Ansvarlighed er princippet om, at en person, der har fået visse midler eller ansvar, er forpligtet til at give en redegørelse for brugen af ​​disse midler eller udførelsen af ​​det tildelte ansvar. Dette princip er meget udbredt inden for ledelse, regnskab, offentlig administration og andre områder.

Nøgleaspekter af ansvarlighed omfatter:

 1. Ansvar for faciliteter eller opgaver: Den person, som midlerne er betroet, er forpligtet til at anvende dem under hensyntagen til de fastsatte formål og regler.
 2. Levering af rapporter: Den ansvarlige skal afgive beretninger om midlernes forbrug eller udførelsen af ​​pålagte opgaver. Disse rapporter indeholder normalt detaljer om udgifter, opnåede resultater og andre relaterede oplysninger.
 3. Gennemsigtighed og ærlighed: Rapporter skal være gennemsigtige og ærlige for at give et klart billede af anvendelsen af ​​midler eller udførelsen af ​​opgaver.
 4. Regler og regulationer: Ansvarlighed er normalt styret af visse regler og forskrifter, som kan variere afhængigt af branchen og konteksten.

Eksempler på anvendelse af princippet om ansvarlighed:

 • Regnskab: Medarbejdere, der er ansvarlige for at anvende virksomhedens budget, skal afgive indberetninger om udgifter og økonomiske resultater.
 • Offentlig administration: Offentlige embedsmænd, der håndterer offentlige midler, skal afgive rapporter om brugen af ​​disse midler for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed.
 • Projektledelse: Projektteammedlemmer kan stå til ansvar over for projektlederen ved at give ham regelmæssige rapporter om opgavernes fremskridt.

Принцип подотчетности способствует эффективному и честному управлению ресурсами и задачами, обеспечивает контроль за использованием средств и помогает добиваться целей организации или проекта.

 

Forståelse. Ansvarlighed

Ansvarlighed sidestilles generelt med skyld, ansvar og ansvarlighed for handlinger i relation til etik og ledelse. Ordet "ansvarlighed" kommer fra det latinske ord " ledsage" , hvilket betyder "at rapportere". Dette latinske ord kommer til gengæld fra ordet putare , что означает рассчитывать. Подотчетность невозможна без использования стандартных методов regnskab. Идея отчетности и ведения документации восходит к более древним цивилизациям, таким как Израиль, Вавилон, Греция, Древний Египет и Рим.

Uden ansvarlighed kan succesfulde teams ikke trives og vokse, fordi præstation og ansvarlighed går hånd i hånd. Ansvarlighed ses som en væsentlig komponent i professionalisme og er knyttet til andre aspekter som moral, lovlighed og etik.

Metoder til forbedring af en ansvarlighedskultur

"At skabe en ansvarlighedskultur betyder at erkende, at uanset hvor du er i organisationsdiagrammet, opfordrer du andre til at holde dig ansvarlig."

Der er forskellige gennemprøvede strategier og teknikker, der almindeligvis bruges til at skabe og forbedre en kultur for ansvarlighed på arbejdspladsen, og de er som følger:

1. Sæt klare forventninger. Ansvarlighed

Specificitet er nøglen til succes. For eksempel er en leder, der instruerer sine underordnede til at udføre en given opgave til de højeste standarder og på kortest mulig tid, tvetydig og forårsager uundgåeligt forvirring og forstyrrelse. Specificitet indebærer her, at lederen meddeler sine underordnede deadline for en given opgave og klart definerer de standarder, som kvaliteten af ​​en given opgave skal opfylde. Dette skyldes, at udtrykkene "højeste standarder" og "så hurtigt som muligt" er subjektive og kan betyde forskellige personer.

2. Skab og bevar tillid og sikkerhed

Sikkerhed refererer til den psykologiske sikkerhed for personalet på arbejdspladsen. Denne sikkerhed er afgørende for kommunikationen. Frygt i et team eller kolleger er et tegn på, at disse mennesker kan føle sig manglende respekt for eller forsømt for deres mål og ideer.

Gensidig respekt og empati er nøglen til at skabe psykologisk tryghed, som kan skabe en følelse af tillid. Ledere skal identificere og diagnosticere enhver følelse af mistillid eller frygt så tidligt som muligt og derefter udtrykke respekt og empati for at skabe et sundere arbejdsmiljø. Det er bydende nødvendigt at finde fælles fodslag og forbedre situationen for alle mennesker på arbejdspladsen.

3. Selvansvar. Ansvarlighed

Эта стратегия необходима для улучшения подотчетности на рабочем месте. Любое физическое лицо в arbejdskraft, независимо от положения или статуса, может принести пользу от начала самостоятельной ответственности. Эту концепцию самоотчетности в психологии личности обычно называют «внутренним локусом контроля» .

Человек с внутренним локусом контроля, вероятно, будет полагать, что все, что происходит с ним и вокруг него, в той или иной степени зависит от его действий, ошибок и решений. И наоборот, человек с внешним локусом контроля будет чувствовать и обвинять внешние силы, такие как удача и внешние факторы, в событиях, которые с ним происходят.

Hvad er ansvarlighedsproblemet?

Ansvarlighedspuslespillet er skabt af Henry Evans og bruges til at understøtte ansvarlig handling og dialog i arbejdsmiljøet. Dette puslespil består af fire dele, nemlig:

1. Specifik dato og tid og én ejer for hver opgave. Ansvarlighed

De første to brikker i puslespillet er ret lette at forstå. For det første udtaler Henry Evans, at lederen eller administrerende direktør tydeligt skal angive opgaven vedrørende dato og klokkeslæt. For det andet bør hver opgave tildeles ensartet til hver enkelt person, og opgaven bør kun tildeles den enkelte og ikke til teamet.

2. Fjern huller. Ansvarlighed

Ledere og ledere kan og bør bruge en række forskellige værktøjer og strategier for at sikre, at de forventninger, der stilles til en opgave, er opnåelige, resultatorienterede, etiske, overvåges og registreres.

3. Åben ansvarlighed for alle parter

Ledere såvel som medarbejdere hos underordnede skal stå til ansvar over for henholdsvis deres underordnede og kolleger, da tovejskommunikation og gennemsigtighed fremmer en følelse af tillid, ærlighed og loyalitet i arbejdsmiljøet.

4. Ansvarsfordeling. Ansvarlighed

For at udvikle en ansvarlighedskultur er det vigtigt, at mindst to personer er opmærksomme på et specifikt engagement. Så hvis en leder holdes ansvarlig for at opfylde visse forpligtelser, ville det være klogt at gøre dit team til deres ansvarlige partnere. Når andre medlemmer også kender til dit engagement, vil det automatisk forbedre både individuelle og organisatoriske præstationer.

Ansvarlighedsresultater!

Som konklusion spiller implementering af en ansvarlighedskultur i en organisation en afgørende rolle for at have effektive præstationsdiskussioner og opnå bedre resultater.

Ledere eller ledere skal holde folk ansvarlige på en konstruktiv, støttende og styrkende måde uden at skabe stress eller frygt. Og for at sikre dette, skal de kommunikere formålet med opgaverne korrekt og opstille klare forventninger.

Hvor vigtig er rollen som ansvarlighed for dig i at forbedre både individuelle og organisatoriske præstationer?

FAQ. Ansvarlighed.

 1. Hvad er ansvarlighed?

  • Ansvarlighed er et system til regnskab og udgiftskontrol, hvor en medarbejder modtager et forskud eller penge for visse udgifter og er forpligtet til at give en udgiftsrapport med understøttende dokumenter.
 2. Hvilke typer udgifter kan være underlagt ansvarlighed?

  • Forskellige udgifter kan være ansvarlige, såsom rejseudgifter (flyrejser, indkvartering, måltider), udgifter til kontormaterialer, forskud mv.
 3. Hvilke dokumenter kræves typisk for ansvarlighed?

  • Dokumenter omfatter kvitteringer, fakturaer, billetter og andre støttedokumenter, der viser kendsgerningen og værdien af ​​afholdte udgifter.
 4. Hvordan påvirker ansvarlighedsprocessen virksomheden?

  • Процесс подотчетности помогает предотвратить необоснованные расходы, обеспечивает прозрачность финансов и позволяет бизнесу эффективно управлять своими ресурсами.
 5. Hvilke fordele giver et ansvarlighedssystem for en virksomhed?

 6. Hvad kan være ulemperne ved et ansvarlighedssystem?

  • Ulemper omfatter mulige forsinkelser i at modtage rapporter, vanskeligheder med at håndtere store mængder papirarbejde og besvær for medarbejdere i forbindelse med udarbejdelse af rapporter.
 7. Hvilke teknologiske værktøjer kan hjælpe med at styre ansvarlighed?

  • Der er mange programmer til administration af ansvarlighed og apps tilgængelige, herunder virksomhedsudgiftsregnskabssystemer, mobilapps til indsamling af kvitteringer og andre automatiseringsværktøjer.
 8. Hvordan reguleres ansvarlighed ved lov?

  • Ansvarlighedslove og -regler kan variere fra land til land og region. De fastsætter dog normalt krav til levering af rapporter og støttedokumenter.
 9. Hvordan forebygger man bedrageri i ansvarlighedssystemet?

  • For at forhindre ansvarlighedssvig kan virksomheder bruge strenge kontroller, revisioner og teknologi.
 10. Hvad er den bedste praksis i styring af ansvarlighed?

  • Bedste praksis omfatter klare politikker og procedurer for ansvarlighed, medarbejderuddannelse, brug af automatiserede systemer og regelmæssig revision af processer.