El disseny de logotip és el procés de creació d'un símbol gràfic únic que és una representació visual d'una marca, empresa o producte. El logotip té un paper important en la marca, la identificació i la comunicació amb els consumidors. Aquests són els passos i aspectes clau del procés de disseny del logotip:

1. Recerca i comprensió:

 • Sessió d'informació: Obtenció d'informació del client sobre l'empresa, els seus valors, objectius, públic objectiu i preferències d'estil.
 • Recerca de mercat: Investiga els competidors i analitza les tendències del sector per identificar característiques úniques.

2. Desenvolupament del concepte de logotip:

 • Creació d'idees: Formació de diversos conceptes, idees i direccions per al futur logotip.
 • Mosaic d'idees: Realització d'un mosaic de formes, colors, tipus de lletra i estètica general.

3. Esbossos i treballs conceptuals:

 • Treballant amb esbossos: Creació dels esbossos de primera mà visualitzant possibles opcions de logotip.
 • Selecció d'idees prometedores: Selecció dels millors conceptes per a un posterior desenvolupament.

4. Desenvolupament del logotip. Paleta de colors i tipografia:

 • Selecció de color: Determinar una paleta de colors que coincideixi amb la vostra marca i objectius.
 • Tipografia i tipus de lletra: Desenvolupament o selecció de fonts adequades per a la visualització del logotip.

5. Versió digital:

6. Desenvolupament del logotip. Prova i perfeccionament:

 • Prova de llegibilitat: La creença que el logotip és llegible i comprensible diferents mides.
 • Comentaris: Rebre comentaris del client i, possiblement, del públic objectiu, amb els posteriors ajustos.

7. Documentació i llibre de marca:

 • Creació de la documentació: Elaboració d'arxius i documents indicant colors, tipus de lletra i altres elements del logotip.
 • Llibre de marca: Creació d'un llibre de marca que inclogui regles d'ús del logotip en diversos contextos.

8. Lliurament al client i finalització:

 • Proporcionar fitxers: Transferència al client de tots els fitxers necessaris per utilitzar el logotip.
 • Finalització del projecte: Finalització oficial del projecte després de l'aprovació del logotip pel client.

9. Desenvolupament del logotip. Distribució i ús:

 • Ús en diversos contextos: Aplicació del logotip en diversos suports (paper, web, productes).
 • Publicitat i marca: Integració del logotip en campanyes publicitàries i altres eines de marca.

El procés de disseny del logotip requereix creativitat, anàlisi acurada i comprensió de la marca. Cada etapa és important per crear un únic i reeixit un logotip que transmeti valors de manera efectiva i identifiqui la marca.

Marca de logotip. Desenvolupament del logotip

Logomark" és un símbol o signe gràfic que forma part d'un logotip complex o que es pot utilitzar per separat identificació de marca. A diferència d'un logotip de paraula completa, un logotip se centra en una idea gràfica, símbol o imatge únic que és fàcilment reconeixible i associada a una marca específica. El desenvolupament del logotip inclou diverses etapes clau:

1. Recerca i briefing:

 • Comprensió de la marca: Estudiar la marca, els seus objectius, valors i públic objectiu.
 • Anàlisi competitiva: Investiga els logotips dels competidors per evitar semblances.

2. Desenvolupament del logotip. Generació d'idees i esbossos:

 • Procés creatiu: Creació de moltes idees i esbossos per a logomarks.
 • Comptabilització de la singularitat: Enfortint elements singulars que destacarà el logotip entre d’altres.

3. Paleta de colors i forma:

 • Selecció de color: Determinar colors que coincideixen amb la marca i el seu estil.
 • Treballant amb Form: Recerca i determinació de la forma del logotip.

4. Desenvolupament del logotip. Vectorització i processament digital:

 • Creació de versions vectorials: Converteix esbossos a format vectorial per a l'escalabilitat.
 • Refinament i optimització: Treballant els detalls i optimitzant imatges per a diversos mitjans.

5. Prova i perfeccionament:

 • Prova de reconeixement: Comprovació de la facilitat de reconeixement d'un logotip en diverses condicions.
 • Comentaris: Obtenció de feedback del client i, si és possible, dels representants del públic objectiu.

6. Integració a Brandbook:

 • Definició d'ús: Indicació de les normes d'ús dels logomarks en diversos contextos.
 • Llibre de marca: Inclusió d'una marca de logotip en un llibre de marca amb una paleta de colors, tipus de lletra i altres elements.

7. Desenvolupament del logotip. Proporcionar al client i utilitzar:

 • Proporcionar fitxers: Transferència al client de tots els fitxers necessaris per utilitzar el logomark.
 • Distribució i aplicació: Ús de logotips en diversos mitjans i campanyes publicitàries.

8. Definició de suport de logotip de Word (si cal):

 • Integració del logotip de Word: Decidir si la marca del logotip s'utilitzarà juntament amb el component de text o per separat.
 • Alineació amb el logotip de Word: Si hi ha un logotip verbal, la creença que el logotip i el text estan en harmonia entre si.

El desenvolupament d'una marca de logotip requereix un enfocament creatiu acurat i un estudi acurat de la marca. Ha de ser fàcilment reconeixible, atractiu i reflectir aspectes clau de l'empresa o producte.

Disseny del logotip del monograma

Disseny del logotip del monograma

Disseny del logotip de la mascota per al desenvolupament del logotip de l'aplicació

Disseny del logotip de la mascota per a l'aplicació

Desenvolupament de logotip per a una marca de perruqueria

Desenvolupament de logotip per a una marca de perruqueria

Desenvolupament de logotip per a una marca de roba natural

Desenvolupament de logotip per a una marca de roba natural

 

Marca de paraula. Desenvolupament del logotip.

Marca de paraula" és tipus de logotip, que consisteix en una paraula escrita amb un estil de lletra específic. Aquest tipus de logotip presta atenció al text i a la tipografia, fent del text en si l'element principal d'identificació de la marca. El desenvolupament del logotip de Wordmark inclou diversos passos clau:

1. Recerca i briefing:

 • Comprensió de la marca: Estudiar la marca, els seus objectius, valors i públic objectiu.
 • Anàlisi competitiva: Investiga els logotips dels competidors per evitar semblances.

2. Desenvolupament del logotip. Paleta de lletres:

 • Selecció de fonts: Determinar el tipus de lletra que millor reflecteix el caràcter de la marca.
 • Prova diverses opcions: Provant diferents tipus de lletra per aconseguir el millor efecte visual.

3. Treball tipogràfic:

 • Creació i experimentació: Treballant amb text, creant diferents opcions i estils.
 • Treball amb proporcions i col·locació: Assegurant equilibri i bona llegibilitat.

4. Desenvolupament del logotip. Paleta de colors (si s'utilitza):

 • Selecció de color: Determinació del color del text si la paraula marca té color.
 • Opcions de color: Tenint en compte diferents opcions d'esquemes de colors.

5. Prova i perfeccionament:

 • Prova de llegibilitat: Comprovació de la llegibilitat del logotip en diverses condicions i escales.
 • Comentaris: Obtenció de feedback del client i, si és possible, dels representants del públic objectiu.

6. Integració a Brandbook:

 • Definició d'ús: Especificació de regles per a l'ús de la marca verbal en diversos contextos.
 • Llibre de marca: Incloure una paraula marca en un llibre de marca amb una paleta de colors, tipus de lletra i altres elements.

7. Desenvolupament del logotip. Proporcionar al client i utilitzar:

 • Proporcionar fitxers: Transferència al client de tots els fitxers necessaris per utilitzar wordmark.
 • Distribució i aplicació: Ús de wordmark en diversos mitjans i campanyes publicitàries.

8. Prova de força:

 • Diversos mitjans: Comprovació de com es veu la marca verbal en diferents suports (paper, lloc web, productes).
 • Adaptar-se a diferents mides: Garantir que el logotip es mantingui llegible en diferents mides.

9. Desenvolupament del logotip. Definició d'elements addicionals (si cal):

 • Elements gràfics addicionals: Decidiu si calen elements gràfics addicionals a més de la marca verbal.
 • Alineació amb altres elements de marca: La creença que la marca verbal està en harmonia amb altres elements de la marca.

Dissenyar un logotip de marca de lletra requereix una selecció acurada de tipus de lletra, una bona comprensió de la marca i proves exhaustives per garantir que sigui llegible i eficaç en una varietat de configuracions.

Disseny de logotip a l'estil Picasso Desenvolupament de logotip

Una marca verbal és un nom de marca que acompanya una icona de logotip. Pot ser autònom: algunes marques només tenen un logotip amb una marca sense icona.

El focus es centra en l'estil tipogràfic i la llegibilitat. Com que això és tan important per al reconeixement del nom, les lletres han de ser llegibles en una àmplia gamma de mides i distàncies.

Les lletres personalitzades també es prefereixen a una font estàndard per ressaltar una identitat única. Dit això, moltes marques conegudes utilitzen tipus de lletra com a punt de partida per a les seves marques verbals.

Una altra consideració és quan la tipografia de la marca verbal esdevé la base de la resta de tipus de lletra que utilitzarà la marca (per exemple, en lletres i publicitat). Els dissenyadors han de fer un ús efectiu de com fonts de logotip transmetre a través de la seva forma i estil. Desenvolupament del logotip

Decoració de festes Desenvolupament del logotip

per a la marca de decoració de festes

Disseny de logotip amb lletres manuals

Normalment, els logotips de les marques de paraules es prefereixen que estiguin escrits a mà.

Per als logotips només de marca de lletra, molts dissenyadors opten per un estil de lletres manuals més creatius donada la manca de cap altre gràfic. Això pot ser útil sempre que estigui a la marca i sigui llegible. Algunes marques verbals també poden contenir elements gràfics que no necessàriament han d'estar sols com a logotip, com ara el somriure d'Amazon o el globus del logotip d'Alicia's Pop Up Party que es mostra aquí.

Eslògan. Desenvolupament del logotip.

Un eslògan (o lema) és una expressió breu i memorable que acompanya un logotip o una marca i té com a objectiu emfatitzar els valors clau, els avantatges o les característiques úniques d'un producte o empresa. El desenvolupament d'un eslògan inclou diversos passos importants:

1. Recerca i comprensió de la marca:

 • Valors i posicionament: Definició de valors clau i posicionament de marca.
 • El públic objectiu: Comprendre quins missatges poden ser més atractius per al vostre públic objectiu.

2. Desenvolupament del logotip. Anàlisi de competidors i tendències:

 • Competidors: Estudia els eslògans dels competidors per evitar repeticions i destacar.
 • Tendències del sector: Anàlisi de tendències en la creació d'eslògans.

3. Definició de l'objectiu de l'eslògan:

 • Significat clar: Aclariment de què ha d'expressar exactament l'eslògan (singularitat, benefici, ambient, etc.).
 • Objectius de marca: Definir els objectius que la marca vol assolir amb l'ajuda d'un eslògan.

4. Desenvolupament del logotip. Sessions creatives:

 • Pluja d'idees: Sessions destinades a generar moltes idees per a un eslògan.
 • Associacions i paraules: Ús de paraules clau i associacions associades a la marca.

5. Compressió i refinament:

 • Projecció d'idees: Seleccionar les millors idees en funció de la seva rellevància i força emocional.
 • Aclariment de la redacció: Portant la redacció a versions més concises i memorables.

6. Desenvolupament del logotip. Proves i comentaris:

 • Prova de força: Comprovació de possibles eslògans la seva efectivitat i memorabilitat.
 • Comentaris del públic objectiu: Obtenció de l'opinió del públic objectiu.

7. Treball lingüístic professional:

 • Rima i so: Creació d'un eslògan amb un so agradable i, si cal, amb rima.
 • Claredat i senzillesa: Confiança que l'eslògan és fàcil d'entendre i transmet el significat necessari.

8. Integració amb el logotip:

 • Harmonia amb el disseny: La creença que l'eslògan es combina harmònicament amb disseny de logotip.
 • Comprovació de la llegibilitat: Assegureu-vos que l'eslògan sigui llegible i comprensible en combinació amb el logotip.

9. Desenvolupament del logotip. Comprovació legal:

 • Registre: Comprovació de la singularitat i registre de l'eslògan, si cal.

10. Ús en publicitat i mitjans de comunicació:

 • Aplicació en publicitat: Integració de l'eslògan en campanyes publicitàries i altres mitjans promocionals.
 • Control d'ús: Feu un seguiment de com s'utilitza l'eslògan en diversos mitjans.

Quan un eslògan es desenvolupa tenint en compte les característiques de la marca i les preferències del públic objectiu, es pot convertir en una potent eina de reconeixement i comunicació efectiva amb els consumidors.

Disseny de logotip de marca de xiclet Desenvolupament de logotip

L'eslògan acompanya la marca i pot contenir informació sobre la naturalesa de l'empresa.  

Com que la informació té una prioritat més baixa que un nom de marca, normalment contrasta la paraula marca amb un estil tipogràfic més petit, més prim o més condensat. Normalment utilitzarà un tipus de lletra en comptes de la tipografia personalitzada i s'hauria d'adaptar, ja que un eslògan empresarial pot canviar amb el temps en funció del màrqueting. estratègia. A més, no és tan important que l'eslògan sigui llegible des de lluny. En algunes versions del logotip, es pot ometre completament perquè és una característica sense importància. Desenvolupament del logotip

Disseny de logotip amb eslògan

Disseny de logotip amb eslògan

Disseny de logotip amb eslògan Desenvolupament de logotip

Disseny de logotip amb eslògan

Un lema és més útil per a marques noves o desconegudes perquè ofereix un context més senzill que un logotip (que es basa en imatges i atractiu emocional) i una marca verbal (que només indica a l'espectador el nom de la marca).

Data i lloc de fundació

La data i la ubicació de la fundació d'una empresa poden proporcionar context i inspiració addicionals per al disseny del logotip. A veure com aquests elements poden influir en el procés desenvolupaments:

1. Recerca històrica de l'empresa:

 • Data establerta: Entendre quan es va fundar una empresa ajuda a tenir en compte la seva història i tradicions.
 • Lloc de fundació: Les característiques culturals i l'estil poden variar segons la ubicació de la fundació.

2. Desenvolupament del logotip. Característiques arquitectòniques i culturals:

 • Símbols locals: Integració de símbols locals o elements arquitectònics característics de la regió fundacional.
 • Paleta de colors: Utilitzeu colors que puguin estar associats a les tradicions locals o al paisatge.

3. Compromís amb els elements històrics:

 • Disseny retro: Utilitzar elements de disseny, característica de l'època de la fundació de l'empresa.
 • Ús de logotips originals: Tornant als logotips originals de l'empresa, si existien en el moment de la fundació.

4. Desenvolupament del logotip. Valors fonamentals:

 • Identificació amb valors fonamentals: Reflex dels principis i valors clau de l'empresa en el logotip.
 • Ús de símbols: Inclou símbols que reflecteixen els principis bàsics de la marca.

5. El públic objectiu:

 • Comprendre el públic objectiu: Adaptació del disseny a les preferències i expectatives del públic objectiu.
 • Identificació local: La creença que el logotip és fàcilment reconeixible i comprensible en l'entorn local.

6. Desenvolupament del logotip. Percepció moderna:

 • Disseny modern: La capacitat d'utilitzar elements de disseny moderns perquè el logotip compleixi els estàndards moderns.
 • Pertinència: La creença que el logotip compleix els requisits i la percepció actuals de la marca actual.

7. Equilibri entre tradició i innovació:

 • Preservació de la identitat: Mantenir els elements clau de la identitat d'una empresa encara que el logotip estigui actualitzat.
 • Innovació en el context: Disseny innovador, tenint en compte els requisits moderns.

8. Proves i comentaris:

 • Proves localment: Comprovar com la comunitat local percep el logotip.
 • Comentaris dels cofundadors o dels empleats: Obtenció de les opinions dels associats a la història de l'empresa.

9. Desenvolupament del logotip. Respecte a les identitats culturals:

 • Evitar errors culturals: La creença que el disseny respecta i no altera les característiques culturals del lloc.

10. Compliment de l'estratègia de marca:

 • Logotip com a part de l'estratègia de marca: Convèncer que el logotip és coherent amb l'estratègia global de la marca.

L'ús de dades històriques de l'empresa en el procés de disseny del logotip pot crear una connexió més profunda amb la marca i la seva història, així com augmentar el reconeixement entre el públic objectiu.

 

Disseny de logotip d'estil emblema vintage

Disseny de logotip d'estil emblema vintage

Disseny de logotip d'estil emblema vintage

С punts de vista disseny, el seu tipus de lletra és encara més petit que l'eslògan. Normalment, la data es col·loca a sobre de la marca de lletra, amb la "estd" alineada a l'esquerra i la data a la dreta, i aquest espai es centra a sota de la marca de lletra, creant un disseny equilibrat.

Enquadrament. Desenvolupament del logotip.

Un marc és un element de disseny de logotip opcional que tanca el logotip dins de la impressió o destaca determinats elements del logotip amb línies decoratives.

"Enmarcar" en el disseny del logotip fa referència a la creació de marcs, vores o elements visuals al voltant del logotip. Això pot afegir una capa addicional d'estil, ressaltar la importància del logotip o afegir detalls addicionals al disseny. Vegem diverses maneres d'utilitzar l'enquadrament en el disseny del logotip:

1. Formes geomètriques:

 • Marcs rectangulars: Creeu un marc rectangular al voltant del logotip per crear un contorn clar.
 • Marcs rodons o ovals: Utilitzant rodó o oval formes per ressaltar el logotip.

2. Desenvolupament del logotip. Línies i contorns:

 • Línies fines: Afegeix línies fines al voltant del logotip per crear un contorn.
 • Esquemes gràfics: Ús d'elements gràfics com ara línies per crear contorns interessants.

3. Zones i Segments:

 • Segmentació del logotip: Divisió del logotip en segments mitjançant formes geomètriques.
 • Zones de color: Ús de diferents colors o tons per emmarcar diferents parts del logotip.

4. Desenvolupament del logotip. Shadow and Knockback:

 • Ombra: Afegeix una ombra al voltant del logotip per crear un efecte 3D.
 • Recull: Creant visualment la impressió que el logotip "cau" del fons.

5. Ornament i decoració:

 • Patrons ornamentals: Integració d'elements decoratius o patrons al voltant del logotip.
 • Elements del marc: Afegiu decoracions de marc per afegir estil.

6. Solucions tipografiques:

 • Marc del logotip de la paraula: Afegeix un marc al voltant de la part de text del logotip.
 • Selecció de font: Ús de línies més gruixudes o més estretes al voltant dels tipus de lletra.

7. Desenvolupament del logotip. Minimalisme i simplicitat:

 • Línies fines: Utilitza línies minimalistes i fines per a un enquadrament delicat.
 • Detalls mínims: Afegeix un marc mínim per mantenir el disseny senzill.

8. Solució de color:

 • Colors contrastats: Utilitzeu colors contrastats per emmarcar i ressaltar el logotip.
 • Esquema de colors: Creació d'un esquema de colors per al marc que coincideixi colors del logotip.

9. Desenvolupament del logotip. Experiments amb l'espai:

 • Jugant amb l'espai: Ús de marcs per crear efectes de profunditat visual.
 • Divisió en capes: Divisió dels elements del logotip en primer pla i fons mitjançant marcs.

10. Adaptació a diferents mitjans:

 • Escalabilitat: Assegura que el marc segueix sent efectiu en diferents mides de logotip.
 • Adaptació al fons: Assegureu-vos que el marc coincideixi amb els diferents fons sobre els quals es col·locarà el logotip.

11. Comprovació en dispositius mòbils:

 • Llegibilitat en pantalles petites: Garantir que l'enquadrament mantingui la seva llegibilitat i eficàcia al llarg del temps dispositius mòbils.

L'ús de sanefes en el disseny del logotip requereix un acurat equilibri entre la decoració i la funcionalitat per garantir que sigui eficaç i fàcil d'entendre.

Desenvolupament de logotip per a una marca de cervesa

Desenvolupament de logotip per a una marca de cervesa

Disseny de logotip decoratiu en estil vintage

Disseny de logotip decoratiu en estil vintage

Les sanefes ornamentals són especialment habituals als emblemes, on poden imitar segells o rètols vintage. Quan el disseny d'un logotip té molts elements, els adorns com els aspectes destacats i els colors poden ajudar a dirigir l'ull o donar èmfasi. Els plans més elaborats solen indicar elegància o sofisticació, ja que els trets en si són una extravagància innecessària.

Disseny de logotip per a streamer

Aquest logotip està emmarcat per un escut.

Disseny per a una marca de te de bombolles

Aquest logotip està emmarcat per línies abstractes.

 

Antecedents

El fons del logotip és el fons sobre el qual es col·loca el propi logotip. L'elecció del fons és important paper en la creació de la percepció visual global del logotip i en la seva adaptació a diferents entorns i mitjans. Vegem alguns aspectes a tenir en compte a l'hora de dissenyar un fons de logotip:

1. Contrast i llegibilitat:

 • Logotip destacat: El fons ha de proporcionar prou contrast amb el logotip perquè sigui clarament visible.
 • Llegibilitat: Assegureu-vos que el logotip sigui clarament llegible en segon pla sense perdre detalls clau.

2. Desenvolupament del logotip. Harmonia de colors:

 • consistència del color: El fons ha d'estar en harmonia amb colors del logotip, creant integritat visual.
 • Efectes de contrast: De vegades podeu utilitzar colors contrastats per crear un efecte visual únic.

3. Minimalisme i simplicitat:

 • No distreu l'atenció: El fons no ha de distreure l'atenció del contingut principal del logotip.
 • Fons blanc: Sovint s'utilitza un fons blanc per crear un aspecte net i minimalista.

4. Desenvolupament del logotip. Adaptació a diferents orígens:

 • Transparència: L'ús d'un fons transparent pot permetre que el vostre logotip s'adapti de manera més flexible a diferents fons.
 • Antecedents de l'esquema: Si col·loqueu el vostre logotip sobre una fotografia o un fons de colors, podeu utilitzar un fons de contorn per ressaltar-lo.

5. Efectes i textures:

 • Gradients i textures: L'ús de degradats o textures al fons pot donar al vostre logotip un aspecte únic i interessant.
 • Efectes de transició: Transicions suaus de colors contra el fons poden crear l'efecte de profunditat.

6. Desenvolupament del logotip. Context i entorn:

 • Adaptació al medi ambient: La creença que el fons coincideix amb el context en què s'utilitzarà el logotip (per exemple, a l'interior d'una botiga o en un lloc web).
 • Impacte emocional: Tenint en compte quin efecte emocional hauria de provocar el fons.

7. Proves en diversos dispositius:

 • Llegibilitat mòbil: Comprovació de com es veu el logotip en dispositius mòbils amb diferents fons.
 • Adaptació a materials impresos: Assegureu-vos que el logotip es veu bé quan s'imprimeix en diversos materials.

8. Estratègia de marca:

 • Coherència amb el Brand Book: Els antecedents han de ser coherents amb el llibre de marques de l'empresa i la seva estratègia general.
 • Associacions amb la marca: El fons pot crear associacions amb atributs clau de la marca.

9. Desenvolupament del logotip. Mida i escala:

 • Escalabilitat: La creença que el fons segueix sent efectiu en diferents mides de logotip.
 • Proporcionar espai: El fons ha de proporcionar prou espai al voltant del logotip per aïllar-lo.

10. Tipus de suport i canal de distribució:

 • Disseny web: Desenvolupament d'un fons tenint en compte les característiques del disseny web (per exemple, un fons fosc per a un logotip clar en un lloc web).
 • Impressió i embalatge: Adaptació a les condicions de fons que es poden produir durant la impressió o l'ús en embalatge.

L'elecció d'un fons per a un logotip depèn de molts factors, com ara els valors de la marca, la paleta de colors, el context d'ús i els canals multimèdia en què es col·locarà el logotip. És important assegurar-se que el fons admet els objectius i l'estil de la marca.

 

Disseny de maqueta per a una marca de cafè

Disseny de maqueta per a una marca de cafè

Disseny per a una marca d'articles per a la llar amb un fons subtil

Disseny per a una marca d'articles per a la llar amb un fons subtil

A part de les presentacions del logotip, en què el dissenyador pot triar un fons sòlid o crear una maqueta tridimensional del logotip, no sempre es poden planificar amb antelació altres fons sobre els quals es pot mostrar el logotip. Tanmateix, el dissenyador pot personalitzar el logotip perquè sigui llegible en diversos fons com a part del procés de disseny.

Espai negatiu

Espai negatiu (o "espai negatiu") en el disseny del logotip és l'àrea no utilitzada o il·luminada al voltant i entre els elements principals del logotip. Aquest espai es forma al voltant de les formes i figures del logotip, així com entre elles. L'ús efectiu de l'espai negatiu pot crear logotips únics i memorables. Vegem com s'utilitza això quan es desenvolupa un logotip:

1. Creació de formes:

 • Relació entre figures: Utilitzar l'espai negatiu per formar formes que poden crear objectes secundaris.
 • Integració de fons: L'espai negatiu pot formar part del fons general, cosa que proporciona elements addicionals al logotip.

2. Desenvolupament del logotip. Imatges ocultes:

 • Creació d'imatges ocultes: Ús d'espai negatiu per formar imatges o objectes que poden ser secundaris al logotip.
 • Jugant amb la imaginació: L'espai negatiu pot inspirar la imaginació de l'espectador.

3. Estil del text:

 • Espais negatius al text: Ús d'espai negatiu a les lletres d'un logotip de text per crear formes o imatges reconeixibles.
 • Originalitat: Experimenta amb formes de lletres i col·locació a través de l'espai negatiu.

4. Logotips "Façana-Façana inversa":

 • Formació de dos objectes: Utilitzant l'espai negatiu per formar un segon objecte dins del primer.
 • Efecte dinàmic: Creant una impressió de moviment o dinamisme.

5. Desenvolupament del logotip. Solucions de contorn:

 • Logotip d'esquema: Formar un logotip utilitzant espais negatius per crear un esquema al voltant del tema principal.
 • Selecció de la forma: Emfatitzar la forma d'un objecte mitjançant un contorn.

6. Logotips "Riddle":

 • Creació d'un endevinalla: Utilitzar l'espai negatiu per crear elements que formen preguntes o endevinalles.
 • Mantenir l'atenció: Intrigant l'espectador i mantenint l'interès pel logotip.

7. Simplicitat i minimalisme:

 • Efecte d'espai lliure: Deixant algunes zones del logotip desocupades, la qual cosa dóna lleugeresa i minimalisme al disseny.
 • Equilibri amb espai positiu: Equilibra l'ús de l'espai negatiu amb l'espai positiu per millorar la percepció.

8. Desenvolupament del logotip. Harmonia amb el medi ambient:

 • Adaptació a diferents orígens: L'espai negatiu pot ajudar un logotip a adaptar-se a diferents fons i entorns.
 • Preservació de la llegibilitat: Assegureu-vos que el logotip sigui clar i llegible, fins i tot quan canviï el fons.

9. Solucions elegants:

 • Línies elegants: Utilitzant línies fines i elegants d'espai negatiu per crear sofisticació.
 • Facilitat de percepció: Crear un disseny que sigui fàcil d'entendre tot i que es manté sofisticat.

10. Coordinació amb Brand Book:

 • Compliment de l'estil de marca: Assegurar que l'ús de l'espai negatiu sigui coherent amb l'estil general de la marca.
 • Element de marca: L'espai negatiu es pot convertir en una característica distintiva d'una marca.

L'ús de l'espai negatiu requereix un delicat equilibri i creativitat. Pot afegir unicitat, interès i una capa addicional de significat a un logotip.

Desenvolupament de logotips per a la marca

L'espai entre els elements del logotip (inclòs el kerning de fonts) és una consideració important.

 

Disseny d'espais negatius

Disseny d'espais negatius

Disseny d'espais negatius

 

Ajuntant elements de disseny de logotip. Desenvolupament del logotip

L'anatomia d'un disseny de logotip és important per a qualsevol dissenyador, però no n'hi ha prou. Per aconseguir un logotip reeixit, heu d'ajuntar aquestes parts de manera reflexiva i eficaç.

Disseny per a granja d'alpaques d'aventura

Les línies de la marca gràfica d'aquest logotip corresponen a l'estil d'escriptura de la seva marca verbal.

Tot i que cada part de l'anatomia d'un disseny de logotip pot merèixer la seva pròpia atenció, és feina del dissenyador assegurar-se que semblen estar junts. Durant la fase d'esbós del procés de disseny del logotip, molts dissenyadors comencen amb la característica principal del seu logotip (normalment un logotip o marca verbal). Això els dóna una referència visual al voltant de la qual dissenyar altres elements. Desenvolupament del logotip

Un enfocament podria ser crear cohesió mitjançant elements de disseny consistents; per exemple, el gruix de les línies il·lustratives pot coincidir amb el pes de la tipografia. D'altra banda, el contrast pot fer que els elements de disseny se sentin com si estiguessin parlant, reaccionant els uns contra els altres.

Disseny per a una marca d'accessoris per a gossos

 

Ajuntar elements de disseny de logotip és un procés creatiu i estratègic que requereix un compromís acurat amb la marca, la seva història i els seus objectius. Cada pas és important per crear un logotip efectiu i memorable.

 АЗБУКА»