El finançament de projectes és l'aportació dels fons o recursos necessaris per implementar i completar un projecte específic. Això pot incloure suport financer en diverses formes, com ara efectiu, préstecs, subvencions, inversions i altres instruments financers. El finançament té un paper clau en la implementació amb èxit de projectes en diversos àmbits, com ara l'empresa, la ciència, la tecnologia, l'educació, la recerca i les iniciatives socials.

Els aspectes clau del finançament de projectes inclouen:

 • Pressupost estimat:

Determinar el cost total del projecte, inclosos els costos de recursos, mà d'obra, materials i altres despeses.

 • Fonts de finançament:

Identificació de les fonts de finançament que es poden utilitzar per cobrir el pressupost del projecte. Això pot incloure capital, deute, inversions, subvencions i altres.

 • Finançament del projecte. Planificació financera:

Desenvolupar un pla d'assignació de fons al llarg del temps, tenint en compte les necessitats financeres en les diferents etapes del projecte.

 • Cerca inversors o patrocinadors:

Cercar i atraure potencials inversors, patrocinadors o socis disposats a donar suport financer.

 • Gestió financera:

Gestió eficaç de les despeses i ingressos del projecte, control pressupostari, comptabilització dels riscos financers i presa de mesures per reduir-los.

 • Finançament del projecte. Recepció de subvencions:

Per a projectes sense ànim de lucre o treballs de recerca, és possible rebre subvencions d'organismes governamentals o organitzacions privades que donen suport a àrees específiques d'activitat.

 • Estats financers:

Manteniment d'informes sobre l'estat financer del projecte, aportant informes financers als interessats.

 • Finançament del projecte. Avaluació de l'eficiència de la inversió:

Valorant quant els fons aportats s'han utilitzat amb èxit i si s'han assolit els objectius del projecte.

El finançament d'un projecte té un paper important en el seu èxit, de manera que la planificació i la gestió financera eficaç són aspectes clau de la gestió del projecte.

7 passos per crear una gestió estratègica de recursos humans

El concepte de finances empresarials respon a aquestes preguntes generals.

Importància. Finançament del projecte

Cada startup necessita diferents tipus de finançament. Segons la indústria i el propòsit de l'organització, una startup pot tenir diferents necessitats de diners. Fins i tot les startups de la mateixa indústria tindran diferents requisits d'efectiu.

És important entendre a qui recórrer per obtenir finançament. Inicialment, cada emprenedor d'inici considerarà apropar-se als seus amics, família, banc, capital de risc, business angels i altres fonts rellevants. Però la majoria d'emprenedors s'enfronten a problemes comuns com demanar un gran capital, no entendre el potencial empresarial, obstacles en el treball, convèncer el client sobre les perspectives potencials, escepticisme sobre els plans de negoci, incertesa sobre la posada en marxa.
Molts inversors tindran en compte factors com la vostra competència, el risc polític, la mida del mercat, les perspectives, la força del vostre equip i altres factors abans d'invertir en el vostre negoci. Per respondre a totes aquestes preguntes, els emprenedors han de conèixer les finances emprenedores.

La quantitat de finançament necessària per a una startup depèn dels somnis i aspiracions de l'emprenedor. Ha de trobar inversors per invertir en el seu negoci, dels quals els haurà de convèncer.

Fonts. Finançament del projecte

Com aconseguir finançament per a un projecte

Com aconseguir finançament per a un projecte?

1. Business angels

Un inversor privat es coneix com a business angel que inverteix part de les seves finances i temps en les primeres etapes del desenvolupament d'una empresa. Normalment, les inversions d'àngel són tres vegades més grans que les inversions de capital risc.

Els orígens dels inversors àngels es remunten a Frederick Terman, que juntament amb William Shockley és conegut com el pare de Silicon Valley.

2. Capital risc. Finançament del projecte

El capital risc és un mètode de finançament en el qual els inversors financers participen en el capital d'una nova empresa per efectiu i directrius. Normalment busquen empreses de creixement ràpid que tinguin capacitats i equips efectius.

L'objectiu principal és obtenir beneficis venent la teva participació a l'empresa a mitjà termini. Esperen rendiments molt elevats en comparació amb altres mercats perquè corren un gran risc en invertir en una empresa relativament nova.
A més, els capitalistes de risc corporatius estan presents per centrar-se només en beneficis estratègics. Mentre que els business angels inverteixen els seus diners, els capitalistes de risc inverteixen en altres persones. Els capitalistes de risc entren en l'etapa de creixement, mentre que els business angels inverteixen en una etapa molt primerenca.

3. Suport econòmic. Finançament del projecte

Aquest és un terme que s'utilitza per referir-se a diversos mètodes per evitar les inversions financeres d'inversors externs. Al mateix temps, els fundadors inverteixen els seus propis diners, la qual cosa els dóna la llibertat de desenvolupar la seva empresa.

Hi ha diferents tipus de bootstrapping financer: capital compartit, patrimoni de la llar, finançament del propietari, pagament diferit, deute personal, etc.

4. Finançament extern

Les empreses utilitzen finançament extern perquè necessiten més finançament del que els propietaris poden proporcionar. Utilitzen diversos inversors financers, com ara business angels, inversors externs, capital risc, fons de cobertura i altres fonts.

El finançament extern és car per a una empresa, com pagar un préstec d'interès elevat sobre el capital d'una empresa.

5. Redempció. Finançament del projecte

Es tracta de formes de finançament corporatiu que s'utilitzen per transferir la propietat de diverses maneres. Una empresa pot ser privada i lliure de regulacions, o pot ser pública.

També significa canviar o reorientar la missió i la visió de l'empresa a mesura que canvia la propietat. Els canvis no acaben aquí, sinó que continuen amb canvis en la línia de productes, optimització de diversos processos segons titularitat i substitució de la gestió existent.

Hi ha diverses opcions de recompra, a saber:

1. Compra de gestió. Finançament del projecte

En aquest cas, el capital privat esdevé el patrocinador de l'equip directiu. L'equip directiu identifica una oportunitat de negoci a un preu molt elevat.

2. Compra amb palanquejament

Aquest tipus de compra sol ser una combinació de finançament de deute i capital. La intenció és desbloquejar el valor ocult afegint una quantitat important de deute al balanç de l'empresa.

3. Recompra secundària. Finançament del projecte

Una compra secundària és una empresa de compra apalancada d'una altra empresa de capital privat.

Noves fonts de finançament emprenedor

Noves fonts de finançament emprenedor

1. Acceleradores i incubadores

L'objectiu de les acceleradores i incubadores és ajudar les empreses a créixer amb assessorament, accés a la xarxa, recursos compartits i tutories. En la majoria dels casos, també ofereixen espai físic juntament amb recursos econòmics.

Al contrari, esperen capital de l'empresa. Les acceleradores i les incubadores poden ser institucions públiques o privades.

2. Crowdfunding. Finançament del projecte

En el crowdfunding, un concepte de producte es presenta en una plataforma amb un pla de negoci. És per al públic i el públic i se'n recapten diners.

Hi ha quatre tipus diferents de crowdfunding:

1. Crowdfunding basat en la inversió

També es coneix com equity crowdfunding, on els emprenedors s'acosten obertament a nosaltres en un lloc web. La seva intenció principal és vendre un nombre determinat d'accions.

2. Crowdfunding basat en recompenses. Finançament del projecte

Aquest tipus de crowdfunding és similar al bootstrapping financer, ja que els financers reben la recompensa més típica: el lliurament del producte. De vegades també poden rebre productes o serveis personalitzats.

3. Crowdfunding basat en donacions

Normalment, les persones o les ONG utilitzen el finançament col·lectiu basat en donacions per recaptar diners per a una causa.

4. Crowdfunding basat en el préstec. Finançament del projecte

Els prestadors reben un tipus d'interès fix sobre els seus préstecs, que és l'objectiu principal de la multitud.

3. Capital risc corporatiu

Es tracta d'inversions de risc d'empreses conegudes en startups o empreses en creixement. En lloc de comprar una startup directament, prenen una participació majoritària en aquestes empreses joves i les ajuden a créixer el mercat.

Normalment, els inversors de capital de risc corporatiu inverteixen en l'etapa inicial o tardana d'una empresa.

4. Family offices. Finançament del projecte

Les famílies amb molt gran capital i grans empreses obren les seves pròpies oficines. La tasca principal d'aquestes oficines és gestionar el teu patrimoni. Aquestes family offices també inverteixen en diferents negocis en creixement.

5. Capital risc estatal

A més de les empreses privades que participen en capital risc, les empreses públiques també han creat el seu propi finançament de capital risc. El seu objectiu és ajudar les noves empreses a resoldre problemes financers i a superar la bretxa entre l'empresa i les finances.

6. Fons d'inversió basats en la propietat intel·lectual. Finançament del projecte

Aquests fons d'inversió inverteixen en propietat intel·lectual. Primer estudien les patents. Quan inverteixen en propietat intel·lectual, poden monetitzar-la i utilitzar aquests fons per fer créixer la seva empresa.

En conseqüència, els fons d'inversió en propietat intel·lectual no proporcionen deute ni capital.

7. Finançament per deute garantit per propietat intel·lectual

El finançament de deutes recolzat per IP és on les empreses aprofiten el valor econòmic de la seva propietat intel·lectual. L'objectiu principal és obtenir préstecs dels bancs.

Intenten obtenir-los d'entitats financeres on els drets de propietat intel·lectual es poden utilitzar com a garantia. Aquests instruments solen tenir costos d'estructuració molt elevats i altres components importants a l'hora de finançar startups.

8. Miniobligacions. Finançament del projecte

Són bons públics que s'emeten en el segment de bons especials. També reflecteixen la voluntat de l'empresa de reduir la seva dependència dels bancs per al finançament de les activitats.

9. Fons de capital risc social

Proporcionen finançament inicial a empreses socials l'únic objectiu de les quals és el benefici. El finançament pot ser en forma de capital social o capital de deute, i seva l'objectiu principal continua sent aconseguir rendibilitats financeres raonables mitjançant l'impacte social.

10. Fons gestionat per la Universitat. Finançament del projecte

Es van posar en marxa recentment per donar suport a les idees dels graduats universitaris, del professorat o del personal. Aquests fons són necessaris per preparar la tecnologia i transferir-la al sector privat o al soci de desenvolupament.

11. Prestadors de deute de risc

Els fons de deute d'empresa són prestadors o institucions financeres especialitzades en oferir préstecs només a empreses emergents. Encara que no demanen valors o flux de caixacom els bancs tradicionals.

Com aconseguir finançament per a un projecte?

Com aconseguir finançament per a un projecte

Aconseguir finançament per al teu negoci ja no és fàcil. Hi ha diferents actors al mercat com ara crowdfunding, acceleradors, etc. i s'han trobat diverses eines de finançament com el negoci peer-to-peer al mercat. A més, els governs de diferents països estan considerant nous jugadors per resoldre els seus problemes financers.
Tot i que el finançament segueix sent responsabilitat exclusiva del finançador, podeu jugar un paper important en l'obtenció de finançament. La vostra empresa pot ser molt ambiciosa, però si el financer no pot aconseguir-ho, no obtindreu els diners per començar.
Per tant, el primer que és important és que el financer ha d'estar relacionat amb l'empresa. Ell hauria de veure el potencial en el negoci, així com en les vostres habilitats.

Quan es demana finançament, es realitza una avaluació completa i cal assegurar-se que tots els aspectes del negoci estan gestionats i ben organitzats.

L'equip, la direcció, els objectius a curt termini, la visió a llarg termini, les perspectives del mercat, els competidors, els possibles obstacles i les seves solucions, tot això s'ha de pensar i planificar. Això demostra que estàs preparat per a tot tipus de riscos del mercat i que coneixes el teu negoci i mercat.

Valoració en Finances Emprenedores

La valoració empresarial ve determinada per la planificació financera i és una eina de màrqueting important per als inversors. El caràcter particular de l'inici no es reflecteix en els mètodes tradicionals de reserva, que es basen en la comptabilitat i descompte de fluxos d'efectiu.

En aquest cas, s'utilitza el mètode del capital risc.

Mètode de capital risc. Finançament del projecte

Que determinar el valor d'una startup, el capital risc es pregunta: Quin percentatge de la cartera he de tenir a la sortida per garantir la TIR que vaig comprometre amb els meus inversors?

Hi quatre etapes, mitjançant el qual podeu desglossar la valoració de la futura empresa. Els passos són els següents:

 1. El valor de l'empresa es determina a la sortida
 2. Quina és la quota o percentatge de capital risc sol·licitat a la sortida?
 3. El nombre d'accions que s'han d'adquirir per obtenir la posició esperada a l'empresa.
 4. El preu màxim per acció que esteu disposat a pagar per a la ronda de finançament actual.

Normalment es veu que hi ha diverses rondes de finançament. Els inversors de capital risc prefereixen les inversions escèniques. Això és preferible perquè necessiten reduir els diners que s'estan invertint amb un risc molt alt i mantenir el control sobre els emprenedors a través de les etapes.

Sortida

En els darrers anys, el mercat de finançament empresarial ha experimentat canvis radicals. Hi ha diversos actors nous en el mercat de finançament de nous negocis.

S'ha observat que molt pocs empresaris reben finançament de fora. És quan actius són grans o quan la startup té un potencial de creixement molt elevat i un pla de sortida per atraure business angels i diversos capitalistes de risc. Quan una startup requereix finançament, les garanties personals i els préstecs són molt importants.

Els fundadors d'empreses recapten la majoria del capital. Normalment és més fàcil obtenir un préstec que obtenir finançament d'una part externa. Si ets molt alt creixement empresarial Amb un pla de sortida mitjançant una OPI en un termini de 5 a 7 anys, hauríeu de limitar les necessitats financeres de la vostra empresa.

El teu assistent a l'empresa de publicitat i impremta "АЗБУКА«