O deseño empresarial é un enfoque para desenvolver estratexias, procesos, produtos e servizos enfocados a mellorar os resultados comerciais e a crear valor para os clientes. Integra os principios de deseño coa estratexia empresarial para crear solucións innovadoras que combinen creatividade e eficacia estratéxica.

Os aspectos clave do deseño empresarial inclúen:

 1. Comprensión do contexto empresarial:

  • O deseño empresarial comeza cunha comprensión profunda do contexto empresarial, incluíndo os seus obxectivos, valores, ambiente competitivo e necesidades e expectativas dos clientes.
 2. Pensamento do deseño empresarial:

  • Utilizar os principios do design thinking para resolver problemas empresariais. Isto inclúe centrado no usuario, creación de prototipos, probas e un proceso de desenvolvemento iterativo.
 3. Innovacións:

  • Capacidade para innovar e atopar solucións innovadoras. O deseño empresarial céntrase na creación de ofertas únicas e valiosas que satisfagan as necesidades do mercado.
 4. Deseño empresarial. Foco do usuario:

  • Акцент на потребителя и его опыте. Успешные бизнес-дизайн-решения учитывают потребности, предпочтения и привычки пользователей, чтобы создавать Productos и услуги, которые будут успешными на рынке.
 5. Pensamento estratéxico:

  • Desenvolver estratexias que teñan en conta os obxectivos da empresa tanto a longo como a curto prazo. O deseño empresarial axúdache a crear estratexias eficaces para acadar o éxito.
 6. Deseño empresarial. Multidisciplinariedade:

  • Inclusión de especialistas de diversos campos como deseño, negocios, tecnoloxía e outros, co fin de combinar coñecementos e habilidades diversas na creación de solucións holísticas.
 7. Mellora dos procesos de negocio:

  • Analiza e optimiza os procesos comerciais para aumentar a eficiencia, reducir custos e mellorar a produtividade xeral.
 8. Deseño empresarial. Público obxectivo e necesidades do cliente:

  • Estudo en profundidade do público obxectivo e atención constante ás necesidades e preferencias cambiantes dos clientes.

Бизнес-дизайн может применяться в различных отраслях и сферах, например, в разработке продуктов, услуг, создании estratexias de mercadotecnia и т.д. Он предоставляет компаниям инструменты для достижения инноваций и успешного внедрения изменений.

Que é o deseño empresarial?

Que é o deseño empresarial?

Definición: O deseño empresarial defínese como o proceso de desenvolvemento do marco dun modelo de negocio utilizando o pensamento de deseño e enfoques similares centrados no cliente no desenvolvemento de produtos e servizos, polo que as súas grandes ideas de negocio poden axudarche a gañar cartos e contribuír ao negocio. crecemento ao longo do tempo.

A estratexia de deseño empresarial consiste en crear e captar valor. Tamén inclúe unha ampla gama de ferramentas e técnicas para desenvolver e probar métodos e procesos para o desenvolvemento e innovación de modelos de negocio sostibles. O deseño de servizos empresariais tamén se ocupa de traducir a proposta de valor na creación de valor comercial real e está implicado na creación de novo valor deseñando relacións segundo as tendencias do mercado.

Importancia. Deseño empresarial

Isto é útil para crear modelos de negocio centrados no ser humano e impulsados ​​polas necesidades humanas. Axuda a desenvolver o modelo de negocio segundo a investigación do usuario, a estratexia, a análise de mercado e a experiencia do usuario.
O proceso de deseño empresarial facilita o desenvolvemento dun modelo de negocio altamente sostible. É unha forma de traballar que combina as capacidades de analistas, pensadores empresariais e estrategas con metodoloxías de deseño.

Estes deseñadores preocúpanse de traducir os requisitos humanos en obxectivos empresariais. Isto axuda a desenvolver conceptos innovadores con máis espazo para a experimentación, así como propostas de valor que cambian as empresas e a vida das persoas.

En poucas palabras, refírese a un proceso empresarial exitoso que pon ao cliente no centro do proceso de deseño ao tempo que garante a viabilidade, viabilidade, integridade e conveniencia do negocio. Así, cando un novo modelo de negocio pasa polo proceso de deseño empresarial, aplica métodos de deseño centrados no cliente e ferramentas de negocio para crear un prototipo, desenvolve e valida novos modelos de negocio para estender o enfoque de deseño centrado no cliente á fase de viabilidade empresarial asociada. co proceso de innovación.

Os consultores de xestión contratan deseñadores de empresas para transformar grandes ideas de negocio que gañan cartos para a empresa ou organización e contribúen ao éxito a longo prazo. Tras a adopción xeneralizada da atención centrada no cliente no desenvolvemento de produtos e servizos durante a década anterior, moitos equipos de desenvolvemento están a crear servizos para optimizar os beneficios.

Proceso de deseño empresarial

O deseño empresarial é un enfoque sistemático que inclúe os seguintes pasos:

 1. Comprensión do mercado, compoñentes, diferentes participantes e forzas do mercado
 2. Tradución de mellores prácticas intersectoriales e formulación de supostos
 3. Desenvolve un prototipo de modelo de negocio, avalíao e despois identifica os supostos máis importantes.
 4. Probando o seu modelo, adestramento e iteración

O proceso de deseño empresarial é unha forma estruturada de romper a estrutura e implementar solucións innovadoras para optimizar o rendemento empresarial e acadar os obxectivos comerciais.

Ao desenvolver un negocio, un consultor de xestión traballará en estreita colaboración con deseñadores de servizos e desenvolvedores de software para integrar eficazmente o seu modelo de negocio co pensamento de deseño e a proposta de valor do seu produto ou servizo.

Que é o design thinking?

Design Thinking é unha metodoloxía que fai fincapé na resolución de problemas complexos utilizando principios específicos do proceso de deseño. A miúdo úsase para deseño innovador de produtos, servizos, modelos de negocio e outros aspectos.

Os principios básicos do design thinking inclúen:

 1. Deseño empresarial. Centrarse no usuario:

  • Énfase na comprensión das necesidades e experiencias dos usuarios. As solucións desenvólvense tendo en conta a experiencia do usuario final.
 2. Iterativo:

  • O proceso de desenvolvemento baséase en ciclos iterativos que inclúen creación de prototipos, probas e axustes.
 3. Deseño empresarial. Creatividade colectiva:

  • Traballar en equipo e incorporar as perspectivas e ideas dun grupo diverso de participantes. Isto fomenta a innovación e a diversidade de solucións.
 4. Empatía:

  • Profunda comprensión e empatía polas necesidades e sentimentos dos usuarios. Empathy axuda a crear produtos e servizos que realmente responden ás necesidades dos usuarios.
 5. Deseño empresarial. Definición do problema:

  • Énfase na definición clara de problemas e retos antes de buscar solucións. Isto evita o desenvolvemento de produtos innecesarios ou ineficaces.
 6. Experimentos e prototipado:

  • Utilizar experimentos e prototipado para explorar e probar ideas. Isto axúdache a avaliar rapidamente o que funciona e o que non.
 7. Deseño empresarial. Orientación da acción:

  • O design thinking enfatiza a importancia de traducir as ideas en accións concretas. Está enfocado a resolver problemas reais e lograr resultados concretos.
 8. Apertura a novas ideas:

  • Apoiar a apertura e a vontade de considerar novas ideas, aínda que poidan parecer pouco comúns ou pouco convencionais.

O pensamento de deseño non se limita aos deseñadores e pódese aplicar a unha variedade de campos, incluídos os negocios, a educación, a saúde e moito máis. Axuda a empresas e organizacións a abordar os problemas desde unha perspectiva innovadora e centrada nas persoas.

Que fai un deseñador de negocios?

Un deseñador de empresas é un profesional que utiliza os principios do deseño e deseño de empresas para desenvolver e mellorar modelos, estratexias e procesos de negocio nunha organización. As tarefas dun deseñador empresarial poden variar dependendo do contexto e das necesidades específicas da empresa, pero normalmente inclúen os seguintes aspectos:

 1. Deseño empresarial. Investigación e análise do contexto empresarial:

  • Coñecer o entorno empresarial no que opera a empresa. Isto inclúe análise do mercado, competidores, tendencias da industria e outros factores que poden afectar o negocio.
 2. Interacción co equipo e as partes interesadas:

  • Traballa en colaboración con varias partes interesadas, incluíndo executivos, xestores, comerciantes, desenvolvedores e outros para comprender as súas necesidades e visión.
 3. Deseño empresarial. Aplicando o Design Thinking:

  • Utilizar os principios do design thinking para crear solucións innovadoras. Isto inclúe as etapas de definición do problema, exploración, idealización, prototipado e proba.
 4. Desenvolvemento de modelos de negocio:

  • Creación e optimización de modelos de negocio da empresa. Isto inclúe a identificación de propostas de valor, clientes, canles de distribución, fontes de ingresos e outros elementos clave.
 5. Deseño empresarial. Planificación estratéxica:

  • Desenvolvemento de estratexias orientadas á consecución dos obxectivos empresariais. Os deseñadores de empresas poden axudar ás empresas a construír estratexias a longo e curto prazo.
 6. Deseño da experiencia de usuario:

  • Оптимизация опыта пользователей с продуктами и услугами компании. Бизнес-дизайнеры стремятся создавать Productos, которые соответствуют потребностям и ожиданиям пользователей.
 7. Deseño empresarial. Modelización e análise de procesos:

  • Traballar cos procesos empresariais e optimizándoos para aumentar a eficiencia e reducir custos.
 8. Implementación de cambios:

  • Axudar na implementación dos cambios propostos e garantir a súa implantación exitosa na organización.
 9. Deseño empresarial. Proba e iteración:

  • Проведение тестирования разработанных решений и использование обратной conexións для итеративного улучшения.

Os deseñadores de empresas normalmente teñen habilidades multidisciplinares, incluíndo a comprensión dos procesos de negocio, o pensamento de deseño, o pensamento estratéxico e as habilidades de comunicación. Poden traballar como parte dun equipo ou en postos de alto nivel nunha organización como analista de negocios, director de estratexia ou innovación.

Características dos proxectos de deseño empresarial

Os proxectos de deseño empresarial son proxectos destinados a mellorar os procesos comerciais, os servizos, os produtos ou a marca dunha empresa mediante métodos e enfoques de deseño. As peculiaridades deste tipo de proxectos residen en ter en conta os obxectivos empresariais, as necesidades dos clientes e resolver problemas específicos asociados ao desenvolvemento e implementación de solucións de deseño na organización. Aquí tes algunhas características dos proxectos de deseño empresarial:

 1. Análise do contexto empresarial: a diferenza dos proxectos de deseño convencionais, os proxectos de deseño empresarial comezan cunha análise exhaustiva do contexto empresarial. Isto inclúe estudar os obxectivos e estratexias da empresa, os seus competidores, analizar produtos ou servizos existentes e identificar debilidades ou oportunidades de mellora.
 2. Orientación ao cliente: o deseño empresarial presta especial atención ás necesidades e expectativas dos clientes. Os produtos e servizos están deseñados pensando en como resolverán os problemas dos clientes ou mellorarán as súas vidas.
 3. Proceso iterativo: o deseño empresarial a miúdo implica un enfoque iterativo, é dicir, a repetición iterativa do proceso de deseño e proba. Isto permítelle facer axustes rapidamente e mellorar os resultados en función dos comentarios e dos resultados das probas.
 4. Interacción con diferentes departamentos: durante os proxectos de deseño empresarial, os deseñadores traballan en estreita colaboración con varios departamentos da empresa, como marketing, vendas, desenvolvemento de produtos, investigación e desenvolvemento. A interacción permíteche comprender mellor as necesidades da empresa e garante a sinerxía no teu traballo.
 5. Avaliación de resultados: o deseño empresarial avalía os resultados dun proxecto utilizando métricas específicas e indicadores clave de rendemento (KPI). Isto permítelle determinar a eficacia das solucións de deseño e a súa contribución á consecución dos obxectivos empresariais.
 6. Управление изменениями: Внедрение дизайн-решений в компанию часто предполагает изменения в процессах работы, структуре или культуре компании. Важным аспектом бизнес-дизайн проектов является управление изменениями и обеспечение поддержки со стороны руководства и сотрудников.

O papel do deseñador empresarial no proxecto

Un deseñador empresarial xoga un papel importante nun proxecto que implica mellorar os procesos, servizos, produtos ou marcas comerciais dunha empresa. A súa tarefa é desenvolver solucións de deseño que axuden a alcanzar os obxectivos empresariais e mellorar a interacción cos clientes e empregados. Estes son algúns dos papeis clave dun deseñador empresarial nun proxecto:

 1. Análise do contexto empresarial: o deseñador empresarial comeza cunha análise exhaustiva do contexto empresarial, incluíndo o exame dos obxectivos da empresa, os seus competidores, a análise de produtos ou servizos actuais e a identificación de debilidades ou oportunidades de mellora. Ten en conta estes factores á hora de desenvolver solucións de deseño.
 2. Deseño de produtos e servizos: un deseñador empresarial desenvolve solucións de deseño para produtos e servizos que satisfagan as necesidades e expectativas dos clientes. Presta atención á usabilidade, funcionalidade e aparencia visual para crear produtos atractivos e útiles.
 3. Deseñar a experiencia do usuario: unha parte importante do traballo dun deseñador empresarial é deseñar unha experiencia de usuario positiva. Considera como interactúan os clientes cos produtos ou servizos para facer a experiencia máis cómoda, intuitiva e agradable.
 4. Prototipado e probas: un deseñador empresarial desenvolve prototipos de solucións de deseño para probar a súa eficacia e usabilidade. Proba con usuarios reais para obter comentarios e facer axustes no deseño.
 5. Comunicación co equipo e co cliente: o deseñador empresarial interactúa activamente con outros membros do equipo do proxecto, como comerciantes, desenvolvedores, xestores e o cliente, para garantir que se comprendan todos os requisitos e desexos das partes interesadas.
 6. Xestión do cambio: a implantación de solucións de deseño adoita implicar cambios nos procesos de traballo, estrutura ou cultura da empresa. Un deseñador empresarial axuda a xestionar o cambio e ofrece apoio da dirección e dos empregados.
 7. Avaliación dos resultados: o deseñador empresarial avalía os resultados do proxecto utilizando métricas específicas e indicadores clave de rendemento (KPI). Isto axuda a determinar a eficacia das solucións de deseño e a súa contribución á consecución dos obxectivos empresariais.

Como podo ser deseñador de empresas?

Converterse en deseñador de empresas require unha combinación de educación, habilidades e experiencia. Aquí tes algúns pasos que poden axudarche neste proceso:

 1. Obter educación:

  • A maioría dos deseñadores de empresas teñen un título universitario en deseño, negocios, innovación ou un campo relacionado. Moitos profesionais teñen un máster en deseño, estratexia empresarial ou algún campo relacionado. Estudar o pensamento de deseño e o deseño empresarial pode ser especialmente beneficioso.
 2. Deseño empresarial. Master Design Thinking:

  • Aprender e comezar a aplicar os principios do design thinking. Existen numerosos cursos, obradoiros e recursos en liña que poden axudarche a desenvolver esta habilidade.
 3. Desenvolver habilidades multi-especializadas:

  • Os deseñadores de empresas normalmente teñen unha variedade de habilidades, incluíndo habilidades analíticas, estratéxicas, de comunicación e técnicas. Desenvolve as túas habilidades en análise de datos, creación de prototipos, deseño de experiencia de usuario e moito máis.
 4. Deseño empresarial. Aplicar na práctica:

  • Busca proxectos nos que poidas aplicar o pensamento de deseño e o deseño empresarial. Isto pode ser a través de proxectos de clase, prácticas ou mesmo as súas responsabilidades laborais actuais.
 5. Traballo en equipos multidisciplinares:

  • A experiencia de traballo en equipos multidisciplinares axudarache a comprender e interactuar mellor con representantes de diferentes áreas como marketing, desenvolvemento, finanzas, etc.
 6. Formación continua:

  • Бизнес и технологии постоянно меняются, поэтому важно постоянно обновлять свои знания и умения. Участвуйте в профессиональных курсах, конференциях, читайте литературу и следите за новыми тенденциями в области дизайна и бизнеса.
 7. Deseño empresarial. Crea un perfil e unha carteira:

  • Crea un perfil profesional que reflicta as túas habilidades, educación e experiencia. Fai crecer a túa carteira con exemplos de proxectos que demostren a túa capacidade para aplicar o pensamento de deseño para resolver problemas empresariais.
 8. Busca oportunidades de traballo:

  • Busca oportunidades para traballar en empresas que valoran o design thinking e o deseño empresarial. As prácticas, os proxectos de voluntariado ou os traballos relacionados coa túa área de interese poden ser útiles.

O estilo de aprendizaxe e a carreira profesional poden variar para cada individuo, polo que é importante seguir os seus intereses e desenvolverse continuamente no campo escollido.

Exemplos de casos de éxito. Deseño empresarial

1. IDEO U Experience

Despois de traballar nun proxecto de moda en Asia, a experiencia de IDEO U é un exemplo fantástico do éxito e relevancia do deseño empresarial. Kerry O'Connor, unha das deseñadoras de empresas de IDEO U que traballou no proxecto, di que o seu equipo foi autorizado a ter ideas novas mentres traballaba nel.

Notaron que a maioría da xente está descontenta co seu garda-roupa por varias razóns. Isto pode deberse a un novo traballo, a falta de tempo para mercar ou a ocasións importantes nas que necesitan roupa nova.

IDEO U quería saber que idea ou experimento recibiu máis votos. O que pensaban que atraería máis ás mulleres, en cambio, atraeu máis clientes masculinos. Era un xeito rápido, económico e eficaz de determinar a que categoría de mercado se adaptaba mellor.

2. Warby Parker. Deseño empresarial

Warby Parker, un coñecido venda polo miúdo en liña, é unha gran ilustración de como un novo produto pode transformar completamente unha industria a través do deseño empresarial.

A proposta de valor de Warby Parker é sinxela: os clientes poden comprar lentes graduadas por 100 dólares que normalmente lles custarían uns 400 dólares. Empresas como Luxottica cobran prezos elevados no mercado.

3. Produto PepsiCo Pepsi Spire

Pepsi Spire de PepsiCo foi creado a través do deseño empresarial creativo. Pepsi Spire, unha fonte de bebidas computarizada que permite aos consumidores crear ata 500 combinacións de bebidas diferentes.

Este concepto pertence ao equipo de deseñadores, científicos e comerciantes que desenvolveron o concepto da pantalla táctil.

Deseñador empresarial versus consultor de xestión. Deseño empresarial

Os servizos de deseño empresarial teñen un enfoque centrado no ser humano e están impulsados ​​polas necesidades humanas, mentres que o traballo dos consultores de xestión céntrase na funcionalidade ou na rendibilidade e está dirixido polas tendencias do mercado.

Os deseñadores de empresas están orientados á acción, mentres que os consultores de xestión céntranse na xestión das partes interesadas. Ademais disto, os deseñadores de empresas tamén están implicados en aceptar a ambigüidade, mentres que a consultoría de xestión preocúpase pola incerteza.

Saída!

En conclusión, parece claro que o deseño empresarial é un enfoque colaborativo e centrado no ser humano que integra perfectamente deseño e xestión. Permítelle á empresa deseñar, elaborar estratexias e ofrecer un modelo de negocio sostible ou un modelo financeiro de acordo coa investigación do usuario, a análise de mercado, a estratexia e a experiencia do usuario.

Trátase máis de mirar as cousas desde un ángulo diferente, a través dunha lente empresarial diferente, para permitir que xestores, estrategas e deseñadores pensen de forma máis creativa e xeren novas ideas con maior liberdade e impacto no negocio.

É un método sistemático para probar a viabilidade de métodos únicos cun novo conxunto de probas de tornasol para xerar vistas ou resultados aínda máis orixinais. As axencias de deseño empresarial son unha nova manía que aparece todos os días.

 

ABC