Salgsmotivasjon er prosessen med å påvirke selgere eller et salgsteam til å motivere deres innsats, forbedre resultater og oppnå salgsmål. Denne prosessen innebærer å bruke ulike metoder og strategier for å inspirere og mobilisere ansatte til å bli mer dedikerte, effektive og lykkes i salg.

Salgsmotivasjon er en av hovedoppgavene til en salgssjef. Han vil ta alle tiltak for å holde laget sitt motivert. Det er viktig å holde selgere motiverte fordi de hver dag møter forskjellige situasjoner som påvirker motivasjonsnivået deres. De kan for eksempel få gjentatte avvisninger, møte fornærmende kunder eller ha problemer med å selge produkter.

Situasjoner som disse kan demotivere enhver selger, uansett hvor god selger de er. Derfor blir det viktig for en salgssjef å begeistre salgsteamet sitt fra tid til annen.

Trender i emballasjeindustrien

Nedenfor er noen få teknikker du kan bruke for å motivere salg.

Hvordan motivere et salgsteam?

1. Sett et mål/salgsmotivasjon

Sett et mål Salgsmotivasjon

Sette et mål

 

Et salgsmål er en av de beste måtene å motivere salgsteamet ditt på. Imidlertid tror du kanskje at hver organisasjon har åpenbare salgsmål for en viss periode. Men i de fleste tilfeller bestemmes salgsmålet av det høyeste ledelse og er tildelt salgsrepresentanter. Denne måten å sette mål på vil legge press på selgerne dine i stedet for å motivere dem.

Sammenlignende reklame

Salgsmål bør defineres i nærvær av salgsrepresentantene fordi salgsrepresentantene er de som skal nå målet. De forstår markedet bedre enn noen andre. Dessuten, når salgsrepresentanter deltar i målsettingen, føler de seg ansvarlige og prøver å anstrenge seg ekstra for å nå sine mål.

Pass på at målet verken er for stort eller for lite. Dette skal ikke bare skremme, men også begeistre selgere.

2. Verdsettelse. Salgsmotivasjon

Sett pris på selgere fremfor andre når de oppnår noe. Dette vil ikke bare motivere personen til å anstrenge seg mer, men også dine andre selgere.

Det er stor kraft i vurdering. Ved ganske enkelt å si noen få ord, kan du øke moralen til salgsrepresentantene dine, som kan hjelpe deg med å nå salgsmålet ditt.

3. Minimer forskjellen mellom sjef og ansatte.

Minimer forskjellen mellom sjef og ansatte

Minimer forskjellen mellom sjef og ansatte

 

Som leder vil det være litt vanskelig for deg å implementere dette, men tro meg, å minimere forskjellen mellom sjefer og ansatte kan gi mange positive endringer. Å tette gapet betyr å holde dine ansatte ansvarlige. Bevissthet om eierskap bringer lykke til dine ansatte. Vurder meningen til hvert teammedlem, spesielt når du starter et nytt prosjekt.
For eksempel, når du starter et nytt prosjekt, gjør et teammedlem til teamleder og gi ham ansvar for strategiplanlegging. Gi hvert teammedlem muligheten til å styre teamet. På denne måten vil de føle seg mer engasjerte og du kan få uventede resultater.

4. Bygg tillit. Salgsmotivasjon

Tillit er grunnlaget for motivasjon. Hvis teammedlemmene dine ikke stoler på deg, vil du aldri kunne motivere dem, uansett hvor hardt du prøver. Teammedlemmene dine må stole på deg og stole på at du har deres beste interesser på hjertet og har deres beste på hjertet. Hvis teammedlemmene stoler på deg, vil de uten tvil følge instruksjonene dine og anstrenge seg ekstra for å nå sine salgsmål.

En leder kan effektivt lede teamet ditt, hvis teamet hans stoler på ham. Derfor må en salgssjef tjene tilliten til teammedlemmene sine. Du kan få tilliten til dine ansatte ved å være ærlig med dem. Del den minste informasjon med dem, snakk direkte med dem og ikke slå deg rundt. Diskuter alt med dem og del alle problemene dine med dem.
Når du jobber med salgsmedarbeiderne dine, sørg for at du skaper et positivt miljø for dem. Hold deg i humøret til å hjelpe. Prøv å løse ansattes problemer i stedet for å skjelle ut og straffe dem hele tiden. Din innsats bør være slik at din ansatte kan utvikle sine ferdigheter og karrierer under ditt lederskap.

5. Vektlegging av handelsaktiviteter. Salgsmotivasjon

Vekt på salgsaktiviteter Salgsmotivasjon

Vekt på handelsvirksomhet

 

En av de vanlige feilene som alle salgsledere gjør, er at de kun fokuserer på salgsmålet og ikke på salgsaktivitetene. Å fokusere utelukkende på salgsmål kan skape et stressende miljø og påvirke ytelsen til selgerne dine.

På den annen side, hvis du fokuserer på salg, kan du hjelpe dine ansatte å nå salgsmål raskere ved å forbedre salgsoperasjonene som trengs for å oppnå resultater. Dette er fordi du som salgsleder kan kontrollere salgsaktiviteter og ikke kontrollere salgsresultater.
Du kan for eksempel kontrollere antall prospekter som selgerne dine besøker hver dag, men du kan ikke kontrollere hvordan disse prospektene reagerer. Sjansene for å oppnå salgsmål øker når selgerne dine deltar på flere muligheter hver dag. Derfor, når du indirekte motiverer dine salgsrepresentanter ved å hjelpe dem forbedre dem handelsvirksomhet.

6. Kontantbelønning. Salgsmotivasjon

Penger er utvilsomt den beste motivatoren. Personer i salg er først og fremst motivert av penger eller hva penger kan kjøpe. Av denne grunn belønner mange organisasjoner sine salgsrepresentanter for å nå sine mål. Det er forskjellige måter å gi kontantinsentiver til salgsrepresentantene dine, for eksempel:

 1. Du kan gi dem en provisjon på hvert salg de gjør.
 2. Gi dem et salgsmål og nevne en belønning hvis de når det målet.
 3. Diskuter fremtidige mål med selgerne dine og styrk dem.

7. Gi mulighet

Gi en mulighet

Gi en mulighet

Mange selgere er motivert av muligheter. Ulike mennesker er begeistret for ulike muligheter. Noen ganger er en selger motivert til å jobbe med vanskelige prospekter, og noen ganger er en selger motivert av størrelsen på ordren de kan få ved å jobbe med en mulighet.

Derfor blir det viktig for salgssjefen å lære om sine individuelle salgsrepresentanter og hva som vil fungere for hver enkelt. Ved å bruke denne informasjonen bør han gi salgsrepresentanter muligheter som ikke bare motiverer dem, men også oppmuntrer dem til å gjøre en ekstra innsats.

8. Gi dem uavhengighet. Salgsmotivasjon

Noen selgere motiveres av å jobbe mens de sover, og noen presterer bedre når de jobber selvstendig. Å gi selgere autonomi kan virke skremmende for noen salgsledere, men hvis det gjøres med tilbørlig omhu og planlegging, kan det gi deg enestående resultater.

Å gi uavhengighet til salgsrepresentanter betyr å gi dem autoritet, frihet, kontroll og makt i sitt arbeid. Ofte ignorerer salgsledere denne motivasjonen og fokuserer på andre metoder fordi de frykter at det vil føre til arrogant selgeroppførsel eller dårlig ytelse på jobben. Men hvis det gjøres med forsiktighet, kan denne faktoren hjelpe selgerne dine med å nå sine salgsmål raskt.

Du kan gjøre følgende for å sikre uavhengighet for salgsrepresentantene dine:

 1. La selgerne lede et salgsmøte eller ett segment av et salgsmøte.
 2. Tildel spesielle prosjekter eller oppdrag til dine ansatte.
 3. Gi myndighet og tilleggsansvar til fortjente ansatte.

9. Perfeksjon

overlegenhet

fortreffelighet

 

Mens noen mennesker er motivert av uavhengighet, på den annen side, er noen mennesker motivert av fortreffelighet. Disse menneskene ønsker å gjøre en god jobb, selv om de ikke har det bra for øyeblikket. Excellence-motiverte salgsrepresentanter er ikke motivert av problemer eller muligheter, men motiveres av å nå sine personlige mål og overgå forventningene. Det er lett for så mange selgere å bli demotiverte når de setter seg høye mål. De fungerer godt når de har mulighet til å velge sitt eget salgsmål. Salgsmotivasjon

Folks atferd som motiverer fortreffelighet bestemmes av en atferdsteori kalt Pygmalion-effekten. I følge denne teorien formidles dine forventninger og tillit til en person til personen gjennom ditt kroppsspråk, tonefall, handlinger og andre verbale interaksjoner.

Hvis salgssjefen stoler på sine salgsrepresentanter og tror at de er i stand til å nå sine mål. Han deler sine synspunkter med salgsrepresentanter. Dette motiverer og inspirerer selgere, og det er mer sannsynlig at de oppnår og til og med overgår målene sine. Hvis du derimot ikke stoler på salgsteamet ditt og tror de ikke kan nå målet, vil det demotivere dem og senke selvtilliten deres. Deres reduserte selvtillit og demotivasjon vil påvirke deres prestasjoner og de kan prestere dårligere.

Nedenfor er ting du kan gjøre som salgssjef som vil hjelpe selgerne dine med å holde motivasjonen oppe og forbedre ytelsen deres.

 1. Diskuter dine ansattes personlige og profesjonelle mål. Lag en handlingsplan med dem. Dette vil motivere dem og få dem til å fokusere på å nå målet sitt.
 2. Ignorer mindre feil fra selgerne dine og sørg for at du diskuterer deres feil personlig og ikke foran andre.
 3. Oppmuntre dem til å utvikle sine styrker.
 4. Setter pris på dem for sine prestasjoner og for å gjøre fremskritt mot sine mål.

Ulike mennesker motiveres av ulike faktorer. Du kan ikke bruke samme teori eller samme metode på alle. Som salgssjef er det ditt ansvar å lære hva som vil fungere og hva som ikke vil. Sørg for at du jobber individuelt med hver ansatt. Hjelp ham å nå potensialet sitt.

Trykkeri АЗБУКА 

 

Vær en dårlig forfatter for å bli en stor forfatter

Vanlige spørsmål (FAQ). Salgsmotivasjon.

 1. Hva er salgsmotivasjon og hvorfor er det viktig?

  • Svar: Salgsmotivasjon er prosessen med å påvirke ansatte til å stimulere deres entusiasme. Styrke innsatsen og nå salgsmål. Dette er et viktig aspekt for å lykkes i salg. Motiverte medarbeidere er ofte mer produktive og dedikerte til arbeidet sitt.
 2. Hvilke faktorer påvirker salgsmotivasjonen?

  • Svar: Motivasjonsfaktorer kan omfatte belønning, anerkjennelse, karriereutvikling, konkurranse, teamarbeid, klare mål og bonusprogrammer.
 3. Salgsmotivasjon. Hvordan lage et effektivt belønningssystem?

  • Svaret er. Definer spesifikke mål, sett gjennomsiktige regler for mottak av belønninger. Gi en rekke insentiver basert på ansattes preferanser. Oppdater systemet regelmessig for å opprettholde interessen.
 4. Hvordan øke nivået av entusiasme blant selgere?

  • Svaret er. Oppretthold en positiv bedriftskultur. Gjennomfør motiverende treninger og seminarer, sett realistiske, men utfordrende mål. Gi tilbakemelding og anerkjennelse for prestasjoner.
 5. Hvordan overvinne problemene med ansattes demotivering i salg?

  • Svaret er. Kommuniser med ansatte, identifiser deres behov, gi ressurser og støtte for å overvinne hindringer. Gjennomfør motiverende økter og gjennomgå belønningssystemet om nødvendig.
 6. Salgsmotivasjon. Hvordan bruke konkurranseelementet?

  • Svar: Arranger konkurranser med attraktive premier. Lag lagkonkurranser. Sett mål som kan oppnås av ansatte i en konkurransedyktig atmosfære.
 7. Hvilken rolle spiller opplæring og utvikling for salgsmotivasjon?

  • Svar: Kontinuerlig opplæring og utvikling hjelper ansatte med å forbedre sine ferdigheter. Føl deg mer selvsikker og vellykket, noe som igjen motiverer deg til å øke produktiviteten.
 8. Hvordan reagere på endringer i ansattes motivasjon?

  • Svar: Gjennomføre spørreskjemaer og undersøkelser for å identifisere problemer. Lytt nøye til ansatte. Implementere endringer i motivasjonssystemet som svar på tilbakemeldinger.
 9. Salgsmotivasjon. Hvordan unngå jobbutbrenthet blant selgere?

  • Svar: Opprettholde en balanse mellom jobb og privatliv. Gi pauser. Oppretthold en sunn livsstil, skap en positiv atmosfære i teamet.
 10. Hvordan evaluere effektiviteten til et salgsincentivprogram?

  • Svar: Bruk nøkkel ytelsesindikatorer (KPI). Analyser prestasjonene dine. Mål ansattes tilfredshet og samle regelmessig inn tilbakemeldinger fra teamet ditt.