Mae stondin baner yn strwythur sy'n arddangos baner neu boster mawr gyda gwybodaeth, negeseuon hysbysebu, delweddau neu elfennau pwysig eraill. Mae'n ddull poblogaidd o ddenu sylw mewn arddangosfeydd, digwyddiadau, ffeiriau, cynadleddau a mannau eraill lle mae angen cyflwyno gwybodaeth yn effeithiol neu hyrwyddo cynhyrchion, gwasanaethau neu frand.

Mae stondin baner yn gofyn am feddwl ac adeiladu gofalus ynghyd â gweledigaeth glir a chreadigol. I greu stondin baner sy'n siarad â'ch cynulleidfa, yn cynrychioli'ch busnes ac yn cael yr effaith a ddymunir, bydd angen i chi ystyried rhai agweddau'n ofalus.

Y 7 Peth Gorau i'w Hystyried Wrth Argraffu Stondin Baner.

1. lliw. Sefwch gyda baner.

Bydd lliw eich baner yn un o'r penderfyniadau pwysicaf sy'n effeithio ar yr edrychiad cyffredinol. Os oes gennych chi liwiau brand cryf eisoes, ni ddylai hyn fod yn broblem. Ond os ydych chi'n teimlo eich bod chi eisiau creu rhywbeth ychydig yn wahanol; ailystyried hyn. Lliwiau eich un chi brand yw eich personoliaeth, a bydd eich cwsmeriaid yn eu hadnabod. Yn hytrach na dechrau oddi yno, defnyddiwch ofod gwyn a'i gadw'n syml, yn glir ac yn ddarllenadwy.

Os nad oes gennych chi liwiau corfforaethol llym, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein herthygl am  theori lliw mewn dylunio print. i'ch helpu i ddeall yr hyn y gallwch a'r hyn y gallwch ei wneud ag ef lliw ym myd marchnata. Sefwch gyda baner

2. Ansawdd

Roll-Up stand

Peidiwch â dioddef stondinau baneri rhad. Mae ansawdd yn hanfodol ar gyfer eich stondin baner oherwydd rhad, mae baner sydd wedi'i gwneud yn wael yn hawdd ei hadnabod ac yn siarad â'ch cynulleidfanad oes ots gennych ddigon am eich busnes i'w gyflwyno i'r safonau uchaf. Mae eich brand yn cael ei lychwino pan fyddwch chi'n dewis stand baner rhad a simsan.
Dylech fuddsoddi mewn stondin baner o ansawdd, gwydn a chost-effeithiol; Peidiwch â dewis yr opsiwn rhataf.

Rholio i Fyny. Cynhyrchion ar gyfer argraffu fformat mawr

Rholio i Fyny. Cynhyrchion ar gyfer argraffu fformat mawr

3. Eich cynulleidfa. GYDAtuedd gyda banner.

Bydd diffinio'ch cynulleidfa yn allweddol cam wrth greu stondin baner weithredol. Er enghraifft, bydd stondin baner a ddyluniwyd ar gyfer plant yn wahanol iawn i stondin baner a ddyluniwyd ar gyfer oedolion. Byddwch yn siwr i astudio eich un chi yn ofalus cynulleidfa darged a defnyddiwch y wybodaeth hon i ddewis y dyluniad gorau ar gyfer eich stondin baner.

4. Eich neges allweddol. 

I lawer, hunan-hyrwyddo a hyrwyddo yw stondin gyda baner yn bennaf ymwybyddiaeth brand. Nid yw llawer o bobl yn ystyried y neges allweddol, ond mae'n bwysig gan y bydd yn annog pobl i edrych yn agosach ar eich stondin. Nid yw hyn yn golygu ychwanegu criw o destun; yn syml, mae'n golygu rhoi rhywbeth i'ch cynulleidfa ei ddarllen. Gallwch hefyd wneud hyn gyda delweddau; y syniad yw dweud stori a denu’r gynulleidfa i stondin y faner. Sefwch gyda baner

5. Sefyll allan

Er ein bod yn credu na ddylai unrhyw stondin baner fod yn rhy brysur, mae dal angen i chi wneud rhywbeth i sefyll allan a gwneud gwahaniaeth. Peidiwch â disgyn i'r categori stondin baner ddiflas, ewch am rywbeth a fydd yn gwneud i chi sefyll allan - fel stondin Pop Up.

6. Posibilrwydd storio. Сtuedd gyda banner.

Weithiau bydd cwmni'n prynu stand baner i'w ddefnyddio yn ystod y tymor, felly mae storio'n bwysig. Stondin faner angen eu hamddiffyn rhag difrod neu doriad dŵr, felly'r ffordd orau o wneud hyn yw defnyddio bag storio.

7. hawdd i gludo.

Rhaid cludo stondin gyda baner yn hawdd, oherwydd mae siawns y byddwch yn mynd ag ef i arddangosfeydd. Dylai'r bag cludo fod yn gryf, yn wydn ac yn gryno. Dylai storio eich stand baner yn hawdd, gan ganiatáu i chi ei dynnu heb fawr o ymdrech.

Teipograffeg ABC

Hysbysebu awyr agored ar gyfer datblygu busnes.