Xestión

Xestión é o proceso de planificación, organización, coordinación, dirección e control de recursos (incluíndo persoas, finanzas, tempo e tecnoloxía) para acadar metas e obxectivos específicos dentro dunha organización. A xestión é unha parte integrante do funcionamento efectivo de calquera organización, xa sexa unha empresa, axencia gobernamental, organización sen ánimo de lucro ou proxecto.

A xestión é un proceso de planificación

Os aspectos clave da descrición da xestión inclúen:

  1. Planificación: A xestión eficaz comeza por establecer obxectivos e desenvolver un plan estratéxico para alcanzalos. Os plans poden incluír pasos, recursos e prazos específicos.
  2. Organización: Este aspecto da xestión implica a distribución de tarefas, recursos e responsabilidades entre os membros do equipo ou departamentos dunha organización. Unha organización eficaz proporciona estrutura e orde dentro dos procesos.
  3. Coordinación: A dirección ten a responsabilidade de garantir que os diferentes membros do equipo ou departamentos traballen xuntos para acadar obxectivos comúns. Isto inclúe a colaboración e a sincronización de esforzos.
  4. Manual: A xestión implica dirixir e motivar ao persoal para que este sexa capaz de executar tarefas e esforzarse por acadar os obxectivos. Os líderes eficaces son capaces de inspirar e liderar aos demais.
  5. Control: A xestión tamén inclúe o seguimento e control da execución das tarefas e procesos para garantir cumprimento dos estándares e obxectivos establecidos. Isto permite que a xestión responda aos cambios e tome medidas correctoras.
  6. Toma de decisións: Os xestores adoitan enfrontarse a tomar decisións estratéxicas e tácticas que poden afectar o éxito da organización. O proceso de toma de decisións implica analizar a información, avaliar alternativas e seleccionar a mellor opción.
  7. Desenvolvemento do persoal: A xestión eficaz inclúe a preocupación polo desenvolvemento e formación do persoal para que poidan desempeñar mellor as súas responsabilidades e contribuír aos obxectivos xerais da organización.
  8. Adaptación ao cambio: A xestión tamén inclúe flexibilidade e capacidade de adaptación ás condicións cambiantes e ás tendencias do mercado.
  9. Habilidades Sociais: Os directivos deben ter boas habilidades de comunicación, traballo en equipo e habilidades de resolución de conflitos.
  10. Ética: Os xestores deben manterse alto

Xestión eficaz. Características, características e consellos.

2024-07-03T10:04:05+03:00Categorías: Blog, Управление|Tags: , |

A xestión eficaz é un enfoque integrado de xestión dirixido a alcanzar os obxectivos da organización cun uso óptimo dos recursos. A xestión é un importante [...]

Rotación de persoal. Como calcular a rotación de persoal?

2024-06-03T08:35:08+03:00Categorías: Blog, Todo sobre negocios, carreira, Marketing|Tags: , |

A rotación dos empregados é a taxa á que os empregados abandonan unha organización. A alta rotación de empregados pode ser un problema custoso para unha empresa. Cando [...]

Empregados furtivos: definición, ética e estratexias

2024-05-01T09:40:51+03:00Categorías: Blog, Todo sobre negocios, carreira, Управление|Tags: |

A caza furtiva de empregados é o proceso de captación de persoas que xa están traballando para outra empresa. Isto pódese conseguir ofrecéndolle ao empregado un salario máis elevado [...]

Ir a arriba