En kapitalressource er en ressource, der er langsigtet og bruges til at producere varer eller levere tjenesteydelser. Det kaldes også en virksomheds faste kapital eller anlægsaktiver. Kapitalressourcer omfatter fysiske aktiver såsom bygninger, maskiner, udstyr, køretøjer og jord.

En virksomhed kan have brug for naturressourcer såvel som menneskeskabte ressourcer for at producere sine produkter. Forskellige aktiver kan betragtes som kapitalressourcer, hvis de:

  1. Menneskeskabt
  2. Deltagelse i en produktionsvirksomheds produktionsaktiviteter
  3. Kan bruges mere end én gang i produktionsprocessen

Hvad er en kapitalressource?

Definition: En kapitalressource er defineret som en virksomheds kunstige aktiver, der bruges til at producere tjenester og varer. Kapitalressourcer er ressourcer skabt af mennesker og brugt af en virksomhed til produktionsformål.

Disse ressourcer omfatter værktøjer, udstyr, maskiner og endda infrastruktur, der bruges til at producere varer og tjenester. Køretøjer, værktøj, udstyr, inventar, pengestrømme osv. betragtes som organisationens kapitalressourcer.

For eksempel bruger produktionsvirksomheder sådanne kapitalressourcer til at styre produktionsprocesser og optimere produktionskapaciteten.

Øgede investeringer i kapitalressourcer er et positivt tegn, der viser, at det produktive output også stiger, hvilket betyder, at beskæftigelsesniveauet stiger, hvilket er godt for økonomien. Listen over kapitalressourcer kan være lang og udtømmende, fordi forskellige virksomheder kan tilbyde forskellige produkter eller tjenester.

Ved køb til personlig brug tages lastbilen i betragtning forbrugerprodukt, mens en lastbil købt af en virksomhed til transportformål betragtes som en kapitalressource.

Forståelse af kapitalressourcer

Kapitalressourcer er aktiver, der fysisk bruges af virksomheder i processen med at producere varer og tjenester til slutforbrugeren. Kapitalressourcer er aktiver, som virksomheder bruger til at producere færdige produkter til slutforbrugeren.

Eksempler på kapitalressourcer omfatter udstyr, køretøjer, værktøjer, kontorbygning, pengestrøm, inventar og udstyr. Disse ressourcer er ikke beregnet til slutbrugeren eller er ikke færdige produkter.

I stedet bruges de til at producere færdigvarer. Kapitalressourcer bruges også i serviceerhverv, såsom kaffemaskiner.

Kapitalressourcer kaldes også materielle aktiver, fordi disse ressourcer er fysiske. Disse ressourcer giver ikke nogen tilfredsstillelse til kunden, men de bruges til at producere det endelige produkt eller den ydelse, der i sidste ende tilfredsstiller kunden.

Betydning. Kapitalressource

Kapitalressourcer spiller en afgørende rolle i et produktionssystem. Kapitalressourcer kan øge produktiviteten, flere varer og tjenesteydelser kan produceres med kapital.

Det er muligt at øge produktiviteten med flere penge, udstyr, maskiner og værktøjer. Disse ressourcer vil gavne økonomien ved at øge produktiviteten markant.

Kapitalressourcer vil også bidrage til at skabe job; dette skyldes, at der skal ansættes arbejdere til at producere kapitalressourcer såsom fabrikker, maskiner osv.

Der vil blive ansat flere arbejdere, som vil bruge disse ressourcer til at producere varer yderligere. Der skal ansættes arbejdere til at levere varer ved hjælp af disse kapitalressourcer.

Når disse ressourcer øger produktiviteten, bidrager de også til økonomisk udvikling. Det fungerer som et omdrejningspunkt i landets økonomiske udvikling. Ingen økonomisk vækst er mulig uden brug af byggeri, teknologi, dæmninger, veje osv.

Hvad er en kapitalressource i HR?

Menneskelige ressourcer er de mennesker, der udgør arbejdskraft erhvervsorganisationer; disse mennesker deler deres erfaringer og færdigheder for at gøre organisationen succesfuld. Menneskelige ressourcer er den fløj af erhvervslivet, der rekrutterer, finder og uddanner kandidater.

Enkelt sagt er menneskelige ressourcer mennesker, der er villige til at yde deres viden, arbejdskraft eller tid i bytte for kompensation. Disse mennesker kan være freelancere, fuldtids-, deltids- eller kontraktansatte i organisationen.

Human resource management er den fløj af virksomheden, der er ansvarlig for at styre de menneskelige ressourcer i en virksomhed.

HR-processer kredser om rekruttering de rigtige mennesker til virksomheden, effektiv medarbejderledelse, optimering af produktiviteten gennem medarbejdertræning og fastholdelse. Derfor er HR-afdelinger ansvarlige for at forvalte en bestemt type kapitalressourcer såsom social, intellektuel og menneskelig kapital.

Hvad er intellektuel kapital? Kapitalressource

Intellektuel kapital refererer til værdien af ​​færdigheder, viden og uddannelse af medarbejdere, der giver en organisation en konkurrencefordel.

Dette er et aktiv for virksomheden og kaldes virksomhedens informationsressourcer, som den har til rådighed. Dette kan bruges til at skabe nye produkter, tiltrække kunder eller øge fortjenesten osv.

Det tages ikke i betragtning på virksomhedens balance som "intellektuel kapital", men tages i betragtning og indgår i immaterielle rettigheder. Denne kapital er opdelt i 3 kategorier: strukturel kapital, human kapital og relationskapital.

Eksempler på intellektuel kapital omfatter en bestemt måde at markedsføre et produkt på, en hemmelig formel eller viden, som en fabriksarbejder har tilegnet sig gennem årene. Intellektuel kapital kan øges ved at ansætte proceseksperter eller faglærte arbejdere.

Hvad er social kapital?

Social kapital er menneskers evne til at opfinde løsninger og opnå fordele gennem medlemskab af sociale netværk. Disse er netværk af relationer mellem mennesker, der lever i et bestemt samfund; dette gør det muligt for samfundet at fungere effektivt. Denne kapital omfatter værdien af ​​både materielle og immaterielle ressourcer.

Høj tillid mellem netværksdeltagere vil fremme gensidigt engagement og give dem mulighed for at nå fælles mål meget mere effektivt. Den sociale kapital vil også blive styrket, når deltagerne kender hinanden i forskellige egenskaber, såsom samarbejdspartnere, naboer mv.

Social kapital betyder værdi Socialt netværk, og dette er forbindelsen mellem mennesker, der ligner hinanden og forener forskellige mennesker. Denne kapital er en vigtig komponent i virksomhedens succes. Kapitalressource

Hvad er menneskelig kapital?

Menneskelig kapital refererer til værdien målt ved en arbejders færdigheder og erfaring. Menneskelig kapital består af forskellige "aktiver" såsom intelligens, færdigheder, træning, sundhed osv., som arbejdsgivere vægter højt.

Det er et immaterielt aktiv og indgår ikke i virksomhedens balance. Hvis en virksomhed investerer mere i sine medarbejdere, er der stor chance for, at dens produktivitet når nye højder; Menneskelig kapital menes at øge dens produktivitet og i sidste ende dens rentabilitet.

Dette koncept er baseret på det faktum, at alle typer arbejde (arbejdskraft) ikke er lige. Det er i hænderne på arbejdsgiveren at forbedre kvaliteten af ​​denne kapital ved at investere i deres medarbejdere og forbedre det gennem erfaring, uddannelse mv.

Denne investering er let at beregne, fordi den er baseret på de ressourcer, der investeres i arbejderens færdigheder og uddannelse. Der er en positiv sammenhæng mellem menneskelig kapital og økonomisk vækst; det er derfor, det har potentialet til at sætte skub i økonomien.

4 Karakteristika. Kapitalressource

1. Folk laver kapital.

Kapital betyder resultatet af menneskeligt arbejde. Kapital betyder rigdom, som en person bruger til at producere flere varer.

Det er mennesket, der producerer alle typer kapital, såsom biler, bygninger, veje, motorveje, fabrikker osv.

2. Kapitalen i sig selv er passiv. Kapitalressource

Uden hjælp fra arbejdskraft er kapital generelt ubrugelig. Fremstilling af varer ved hjælp af maskiner kræver arbejdskraft.

Således kan vi konkludere, at kapitalen er passiv, og arbejdskraften er en aktiv faktor i produktionsprocessen.

3. Kapital er mobil

Kapitalressourcer er mobile, hvilket betyder, at kapitalressourcer kan transporteres fra et sted til et andet, i modsætning til immobile naturressourcer såsom jord.

Når denne egenskab ved kapitalressourcer består af mennesker, kaldes det hjerneflugt. Dette er også en vigtig grund til, at virksomheder skal være opmærksomme på at forbedre kundefastholdelsesraterne.

4. Kapital kan falde. Kapitalressource

Jo mere vi bruger vores kapital, jo mere falder den. For eksempel, efterhånden som maskiner bruges mere og mere, har prisen på disse maskiner en tendens til at falde.

Med tiden bliver effektive arbejdsprocedurer også forældede.

Hvad er ikke en kapitalressource?

Råvarer er varer, materialer, stoffer eller grundstoffer, der bruges i det indledende stadium af produktionsprocessen for et produkt.

Råvarer, der er fuldt ud brugt i produktionen, betragtes ikke som kapitalressourcer. Disse råvarer betragtes som varer, der er raffineret eller forarbejdet til at producere et slutprodukt.

Eksempler på kapitalressourcer

1. Firmaretreat. Kapitalressource

Hver ressource kan vokse, når en virksomhed tilbyder firmaferie til sine ansatte. Dette vil hjælpe medarbejderne til at knytte bånd.

At få medarbejderne til at stå over for udfordringer uden for deres komfortzone vil forbedre medarbejderens udsigter og udsigter.

2. Arbejdsgang

Virksomheden underviser i, hvordan man underviser i arbejdsprocessen; dette er i sig selv intellektuel kapital, viden om processen er også intellektuel kapital.

Virksomheden styrker sin intellektuelle kapital såvel som sin menneskelige kapital. Hvis en af ​​virksomhedens medarbejdere beslutter sig for at forlade, er virksomheden ikke i stand til at miste sin videnkapital, fordi den stadig opretholder processen. Træning kan også styrke den sociale kapital.

3. Relationer til medarbejderne. Kapitalressource

Humankapital og social kapital er tæt forbundet. Lad os sige, at to kolleger, der har et tæt forhold, vil nyde at arbejde sammen.

De vil være tilbøjelige til at blive sammen, hvis en af ​​medarbejderne beslutter sig for at blive i virksomheden og derefter rejse til en ny virksomhed.

Konklusion!

At kende kapitalressourcer er en vigtig opgave for at forbedre medarbejdertilfredsheden, forbedre investeringsafkast, forbedring af organisatorisk kommunikation og meget mere.

Øgede kapitalressourcer vil også forbedre økonomien; på grund af øget produktion vil der blive skabt flere arbejdspladser, som vil føre til vækst i det økonomiske system.