La comunicació bidireccional és el procés d'intercanvi d'informació entre dues parts, que es basa en la interacció i l'intercanvi d'idees i opinions en ambdues direccions. Assumeix que tant l'emissor com el destinatari dels missatges poden participar de manera activa en el procés de comunicació.

El procés de comunicació bidireccional implica que l'emissor transmeti un missatge o informació que pot ser significativa per al destinatari. El destinatari, després d'haver rebut el missatge, el desxifra i respon amb comentaris. És a dir, és un procés de comunicació complet en el qual hi ha un flux continu d'informació entre l'emissor i el receptor.

La comunicació bidireccional es pot fer per veu o text. La missatgeria instantània, les converses telefòniques, els radioaficionats, els vídeos, els xats, etc. són exemples de comunicació interpersonal.

 

Què és la comunicació bidireccional?

Definició: La comunicació bidireccional es defineix com un tipus de comunicació en què les dues parts implicades en una conversa transmeten un missatge o intercanvien informació.

La comunicació bidireccional requereix la participació de l'emissor i del destinatari. L'emissor és qui s'encarrega de transmetre el missatge que cal transmetre. Qui rep el missatge és el receptor i s'encarrega de transmetre el feedback.

Per exemple, X és l'emissor i Y és el destinatari. X vol transmetre un missatge important a Y. Per tant, aquest missatge s'envia per correu electrònic a X. Havent rebut correu electrònic, Y respon i confirma amb un altre correu electrònic. Així és com es produeix el cicle de la comunicació bidireccional.

Compra de mitjans: definició, significat, etapes i consells

Tipus de comunicació bidireccional

La comunicació bidireccional pot ser vertical o horitzontal. La comunicació entre un subordinat i un superior en un entorn organitzatiu és una comunicació vertical bidireccional.

D'altra banda, la comunicació entre empleats del mateix rang s'anomena comunicació bidireccional horitzontal.

La importància de la comunicació bidireccional

La comunicació bidireccional és un procés iteratiu comú a la majoria de les empreses. Les empreses han de mantenir un contacte constant amb els seus empleats perquè no poden funcionar sense comunicació interpersonal. Així, es fa gairebé necessari disposar d'un flux continu d'informació entre totes les parts interessades.

Alguns dels motius pels quals la comunicació bidireccional és important:

1. Comunicació ininterrompuda

La comunicació bidireccional garanteix que no hi hagi barreres per al flux de missatges i comentaris. La part remitent pot transmetre el missatge sense problemes a través d'un canal com ara telèfon, correu electrònic, vídeo, etc. La part receptora també pot respondre aquest missatge sense cap dificultat.

2. Agraïment. Comunicació bidireccional

La comunicació bidireccional permet al destinatari confirmar que el missatge ha estat rebut i entès. Un cop el remitent envia un missatge, el destinatari el desxifra i després reconeix o envia comentaris a través del mateix canal. Això optimitza el compromís, el suport i la comprensió entre companys, líders i membres de l'equip.

3. Execució correcta de les ordres del cap

El paper de la comunicació bidireccional és vital per a totes les organitzacions, ja que permet als empleats o subordinats fer preguntes clarificadores al cap. Això garanteix que qualsevol instrucció, direcció, política o ordre donada per un superior es segueixi degudament. D'aquesta manera, qualsevol malentès sobre la tasca es pot aclarir ràpidament.

4. Suggeriments dels empleats

Els suggeriments dels empleats són importants si l'organització vol avançar. De vegades, els empleats poden recomanar grans idees que poden ajudar a millorar les polítiques i els plans de l'empresa. Així, la comunicació bidireccional els anima a fer els seus suggeriments.

5. Esborra el missatge. Comunicació bidireccional

Quan una organització segueix un model de comunicació bidireccional, hi ha poques possibilitats d'ambigüitat. Si el destinatari s'enfronta a alguna confusió sobre el missatge, pot contactar ràpidament amb el remitent per obtenir una mica de claredat.

6. Comunicació eficaç

La comunicació es fa efectiva quan la informació és ben entesa per ambdues parts. La comunicació bidireccional garanteix que aquesta eficiència es mantingui permetent que l'emissor i el receptor avaluïn i avaluïn les posicions dels altres.

7. Satisfacció laboral. Comunicació bidireccional

Amb la comunicació bidireccional, els empleats d'una organització poden demostrar com se senten, quins són els seus interessos i qualsevol queixa i opinió. Tot això es pot transmetre eficaçment a la direcció. Això permet a la direcció prendre les mesures necessàries per millorar el benestar dels empleats. Tots aquests esforços ajuden a augmentar la sensació de satisfacció laboral entre els empleats de l'organització.

Ús de la comunicació bidireccional en el lloc de treball

Diverses maneres en què la comunicació bidireccional pot ser eficaç per a l'optimització compromís dels empleats als llocs de treball:

1. Entendre l'audiència. Comunicació bidireccional

La comunicació bidireccional comença amb la comprensió de l'audiència, que són els empleats de l'organització. Les empreses s'han d'esforçar per proporcionar informació que els empleats consideren necessària per atraure seva i assolir l'èxit a l'organització.

Les empreses han de saber quina informació serà important per als empleats i què han de saber absolutament. Han de trobar maneres de promoure un diàleg saludable entre els empleats. A més, cal assegurar-se que els empleats no tinguin dubtes i puguin expressar lliurement les seves opinions.

2. Selecció de canals de comunicació.

Entendre l'audiència l'empresa ha de centrar-se en l'elecció canal o mètode de comunicació. Ha de trobar el millor i adequat tipus de mitjà per garantir un flux adequat d'informació.

Pot utilitzar tant els modes existents com els nous. Quan es tracta de canals per rebre feedback, una empresa pot utilitzar mecanismes formals o informals.

3. Fomentar el feedback dels empleats. Comunicació bidireccional

Les empreses han de prestar la deguda atenció als comentaris dels empleats. Un cop seleccionats els canals de feedback adequats, cal utilitzar aquest feedback per crear la impressió entre els empleats que la seva opinió és valuosa i significatiu.

Les respostes ràpides a les preguntes i suggeriments dels empleats garanteixen que es mantinguin compromesos amb la seva feina. Per fer-ho, cal designar una persona que resoldrà els problemes dels empleats a mesura que es plantegin.

4. Accions com a resposta al feedback rebut

Respondre als comentaris rebuts dels empleats és el pas més important que no es pot descuidar. Això pot ajudar eficaçment a construir una relació de treball sòlida. Quan una empresa dóna crèdit als empleats pel que han aportat canvis a l'organització, se senten respectats i valorats.

Els empleats han de tenir una comprensió de com la seva organització utilitza les seves recomanacions. Això només és possible amb una comunicació constant bidireccional per revelar resultats. Comunicació bidireccional

Comunicació unidireccional VS comunicació bidireccional.

COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL COMUNICACIÓ ÚNICA
L'emissor lliura un missatge al qual el destinatari respon amb alguns comentaris. El remitent només ha d'enviar un missatge al destinatari sense esperar una resposta.
Això garanteix que es mantingui certa precisió, ja que els empleats poden donar comentaris i esborrar les seves consultes en cas de qualsevol malentès. Sense un sistema de retroalimentació, mantenir la precisió és gairebé impossible.
Pot fer-se sorollós i pot no mantenir l'ordre. Tot i que la comunicació unidireccional pot donar pas a la imprecisió, és menys caòtica i manté l'ordre.
Obtenir comentaris dels empleats requereix molt de temps. La comunicació unidireccional es produeix ràpidament a causa de la manca d'un mecanisme de retroalimentació adequat.
Les trucades telefòniques, les videotrucades, les converses personals, les discussions en grup, etc. són exemples de comunicació bidireccional. Alguns dels exemples habituals són la ràdio, la televisió, els discursos, els discursos, els butlletins, els anuncis, etc.

Exemples de comunicació bidireccional

1. Missatgeria instantània

La missatgeria instantània us permet transmetre missatges i comentaris amb força rapidesa. Això permet que la gent sàpiga quan una altra persona veu un missatge o quan aquesta persona està en línia. Actualment és una característica integrada de diverses aplicacions per xarxes socials.

2. Xats

A les sales de xat, els missatges instantanis s'envien a grups de persones. Aquestes són sales comunitàries que no tenen restriccions per a ningú que s'hi uneixi. Hi ha un flux de comunicació lliure, ja que qualsevol pot enviar un missatge o comentaris.

3. Telèfon

Pot haver-hi una diferència en la manera com es dissenyen els telèfons ara versus la forma en què es van dissenyar llavors. Però el seu objectiu continuava sent el mateix. L'ús d'un telèfon facilita establir una comunicació bidireccional eficaç i arribar a algú que viu lluny.

4. Comunicació personal. Comunicació bidireccional

La comunicació cara a cara o el treball en xarxa és la manera més eficaç de transmetre missatges i rebre comentaris, ja que ajuda a crear oportunitats i a crear connexions sòlides a llarg termini.

Conclusió!

Òbviament, la comunicació bidireccional es produeix quan el destinatari comparteix comentaris o resposta després d'escoltar o analitzar el missatge del remitent.
A causa de l'efectivitat de la comunicació bidireccional, també s'anomena sistema de comunicació complet que tota organització hauria d'incloure. Algunes de les maneres en què això pot donar benefici les organitzacions estan gestionant l'ambigüitat, creant un entorn democràtic, augmentant la satisfacció laboral, assegurant relacions positives i optimitzant l'eficiència.

Què en penseu de l'efectivitat de la comunicació bidireccional en diversos sistemes empresarials i organitzatius?

Preguntes freqüents. Comunicació bidireccional.

 1. Què és la comunicació bidireccional?

  • La comunicació bidireccional és el procés d'intercanvi d'informació entre dues parts, on ambdues parts participen activament en la transmissió i la recepció de missatges. Això implica retroalimentació i comprensió mútua entre l'emissor i el receptor del missatge.
 2. Com distingir la comunicació bidireccional de la comunicació unidireccional?

  • En la comunicació bidireccional, ambdues parts tenen l'oportunitat de parlar, compartir idees, fer preguntes i proporcionar comentaris. En la comunicació unidireccional, la informació només es transmet d'una part i la retroalimentació pot ser limitada o absent.
 3. Per què és important la comunicació bidireccional a les empreses?

  • La comunicació bidireccional en els negocis promou una millor comprensió entre els empleats i la direcció, augmenta l'efectivitat del treball en equip, millora els processos de presa de decisions i promou la resolució de conflictes.
 4. Quins són els beneficis de la comunicació bidireccional en les relacions interpersonals?

  • Els beneficis inclouen una millor relació, una major confiança, relacions més profundes, una resolució de problemes més eficaç i la capacitat d'expressar els propis punts de vista.
 5. Com organitzar la comunicació bidireccional en equip?

  • Per establir una comunicació bidireccional, és important crear un entorn obert, fomentar la iniciativa, mantenir reunions periòdiques, implementar sistemes de retroalimentació i oferir igualtat d'oportunitats d'expressió.
 6. Quines barreres poden sorgir durant la comunicació bidireccional?

  • Les barreres poden incloure la manca d'atenció, la incomprensió, la por al conflicte, la manca de retroalimentació, el biaix i la manca de temps per a la interacció.
 7. Com superar les barreres en la comunicació bidireccional?

  • La superació de les barreres inclou l'escolta activa, la comunicació clara i oberta, el foment de la retroalimentació, la gestió constructiva dels conflictes i l'establiment d'objectius de comunicació clars.
 8. Com utilitzar la comunicació bidireccional en màrqueting?

  • En màrqueting, la comunicació bidireccional pot incloure el diàleg amb els clients a través de les xarxes socials, comentaris sobre llocs web, participació en debats i fòrums i l'ús d'esdeveniments i campanyes interactives.
 9. Com garantir una comunicació bidireccional eficaç en un entorn en línia?

  • Per a una comunicació bidireccional eficaç en un entorn en línia, cal utilitzar eines de comunicació com ara xats, videoconferències, xarxes socials, correu electrònic, proporcionar comentaris ràpids i fomentar la participació del públic.
 10. Com pot la comunicació bidireccional millorar la satisfacció del client?

  • La comunicació bidireccional amb els clients us permet entendre millor les seves necessitats, oferir un servei personalitzat, respondre als comentaris i dialogar sobre productes o serveis, la qual cosa ajuda a augmentar la satisfacció.