Turunduseesmärgid on konkreetsed eesmärgid, mille ettevõte seab endale osana oma turundusstrateegiatest ja tegevustest laiemate ärieesmärkide saavutamiseks. Nende eesmärkide hulka kuuluvad näiteks bränditeadlikkuse suurendamine, ideede juhtimise kujundamine, turunduseks kvalifitseeritud müügivihjete loomine, brändikogemuse parandamine, müügivihjete kvaliteedi ja kvantiteedi suurendamine jne.

Millised on teie turunduseesmärgid?

Definitsioon Turunduseesmärgid on defineeritud kui mitmed eesmärgid ja kasvule suunatud võrdlusalused, mida ettevõte püüab turundust arendades saavutada strateegia. Turunduseesmärki mõistetakse ka kui turunduseesmärki, mis annab turundajale selguse keskenduda sellele, mis on oluline ja mis mitte.

Näiteks võivad digitaalse turunduse kampaanial olla turunduseesmärgid, nagu veebisaidi liikluse suurendamine, meililoendite arvu suurendamine, rohkemate tellijate meelitamine. sotsiaalsed võrgustikud, sihtrühma teisendamine jne Turunduseesmärkide seadmine määrab ettevõtte turundustegevuse suuna. Uuringute kohaselt on turundajad, kes seavad eesmärke, 376% edukamad kui need, kes seda ei sea.

Eesmärgid on turundusplaani oluline osa. Turundajad valivad sageli SMART-eesmärgid. SMART-mnemoonika toimib juhendina mõistlike eesmärkide seadmisel. SMART tähendab järgmist:

SMART turunduseesmärgid

S konkreetseks

Eesmärk tuleb selgitada ja määratleda. See välistab segaduse ja suurendab vastutus ja vastutus.

Kahepoolne suhtlus – määratlus, tähendus ja näited

M on mõõdetav

Mõõdetavad eesmärgid võimaldavad ettevõttel oma edusamme hõlpsalt jälgida. Ettevõtte turunduseesmärgid peaksid olema mõõdetavad, et kontrollida, kas see pakub oodatud tulemusi või mitte.

A saavutatav/saavutatav

Realistlikud eesmärgid on alati saavutatavad. Pole mõtet seada saavutamatuid eesmärke, kuna see demoraliseerib töötajaid, kuna pingutused ei too kaasa tasusid.

R asjakohastel/turunduslikel eesmärkidel

Asjakohased eesmärgid toovad tõelist kasu. See peab olema kooskõlas ettevõtte visiooni ja eesmärgiga. Organisatsiooni jaoks on olulised eesmärgid, mis on seotud selle kasvu ja arenguga.

T ajalimiit. Turunduse eesmärgid

Selgete tähtaegade ja tähtaegadega eesmärkide seadmine aitab sul kella paika panna. Ettevõte peab need eesmärgid saavutama teatud aja jooksul. Muidu ei tähenda eesmärkide seadmine suurt midagi.

Need SMART-eesmärgid annavad turundajatele raamistiku oma turundusstrateegiate kavandamiseks. See võimaldab neil oma edu maksimeerida. Ilma eesmärkideta töötaksid inimesed organisatsioonis sihitult. Siin on loend erinevat tüüpi SMART-turunduseesmärkidest:

Ühiste turunduseesmärkide loend

Mõned ühised turunduseesmärgid, mida ettevõtted soovivad turundusstrateegia kaudu saavutada, on −

 1. Müügi kasv
 2. Müügivihjete (või võimaluste) loomine
 3. Uute klientide ligimeelitamine
 4. Müügist loobumise (või klientide hoidmise) vähendamine
 5. Edasi- ja ristmüük
 6. Teadlikkuse tõstmine
 7. Klientide rahulolu suurendamine
 8. Uue toote või lahenduse turule toomine
 9. Brändi muutmine või ümberpositsioneerimine
 10. Suurendage veebiliiklust
 11. Turule mineku strateegia selgitamine
 12. Uue algatuse käivitamine jne.

Lisaks nendele turunduseesmärkidele on veel mõned konkreetsed eesmärgid, mis määratlevad veebiturunduse, st digitaalse turunduse. Vaatame neid veebiturunduse eesmärke siin ja praegu –

10 digitaalse turunduse eesmärki. Turunduse eesmärgid

Siin on mõned levinumad Interneti-turunduse eesmärgid, mis määravad veebiettevõtte edu:

 1. Bränditeadlikkuse suurendamine
 2. Tõstke oma asetust otsingutulemustes
 3. Veebisaidi liikluse suurendamine
 4. Autoriteedi loomine teie valdkonnas
 5. Brändi kaasatuse suurendamine
 6. Kvalifitseeritud müügivihjete meelitamine
 7. Kasutaja teisendamine
 8. Suurenenud sissetulek
 9. Kliendi eluea väärtuse suurendamine (CLV)
 10. Tehke turundusandmete abil nutikamaid äriotsuseid

Näited turunduseesmärkidest

Klientide meelitamine Turunduseesmärgid

Klientide ligimeelitamine

Vaatame erinevaid näiteid turunduseesmärkidest −

1. Plii genereerimine. Turunduse eesmärgid

Sihitud sisu loomine, PPC kampaaniate läbiviimine, postitamine e-posti turundus ja teavitamine on turundajate igapäevane ülesanne, mis keskendub potentsiaalsete klientide ligimeelitamisele. Plii genereerimine on iga ettevõtte oluline osa, kuna selle eesmärk on tulusid suurendada.

Eesmärk plii genereerimine — leida kvaliteetseid müügivihjeid ja muuta need ettevõtte tuluks. Sellega seoses on müügivihje genereerimise SMART-eesmärk sarnane. Näiteks MQL-i suurendamine 10% sihipärase meiliturunduse kampaaniaga teise kvartali lõpuks.

2. Klientide meelitamise eesmärgid

Kvaliteetsest müügivihmest saab klientide hankimisele keskendunud turundaja pingutuste kaudu maksv klient. Selle tulemusena näeb klientide meelitamise eesmärk välja järgmine:

Selliste turunduseesmärkide näide oleks viie kvaliteetse müügivihje teisendamine ABC-toodete ostjateks, et teenida XYZ-i tulu. Tõhusa turunduseesmärgi näide on ka konversioonimäära suurendamine järgmisel kvartalil neile potentsiaalsetele klientidele suunatud sisu postitamisega.

3. Sisuturundus. Turunduse eesmärgid

Sisuturundajad tegelevad pidevalt väljaannete planeerimise, ajaveebide kirjutamise, efektiivse loomisega üleskutsed tegevusele ja oma sisu reklaamimine mitmes kanalis.

SMART sisuturunduse eesmärgi näide on suurendada veebisaidi liiklust järgmise kuue kuu jooksul 50%, luues nädalas neli huvitavat postitust. Teine näide on optimeerida oma CTR-i 10% võrra aastas, kujundades ümber kõik üleskutsed oma ajaveebi sisus.

4. SEO eesmärgid

Otsingumootoritele optimeerimise eesmärk on eelkõige tõsta veebilehe nähtavust otsingumootorite pingereas. See saavutatakse sellega, lehe optimeerimine otsingumootorite jaoks, linkide loomiseks ja roomamisprobleemide tuvastamiseks. SEO eesmärke seades keskendub turundaja liikluse suurendamisele ja müügivihjete genereerimisele. Need on loomulikult otsingumootori optimeerimise jõupingutuste eesmärgid.

NUTIKAS SEO-eesmärk näeb välja selline, nagu tõstaks selle kuu lõpuks saidi asetus 20. kohalt 10. kohale märksõna "turuosa" järgi orgaanilistes otsingutulemustes. SEO eesmärk võib olla ka 30 lingi hankimine selle kuu lõpuks e-posti linkide loomise kampaaniaga.

5. Sotsiaalmeedia turunduse eesmärgid

Turundus sisse sotsiaalsed võrgustikud - See on uskumatult põnev, kuid samal ajal raske tegevus. Sotsiaalmeedia turundaja postitab regulaarselt sisu erinevatele sotsiaalmeedia platvormidele. Lõppeesmärk on suurendada kaubamärgi äratundmine ja luua kvaliteetseid linke. See peaks kajastuma ka SMART turunduseesmärgis suhtlusvõrgustikes.

NUTIKAS sotsiaalmeedia turunduseesmärk näeb välja selline, nagu tõstaks teie Instagrami seotuse määra selle kuu lõpuks 3%-lt 6%-le, postitades iganädalaselt kaks lühikest videot, kaks kvaliteetset pilti ja üks informatiivne video või postitus.

6. Kliendi lojaalsus. Turunduse eesmärgid

Müügi tegemine ei vii turundusprotsessi lõpuni. Klientide ligimeelitamisest enam ei piisa. Klientide hoidmisele keskendumine on olulisem kui uute klientide meelitamine. Seda seetõttu, et see suurendab tulu ja teie kliendist võib potentsiaalselt saada teie kaubamärgi edendaja ja turundaja.

Eesmärk kliendi lojaalsus võib tunduda, et klientide hoidmise määra suurendatakse aasta lõpuks 7% võrra, rakendades ülesmüügi- ja ristmüügistrateegiaid. Suunamismäära suurenemine 9% võrra, kuna netopromootori skoori suurenes aasta lõpuks 2 punkti võrra.

KPI-d turunduseesmärkide mõõtmiseks

Kui turunduseesmärgid on seatud, on oluline jälgida nende saavutamist. See on SMART-eesmärkide seadmise eesmärk. Oma jõudluse analüüsimine on suurepärane viis eristada, mis töötab ja mis mitte.

Järgmised mõõdikud või KPI-d aitavad turundajatel oma toimivust jälgida.

1. Juhtiv põlvkond. Turunduse eesmärgid

Ettevõttel on potentsiaalsete klientide arvu mõõtmiseks mitu võimalust. See sõltub organisatsiooni eesmärkidest ja sellest, kuidas nad valivad, milline mõõdik nende turunduseesmärkidele kõige paremini sobib.

 • Juhtmete arv 

Kui suur on ettevõtte esitatud süüdistuste kumulatiivne arv?

 • Müügivihjete arvu suurendamine 

Kui suur on müügivihjete protsentuaalne suurenemine võrreldes eelmise ajavahemikuga?

 • Kulu müügivihje kohta. Turunduse eesmärgid 

Kui suur on raha kogusumma, mida ettevõte kulutab uue teabe hankimiseks?

 • Konversioonimäär 

Kui suur on nende müügivihjete protsent, kes külastasid ettevõtte veebisaiti ja saavutasid soovitud eesmärgi?

2. Uute klientide hankimine.

Need KPI-d aitavad teil jälgida, kas teie turundustegevusest on abi strateegia uute klientide meelitamiseks või mitte.

 • Uute tarbijate arv 

Kui palju uusi kliente ettevõte omandab?

 • Uute kasutajate arvu kasv. Turunduse eesmärgid 

Kui suur protsent uutest klientidest eelmiste ajavahemikega võrreldes lisandus.

 • Maksumus uue tarbija kohta 

Kui palju ettevõte kulutab uute tarbijate meelitamiseks?

 • Plii ja kliendi suhe 

Kui suur on müügivihjete protsent, millest on nüüdseks saanud ettevõtte maksvad kliendid.

3. Suhtlemine sotsiaalvõrgustikes. Turunduse eesmärgid

Ettevõte saab digitaalsete strateegiate rakendamisel kasutada peamisi tulemusnäitajaid, kui need on seotud sotsiaalvõrgustikud ja nende tõhusust. Seda saab teha kasutades −

 • Tellijate arvu kasv või suurenemine 

Ettevõte teatud perioodi jooksul vastu võtnud uute tellijate koguarv.

 • Aktsiate arv 

Kui mitu korda jälgija või fänn kokku ettevõtte sisu teistega jagas?

 • Kommentaarid. Turunduse eesmärgid 

Kui suur on ettevõtte avaldatud sisu kommentaaride koguarv?

 • Tellimuste arv 

Kui palju potentsiaalseid kliente on ettevõte oma sisu- või sotsiaalkampaaniate kaudu meelitanud.

 • Saidile kutsutud liiklus erinevate sotsiaalvõrgustikega seotud allikate kaudu. 

Teie lehele suunatud liikluse koguprotsent kajastatakse erinevates sotsiaalvõrgustikes.

4. Kliendi eluaegne väärtus.

Iga turundaja teab, et on väga oluline valmistuda pikaks ajaks. Lühiajalised turunduseesmärgid rahuldavad praegust kliendibaasi, kuid ei garanteeri korduvaid oste. Elu määramisel kliendi väärtused Arvesse tuleks võtta järgmisi näitajaid:

 • Püsiklientide arv. Turunduse eesmärgid 

See viitab klientide arvule, kes seda kaubamärki sageli ostavad.

 • Klientide hoidmise määr

See on oluline mõõdik, kuna see määrab nende klientide protsendi, kes naasevad teie poodi, et midagi uuesti osta.

 • Kliendi eluaegsed kulud. Turunduse eesmärgid 

See on kliendi keskmine eluea kulud.

5. Muud KPI-d, mida jälgida

Mõned muud näitajad, mis on samuti olulised turustrateegia tõhususe mõõtmisel, on näiteks:

 • Müügikasv

Turundajad peaksid jälgima uute müügivihjete kõnede arvu, lõpetavate kõnede arvu, saadetud lepinguid ja uute sõlmitud lepingute konversioonimäära.

 • SEO jõudlus. Turunduse eesmärgid 

Kampaania SEO oleku mõõtmiseks peaksite jälgima Alexa edetabelit, kogu orgaanilist liiklust, veebisaidil olevate märksõnade koguarvu, märksõnade arvu esikolmikus, orgaanilise otsingu tulemusel genereeritud müügivihjete arvu.

 • Konversioonimäär

Selleks jälgige ostjat ostu sooritamas, tellige külastajale tasuta prooviperiood, järgige vaatajaskonna linki meili.

 • Veebisaidi mõõdikud

eest saidi jõudluse kontrollimine, seansi jälgimine, unikaalsed külastajad, põrkemäär, lehevaatamised külastuse kohta, saidil veedetud aeg

Tööriistad turunduseesmärkide jälgimiseks

Tööriistad turunduseesmärkide jälgimiseks

Tööriistad turunduseesmärkide jälgimiseks

Mõned tööriistad, mis aitavad teil turunduseesmärke jälgida, on järgmised.

1. Turundustarkvara

Turundustarkvara on tööriist, mida turundajad kasutavad oma kampaaniate edukaks läbiviimiseks. Ettevõtte niši ja sihtturu leidmine müügivihjete muundamiseks müügiks aitab ettevõttel saavutada kõikvõimalikud turunduseesmärgid.

Lisaks sellele, et see aitab ettevõttel eesmärke saavutada, jälgib see ka protsessi edenemist. See optimeerib kõiki turundus- ja äriülesandeid. See muudab selle kasvutrajektoori jaoks oluliste erinevate mõõdikute ja peamiste tulemusnäitajate jälgimise lihtsamaks. Paljud programmid pakuvad ettevõtetele võimalust luua oma edusammude jälgimiseks oma mõõdikuid.

2. Reaalajas äri armatuurlauad. Turunduse eesmärgid

Reaalajas ärijuhtpaneelid muudavad ettevõttesisese suhtlemise lihtsaks. Selle põhjuseks on asjaolu, et ettevõtte kõiki töötajaid, mitte ainult turundusmeeskonda, värskendatakse regulaarselt. Pidevad eduaruanded aitavad kõigil ettevõtte töötajatel mõista, kuidas nende jõupingutused viivad neid eesmärkidele lähemale.

See mõõdik annab kiire ülevaate edusammudest, KPI-dest ja tootlikkusest, mida on kõigile lihtne mõista. See hoiab töötajad keskendunud, kuna nad saavad pidevalt meeldetuletuse oma tootlikkuse ja tõhususe kohta. See toimib ettevõtte ja selle töötajate igapäevase motivaatorina, et jätkata rasket tööd ja saavutada oma eesmärke.

3. Exceli tabelid

Exceli tabel on lihtne alternatiiv mis tahes tarkvarale või tööriistaribale. Kuigi seda on lihtsam mõista, on see tüütu ja mitte ideaalne, kuna see suurendab käsitsi tööd. Teie Exceli teadmiste ja kogemuste põhjal on teie toimivust ja edusamme lihtne jälgida. Turunduse eesmärgid

Selle tabeli ajakohasena hoidmine aitab suhtlust lihtsustada. Excel võib olla tüütum, kuid suudab kogu teabe hõlpsalt säilitada arusaadavas vormis, mis on korrektse tegemise korral kõigile organisatsioonis osalejatele kättesaadav.

Järeldus!

Üldiselt on selge, et turunduseesmärgid on peamised eesmärgid ja tulemustele suunatud mõõdikud, mille turundajad peavad saavutama konkreetse konkreetse konkreetse jaoks selgelt määratletud turundusstrateegia kaudu. sihtgrupp.

Ettevõtetel ei pea olema ainult selgelt määratletud turunduseesmärgid, vaid nad peavad ka mõõtma edusamme, kasutades ülalmainitud mõõdikuid ja tööriistu.