am y rheswm hwn, mae'r duedd hon yn paru'n dda â chynhyrchion corfforol. Yn benodol, gan fod celfyddyd gain yn gysylltiedig â diwylliant a dosbarth, mae'n ddefnyddiol i gynhyrchion sydd am gyfleu ceinder yr hen fyd, fel labeli gwin a pecynnu cosmetig.

Gall peintio haniaethol cwrw ysbrydoli dylunio tueddiadau dylunio graffeg.
bywyd llonydd wedi'i ysbrydoli gan becynnu caws

Mae lluniadu hefyd yn rhoi mwy lliwiau tywyllna'r rhai sy'n cael eu creu ar gyfrifiadur, ac mae hyn yn rhoi awyrgylch difrifwch i'r dyluniad. Er y gall hyn ymddangos yn siomedig, mae dyluniadau fel y rhain yn naturiol yn gwahodd y gwyliwr i feddwl.

9. Elfenau natur

Does dim ffordd o'i gwmpas: Mae llawer o bobl wedi treulio llawer o'r flwyddyn hon dan glo y tu mewn. Mae hyn yn mynd ddwywaith i ddylunwyr sydd efallai wedi profi eu ffordd o fyw llawrydd o gartref, dechreuodd ymdebygu i gaethiwed unigol. Nid yw'n syndod felly y bydd y byd y tu allan yn treiddio i ddyluniad graffeg yn 2021. Tueddiadau dylunio graffeg.

Pecynnu cosmetig pinc gyda fflora darluniadol
Dyluniad blwch gwyrdd ar gyfer cwmni sebon Tueddiadau dylunio graffeg.
Pecynnu gofal croen pinc gyda dail gwyrdd
Dyluniad gwefan gydag elfennau o natur

Mae llawer ohonom wedi teimlo ein bod wedi cydweithredu yn 2020 oherwydd COVID ac mae gennym awydd cryf i dreulio amser mewn mannau gwyrdd. Gall hyd yn oed edrych ar luniau o'r lleoedd hyn eich tawelu os ydych chi'n sownd yn eich fflat. Rwy'n credu y byddwn yn gweld mwy o werthfawrogiad o ddelweddau fel hyn yn 2021.
— Megan Dell, Cyfarwyddwr Dylunio, 99designs

Gwefan darluniadol sgrolio animeiddiedig ar gyfer asiantaeth ddigidol Tueddiadau dylunio graffeg.
Dyluniad pecynnu haniaethol ar gyfer siocledi gydag elfennau blodeuog

P'un a yw'r duedd hon yn amlygu ei hun ar ffurf patrymau deiliog, cynlluniau lliw arlliw daear, neu ddarluniau o dirweddau syfrdanol, mae dylunio graffeg yn mynd yn wyrdd. Y peth gorau am y duedd hon yw ein bod yn ei weld yn ymestyn y tu hwnt i gynhyrchion eco-ymwybodol.

Effaith delweddau natur yw dod â thawelwch, adnewyddiad a thwf - a byddwn i gyd yn dal ein hanadl i mewn i 2021.

dylunio poster gwyrdd gyda dail Tueddiadau dylunio graffeg.
Dillad blodau, cimono darluniadol, print

Yr hyn a effeithiodd yn arbennig arnaf yn yr erthygl hon oedd dyfyniad a ddarllenais: “Mae natur fel menyw sydd wrth ei bodd yn cuddio ei hun, ac y mae ei chuddwisgoedd gwahanol, gan ddatgelu nawr un rhan ohoni ac un arall yn awr, yn galluogi'r rhai sy'n ei hastudio ac yn gobeithio'n fawr am y diwrnod pan fyddant yn darganfod ei hunaniaeth lawn."
— Vanessa Ives

Dyluniad Pecynnu Bag Coffi Natur Darluniedig Tueddiadau Dylunio Graffig.
Dyluniad label blodau darluniadol

 

10. Blur a grawn

Mae graddiannau a thrawsnewidiadau lliw wedi bod yn duedd boblogaidd ers sawl blwyddyn bellach. Yn 2021, bydd llawer o ddylunwyr yn edrych i wyro i gyfeiriad newydd: tuag at gefndiroedd hyd yn oed yn fwy aneglur a chymysg. Ychwanegwch ffilter graenog a gall y dyluniadau hyn gerdded y llinell rhwng teimlo'n fyrlymus a theimlo'n real i'r cyffyrddiad.

Dylunio Tudalen Gwe gyda thueddiadau Dylunio Graffeg Lliwiau Blur.

Mantais y duedd hon yw ei fod yn caniatáu i elfennau blaendir, megis teipograffeg feiddgar neu ddelweddau atgofus, sefyll allan yn erbyn y cefndir bron yn anwahanadwy. Mae hefyd yn ffynnu mewn amgylcheddau tywyllach, yn hytrach na graddiannau siriol y gorffennol. Mae grunge a baw yn gynhenid ​​mewn gweadau graenog, a gall delweddau aneglur achosi cysgodion ac anweledig. Mae'r duedd hon yn naws a disgwyliwn iddo gael ei ddefnyddio fwyfwy mewn dyluniadau ag ochr dywyll.

Dyluniad clawr llyfr gyda graffeg aneglur lliw
Dyluniad tudalen we gyda chefndir aneglur
Dylunio Tudalen Gwe gyda thueddiadau Dylunio Graffeg Lliwiau Blur.
Dyluniad tudalen we gyda graffeg aneglur lliw

 

11. Dyluniad sy'n ymwybodol o gymdeithas. Tueddiadau dylunio graffeg.

Wrth i ddegawd newydd wawrio, mae’n ymddangos yn addas mai 2020 oedd y flwyddyn i’r byd sylweddoli cymaint oedd angen iddo newid. O ofal iechyd i'r amgylchedd i fywydau Du a pharodrwydd ar gyfer pandemig, mae 2020 wedi gosod llawer o faterion sydd angen sylw eto. Y newyddion da yw y gall y gwrthdaro hwn fod yn drobwynt os yw pawb yn gwneud eu rhan.

Dyluniad crys-t darluniadol yn protestio creulondeb yr heddlu
Llythrennu â Llaw ar Dueddiadau Dylunio Graffig Pandemig COVID.

Gyda hyn mewn golwg, mae dylunwyr o bob rhan o'r byd yn gwneud eu rhan i gyfrannu at wella eu cymunedau. Rydym wedi gweld hyn yn y cynnydd mewn llawysgrifen greadigol sy'n cario negeseuon o undod, cyfrifoldeb a chyngor. Mae hyn yn digwydd ar ffurf celf protest. Fe'i cyflwynir mewn darluniau sy'n personoli gwisgo mwgwd. Boed yn waith elusennol neu’n brosiectau dylunio personol, bydd y flwyddyn newydd yn flwyddyn hollbwysig ar gyfer dylunio.

Yn y Flwyddyn Newydd byddwn yn gweld mwy o ddyluniadau a delweddau sy'n atseinio gyda materion symud, cymdeithasol ac amgylcheddol. Rwyf wedi gweld mwy a mwy o frandiau yn rali o amgylch materion ac yn cysylltu â'u defnyddwyr ar lefel ddyfnach.
— Tristan Le Breton, cyfarwyddwr creadigol

Dyluniad crys-T BLM darluniadol
Tueddiadau Dylunio Graffig Darlun Crys T Pandemig COVID.
Darlun crys-T Rosie the Riveter ar thema COVID
Y Don Fawr oddi ar Kanagawa ar thema newid yn yr hinsawdd darluniad Tueddiadau dylunio graffeg.

Yn barod am y tueddiadau dylunio graffeg mwyaf?
-

Fel dechrau degawd, efallai bod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn siom. Ond mae dylunwyr graffeg 2021 yn benderfynol o newid pethau yn eu ffordd eu hunain. O drasiedi rhoddir cymeriadau amharchus i ni. Oherwydd y cloi maen nhw'n rhoi natur i ni. Ac allan o ddryswch maen nhw'n rhoi ein symbolau lleferydd i ni. Bob blwyddyn, bydd tueddiadau dylunio graffig bob amser yn dod â newidiadau, a'r dylunwyr fydd yn penderfynu a yw er gwell neu er gwaeth.

 АЗБУКА