Kontantregnskab er processen med at redegøre for kontanter modtaget og brugt af en organisation i løbet af dens aktiviteter. Kontantregnskab registrerer alle transaktioner, der involverer kontanter, inklusive kvitteringer, udgifter og saldi.

Kontantregnskab er et af de vigtigste elementer i regnskabet og er obligatorisk for alle organisationer, der arbejder med kontanter. Det giver dig mulighed for at vurdere organisationens nuværende økonomiske tilstand, kontrollere pengestrømme og identificere mulige overtrædelser og fejl.

Hvad er kontantregnskab?

Definition: Kontantregnskab er en metode regnskab regnskab eller bogføring, hvori indbetalinger registreres i den periode, hvor de modtages, og udgifter bogføres i den periode, hvor de faktisk betales.

Grundlæggende elementer i kasseregnskab:

 1. Kontant kvittering: Registrering af alle kvitteringer på penge til kassen, hvad enten fra salg af varer, yde ydelser, optage lån mv.
 2. Kontantforbrug: Afspejling af alle udgifter foretaget ved hjælp af kontanter, såsom betaling af regninger, køb af varer og tjenester, betaling af løn osv.
 3. Balancekontrol: Konstant overvågning af kassebeholdningen i kasseapparatet for at forhindre mangel eller overskydende tilgængelighed.
 4. Rapportering: Udarbejdelse af kassetransaktionsrapporter til intern styring og præsentation for skattemyndighederne.
 5. Dokumentation: Ledsager hver transaktion med relevante dokumenter, såsom kontantordrer, checks, kvitteringer og andre.
 6. Kontrol over kontanttransaktioner: Implementering af interne kontroller for at forhindre svig og fejl.

Kontantregnskab er en vigtig del af en organisations økonomistyring og hjælper med at sikre gennemsigtighed og nøjagtighed i sporing pengestrømme.

Eksempel på kasseregnskab

Lad os se på et eksempel på kontantregnskab for en lille butik. Lad os sige, at dette er en dagligvarebutik.

1. Kontant kvittering:

 • 1. november: Salg af varer kontant for 10 Hryvnia.
 • 3. november: Retur varer af kunden, cash back 2 Hryvnia.

2. Kontantforbrug:

 • 2. november: Køb af varer fra en leverandør kontant 5 Hryvnia.
 • 4. november: Betaling af butiksleje kontant: 3 Hryvnia.

3. Balancekontrol:

 • Indledende kassebeholdning den 1. november: 0 Hryvnia.
 • Den endelige saldo ved kassen den 4. november: 10 Hryvnia (startsaldo + kvitteringer - udgifter).

4. Rapportering:

 • Udarbejdelse af en rapport om kontanttransaktioner for november, herunder åbnings- og ultimosaldi, kvitteringer og udgifter.

5. Dokumentation:

 • Kontantordre for hver transaktion (salg, returnering, køb, lejebetaling).
 • Kvitteringer og kvitteringer for hver transaktion.

6. Kontrol over kontanttransaktioner:

 • Indførelse af regler for kontrol af kontanttransaktioner for at forhindre fejl og svig.

Dette er et simpelt eksempel, og i det virkelige liv kan der være mere komplekse transaktioner og yderligere overvejelser, såsom skatter, der også skal tages i betragtning, når der føres kassebeholdning.

Hvem bruger kasseregnskab?

Der er en del ejere lille virksomhed, samt selvstændige fagfolk, der vælger kasseregnskab i stedet for periodisering, fordi det for en stor dels vedkommende er den mindst komplekse regnskabsmetode. Det giver også et hurtigt overblik over hvor meget penge fra erhvervslivet faktisk på lager, hvilket er en vigtig indikator for enhver virksomhed. Selvom en række nye virksomheder eller virksomheder kan bruge den kontante regnskabsmetode, er den ikke egnet for alle. Mange små virksomheder, der fører lagerbeholdning, skal muligvis bruge periodiseringsgrundlaget til at vedligeholde regnskab, da dette vil hjælpe dem med at spore lagerændringer. Nogle andre virksomheder, der tilbyder deres tjenester på kredit, bør desuden bruge periodiseringsmetoden.

 

Hvordan kontantregnskab fungerer i aktion

Virksomheder, der vælger den kontante metode til regnskab, registrerer indkomst eller indtægt i deres bøger, når de modtager kontanter, og de er ikke opmærksomme på, hvornår tjenesten udføres. Udgifter fungerer også på lignende måde, og virksomheder vil registrere udgifter på deres bøger, når de foretager en betaling, og de er opmærksomme på, hvornår de tjener på betalingen.

Problemer med kasseregnskab

Kontantregnskabsproblemer

Kontantregnskabsproblemer kan involvere forskellige aspekter, der involverer organisation, processer og dokumentation. Her er nogle af de almindelige problemer:

 1. Manglende overholdelse af lovgivningen:
  • Ukorrekt anvendelse af love og regler for kasseregnskab kan resultere i bøder og skatteproblemer.
 2. Utilstrækkelig dokumentation:
  • Mangel på korrekt forberedte kontantordrer, checks og kvitteringer kan komplicere verifikation og skabe revisionsproblemer.
 3. Regnskabsfejl:
  • Forkerte beløb, der er registreret, ubesvarede transaktioner eller forkerte kontanttransaktioner kan skævvride en virksomheds økonomiske resultater.
 4. Ineffektive processer:
  • Rodede eller uoptimerede ind- og udbetalingsprocesser kan forårsage forsinkelser og skabe sikkerhedsrisici.
 5. Manglende intern kontrol:
  • Dårlig adgangskontrol til kassen og sikkerhedsforanstaltninger kan tilskynde til svindel.
 6. Utilfredsstillende informationslagringssystem:
  • Mangel på et effektivt system til opbevaring af pengedokumenter kan skabe problemer med genfinding og revision.
 7. Sikkerhedsproblemer:
  • Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, såsom mangel på overvågningskameraer eller svage adgangskontrolsystemer, kan skabe risiko for tyveri eller tab af kontanter.
 8. Manglende uddannelse af personalet:
  • Hvis medarbejdere ikke fører korrekt kassebeholdning på grund af utilstrækkelig uddannelse, kan det føre til fejl.

At løse disse problemer involverer typisk implementering af effektive regnskabsprocesser, uddannelse af personale, overholdelse af lovgivning og forbedring af kontrol- og sikkerhedssystemer.

Kontantregnskabsbegrænsninger

Det er nu klart, at en grundlæggende begrænsning af kasseregnskabet er, at det måske ikke giver et præcist billede af forpligtelser, der er pådraget, men endnu ikke betalt, med det formål, at virksomheden på tværs af alle konti kan se ud til at være i tilbagegang. situationen er bedre, end den faktisk er. På den anden side indebærer kasseregnskabsmetoden desuden, at en virksomhed, der for nylig har afsluttet et kæmpe arbejde og afventer betaling, kan virke mindre vellykket, end den faktisk er ud fra, at den har brugt materialer og arbejdskraft til opgaverne, men det er stadig ikke modtaget betaling.

Således kan denne regnskabsmetode enten overdrive eller undervurdere en virksomheds sundhed, hvis opkrævninger eller betalinger er særligt høje eller lave i en periode sammenlignet med en anden. Udover dette kan du også få nogle muligvis dårlige skattemæssige konsekvenser for virksomheder, der vælger kasseregnskabsmetoden.

Forskelle mellem kontantmetode og periodiseringsmetode

Kontantregnskab er enkelt og nemt at administrere, så du har mere tid til at drive din virksomhed. Til en opstart eller lille virksomhed Kasseregnskab giver ofte de bedste resultater. Men efterhånden som virksomheder vokser og bliver større, er periodisering ofte mere effektiv, fordi den registrerer indtægter og udgifter i de perioder, hvor de er afholdt, uanset om kontanter har skiftet hænder i mellemtiden.

Periodiseringsregnskab tager også højde for sporing af lagerbeholdning sammen med tilgodehavender og gæld. Periodisering kan således give et mere præcist billede af en virksomheds økonomiske helbred. På den anden side er periodisering normalt kedeligt, tidskrævende og svært at forstå sammenlignet med kasseregnskab. Ligeledes kan det være sværere at vide, hvor mange kontanter en virksomhed har ved hånden.

Valg mellem kasse- og periodiseringsregnskab

Derudover, hvis du vælger Kontantregnskab for indkomst, skal du også vælge det for Udgifter. Flere andre faktorer kan spille ind, når der skal vælges mellem kontant- og periodiseringsmetoder, så lad os også se på dem: Da virksomheder, der bruger kontantregnskab, ikke registrerer indkomst, før de modtager kontanter, skal de ikke betale skat af salg for som de endnu ikke har modtaget betaling. Ved udgangen af ​​året vil de have mulighed for at fremskynde visse udgifter for at reducere deres nettoindkomst og reducere de skatter, de skal betale.

Forskellige banker, långivere samt investorer kræver, at de organisationer eller virksomheder, som de er tilknyttet, anvender periodiseringsstrategien. Uanset om en virksomhed i øjeblikket ikke søger ekstern finansiering, men måske har brug for finansiering i fremtiden, bør den vælge periodisering fra starten.

Kort sagt, afslutningsvis er hovedfaktoren, når du skal beslutte, hvilken regnskabsmetode du skal vælge, hvilken metode der passer bedst til din virksomheds drift og mål.

Fordele og ulemper ved kontantregnskab

1. Fordele ved kasseregnskab

At føre kasseregnskab giver en række forretningsmæssige fordele. Her er nogle af dem:

 1. Lovlydige:
  • Overholdelse af lovkrav på skatte- og regnskabsområdet, hvilket forhindrer mulige bøder og problemer med skattemyndighederne.
 2. Finansiel gennemsigtighed:
  • Kontantregnskab giver en nøjagtig og gennemsigtig afspejling af finansielle transaktioner, hvilket forenkler analysen af ​​virksomhedens økonomiske tilstand.
 3. Kontantregnskab:
  • Kontantkontrol forhindrer tab og svindel og sikrer nøjagtigheden af ​​regnskabsdata.
 4. Revision og verifikation:
  • Organiseret kasseregnskab letter revision og inspektion af skattemyndigheder eller finanstilsyn.
 5. Forebyggelse af svindel:
  • Systematisk registrering af kontanttransaktioner hjælper med at identificere og forhindre svigagtig aktivitet i virksomheden.
 6. Ledelseseffektivitet:
  • Opdaterede data om kontant- og kontanttransaktioner letter ledelsens beslutningstagning og forretningsprocesplanlægning.
 7. Omkostningsoptimering:
  • Ved at føre kasseoptegnelser kan du spore og kontrollere kontante udgifter, hvilket hjælper med at optimere dem.
 8. Tillid fra kunder og samarbejdspartnere:
  • Når en virksomhed har et overskueligt og systematisk kasseregnskab, er det med til at skabe tillid til kunder og samarbejdspartnere.
 9. Sikkerhed:
  • Overvågning af kontanttransaktioner bidrager til virksomhedens sikkerhed ved at forhindre tyveri og andre ulovlige aktiviteter.
 10. Overholdelse af interne kontroller:
  • Implementeringen af ​​et kasseregnskabssystem forbedrer den interne kontrol og minimerer risikoen for fejl og misbrug.

Kasseregnskab bidrager til en mere effektiv styring af økonomiske ressourcer og skabelse af et stabilt grundlag for forretningsudvikling.

2. Ulemper. Kontantregnskab

Kontantregnskab har på trods af sine fordele også nogle ulemper:

 1. Mulighed for fejl:
  • Manuel indtastning af data i kasseregnskab kan føre til fejl og unøjagtigheder, især ved en stor mængde kontanttransaktioner.
 2. Trussel om svindel:
  • Tilstedeværelsen af ​​fysiske kontanter giver mulighed for svigagtige aktiviteter udført af medarbejdere eller eksterne parter.
 3. Ineffektivitet:
  • Manuel registrering og optælling af kontanter kan være ineffektivt og dyrt synspunkter tid og ressourcer.
 4. Mangel på automatisering:
  • Nogle kasseregnskabssystemer er muligvis ikke tilstrækkeligt automatiserede, hvilket gør det vanskeligt at behandle data hurtigt.
 5. Begrænset funktionalitet:
  • Nogle kassesystemer kan have begrænset funktionalitet og giver muligvis ikke alle de nødvendige værktøjer til fuld regnskabsføring.
 6. Risiko for tab af data:
  • Den fysiske tilstedeværelse af kontantsedler og mønter udsætter en virksomhed for risikoen for at miste midler i tilfælde af tyveri eller uautoriseret adgang.
 7. Vanskeligheder ved dataanalyse:
  • Manuel bogføring kan skabe vanskeligheder med at analysere data, især hvis rapportering eller analyser er påkrævet.
 8. Ulejligheden ved at håndtere store mængder kontanter:
  • For virksomheder med et stort antal kontanttransaktioner kan det være ubelejligt og ineffektivt at vedligeholde kasseregistreringer.
 9. Kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger:
  • At medbringe store kontantbeløb kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger, som kan medføre ekstra omkostninger.
 10. Behovet for konstant overvågning:
  • Kasseregnskab kræver konstant overvågning og kontrol, hvilket kan være en udfordring for små virksomheder.

Disse mangler fremhæver vigtigheden af ​​korrekt organisering og automatisering af kasseregnskabet for at minimere risici og sikre effektiv virksomhedsledelse.

Konklusion!

Nu, i sidste ende, er det klart, at for små virksomheder, der primært driver forretning på kontantbasis og ikke har store varebeholdninger, vil kontantregnskabsmetoden være nyttig, praktisk og pålidelig til at spore deres indtægter og udgifter. uden at det kræver meget bogføring. Under alle omstændigheder, for den mest pålidelige og ajourførte regnskabsanalyse af en virksomheds økonomiske sundhed, er den bedste løsning at vælge periodiseringsmetoden.

Regnskabssoftware kan også hjælpe enhver virksomhed med at bruge kontanter eller periodiseringsregnskab præcist og effektivt. Regnskabssoftware kan udjævne regnskabscyklusser og hjælpe med at sikre nøjagtighed og overholdelse af regeringsbestemmelser.